Κοινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΟΛΗΓ και του Δημάρχου Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016

Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν από κοινού ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κ. Ανδρέας Νταής την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Δημάρχου.

Αντικείμενο της συνέντευξης είναι η χερσαία ζώνη λιμένα Ηγουμενίτσας.

Read More »
Κοινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΟΛΗΓ και του Δημάρχου Ηγουμενίτσας Κοινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΟΛΗΓ και του Δημάρχου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Επιστολή της δημοτικής αρχής Σουλίου προς την ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016Αξιότιμοι Κύριοι

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η παραμικρή ήπια βροχόπτωση προκαλεί την αιφνιδιαστική διακοπή ρεύματος η οποία διαρκεί από λίγα λεπτά ως και αρκετές ώρες.

Οι απροειδοποίητες αυτές διακοπές ρεύματος δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και κατά συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση και ζημία στους κατοίκους και δημότες του Δήμου μας.

Από την πολύωρη διακοπή ρεύματος επέρχονται ζημιές σε αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης, στο δημοτικό φωτισμό, σε οικιακές συσκευές ,σε ποιμνιοστάσια, σε φωτοβολταϊκά πάρκα ,σε εξοπλισμό επιχειρήσεων. Επίσης είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς που εξαρτώνται από συσκευές που λειτουργούν με ρεύμα και κάθε διακοπή είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή τους.

Το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο μας εξαιτίας του φαινόμενου των συχνών, απροειδοποίητων και αδικαιολόγητων διακοπών ρεύματος, συζητήθηκε εκτενώς σε δημοτικό συμβούλιο στις 2-9-2016.

Είναι προφανές ότι η δυσλειτουργία οφείλεται σε τεχνικά υποβαθμισμένο και κακά συντηρημένο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειες στο Δήμο Σουλίου, ο οποίος Δήμος ηλεκτροδοτείται από Υποσταθμό της Τζάρας και της Ηγουμενίτσας.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο από πλευράς της Δημοτικής αρχής όσο και των επαγγελματιών και κατοίκων δεν υπάρχει καμιά βελτίωση.

Επειδή στα πλαίσια των υποχρεώσεων Σας σχετικά με την λειτουργία , συντήρηση , την αξιοπιστία και την ασφάλεια ενός τεχνικά άρτια δικτύου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδοσία , οφείλετε να λαμβάνετε όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αντιμετωπίζονται αλλά και να προλαμβάνονται βλάβες στο δίκτυο και ιδιαιτέρα αυτές που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημία στους καταναλωτές και των οποίων τα αίτια δεν συσχετίζονται με γεγονότα ανωτέρας βίας, παρά σε κάκιστη συντήρηση του δικτύου. Εξάλλου είναι υποχρέωση Σας να παρέχετε σταθερά και αδιάλειπτα ηλεκτρική ενέργεια , το δε γεγονός ότι ο Δήμος Σκουλιού ανήκει στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι σύνηθες , ενισχύει την υποχρέωση Σας για πρόβλεψη και καλύτερη συντήρηση του δικτύου για να αποφευχθούν οι συχνές και αδικαιολόγητες διακοπές ρεύματος.

Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση από μέρους σας του δημοτικού συμβουλίου για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Η Δήμαρχος Σουλίου
Μπραϊμη Μπότση Σταυρούλα

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Αθανασίου Νικόλαος
Read More »
Επιστολή της δημοτικής αρχής Σουλίου προς την ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος Επιστολή της δημοτικής αρχής Σουλίου προς την ΔΕΗ για τις συνεχείς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Προκήρυξη για Διοικητές & αναπληρωτές Διοικητές στα νοσοκομεία Φιλιατών και ΠΓΝ Ιωαννίνων

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016


Σε αναζήτηση στελεχών που θα καλύψουν θέσεις Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών σε Δημόσια Νοσοκομεία βρίσκεται το υπουργείο Υγείας.

Η έναρξη της θητείας των νέων διοικητών θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων στις θέσεις αυτές, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016.

Αναλυτικότερα, οι κενές θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

Το υπουργείο Υγείας προσκαλεί σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των κάτωθι Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, με την επισήμανση ότι η έναρξη της θητείας των νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων στις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις στην Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος είναι:
1. Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Διοικητής
2. Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Αναπληρωτής Διοικητής
3. Γ.Ν. Μεσσηνίας, Διοικητής
4. Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής
5. Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών, Θεσπρωτίας, Διοικητής.
6. Γ. Ν. Λακωνίας, Διοικητής.

Σημειώνεται πως δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις (Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή) από τις αναφερόμενες στην παρούσα και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών και η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:

Υπουργείο Υγείας
...Υγειονομική Περιφέρεια
Ονοματεπώνυμο υποψηφίου
Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή (Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 104 33, Αθήνα), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα προσκομιστούν αρμοδίως με το διορισμό.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν και ακολούθως προσκαλεί σε συνέντευξη του υποψηφίους οι οποίοι κατά την κρίση της, συγκεντρώνουν τα περισσότερα προσόντα. Στη συνέχεια καταρτίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ αύξουσα σειρά, διπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό των υφισταμένων προς πλήρωση θέσεων.
Read More »
Προκήρυξη για Διοικητές & αναπληρωτές Διοικητές στα νοσοκομεία Φιλιατών και ΠΓΝ Ιωαννίνων Προκήρυξη για Διοικητές & αναπληρωτές Διοικητές στα νοσοκομεία Φιλιατών και ΠΓΝ Ιωαννίνων Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΣΤΑΝΗΣ - Γράφει ο Αλέξιος Τρουμπούκης

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016
 
Αγαπητέ μου και αξέχαστε φίλε και ανιψιέ Αλέξη.
Με αυτό το γράμμα θα σου γράψω εν ολίγοις την μοίρα του αγαπημένου μας χωριού. 
Πότε και πώς δημιουργήθηκε και πότε και πώς καταστράφηκε.

Η Πέστανη, το χωριό μας, άρχισε να δημιουργείται αρχές του 1600, σε μια άγονη πετρώδης και ανώμαλη περιοχή και σκεπασμένη από μεγάλα, άγρια Δάση, από κυνηγημένους χριστιανούς για να αποφύγουν τα βλέμματα του Τουρκικού Στρατού.

Ήταν όλοι τους φιλήσυχοι και εργατικοί, δεν άργησαν να γνωριστούν και να δώσουν την εμπιστοσύνη τους και την αγάπη τους ο ένας στον άλλον. Έτσι όλοι μαζί άρχισαν να καταδαμάσουν αυτήν την άγρια φύση. Στην αρχή ξεκίνησαν και έκαναν αχυροκάλυβα για να βάλουν τις φαμίλιες τους μέσα και γρέκια για τα ζώα.

Μετά ρίχτηκαν στην χέρσα γη, που μετά από μερικά χρόνια τα κατάφεραν να ξεριζώσουν τα δέντρα και τις κοτρόνες και να τις χρησιμεύσουν για υλικό, να κτίσουν τα σπίτια τους. Την χέρσα γη την σκάψανε, την κάνανε οργωμένα χωράφια, για να παράγει καρπούς. 

Τα τέλη του 1600 είχαν χτίσει και το χωριό τους, με 50 περίπου διώροφα και κάτασπρα σπιτάκια το ένα δίπλα στο άλλο.

Αμέσως μετά με αξιοπρέπεια και περηφάνια πήγαν στο Μαργαρίτι που ήταν η Διοίκηση της περιοχής και δηλώσανε το χωριό τους με το όνομα Πέστανη, που πάρθηκε από της πέντε στάνες που υπήρχαν στο χωριό. 

Με την δήλωση του χωριού οι πρόγονοί μας αισθάνθηκαν ότι ήταν πλέον πιο ελεύθεροι και με περισσότερα δικαιώματα. Με αυτή την σκέψη πορεύτηκαν τα επόμενα χρόνια της Μαυροσκλαβιάς. Στον δρόμο όμως συναντήσανε φουρτούνες και μπουνάτσες. Δύσκολα τα πράγματα αλλά όμως πότισαν αυτόν τον τόπο με αίμα και δάκρυα, μπόρεσαν και έφθασαν στην Λευτεριά. 

Φθάνουμε στο έπος που γράφει 1979. Σεισμός στην περιοχή μας με επίκεντρο την Κρυόβρυση (παλιά Πέστανη) τα θραύσματα όμως φθάσανε και στα γύρω χωριά.

Ο πρώτος που έφθασε στο χωριό ήταν ο Νομάρχης Θεσπρωτίας κ. Βλαχοσωτήρας με ένα σορό πράγματα. Από τροχόσπιτα, σκηνές, κουβέρτες, γαλέτες, κονσέρβες, νερά κ.λ.π. Οι χωριανοί όμως ζητήσανε από τον Νομάρχη, από την πρώτη στιγμή, να τους μεταφέρει κάπου κοντά στην Ηγουμενίτσα. Διότι αυτοί δεν φοβούνται τους σεισμούς, το πρόβλημά τους ήταν ότι είναι αποκομμένοι από την Ηγουμενίτσα. 

Και τα παιδιά τους είναι αναγκασμένα, ούτε σε σχολεία να πάνε για σπουδές, γιατί δεν μπορούν να τα φτάσουν, αλλά ούτε για άλλες δουλειές που βρίσκονται όλες στην Ηγουμενίτσα. Τότε ήταν καταδικασμένοι να πάνε τσοπαναραίοι. Εκείνους θέλουμε να σώσουμε, του είπαν. Ο Νομάρχης τους απάντησε: Αυτό το βλέπω και το γνωρίζω, αλλά δυστυχώς δεν το μπορώ. Αλλά για να μπορέσετε να γίνει αυτό, πρέπει να πάτε στην Αθήνα και κατευθείαν στον Πρωθυπουργό να του τα πείτε για να γίνει.

Έτσι και έγινε. Τέσσερις Κρυοβρυσίτες, με μπροστάρη τον Πρόεδρο, πήγαν στην Αθήνα με κατεύθυνση το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού. Δυστυχώς όμως δεν ήταν εκεί, αλλά τους δέχτηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο κ. Στεφανόπουλος. Η επιτροπή είπε στον κ. Αντιπρόεδρο αυτά που είχε πει και στον κ. Νομάρχη. Εκείνος τους είχε ακούσει με προσοχή και τους απάντησε: Να φύγετε να πάτε στο χωριό σας και αυτό που ζητάτε το δικαιούστε και θα το πάρετε. Πιστεύω ότι όταν εσείς θα φτάσετε στο χωριό, η έγκριση για την μεταφορά του σεισμόπληκτου χωριού σας θα έχει φθάσει στην Νομαρχία και συγκεκριμένα στο τμήμα αποκατάστασης αστέγων Σεισμοπλήκτων.

Η Νομαρχία το έλαβε και δεν καθυστέρησε καθόλου. Η Επιτροπή που ήταν για τους σεισμόπληκτους και αποτελείτο από Μηχανικούς όπου γνωρίζανε σε ποια περιοχή κοντά στην Ηγουμενίτσα μπορούσε να γίνει ένας τέτοιος οικισμός, βρήκανε αμέσως την θέση Γκανή της περιοχής Γραικοχωρίου. Χωρίς καθυστέρηση κάνουν πρώτα την μελέτη πάνω σε 94 στρέμματα και αρχίζουν με γρήγορους ρυθμούς την ρυμοτόμηση.

Οι εργασίες τρέχανε σαν νεράκι και οι Κρυοβρυσίτες ή να τους πούμε καλύτερα Πεστανιώτες που τους αρέσει, χαίρονταν γιατί πιστέψανε ότι το πολύ σε 2 χρόνια θα είχε τελειώσει το έργο. Και θα τους καλέσει ο Νομάρχης με τον Πρόεδρο του χωριού, από 18 χρονών και πάνω για να τους μοιράσουν τα οικόπεδα, για να μεταφερθούν στην θέση Γκανή και να χτίσουν την Νέα Κρυόβρυση.

Αφού ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και ο Πρόεδρος της Αγίας Μαρίνας που ήταν και αυτοί σεισμόπληκτοι αναγνώρισαν ότι τα οικόπεδα που βρέθηκαν στην θέση Γκανή ήταν ενέργεια της Κοινότητας Κρυόβρυσης, για να μεταφερθεί εκείνη, που το είχε ανάγκη. Γιατί αυτοί δεν θέλανε μεταφορά, διότι ο μεν Δήμαρχος είχε οικόπεδα και έδωσε σε όλους τους σεισμόπληκτους δημότες του να χτίσουν.

Ενώ ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, που ήθελε και να μεγαλώσει το όμορφο και βιώσιμο χωριό του, δήλωσε ότι θα ρυμοτομήσει το χωριό του να μεγαλώσει και θα δώσει οικόπεδα σε όλους τους χωριανούς του αλλά εάν θελήσουν και ξένοι να χτίσουν στο χωριό τους, θα δώσει και σε εκείνους.

Και εκεί Αλέξη που όλα πάνε καλά μαθαίνουμε ότι το έργο ρυμοτόμησης και διανομής των οικοπέδων στην θέση Γκανί μεταφέρθηκε από την υπηρεσία αποκατάστασης σεισμόπληκτων της Νομαρχίας Θεσπρωτίας, εις την πρόνοια της ίδιας Νομαρχίας.

Η κίνηση αυτή ήταν μια προμελέτη εις βάρος του χωριού μας, Κρυόβρυση. Γιατί η Πρόνοια Θεσπρωτίας είχε ξανακάνει μια τέτοια ενέργεια. Δηλαδή με ημερομηνία 14/05/1981 είχε στείλει επιστολές στον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας και στους Πρόεδρους Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας και Κρυόβρυσης και τους ζητούσε κατάσταση εις τριπλούν ενδιαφερομένων κατοίκων που θέλουν να μεταφερθούν στην προτεινόμενη θέση κοντά στην Κοινότητα Γραικοχωρίου. Και συνεχίζει. 

Τα στοιχεία αυτά τα θέλουν μέχρι της 25/5/1981 για να τα υποβάλλουν στο Υπουργείο, με πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Λαϊκής κατοικίας. Η Πρόνοια της Λαϊκής Κατοικίας έκανε αυτό που ήθελε με το άστου δούα. Ήθελε να μοιράσει αυτά τα οικόπεδα και τα μοίρασε όπως τα ήθελε. Οι Πρόνοια αφού ανέλαβε το έργο συνέχισε τις εργασίες αλλά με πιο αργούς ρυθμούς, χωρίς να τους πειράξει, ότι τα παιδιά των σεισμόπληκτων της Κρυόβυσης, σαπίζουν κάτω από τις σκηνές στο κρύο του Φλεβάρη και το καλοκαίρι ψήνονται στον ήλιο του Ιούλη.

Τέλος το έργο τελειώνει έστω και μετά από περίπου 10 χρόνια και αρχίζουν οι προετοιμασίες για την διανομή των οικοπέδων. 

Στην συνέχεια κυκλοφόρησαν 2 έγγραφα. 
Το πρώτο εστάλει από το υπουργείο πρόνοιας με ημερομηνία 16-09-1987 και με αριθμ. Πρωτ.: Γ5Β/2347 προς την πρόνοια Ν. Θεσπρωτίας με θέμα: τα ίδια παντέλακη μου τα ίδια Παντελή μου. Δηλαδή ψάχνανε να βρουν να εφαρμόσουν πρόγραμμα αποκατάστασης αστέγων σεισμοπλήκτων. 
Το δεύτερο με ημερομηνία 21/10/87ΤΠ/Δ4/2134 Θέμα: Έγκριση Προγράμματος αποκατάστασης αστέγων σεισμοπλήκτων του Νόμου μας. 

Στη συνέχεια έγραφε:
Στην παραπάνω θέση είναι ανάγκη να μεταφερθεί η Κοινότητα Κρυόβρυσης με αριθμό οικογενειών 105 για λόγους Κοινωνικοοικονομικούς και ως μη βιώσιμος οικισμός. Και συνεχίζει… Επίσης θα μεταφερθούν 17 οικογένειες της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας και οι Δρεμιτσιώτες με 10 οικογένειες για τους ίδιους λόγους.

Τώρα για να πάρει την απόφαση η Υφυπουργός με πιο τρόπο θα γίνει η διανομή, η πρόνοια της είχε παρουσιάσει αυτά τα δύο χαρτιά. Το πρώτο ήταν το τοπογραφικό διάγραμμα με έτοιμα οικόπεδα 131. Και το δεύτερο ήταν το έγγραφο με τους δικαιούχους που ήταν 132. Όπου οι 105 της Κρυόβρυσης δικαιούταν μεταφορά, ενώ οι 17 της Αγίας Μαρίνας και οι 10 της Δρεμίτσης δεν δικαιούταν μεταφορά.

Τελικά οι υπάλληλοι της πρόνοιας θα είπαν στην κ. Υπουργό ότι υπάρχουν 2 αριθμοί με σχεδόν τα ίδια νούμερα, το 131 οικόπεδα και το 132 δικαιούχοι. Τώρα εάν τα μοιράσουμε τα οικόπεδα με το πρόγραμμα Λαϊκής κατοικίας θα πάρουν όλοι τους οικόπεδα. Εάν όμως το μοιράσουμε με το πρόγραμμα μεταφοράς δεν δικαιούνται να πάρουν οικόπεδα οι 27. Και τότε θα συμφώνησε και η Υπουργός με την Λαϊκή κατοικία και υπόγραψε.

Τι είχε γίνει όμως. 
Τα 131 οικόπεδα ήταν μόνο στα χαρτιά, στην πράξη ήταν μόνο 94. Αλλά φαίνεται ότι το γράψανε ψεύτικα. 

Τι γράφει σ’ ένα σημείο η Απόφαση. 
Η ανωτέρω έκταση οικοπεδοποιήθηκε και απέδωσε εκατόν τριάντα ένα (131) οικόπεδα. Τώρα θα γράψω μια απάντηση της Πρόνοιας προς το Υπουργείο πρόνοιας. 
Εκτός λοιπόν των τριάντα οκτώ (38) οικοπέδων που παραχωρήθηκαν στις άστεγες σεισμόπληκτες οικογένειες, υπάρχουν πλέον άλλα πενήντα έξι (56) οικόπεδα αδιάθετα στον οικισμό Γκανί από τον συνολικό αριθμό των (131) που αναφέρει η προγραμματική απόφαση καθώς το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα είχαν περιληφθεί και ξένες ιδιοκτησίες που στη συνέχεια εξαιρέθηκαν.

Θα συνεχίσω με αυτό το θέμα σε άλλο κείμενό μου.

Εγώ Αλέξη θα συνεχίσω να γράφω αυτό που ξέρω, γιατί η φωνή της Μάνας Πέστανης δεν με αφήνει να ησυχάσω.

Αλέξιος Τρουμπούκης
Read More »
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΣΤΑΝΗΣ - Γράφει ο Αλέξιος Τρουμπούκης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΣΤΑΝΗΣ - Γράφει ο Αλέξιος Τρουμπούκης Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

"Πνευματικά Δικαιώματα και Συλλογική Διαχείριση" - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛ. ΠΑΣΧΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ
Αξιότιμε κε Υπουργέ
Επικοινωνούμε μαζί σας με αφορμή την επικείμενη συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα και την τροποποίηση του νομοσχεδίου για τη συλλογική διαχείριση, η οποία κατά τις πληροφορίες μας δεν θα μεταβληθεί υπέρ των χρηστών και των δημιουργών αλλά υπέρ της ΑΕΠΙ Α.Ε..

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δεν διστάζει να συγχαίρει την Κυβέρνηση για τα καλώς κείμενα στο πεδίο επιχειρηματικότητα και μάλιστα να δημοσιοποιεί την άποψή της στον τύπο, όπως πρόσφατα πράξαμε απευθύνοντας συγχαρητήρια στον Υφυπουργό κο Ιωάννη Μπαλάφα  για την ανάκληση του εγγράφου προς την ΑΕΠΙ Α.Ε. (αριθμ. Πρωτ. 50385/6-3-2014) και την παύση ισχύος της εγκυκλίου σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄/1993).

Με την προαναφερόμενη τροπολογία κε Πρωθυπουργέ και κε Υπουργέ, θα πράξετε ένα πολύ σοβαρό ατόπημα προς το σύνολο των δημιουργών αλλά και των χρηστών και κυρίως σε βάρος της πολύ μικρής επιχείρησης που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Καθώς έχετε ήδη λάβει τις τεκμηριωμένες προτάσεις της Κ.Ε.Ε.Ε. και πολύ περισσότερο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ξάνθης, υπεύθυνου εκ μέρους των Επιμελητηρίων της χώρας επί του θέματος, και για να μη σπαταλήσουμε τον χρόνο σας επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα, σας ενημερώνουμε ότι το με αρ. πρ. Φ.971/3896/20.09.2016 έγγραφο του Επιμελητηρίου Ξάνθης προς εσάς (το οποίο και επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας), μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και συντεταγμένους με το σύνολο της Επιμελητηριακής κοινότητας σε όποιες ενέργειες και κινήσεις κριθούν αναγκαίες για την υποστήριξη του δίκαιου αιτήματός μας.
 
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κάνουμε έκκληση κι εμείς να παρέμβετε άμεσα προκειμένου τα συγκεκριμένα άρθρα 22,45,46 και 3,55,56 να παραμείνουν ως έχουν στο πρώτο σχέδιο νόμου μέχρι τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 22/1/2016, συμβάλλοντας έτσι στο να υπάρξει δικαιοσύνη, αμοιβαιότητα, συνεργασία και να απεγκλωβιστούν τα πινάκια των δικαστηρίων από χιλιάδες υποθέσεις, όπως επιθυμεί η συντριπτική πλειοψηφία τους, χρήστες και δημιουργοί, ούτως ώστε ο νέος νόμος να λειτουργήσει προς όφελος του πολιτισμού της χώρας μας και όχι προς όφελος μιας ιδιωτικής Α.Ε..
 
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος Πάσχος
Read More »
"Πνευματικά Δικαιώματα και Συλλογική Διαχείριση" - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛ. ΠΑΣΧΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ "Πνευματικά Δικαιώματα και Συλλογική Διαχείριση" - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛ. ΠΑΣΧΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ. Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Μείναμε Εμείς…» - Του Ηλία Βεζδρεβάνη

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6kHT9D3m6MSsf-OsVBr89zhZZ0XGzEBcqRqUTVqjRNKguG-rwjcjYgtY0PkvPHxvq6nbJF5qtIbG3y3U7ZR7g0ADiOF7F-g180XiHd43pUbummm7OYKKHGmEbO9pSPXf7WMzVfhzzL8/s1600/%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585.jpg

Γράφει ο κ. ΗΛΙΑΣ Κ. ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ, τ. Βουλευτής
 
Ένας καλός μου φίλος, ο Δημοσιογράφος κ. Ευάγγελος Αλ. Αναστασίου, γνωρίζοντας την «Βιβλιοφαγία» μου, μου έδωσε αυτές τις ημέρες τον πρώτο καρπό της Συγγραφικής προσπάθειας του συμπατριώτη μας, από την Αγία Μαρίνα – Ηγουμενίτσας, κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
 
Παρ’ ότι ο Συγγραφέας είναι υιός του αειμνήστου φίλου μου ΛΕΩΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ανιψιός των – επίσης αειμνήστων – φίλων μου ΜΗΤΡΟΥ και ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δεν έτυχε να έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Η μοναδική «επαφή» με τον κ. ΣΩΤΗΡΙΟ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ είναι το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του με τον τίτλο: «Μείναμε εμείς…». 
 
Πρόκειται για ένα καλαίσθητο βιβλίο 175 σελίδων με συμβολικό εξώφυλλο, που φιλοτέχνησε ο ίδιος και σύντομη παρουσίαση, στο οπισθόφυλλο, από τον Καστριώτη Μουσικοδιδάσκαλο κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΕΙΛΙΔΗ.
 
Ο Συγγραφέας χαρακτηρίζει το είδος της λογοτεχνικής του δημιουργίας ως Μυθιστόρημα και διαλέγει από τα πέντε είδη (Ιστορικό, θρησκευτικό, Φιλοσοφικό, Ερωτικό, Ψυχολογικό) το πρώτο. Ιστορικό Μυθιστόρημα το θέλει, παρ’ ότι πλησιάζει και προς το Ιστορικό αφήγημα.
 
Δύο είναι οι κυρίαρχες απόψεις, που χαρακτηρίζουν ένα λογοτεχνικό κείμενο ως Μυθιστόρημα.
 
Πρώτη άποψη: Μυθιστόρημα είναι είδος πεζού λόγου, που έχει δημιουργηθεί στο σύνολό του από την φαντασία του συγγραφέα, στο οποίο οι χαρακτήρες αλληλεπιδρούν σε προκαθορισμένη διάταξη, που ορίζει ο Δημιουργός του.
 
Δεύτερη άποψη: Μυθιστόρημα είναι το Σύγγραμμα, το οποίο εκτυλίσσει σταδιακά ο συγγραφέας και η πλοκή είναι συνήθως υποθετική με κάποια πραγματικά στοιχεία μέσα της.
 
Όλα τα στοιχεία, που απαιτούν, οι δύο αναφερθείσες απόψεις περί Μυθιστορήματος δηλώνουν έντονα την παρουσία τους στις σελίδες του βιβλίου του κ. Σ.Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
 
Δηλαδή το Μυθιστόρημα δημιουργήθηκε από τον κ. Σ.Λ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την «φαντασία» και κάποια «πραγματικά» στοιχεία, όπως απαιτεί ο ορισμός του Μυθιστορήματος.
 
Ο Συγγραφέας καλύπτει και το «τυπικόν». Ένα Μυθιστόρημα δεν μπορεί αν έχει λιγότερες από 50.000 λέξεις. Το «Μείναμε εμείς…» ξεπερνάει τις 59.500 λέξεις.
 
Από την ανάγνωση του βιβλίου βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Συγγραφέας υπήρξε κατά την νεανική ηλικία «πολύ καλός ακροατής». Ακούει προσεκτικά ιστορίες από τον πατέρα του και τον παππού του και μέσω αυτών προσπαθεί να ακούσει ιστορίες από παππούδες των παππούδων όλων των συγχωριανών του. Έτσι τα «ακούσματα» φθάνουν πολύ μακριά. Φθάνουν μέχρι το 1780-1790. Τόσο μπόρεσαν να κρατηθούν οι μνήμες από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά.
 
Στην δικαιολογημένη ερώτηση του νεαρού Σ.Λ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς τον παππού του «εάν έχει ιστορία το χωριό τους και γιατί κανένας δεν την έγραψε» η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «Δεν ξέρανε γράμματα και ούτε και εμείς ξέρουμε. Ποιος να την γράψει;»
 
Η απάντηση του παππού σφηνώθηκε στον νου και την καρδιά του νεαρού – τότε – εγγονού και του δημιούργησε «υποχρεώσεις», που έρχεται τώρα – ώριμος άνδρας – να τις εκπληρώσει με το «Μείναμε εμείς…».
 
Γνωρίζει ο Συγγραφέας ότι για να γραφτεί η ιστορία απαιτούνται στοιχεία, γραπτές πηγές, μνημεία, ευρήματα, βιβλία, που είχαν κάποιες αναφορές στο χωριό του, όπως και τα τοπωνύμια, που επί αιώνες όμοια ή ελαφρά παραποιημένα προσδιορίζουν συγκεκριμένα σημεία μέχρι και τα ονόματα κάποιων οικογενειών του χωριού του. Δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει ο,τιδήποτε ήταν χρήσιμο για το έργο του.
 
Πιθανολογούμε ότι χρειάσθηκε πολύχρονη προσπάθεια για την ολοκλήρωση αυτού του Μυθιστορήματος. Για μας Ιστορήματος! Κυρίως θα απαιτήθηκε αρκετός χρόνος για την έρευνα, αναζήτηση και αξιολόγηση στοιχείων και αναφορών.
 
Την καθιερωμένη τακτική των Μυθιστοριογράφων ακολουθεί ο κ. Σ.Λ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και χωρίζει το έργο του σε Κεφάλαια και υποκεφάλαια.
 
Με όλες τις προσπάθειες, που αναφέρθηκαν, ο Συγγραφέας καταφέρνει να φθάσει στο 1780-1790 και να δώσει με ενάργεια την εικόνα του, τότε, χωριού του. Του χωριού του που το θέλει Χρυσοβίτσα και όχι όπως το ονόμασαν, στο πέρασμά τους, οι Σλαύοι σε Κουσοβίτσα, που τελικά πήρε το σημερινό όνομά του Αγία Μαρίνα.
 
Με πινελιές φθασμένου ζωγράφου περιγράφει το χωριό και την γύρω περιοχή και διακριτά παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές του έργου του, που είναι από την μια πλευρά ο εκλεγμένος αιρετός, ο προεστός, Έλληνας Χριστιανός και από την άλλη πλευρά ο ευνοούμενος της Τουρκικής εξουσίας Μουσουλμανοτσάμης Αγάς. Ο Έλληνας Νάνο και ο Μουσολμανοτσάμης Σκούμπο. Αυτούς τους δύο «αξιωματούχους» ο Συγγραφέας τους θέλει αδελφοποιτούς, «Βλάμηδες», που ορκίσθηκαν με αίμα, στον Θεό τους καθ’ ένας, να αγαπιούνται σαν αδέλφια.
 
Αυτοί οι δύο «αξιωματούχοι» μιλούν από δύο γλώσσες ο καθένας. Ελληνικά και Αρβανίτικα (όχι Αλβανικά) ο Νάνο, Αρβανίτικα και «μιξοβάρβαρα» Ελληνικά ο Σκούμπο. Αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς κόσμους. Ως τόσο οι «δύσκολοι» καιροί απαιτούν φρόνηση για τον Κουσοβιτσιώτη προεστό, που με περίσσεια υπομονή αναγκάζεται να δεχθεί τα «τερτίπια» του εκπροσώπου του «Ντοβλετιού».
 
Ακόμη και την κοινή Αρβανίτικη γλώσσα, που ομιλούν, διαφορετικά θέλουν την προέλευσή τους. Γλώσσα, που προέρχεται από την Αλβανία και τους Αλβανούς τη θέλει ο Μουσουλμανοτσάμης Σκούμπο. Διαφορετική άποψη έχει ο Ρωμιός Νάνο και έχει την ιστορική αλήθεια μαζί του. Η Αρβανίτικη γλώσσα έχει αφετηρία το Άρβανον της Νέας Ηπείρου, όπως αναφέρεται αυτό στην «Αλεξιάδα» της ΑΝΝΑΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ (1083-1153 μ.Χ.) και που οι κάτοικοί του προερχόταν από τα εγκλωβισθέντα στα Άρβανα όρη απομεινάρια των Δωριέων. Από τους Δωριείς, κατά μια άποψη, και η Αρβανίτικη λέξη περντία = για τον Θεό, τον Δία!
 
Και ακόμη η Αρβανίτικη γλώσσα, είναι η γλώσσα των μαχητών του Τουρκομάχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΗ, που διασκορπίσθηκαν στην Ελληνική Χερσόνησο μετά τον θάνατό του (1468). Αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ, υιού του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ, Τοπάρχη της Κρόιας και εγγονού του ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ, Ηγεμόνος της Καστοριάς και της Ημαθίας. Αυτού του «ΗΠΕΙΡΩΤΗ ΠΡΙΓΚΙΠΑ» (Epirotarum Pzincipis) όπως τον αναφέρει ο συγχρονός του Marino Barleti (1450-1513) και που ΗΠΕΙΡΩΤΗ της Νέας Ηπείρου τον ονομάζει ο Γάλλος Ιστορικός Paganel (1855). Αυτόν τον Σκεντέρμπεη (=Αλέξανδρος Ηγεμών) οι Αλβανοί τον θεωρούν Εθνικό τους Ήρωα και χρησιμοποιούν για Σημαία τους την Σημαία με τον Δικέφαλο Αετό, που χρησιμοποιούσε ο Γ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ πολεμώντας τους Τούρκους, πιστός στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα (…Μια ακόμη πλαστογραφία της Ιστορίας από τους Αλβανούς!).
 
Αλλά, ας επανέλθουμε στο Μυθιστόρημα – Ιστορική Αφήγηση. Αυτοί οι «Βλάμηδες» μαζί με όλους τους Προεστούς της γύρω περιοχής συγκεντρώνονται για να συζητήσουν τα προβλήματα των ανθρώπων τους. Με την γνωστή δολιότητα των Μουσουλμανοτσάμηδων ο αγάς Σκούμπο παγιδεύει τον Προεστό Νάνο για δήθεν οφειλή αυτού ενός σημαντικού χρηματικού ποσού μπροστά στην αναφερθείσα συνέλευση. Και όταν στέλνει τους αρματωμένους υποτακτικούς του να εισπράξουν το ανύπαρκτο χρέος ο Ρωμιός Νάνο τους «εξαποστέλλει» με τον χειρότερο τρόπο στο αφεντικό τους, τον δόλιο Σκούμπο.
 
Η «αφορμή», που σατανικά, είχε σχεδιασθεί δόθηκε. Ο πόλεμος άρχισε με τον αφανισμό του μικρού στρατού του Αγά Σκούμπο από τους αμυνομένους Κουσοβιτσιώτες. Η συνέχεια περιγράφεται με ενάργεια και είναι τραγική. Ο ταπεινωμένος Αγάς κινητοποιεί όλους τους «δικούς» του στην περιοχή και όλο το Ντοβλέτι και δεν αφήνει σε «χλωρό κλαδί» τους χωριανούς του «Βλάμη» Νάνο, που συνεχίζουν να αμύνονται με καρτερία, ηρωισμό και «αποτελεσματικότητα» συντρίβοντας τα Μουσουλμανοτσάμικά λεφούσια.
 
Αυτός ο κλεφτοπόλεμος συνεχίζεται αρκετά χρόνια, ώσπου οι Κουσοβιτσιώτες συνειδητοποίησαν ότι «δεν πάει άλλο» και με πόνο ψυχής παίρνουν την μεγάλη και δύσκολη απόφαση. Θα φύγουν! Σχεδιάζεται η στρατηγική της φυγής. Άλλοι θα φύγουν για την Κορύτιανη και την Δράγανη. Άλλοι θα φύγουν από Λαδοχώρι και Πλαταριά για Κέρκυρα και Παξούς, ή όπου αλλού! Θα φύγουν μακριά από την πατρογονική γη, που τώρα δεν τους κρατάει. Τα «πολεμικά» τεχνάσματα διευκολύνουν την ασφαλή φυγή. Μένουν ακόμη ελάχιστες οικογένειες μέχρι να διαπιστωθεί ότι οι πρώτοι, που έφυγαν διασώθηκαν, τότε θα φύγουν και αυτοί.
 
Και όταν θα φύγουν και οι τελευταίοι Κουσοβιτσιώτες οι Μουσουλμανοτσάμηδες του Σκούμπο θα καταλάβουν την ανυπεράσπιστη Κουσοβίτσα και θα την παραδώσουν στην λεηλασία, στην φωτιά, στον αφανισμό.
 
Τον μικρό αριθμό των τελευταίων, που εγκατέλειψαν την Κουσοβίτσα ο Συγγραφέας τους θέλει να μην απομακρύνονται από την ευρύτερη περιοχή. Για κάποια χρόνια θα ζήσουν στα γύρω χωριά κάνοντας οποιαδήποτε εργασία για να επιβιώσουν, ώσπου παίρνουν την απόφαση να ξαναγυρίσουν. Η θέα του χωριού είναι απογοητευτική. Χαλάσματα και ερείπια παντού. Σπαράζουν οι καρδιές.
 
Η φαντασία του Συγγραφέα περιορίζεται, σ’ αυτούς που γύρισαν. Δεν αναζητά τους άλλους, που έφυγαν και χάθηκαν τα ίχνη τους. Γιατί; Πιστεύει ότι είναι μάταιο; Άγνωστο. Κάπου όμως αναφέρει ένα απόγονο των πρώτων ξεκληρισμένων, που ήλθε στο χωριό με το όνομα «Ματσάγγος». Αλλά όχι κάτι άλλο! Δεν θέλει μυθοπλασίες, που είναι εύκολες σε κάθε Μυθιστοριογράφο. Το Μυθ-ιστόρημα του ο κ. Σ.Λ. Δημητρίου θέλει να το στηρίξει στο δεύτερο και όχι στο πρώτο συνθετικό του.
 
Ο Συγγραφέας «βλέπει» τους «επαναπατρισθέντες» Κουσοβιτσιώτες να επιλέγουν χώρο για να κτίσουν το καινούργιο χωριό, λίγο παρά πέρα από το παλιό. Δηλαδή στον «χώρο» που «διαφεντεύεται» από τον Αγά του Γραικοχωρίου και όχι από τον Αγά Σκούμπο, αφού έτσι ορίσθηκαν τα σύνορα των αγάδων κατά την «μοιρασιά» της εγκαταλειφθείσας Κουσοβιτσιώτικης Γης. Εκεί θα αναστήσουν το χωριό τους. Εκεί θα ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της σκλαβιάς έχοντας πάντοτε τον νου τους στον εχθρό, που δεν εννοεί να τους αφήσει να ηρεμήσουν.
 
Και όλα αυτά μέχρι την άγια ημέρα της Λευτεριάς, που θα φέρει ο Ελληνικός Στρατός το 1913 και ο τόπος θα γίνει ξανά «ελλενικός».
 
Τότε, όπως όλοι οι Έλληνες Χριστιανοί της Θεσπρωτίας, έτσι και οι Κουσοβιτσιώτες, δέχθηκαν την «ΔΗΛΩΣΗ» των χθεσινών τυράννων – τύπου Σκούμπο – ότι επιθυμούσαν να ζήσουν ως Έλληνες. Αλλά, μόλις βρήκαν «προστάτες» στην αρχή τους Ιταλούς (1940) και στην συνέχεια (1941) τους Γερμανούς, έδειξαν την βάρβαρη ψυχή τους, βυθίζοντας τον τόπο στην οδύνη, τον πόνο, τον χαλασμό.
 
Βασανισμοί, δολοφονίες, βιασμοί, αρπαγές, πυρπολήσεις και άλλες αθλιότητες κατά των Χριστιανών Ελλήνων, ήταν τα «έργα» της αχάριστης μειοψηφίας (27%) των Μουσουλμανοτσάμηδων.
 
«Αποτιμώντας» την εγκληματική τους δράση οι Μουσουλμανοτσάμηδες και γνωρίζοντας ότι κάποτε θα έλθει η νέμεση της Δικαιοσύνης έφυγαν ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ στην Αλβανία, ακολουθώντας τους υποχωρούντας προστάτες και συμμάχους τους Γερμανούς, από όπου τα «απομεινάρια» τους και κάποιοι απόγονοί τους βυσσοδομούν κατά του τόπου, που κατέστρεψαν και ομιλούν για το ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΤΣΑΜΙΚΟ.
 
Και εφ’ όσον μιλήσαμε για νέμεση της Δικαιοσύνης πλήθος είναι οι αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου Ιωαννίνων (Δικαστήριο Δοσίλογων) και ιδιαίτερα η υπ’ αριθμόν 340/1945 απόφαση με την οποία μίλησε η Δικαιοσύνη με πλήθος από θανατικές καταδίκες.
 
Ο Συγγραφέας κ. Σ.Λ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, χωρίς φανατισμούς, αλλά με λεπτότητα πνευματικού ανθρώπου, συμβουλεύει ευγενικά όλους όσοι ασχολούνται με το θέμα των Μουσουλμανοτσάμηδων, να έχουν σωστή ενημέρωση. Ας ακουσθεί η συνετή και ευγενική συμβουλή του. Ας μην κουβαλάμε νερό στον μύθο των εχθρών του τόπου μας.
 
Το τελευταίο κεφάλαιο του Μυθιστορήματος το αποτελούν πέντε σελίδες, που, ιδιαίτερα, μέσα από αυτές διαφαίνεται η εξαιρετική λογοτεχνική φλέβα του Συγγραφέα. Αξίζει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Νοιώθει ο αναγνώστης μεγαλείο ορθοφροσύνης, σύνεσης και διδαχής.
 
Στο βιβλίο του ο κ. Σ.Λ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ συμπεριλαμβάνει και ορισμένες «γραβούρες», που είναι δικές του δημιουργίες και ακόμη σαν παράρτημα, παραθέτει χάρτη της περιοχής και τις κατασκευές για εξυπηρέτηση των αναγκών της ζωής, όπως: πηγάδια, αλώνια, ελαιοτριβεία, καμίνια της Κουσοβίτσας.
 
Το βιβλίο «Μείναμε εμείς…» του κ. Σωτηρίου Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, δικαιωματικά κερδίζει περίοπτη θέση στην τοπική μας βιβλιογραφία. 
 
Τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια.
 
ΗΛΙΑΣ Κ. ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ
Read More »
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ. Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Μείναμε Εμείς…» - Του Ηλία Βεζδρεβάνη  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ. Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Μείναμε Εμείς…» - Του Ηλία Βεζδρεβάνη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

3 Mητροπολίτες Παραμυθιάς, αγωνιστές σε κατοχή, βαλκανικούς πολέμους & χούντα, ως απάντηση στον υπ. Παιδείας

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016


 
Πολύ λόγος γίνεται τις τελευταίες ημέρες για την στάση της εκκλησιάς κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής και κατά την διάρκεια της χούντας, με αφορμή τις σχετικές δηλώσεις του υπουργού Παιδείας.

Η εκκλησία έχει συμβάλει στην ηθική έκπτωση της κοινωνίας, τόνισε ο κ. Φίλης διερωτώμενος με «ποιο μέρος ήταν η εκκλησία και που ήταν στη χούντα και στην κατοχή».

Η απάντηση όσον αφορά το τοπικό επίπεδο δίνεται με την ιστορία 3 ιεραρχών της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς κατά την διάρκεια της κατοχής και κατά την διάρκεια της χούντας. Ο Μητροπολίτες Παύλος Καρβέλης, Δωρόθεος Νάσκαρης και Νεόφυτος Κοτζαμανίδης είχαν την τύχη ή την ατυχία να είναι ποιμενάρχες της Μητρόπολης Παραμυθιάς σε ταραγμένες περιόδους και πιο συγκεκριμένα στους βαλκανικούς πολέμους, στην γερμανική κατοχή και την χούντα αντίστοιχα. 

Ας δούμε όμως την πραγματική ιστορία:

http://paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/mitropolitis_neofitos_kontzamanidis_paramythia.jpg

Νεόφυτος Κοτζαμανίδης: Είναι ο Μητροπολίτης που ευτύχησε να ήταν ποιμενάρχης της Μητρόπολης Παραμυθιάς, κατά την απελευθέρωση της, στις 23 Φεβρουαρίου 1913. Ο Νεόφυτος, τοποθετήθηκε στην Παραμυθιά 5 χρόνια πριν την απελευθέρωση της πόλης και παρέμεινε Μητροπολίτης 15 χρόνια, μέχρι τον Οκτώβριο του 1924. Στους εφιαλτικούς εκείνους χρόνους (1909) το ποίμνιο του της Παραμυθιάς τον πρόσμενε με μεγάλη αγωνιά, αλλά κι εκείνος είχε μεγάλη συναίσθηση της ευθύνης του. Σε επιστολή του στις 7 Ιουλίου 1909 προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ, εξιστορώντας την άφιξη του στην Παραμυθιά, επισημαίνει την απόφαση του να αναλωθεί για την εθνική απόθεση: « αἳ ἐπισκέψεις ἐξακολουθούσι καὶ σήμερον προσελθόντων καὶ πολλῶν Ὀθωμανῶν, ἐν οἲς ὁ προεξάρχων τῶν ἐνταύθα Γιουσοὺφ Πασάς, ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑποδιοικητοῦ καὶ ἄλλοι κυβερνητικοὶ ὑπάλληλοι. Μετ’ εὐχαριστήσεως δὲ παρετήρησα ὅτι ἐπικρατούσι καλαὶ ἐκατέρωθεν διαθέσεις, αἴτινες καταλλήλως καλλιεργούμεναι δύνανται νὰ ἐπιφέρωσι τὴ ποθητὴν εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν τῶν συνοικούντων ὑπὲρ ὢν συντόμως ἐργασθήσομαι...». Η εθνική του δράση, γενναιότητα, πίστη και αποφασιστικότητα να πεθάνει για την έννοια του Ελληνισμού, φανερώνεται στην αλληλογραφία του της περιόδου 1909 - 1914, η οποία σώζεται στα αρχεία της Ι. Μητρόπολης Παραμυθίας. Υπήρξε φωτεινός συνεχιστής της μεγάλης Ιστορίας του δοξασμένου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας Κλήρου. Τόλμησε κατά των μπέηδων της Παραμυθιάς και όλης της Θεσπρωτίας, ύψωσε το ανάστημα του στους Διοικητικούς άρχοντες της περιοχής και ιδιαιτέρα στο Βαλη των Ιωαννίνων, πρόταξε τα στήθη του σε πολλούς Τούρκους δολοφόνους και κατήγγειλε καθημερινά στα Πατριαρχεία τα εγκλήματα και τις καταπιέσεις ζητώντας τη βοήθειά τους. Οι εθνικές του πράξεις δίκαια του προσδίνουν τον χαρακτηρισμό του Εθνομάρτυρα. Εμπέδωσε το εθνικό φρόνημα των Χριστιανών της επαρχίας του, βοήθησε και οργάνωσε την αντίσταση και είχε την τύχη να αποδεχτεί στις 23 Φεβρουαρίου 1913 τους προκρίτους Χριστιανούς, Τούρκους και Εβραίους της Παραμυθίας καθώς και τα Ελληνικά στρατεύματα. Διαβάστε περισσότερα

 http://paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/dorotheos_kerkira.jpg

Δωρόθεος Νάσκαρης. Είναι από τις περιπτώσεις των αγωνιστών ρασοφόρων. Ο λόγος για τον Μητροπολίτη Παραμυθιάς Δωρόθεο ο οποίος τόλμησε να αγωνιστεί ως ένστολος για τα ιδανικά και την ελευθερία του Έθνους. Δωρόθεος (κατά κόσμο Δημήτριος Νάσκαρης) διατέλεσε Μητροπολίτης Παραμυθιάς από το 1943 μέχρι το 1959. Η αρχή της θητείας του συνέπεσε στην δίνη του πολέμου. Μάλιστα η τύχη τον έφερε να φτάνει στην Παραμυθιά την ημέρα που οι Γερμανοί, σε συνεργασία με τους Τσάμηδες, συνέλαβαν τους Πρόκριτους της πόλης τους οποίους εκτέλεσαν 2 ημέρες μετά. Η ενθρόνιση του Δωρόθεου έγινε την 1η Οκτωβρίου 1943 υπό το πέπλο της τρομοκρατίας των Μουσουλμάνων, που απειλούσαν ότι θα τον δολοφονήσουν. Προσπάθησε να αναχαιτίσει τη δράση των Τσάμηδων οι οποίοι βιαιοπραγούσαν συστηματικά κατά των χριστιανών της περιοχής. Οι ενέργειές του αυτές αύξησαν το μένος των Αλβανών της περιοχής και με ενέργειές τους προς τον Γερμανό Φρούραρχο της Παραμυθιάς συνελήφθη στις 2 Νοεμβρίου και 2 μέρες μετά αφέθηκε ελεύθερος. Σύντομα ο Δωρόθεος εντάχτηκε στις δυνάμεις του ΕΔΕΣ που δρούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς (από Ντουσκάρα μέχρι και Ζάλλογο) και έπαιξε σημαντικό ρόλο στον διπλωματικό τομέα τόσο των Ελλήνων όσο και των Συμμάχων. Μάλιστα στην διαπραγμάτευση παράδοσης των Γερμανών στην Κέρκυρα, τον Οκτώβριο του 1944, ο Δωρόθεος εκπροσώπησε τις συμμαχικές δυνάμεις σε μια από τις πιο σημαντικές μέρες του Νησιού των Φαιάκων. Διαβάστε περισσότερα

http://paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/kiros-pavlos-mitropolitis-paramythias.jpg

Κυρός Παύλος: Ο μακαριστός Μητροπολίτης Παραμυθίας Κυρός Παύλος κατά κόσμον Γεώργιος Καρβέλης, βρέθηκε στην Ιερή Μητροπολη Παραμυθιάς όπου και λειτούργησε ως ποιμενάρχης από τις 18 Δεκεμβρίου 1968 μέχρι και τις 13 Ιουλίου 1974, όπου και κηρύχθηκε έκπτωτος του θρόνου χωρίς δίκη και απολογία από την χούντα του Ιωαννίδη, η οποία λίγο πριν είχε ανατρέψει την επίσης η Χούντα των Συνταγματαρχών η οποία κυβερνούσε την Ελλάδα από το 1967. O Κυρός Παύλος ηταν αγωνιστής της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων και πολλές φορές η συναναστροφή μαζί του αποκτούσε μορφή κατοιχησης των παραπάνω ιδανικών. Αυτο βεβαιαν δεν άρεσε στην χούντα που το στοχοποίησε. Η καθαίρεση του ως Μητροπολίτης Παραμυθίας, έγινε 11 ημέρες πριν την πτώση του καθεστώτος στις 24 Ιουλίου του 1974 μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ήταν η τελευταία ωμή παρέμβαση της Χούντας στην Ελληνική Εκκλησία. Διαβάστε περισσότερα
Read More »
3 Mητροπολίτες Παραμυθιάς, αγωνιστές σε κατοχή, βαλκανικούς πολέμους & χούντα, ως απάντηση στον υπ. Παιδείας 3 Mητροπολίτες Παραμυθιάς, αγωνιστές σε κατοχή, βαλκανικούς πολέμους & χούντα, ως απάντηση στον υπ. Παιδείας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Σε εξέλιξη αυτή την ώρα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Νεράιδα Θεσπρωτίας για τον εντοπισμό 35χρονου που μετέφερε 65 κιλά χασίς

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην Νεράιδα (Μενίνα) Θεσπρωτίας,για τον εντοπισμό ενός 35χρονου Έλληνα,ο οποίο μετέφερε με το αυτοκίνητο του 65 κιλά χασίς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, οι άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, ζήτησαν από τον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο.
Αμέσως, ο 35χρονος, ανέπτυξε ταχύτατα και λίγο αργότερα το όχημα του εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο.
Ο 35χρονο τράπηκε σε φυγή πεζός και αναζητείται.
Read More »
Σε εξέλιξη αυτή την ώρα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Νεράιδα Θεσπρωτίας για τον εντοπισμό 35χρονου που μετέφερε 65 κιλά χασίς Σε εξέλιξη αυτή την ώρα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Νεράιδα Θεσπρωτίας για τον εντοπισμό 35χρονου που μετέφερε 65 κιλά χασίς Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Εξιχνιάστηκε κλοπή, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε βάρος ηλικιωμένης

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016

 
Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, κλοπή, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε βάρος ηλικιωμένης, που έλαβε χώρα χθες (25-09-2016) το μεσημέρι στα Ιωάννινα.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 43 και 24 ετών, για διάπραξη κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στα Ιωάννινα, οι δύο δράστες προσέγγισαν 73χρονη ημεδαπή στην αυλή του σπιτιού της και με το πρόσχημα της πώλησης λευκών ειδών (κουβέρτες κλπ.), κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι της και να της αφαιρέσουν χρηματικό ποσό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Read More »
Εξιχνιάστηκε κλοπή, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε βάρος ηλικιωμένης Εξιχνιάστηκε κλοπή, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε βάρος ηλικιωμένης Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

To βιβλίο “Κοσμάς ο Αιτωλός τα εικονογραφικά 1779 – 1961” παρουσιάζει σημερα στην Παραμυθιά ο Μιχάλης Παντούλας

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016

 
 
Το νέο του βιβλίου “Κοσμάς ο Αιτωλός τα εικονογραφικά 1779 – 1961” παρουσιάζει σήμερα στο θέατρο Καρκαμίσι στην Παραμυθιά, ο φιλόλογος – ερευνητής Μιχάλης Παντούλας.

Η παρουσίαση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του δήμου Σουλίου για τους 49 Προκρίτους της Παραμυθιάς και θα ξεκινήσει στις 19:30

Πρόκειται για μία πλατιά και λεπτομερειακή παρουσίαση των εικονογραφικών παραστάσεων του Αγίου Κοσμά από το θάνατό του το 1779 έως την αγιοκατάταξή του το 1961. Συνολικά έχουν καταγραφεί 186 διαφορετικές εικονογραφικές παραστάσεις. Στα περισσότερα από τέσσερα χρόνια της έρευνάς του ο συγγραφέας έφερε στο φως και συγκέντρωσε ένα πλήθος διαφορετικών εικονογραφικών απεικονίσεων του Αγίου Κοσμά που βρίσκονταν διάσπαρτες σε έναν τεράστιο γεωγραφικό χώρο (από το Βουκουρέστι και τα Τίρανα, έως την Κρήτη και το Άγιο Όρος).

Ο ίδιος στον πρόλογό του αναφαίρει ότι “η εικονογράφιση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού παρουσίασε εξ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς την αγιότητά του ο λαός την είχε πιστοποιήσει ενόσω ακόμη βρισκόταν στη ζωή”. Η παράθεση με χρονολογική σειρά των εικόνων, των τοιχογραφιών και των σχεδιασμάτων, μαζί με τα επιμέρους σχόλια εύκολα κατατοπίζουν τον αναγνώστη. Οι πίνακες εξάλλου της γεωγραφικής προέλευσης και των εικονογραφικών παραστάσεων στο τέλος του βιβλίου, διευκολύνουν για τον άμεσο εντοπισμό της εκάστοτε εικονογράφισης και του έτους δημιουργίας της. Η σημαντικότητα της εθνεγερτικής του δράσης αλλά και της πίστης από τον λαό αποτυπώνεται, φιλοτεχνείται και σχεδιάζεται ως ευλογία, απόθεση μνήμης, τιμής αλλά και χρέους για τον Άγιο Κοσμά.

Ο συγγραφέας με τη λαμπρή αυτή έκδοση προχωράει πολύ μακριά την έρευνα για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Εισχωρεί σε μονοπάτια και λεπτομέρειες που φωτίζουν πτυχές της δράσης και της ζωής του ανεξερεύνητες. Συμβάλει με αυτόν τον τρόπο ώστε ο Άγιος Κοσμάς να πάρει τη θέση που του αξίζει στο βάθρο της ιστορίας των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας αλλά και του Έθνους μας. Η έκδοση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τόσο με την επιμονή του ερευνητή και μέγιστα με τη βοήθεια του ζωντανού μας Αγίου Κοσμά, δίνει στον πνευματικά “κενό” σημερινό πολίτη, ελπίδα και κουράγιο. Η παραστατική εξάλλου παρουσίασή της, αποτελεί την αρχή συμπαγούς βάσης τεκμηρίωσης και βαθιάς ιστορικής γνώσης. Επικαιροποιεί ταυτόχρονα και τη ρήση του Αγίου “ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται” καταστώντας την ουσιαστική, περιεκτική και χαρμόσυνο.
Read More »
To βιβλίο “Κοσμάς ο Αιτωλός τα εικονογραφικά 1779 – 1961” παρουσιάζει σημερα στην Παραμυθιά ο Μιχάλης Παντούλας To βιβλίο “Κοσμάς ο Αιτωλός τα εικονογραφικά 1779 – 1961” παρουσιάζει σημερα στην Παραμυθιά ο Μιχάλης Παντούλας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης σε εξοχική κατοικία στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016


Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Θεσπρωτίας, υπόθεση διάρρηξης σε εξοχική κατοικία στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας.

Σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, σε βάρος ενός 29χρονου υπηκόου Αλβανίας, διότι από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση ευρημάτων, προέκυψε ότι εμπλέκεται σε διάρρηξη, που έγινε κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως 14/07/2012 σε εξοχική μονοκατοικία στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών.

Read More »
Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης σε εξοχική κατοικία στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης σε εξοχική κατοικία στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Η προσφορά του Θεσπρωτού, αείμνηστου ευεργέτη, Ηλία Σάρρα

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016

 
 
Ο αείμνηστος Θεσπρωτός (από το Καστρί Ηγουμενίτσας) ευεργέτης Ηλίας Σάρρας, υπήρξε πατριδολάτρης. 
 
Ενδιαφέρθηκε για τον γενέλθιο τόπο του, με σκοπό τη ριζική αναμόρφωσή του και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
 
Ο ίδιος σε επιστολή του είχε επισημάνει πως τα υπέρ του χωριού του και της περιοχής του έργα, "μου δίδουν χαρά και δεν υπαγορεύονται από καμία υστεροβουλία, πρόθεση αυτοδιαφήμισης ή άλλο. Πιστεύω ότι ο υλικός πλούτος δεν έχει και δεν πρέπει να θεωρείται ότι έχει ηθική ή άλλη αξία διά τον αποκτήσαντα τούτον είμή μόνον εφ΄ όσον διατίθεται δια την προσφοράν χαράς, ικανοποιήσεως και βοηθείας αναπτύξεως των άλλων, συντελεί δε εις το να κεντρίσει όλων τας ευγενείς φιλοδοξίας και το γενικόν ενδιαφέρον δια την ανάπτυξιν της πατρίδος μας". 
 
Ο Ηλίας Σάρρας, γεννήθηκε το 1913 και σε νεανική ηλικία ρίχτηκε στον αγώνα της ζωής με θάρρος και πάθος δημιουργικό. 
 
Εργατικός και με εμπορικό πνεύμα διακρίθηκε γρήγορα στον επιχειρηματικό χώρο. 
 
Κατά τον μεσοπόλεμο, δραστηριοποιήθηκε επιτυχώς στην Ηγουμενίτσα, ενώ το 1940 καταφεύγει στην Αθήνα. 
 
Το 1952 ίδρυσε την εταιρία "ΙΜΠΟΡΤΕΞ" (εμπορία αυτοκινήτων, ελαστικών και ορυκτελαίων). 
 
Εκτός από τα έργα, που χρηματοδότησε στο χωριό του και στην περιοχή, το 1977 σύστησε το ίδρυμα "Ηλία Σάρρα" με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους από τα χωριά Καστρί και Άγιος Βλάσιος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο. 
 
Το ίδρυμα έχει και ιδιόκτητο κτίριο στο Καστρί. 
 
Read More »
Η προσφορά του Θεσπρωτού, αείμνηστου ευεργέτη, Ηλία Σάρρα  Η προσφορά του Θεσπρωτού, αείμνηστου ευεργέτη, Ηλία Σάρρα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Σύλληψη δύο αλλοδαπών διακινητών στο Κουρεμάδι Φιλιατών

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016


Συνελήφθησαν, χθες (25-09-2016) το βράδυ στο Κουρεμάδι Φιλιατών Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών και του Β΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, δύο 33χρονοι υπήκοοι Αλβανίας (άνδρας – γυναίκα), οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας έναν ομοεθνή τους, μη νόμιμο μετανάστη.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, διαπίστωσαν ότι οι δύο δράστες μετέφεραν παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής αμοιβής, έναν 17χρονο ομοεθνή τους, ο οποίος στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.

Read More »
Σύλληψη δύο αλλοδαπών διακινητών στο Κουρεμάδι Φιλιατών Σύλληψη δύο αλλοδαπών διακινητών στο Κουρεμάδι Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Ενίσχυση της λειτουργίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας - Φοινικίου, Φιλιατών

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα τη συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του αρδευτικού έργου Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Έλους Κανδήλας στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας καθώς και του αρδευτικού έργου Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση πρόκειται να συνυπογραφεί και από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξανδρο Χαρίτση.

Συγκεκριμένα, ενεκρίθη η διάθεση 30.000 € για τον Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Έλους Κανδήλας και 10.000€ για τον Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών. 
 
Οι δύο Τ.Ο.Ε.Β. υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλυτικό απολογισμό της διάθεσης των παραπάνω δαπανών στην εποπτεύουσα υπηρεσία (Δήμο Τρίπολης και Δήμο Φιλιατών αντίστοιχα) με κοινοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ.
Read More »
Ενίσχυση της λειτουργίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας - Φοινικίου, Φιλιατών  Ενίσχυση της λειτουργίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας - Φοινικίου, Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Συνελήφθησαν άμεσα δύο άτομα για υπόθεση ληστείας σε καφενείο

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016


Οι συντονισμένες και μεθοδικές έρευνες των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ατόμων, για υπόθεση ληστείας, στους Δραμεσιούς Ιωαννίνων.

Πρόκειται για έναν 36χρονο ημεδαπό και έναν 27χρονο ομογενή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, σήμερα (26-09-2016) μετά τα μεσάνυκτα, οι προαναφερόμενοι δράστες μετέβησαν με δίκυκλο μοτοποδήλατο στους Δραμεσιούς Ιωαννίνων και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, διέρρηξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας 60χρονου ημεδαπού και αφαίρεσαν μικρό χρηματικό ποσό σε κέρματα, οινοπνευματώδη ποτά και πακέτα τσιγάρων.

Έγιναν όμως αντιληπτοί από τον παθόντα και τότε ο ένας εκ των δραστών τον απώθησε με τη χρήση σωματικής βίας, προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία και να διαφύγουν.

Εκδόθηκαν άμεσα αστυνομικές αναζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν οι δύο δράστες σε διαφορετικά σημεία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Ιωαννίνων και της Ειδικής Ομάδας Αστυνόμευσης Ιωαννίνων και συνελήφθησαν.

Το δίκυκλο μοτοποδήλατο κατασχέθηκε καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών.

Σημειώνεται ότι, οι δράστες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κλοπές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Read More »
Συνελήφθησαν άμεσα δύο άτομα για υπόθεση ληστείας σε καφενείο Συνελήφθησαν άμεσα δύο άτομα για υπόθεση ληστείας σε καφενείο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Φιλιάτες: Η επένδυση ανακύκλωσης … μας τελείωσε;

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016Η πολύπαθη και σοβαρότερη βιομηχανική επένδυση που είχε γίνει ποτέ στη Θεσπρωτία, από φέτος μπαίνει σε άλλη κατηγορία- της μεγαλύτερης αποθήκης της Ηπείρου ίσως, αφού το στεγασμένο εμβαδόν είναι περί τα 40 στρέμματα.

Η 20χρονη λειτουργία της σαν Κλωστοϋφαντουργία, από το 1975 έως το 1995 έδωσε πνοή στην μαραζωμένη επαρχία Φιλιατών και βοήθησε την οικονομία όλης της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου ακόμη, με τους εργαζόμενους τη; να φτάνουν και τους 625 κάποιες εποχές.

Η Επιχείρηση πωλήθηκε το 1992-3 -κυβέρνησης Μητσοτάκη- στον Αργυρό κι έφυγε από τις κρατικές προβληματικές. 
 
Ο νέος ιδιοκτήτης προσπάθησε για 2 χρόνια περίπου να την λειτουργήσει με το παλιό αντικείμενο αλλά δεν τα κατάφερε, κι έτσι το 1995 την έκλεισε οριστικά σαν Κλωστοϋφαντουργίας και πούλησε τα μηχανήματα της. 
 
Αφού πέρασαν 15χρόνια αδράνειας, ο ιδιοκτήτη κ. Αργυρό, προσπάθησε να αλλάξει πορεία κι έτσι πριν 3-4 χρόνια ξεκίνησε νέα εταιρία την FILIA με στόχο να στήσει εργοστάσιο Ανακύκλωσης πλαστικών κλπ Αρωματικά φυτά και άλλα. 
 
Με χαρές και πανηγύρια και αρχική πρόβλεψη για 25 εργαζόμενους, το θέμα έδωσε μεγάλη χαρά κι ελπίδα στην τοπική κοινωνία, αλλά φευ. 
 
Από τον πρώτο καιρό κάτι έδειχνε ότι δεν θα πάει καλά και αυτό δεν άργησε να φανεί.

Σήμερα μάθαμε από έγκυρες πηγές ότι ήλθαν πρόσφατα οι Ιταλοί ¨ιδιοκτήτες¨ των μηχανημάτων ανακύκλωσης τα φόρτωσαν και τα πήραν- λέγετε ότι τα πήγαν σε επιχείρηση της Μακεδονίας.
Read More »
Φιλιάτες: Η επένδυση ανακύκλωσης … μας τελείωσε; Φιλιάτες: Η επένδυση ανακύκλωσης … μας τελείωσε; Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Α.Υ.Ν. Θεσπρωτίας, Κικίλια και Γιόγιακα

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016


Εχτές 25-09-2016 και ώρα 12:30 στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, το Προεδρείο της Ε.Α.Υ.Ν. Θεσπρωτίας συναντήθηκε με τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας κ. ΚΙΚΙΛΙΑ Βασίλειο και κ ΓΙΟΓΙΑΚΑ Βασίλειο.

Στους κύριους βουλευτές θέσαμε αρχικά τις απόψεις μας για το μεταναστευτικό και την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια τους ενημερώσαμε με ακρίβεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Διεύθυνση (ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πεπαλαιωμένος στόλος οχημάτων κ.α.). Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης ως προς τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ε., ενέργεια που έχει ξεσηκώσει όλους τους αστυνομικούς όχι μόνο στο Νομό μας αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Οι κύριοι βουλευτές μας άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή και υποσχέθηκαν πως θα σταθούν πλάι μας με κάθε τρόπο και θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να μας βοηθήσουν στον δίκαιο καθημερινό αγώνα που κάνουμε για την διεκδίκηση των πέρα για πέρα δίκαιων αιτημάτων μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝAKOΣ Βασίλειος
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ZΗΣΗΣ Δημήτριος
Read More »
Συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Α.Υ.Ν. Θεσπρωτίας, Κικίλια και Γιόγιακα Συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Α.Υ.Ν. Θεσπρωτίας, Κικίλια και Γιόγιακα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Έναρξη Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Σουλίου

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016

 
 
Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου ξεκινά η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης(ΚΔΑΠ )στο Δήμο Σουλίου. Ενισχυτική διδασκαλία, Μουσική, Θέατρο, χορός, Ζωγραφική, αθλοπαιδιές, παραδοσιακά παιχνίδια, ορθοσωματική γυμναστική, γνωρίζω τον τόπο μου(περιβάλλον),Γαλλικά και λαϊκή τέχνη περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των ΚΔΑΠ του Δήμου.
 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε Παραμυθιά, Γκρίκα, Κρυσταλλοπηγή, Ξηρόλοφο και Γαρδίκι, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Δευτέρα 15:00-16:30 Παραδοσιακός χορός (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Δευτέρα 16:00-18:00 Ενισχυτική διδασκαλία (ΕΠΑΛ)
Δευτέρα 16:30-18:00 Μουσική – καραόκε (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Δευτέρα 17:00-20:00 Γαλλικά (ΕΠΑΛ)
Τρίτη 15:00-16:30 Αθλοπαιδιές (Κλειστό γυμναστήριο)
Τρίτη 16:30-17:30 Ορθοσωμική Γυμναστική (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Τρίτη 17:30-19:00 Μοντέρνος χορός(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Τρίτη 10:30-11:30 Γυμναστική (Α΄Παιδικός Σταθμός) 
Τετάρτη 10.15-11.00 Μουσική (Β΄παιδικός Σταθμός Παραμυθιάς)
Τετάρτη 11.15-12.00 Μουσική (Α΄παιδικός Σταθμός Παραμυθιάς)
Τετάρτη 15:00-16:00 Παραδοσιακά παιχνίδια(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Τετάρτη 17:00-20:00 Γαλλικά(ΕΠΑΛ)
Τετάρτη 17:00-19:30 Θέατρο(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Πέμπτη 10:30-11:30 Γυμναστική (Β΄Παιδικός Σταθμός)
Πέμπτη 15:00-17:00 Ενισχυτική διδασκαλία(ΕΠΑΛ)
Πέμπτη 16:30-18:00 Μουσική – καραόκε (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Πέμπτη 18:00-20:30 Θέατρο(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
Πέμπτη 9:00-13:00 Λαϊκή τέχνη (ΚΑΠΗ)
Παρασκευή15:00-17:00 Μουσική προπαιδεία
Παρασκευή16:00-17:00 Γνωρίζω τον τόπο μου
Παρασκευή 17:00-18:30 Μοντέρνος χορός(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) 
Παρασκευή 17:30-19:45 Ζωγραφική (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
 
ΓΚΡΙΚΑ (Δημοτικό Σχολείο)
Τρίτη 16:30-18:00 Μοντέρνος χορός-Μουσικοκινητική
Τετάρτη15:30-16:30 Παραδοσιακά παιχνίδια
Τετάρτη 16:30-18:00 παραδοσιακός χορός
Τετάρτη 16:30-18:00 ενισχυτική διδασκαλία
Παρασκευή 15:30-17:00 Ζωγραφική
Παρασκευή 17:00-18:00 Μουσική – καραόκε
 
ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ (Δημοτικό Σχολείο)
Δευτέρα 17:00-18:30 Μοντέρνος χορός
Τρίτη 17:30-18:30 Μουσική – καραόκε
Τετάρτη 17:00-18:00 Παραδοσιακός χορός
Πέμπτη 15:00-16:00 Γνωρίζω τον τόπο μου
Πέμπτη 17:00-19:00 Γαλλικά
Πέμπτη 18:30-19:30 Χειροτεχνικές κατασκευές-Ζωγραφική
Παρασκευή 16:00-17:30 Αθλοπαιδιές 
 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ(Εκπολιτιστικό Κέντρο)
Τρίτη 15:00-16:30 Μοντέρνος χορός-Μουσικοκινητική
Τρίτη 16:30-18:00 Χειροτεχνικές κατασκευές-Ζωγραφική
Τετάρτη17:30-18:30 Μουσική – καραόκε ΓΑΡΔΙΚΙ(Γυμνάσιο)
Δευτέρα 16:30-17:30 Αθλοπαιδιές
Δευτέρα 17:30-18:30 Μοντέρνος χορός
Τρίτη 17:00-18:30Αθλοπαιδιές (Ποδόσφαιρο) 
Τρίτη 17:00-18:30 Ενισχυτική Διδασκαλία
Τρίτη 18:00-20:30 Θέατρο
Τετάρτη 12.15-13.00 Μουσική (Α΄παιδικός Σταθμός)
Τετάρτη 16:30-17:30 Ορθοσωμική Γυμναστική
Τετάρτη 17:30-18:30 Παραδοσιακά παιχνίδια
Τετάρτη 10:30-11:30 Γυμναστική (Παιδικός Σταθμός Αχέροντα)
Τετάρτη 18:30-20:00 Χειροτεχνικές κατασκευές-Ζωγραφική
Παρασκευή 17:30-19:00 Μουσική-Καραόκε

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Read More »
Έναρξη Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Σουλίου Έναρξη Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 26, 2016 Rating: 5

Σελίδες