Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδοχωρίου

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδοχωρίου


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ.
Έναρξη μαθημάτων εκμάθησης παραδοσιακών χορών.
Τετάρτη 05/10/2022
Ώρα 19:00.
3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.
Τμήματα ενηλίκων και παιδιών.
Τιμή 10 ευρώ το μήνα.
Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και εδώ.
Read More »
Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδοχωρίου Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδοχωρίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Toυ Γιάννη Στάθη

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Toυ Γιάννη Στάθη


Toυ Γιάννη Στάθη, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών. (ΣΕΟΔΙ) *
Άρθρο στο περιοδικό Finance Pro. Τεύχος Σεπτεμβρίου 2022 . Expert View .

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής* και τη βελτίωση η οποία διαπιστώνεται σε σχέση με παλαιότερες περιόδους , η Ελλάδα παραμένει στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απώλεια εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), με το δημόσιο ταμείο να σημειώνει απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι οξύτατο. Σύμφωνα με μελέτες ,η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, γεγονός το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάστασή της.

Εκτίμηση μεγέθους φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.
Προφανώς, το ακριβές μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα δεν μπορεί να προσδιορισθεί εύκολα . Μπορούν να διατυπωθούν μόνο εκτιμήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τον συσχετισμό ειδικών μελετών με τα ποσοστά τα παραβατικότητας και οι οποίες μετρούν στοιχεία ενδεικτικά του μεγέθους της. Οι προσεγγίσεις σύμφωνα με τις έρευνες είναι ότι το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα ποσοστό μεταξύ του 6% και 9% του ΑΕΠ.

Οι βασικές αιτίες της φοροδιαφυγής.
Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία οι παράμετροι οι οποίες καθορίζουν το ύψος της φοροδιαφυγής σε μια οικονομία είναι οι εξής: 1.Το ύψος των φορολογικών συντελεστών 2.Η πιθανότητα εντοπισμού του παραβάτη και τιμωρίας και 3. Το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων.

Η απόφαση για φοροδιαφυγή επηρεάζεται ουσιαστικά από αυτούς τους τρεις παράγοντες. Αν οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλοί, το κίνητρο για φοροδιαφυγή είναι προφανώς μικρότερο. Το κίνητρο για να φοροδιαφύγει κάποιος αυξάνεται αν οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους λειτουργούν αναποτελεσματικά, ή αν οι κυρώσεις στην περίπτωση σύλληψης δεν είναι σοβαρές . Αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο στην Ελλάδα ,η φοροδιαφυγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο και οι παράμετροι είναι οι ίδιες παντού.

Εξειδικεύοντας στην περίπτωση της Ελλάδας, οι αιτίες της φοροδιαφυγής θα μπορούσαν να συγχωνευτούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες :
1.Διαρθρωτικές στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας.
2.Ανισότητα στην κατανομή των φορολογικών βαρών
3.Νομικό πλαίσιο επιβολής ποινών και προστίμων
4.Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.

Με βάση ειδικές μελέτες και τη διεθνή εμπειρία τα βασικά αίτια της φοροδιαφυγής μπορεί να συνοψιστούν ειδικότερα στα εξής:
1. Διαρθρωτικές στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας: 
 Με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελληνική οικονομία , ο εντοπισμός και η σύλληψη της φοροδιαφυγής γίνεται ακόμη πιο δύσκολη τόσο στους άμεσους φόρους όσο και τους έμμεσους φόρους. Το φαινόμενο της αυξημένης φοροδιαφυγής στους τομείς αυτούς είναι υπαρκτό πρόβλημα σε όλες σχεδόν τις χώρες. Σε μία εποχή όμως συρρίκνωσης και επιδείνωσης της οικονομικής δραστηριότητας η αντιμετώπιση καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη. Επιπλέον, με την περιορισμένη δυνατότητα του κράτους να ελέγξει τον πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, προσέφευγε συχνά σε φορολογικές αμνηστίες (τις περίφημες περαιώσεις) οι οποίες είχαν ως συνέπεια , στην πράξη, να ανταμείβονται οι ασυνεπείς φορολογούμενοι και να κλονίζεται περαιτέρω η εμπιστοσύνη των συνεπών φορολογουμένων στην όποια αξιοπιστία των θεσμών .

2.Ανισότητα στην κατανομή των φορολογικών βαρών 
 Η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών θεωρείται ότι είναι σημαντικό κίνητρο για συμμόρφωση στη φορολογική νομοθεσία. . Πέραν όμως από την κατανομή των φορολογικών βαρών, η γενικότερη αντίληψη είναι, ότι και ο τρόπος διάθεσης των φορολογικών εσόδων δεν είναι ο ενδεδειγμένος , αφού η ποσότητα και η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών είναι χαμηλή και επομένως οι φόροι που καταβάλλει ο πολίτης δεν ανταποκρίνονται στις λογικές προσδοκίες . Με τη μείωση ή την επιδείνωση της ποιότητας των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει το Δημόσιο , η εμπιστοσύνη των φορολογουμένων σχετικά με την ανταποδοτικότητα των φόρων , βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

3.Νομικό πλαίσιο επιβολής ποινών και προστίμων : 
 Αφενός η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου και αφετέρου η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών, έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση χιλιάδων υποθέσεων στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα η έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων να απαιτεί πολλά χρόνια. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ συχνές φορολογικές αμνηστίες έχουν οδηγήσει χιλιάδες φορολογούμενους στο να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, διότι υποθέτουν και ελπίζουν ότι οι παραβάσεις τους είτε θα υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση είτε δεν θα τιμωρηθούν ποτέ.

4.Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.: 
Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού της χώρας μας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μία από τις βασικές αιτίες της φοροδιαφυγής. Η γραφειοκρατική δομή των φορολογικών υπηρεσιών, η αργή εισαγωγή και ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με την διαφθορά έχουν συμβάλει στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Οι διαρκείς αλλαγές στη νομοθεσία, οι ασάφεια πολλές φορές των νόμων, δημιουργεί τεράστιες αβεβαιότητες για το φορολογούμενο και αυξάνει το κόστος (χρηματικό και χρονικό ) των πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να είναι συνεπείς. . Το φορολογικό σύστημα αντί να απλοποιηθεί έγινε ακόμα πιο ασαφές και πιο πολύπλοκο. Η φορολογική διοίκηση δεν παρέχει αρκετή βοήθεια στον πολίτη, ο οποίος αναγκαστικά προσφεύγει σε φοροτεχνικά γραφεία , προφανώς με σημαντικό κόστος.

Προτεινόμενες λύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής παραμένει μια σοβαρότατη πρόκληση για όλα τα κράτη του κόσμου, ακόμα και για τα πιο ανεπτυγμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΟΣΑ έχουν αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ενώ υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία πολιτικών καταπολέμησης του προβλήματος από άλλες χώρες η οποία αξίζει να μελετηθεί. 
Οι διεθνείς έρευνες καταλήγουν σε μια σειρά από λύσεις οι οποίες κωδικοποιημένα προτείνουν:
-μείωση των συντελεστών φορολογίας
-εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος και επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
-αποτελεσματική και εντατική διενέργεια ελέγχων και αποτελεσματική περαίωση των φορολογικών υποθέσεων (μέσω διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών)
-βελτιστοποίηση της οργάνωσης και εκσυγχρονισμό των φορολογικών αρχών
-δημιουργία ηλεκτρονικής Φορολογικής Διοίκησης
-εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης, αύξηση των αποδοχών τους.
-καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, εφαρμογή αντικινήτρων.
-αυστηροποίηση των προστίμων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής
-δημιουργία σταθερού και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος
-σταδιακή αλλαγή στη διάρθρωση και εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας
-δημιουργία φορολογικής συνείδησης και καλλιέργεια φορολογικής παιδείας**

Είναι πραγματικότητα ότι τα τελευταία χρόνια , κατά την διάρκεια της σφοδρής οικονομικές κρίσης η οποία σάρωσε τη χώρα σε συνδυασμό με την την πίεση των θεσμών , έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, κυρίως στον χώρο της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης. Μένουν όμως να γίνουν ακόμα πολλά. Δυστυχώς το φορολογικό σύστημα μεταβάλλεται διαρκώς , παραμένει εξαιρετικά πολύπλοκο και ασαφές. Το θέμα της εξωδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις . Στα δικαστήρια ο όγκος των φορολογικών υποθέσεων παραμένει σημαντικός..
Η χώρα μας , αναμφισβήτητα χρειάζεται ένα νέο φορολογικό σύστημα. Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου φορολογικής μεταρρύθμισης απαιτεί συστηματική εργασία. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από ειδικούς . Τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ένα εθνικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού πλαισίου το οποίο θα είναι πιο απλό, ποιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το σημερινό , το οποίο θα είναι σταθερό και θα έχει διάρκεια. Η φοροδιαφυγή δεν πρόκειται να περιοριστεί δίχως να χτιστεί μία άλλη σχέση μεταξύ κράτους και φορολογούμενου η οποία θα χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη.
Με το άρθρο αυτό, «δεν κομίζω γλαύκα εις Αθήνας» .Το θέμα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής είναι δυναμικό και ανεξάντλητο και προφανώς η παραπάνω απόψεις και διαπιστώσεις στοχεύουν στην κωδικοποίηση εμπειριών και επιστημονικών ευρημάτων προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει μια γενική εικόνα για το συμβαίνει στη χώρα και πως θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί.

*Η φοροδιαφυγή (tax evasion) αποτελεί σοβαρό έγκλημα - απάτη σε βάρος του κράτους. Γενικά αποκαλείται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις φορολογικές Αρχές.
Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκημα που μπορεί να σημειωθεί κατά παράβαση ή καταστρατήγηση του φορολογικού νόμου, θεωρείται και έντονα αντικοινωνική συμπεριφορά δεδομένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά να επωμισθεί, με πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των φορολογουμένων.
Πηγές :
-Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΙΕΣ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ERNST & YOUNG (EY) ΙΟΎΝΙΟΣ 2016

**-Η Φοροδιαφυγή Στην Ελλάδα Ποιο είναι το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα; Ποιοι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν; Και τι μπορεί να γίνει για να καταπολεμηθεί το πρόβλημα; ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 https://www.dianeosis.org/2016/06/tax_evasion_in_greece/
- Στην κορυφή της φοροδιαφυγής η Ελλάδα- Χάθηκαν 5,3 δισ από ΦΠΑ σε έναν χρόνο https://m.naftemporiki.gr/story/1807237
- Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη Η περίπτωση της Ελλάδας. Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών
1.- Several factors may lead taxpayers to engage in tax evasion. Among the factors, tax knowledge, tax morale, tax system, tax fairness, compliance cost, attitudes toward the behavior, subjective norms, perceived behavioral control, and moral obligation are major factors (Alleyne & Harris, 2017; Rantelangi & Majid, 2018)


*Γιάννης Στάθης: Eργασθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε υψηλές θέσεις ευθύνης. Υπηρέτησε ως πολιτικό στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών, με τομέα ευθύνης τον φορολογικό και τελωνειακό μηχανισμό. Κατά την διάρκεια της θητείας του εκπαιδεύτηκε σε θέματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος στο US DEPARTMENT OF TREASURY, στο IRS CRIMINAL INVESTIGATION καθώς και σε τελωνειακά θέματα και δράσεις κατά του λαθρεμπορίου, καθώς και στην Ιταλική οικονομική αστυνομία, GUARDIA di FINANZA. Κείμενά του δημοσιεύονται σε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ αναλύσεις του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνούς κύρους έντυπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι απόφοιτος του τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών και ανάλυσης του Ε.Κ.Π.Α. Σήμερα είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών . (www.giannisstathis.blogspot.com)
Read More »
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Toυ Γιάννη Στάθη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Toυ Γιάννη Στάθη Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Ημερίδα για γονείς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Ημερίδα για γονείς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο ΗγουμενίτσαςRead More »
Ημερίδα για γονείς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Ημερίδα για γονείς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας συμμετέχοντας ενεργά στην 9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού υλοποίησε εντός του σχολικού ωραρίου με κοινό σύνθημα «ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ» και στόχο την ανάδειξη της ωφελιμότητας της άθλησης στη σωματική και πνευματική υγεία εφ’ όρου ζωής τις παρακάτω αθλητικές δράσεις :

Είχαμε την τιμή να έρθουν στο σχολείο μας: Α) Η Ολυμπιονίκης του νομού μας κ. Τσιάβου Αλεξάνδρα στο αγώνισμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο αλλά και παγκόσμια πρωταθλήτρια και να μιλήσει στους μαθητές για την αξία και τα οφέλη του αθλητισμού και στη συνέχεια τους ενημέρωσε για το άθλημα της κωπηλασίας.

Β) ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής του Θεσπρωτού, Χουάν Ραμόν Ρότσα ο οποίος αγωνιζόταν στο χώρο του κέντρου και διακρινόταν για το ήθος του , την επιδεξιότητα του στο χειρισμό της μπάλας, τις μεταβιβάσεις και οργανωτικές του αρετές.,

Γ) Ο Άπειρος Ποδηλατικός Όμιλος Ηγουμενίτσας .Ο εκπρόσωπός του κύριος Ζύλης Παναγιώτης ενημέρωσε τους μαθητές για τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς, ψυχαγωγίας ,άσκησης και για τη διαίρεση των αγωνισμάτων της ποδηλασίας.

Δ) Η Μαρία Στόλη και ο Δημήτρης Στόλης πρωταθλητές στην κατηγορία πολεμικών τεχνών-άθλημα καράτε, εκπρόσωποι του Αθλητικού σωματείου «SOTOKAN KARATE Ηγουμενίτσας – BLACK BELT STOLIS, με πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις.

Οι διακεκριμένοι αθλητές και προπονητές ενημέρωσαν τους μαθητές του σχολείου μας για τις ευεργετικές επιδράσεις του αθλητισμού που επεκτείνονται και στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον ευγενή συναγωνισμό ή άλλες αρετές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προαγωγή της κοινωνικής ζωής και συνείδησης.

Για το Ά Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

Ο Δ/ντης
Κύλλας Γεώργιος

Read More »
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Τους δύο αντικαταστάτες Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Τους δύο αντικαταστάτες Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας


Τροποποιούμε την με αρίθμ. 958/14732/01-011-2021 απόφαση μας στις αντίστοιχες παραγράφους ως ακολούθως:
1) «7. Τον κ. Βασίλειο Γκόλια, έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Προγραμματισμού και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένου του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων και ειδικότερα την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
ii. Την καταγραφή, διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτική Περιουσίας
iii. Την ευθύνη των θεμάτων προγραμματισμού του Δήμου και ειδικότερα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.
iv. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.»

2) «8. Τον κ. Ελευθέριο Κώστα, έμμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής Πρόνοιας.
ii. Την ευθύνη των δομών Κοινωνικής Φροντίδας.
iii. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασία τρίτης Ηλικίας.
iv. Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.
v. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ., καθώς και την υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησης του στον Δήμο, τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και τις παραπομπές υπαλλήλων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
vi. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης.
vii. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ..»

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος
Read More »
Τους δύο αντικαταστάτες Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Τους δύο αντικαταστάτες Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Λαϊκή βραδιά το Σάββατο στο The Post...O στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Λαϊκή βραδιά το Σάββατο στο The Post...O στην ΗγουμενίτσαRead More »
Λαϊκή βραδιά το Σάββατο στο The Post...O στην Ηγουμενίτσα Λαϊκή βραδιά το Σάββατο στο The Post...O στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Αποκαταστάθηκε η βεβηλωμένη σήμανση στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου στο Σούλι

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Αποκαταστάθηκε η βεβηλωμένη σήμανση στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου στο Σούλι


Η οικογένεια Τζαβέλα, ευχαριστεί πολύ τον Δήμο Σουλίου για την αποκατάσταση της πλάκας των Δωρητών στον Ι.Ν. του Αγίου Κωνσταντίνου.

Προσωπικά ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο κο Γιάννης Καραγιάννης , ο οποίος με απόλυτη ενσυναίσθηση του Ιερού Τόπου, πάντα βάζει άμεσα τα πράγματα στην θέση τους. Προσπαθεί δε εμπράκτως, για την Ιστορική ανάδειξη του Σουλίου. Πάντα είναι αρωγός και υποστηρικτής των προσπαθειών μας.

Επίσης ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο της Κοινότητας κο Άγγελο Τόκα.
Read More »
Αποκαταστάθηκε η βεβηλωμένη σήμανση στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου στο Σούλι Αποκαταστάθηκε η βεβηλωμένη σήμανση στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου στο Σούλι Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων


Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 15η Φεβρουαρίου 2023 η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 24-27 Οκτώβρη και 20-23/27-30 Δεκεμβρίου θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:
- να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες του προγράμματος της αποκομιδής τους,
- να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,
- να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626, είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.
Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών

Περιοχή Ηγουμενίτσας (κέντρο πόλεως):
Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626

Περιοχή Νέας Σελεύκειας:
· Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
· Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022
· Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022
· Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022
· Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2023
· Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023
· Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023
· Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Γραικοχωρίου:
· Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022
· Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022
· Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022
· Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022
· Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023
· Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
· Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Λαδοχωρίου:
· Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022
· Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022
· Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022
· Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
· Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023
· Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Αμπέλια - Εθν. Αντιστάσεως - Κωτσέικα - Μαυρούδι:
· Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022
· Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022
· Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
· Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
· Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023
· Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)

Περιοχές Καστρί - Αγ. Βλάσιος:
· Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022
· Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
· Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
· Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023
· Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου:
· Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022
· Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ)
· Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022
· Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ)
· Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Πλαταριάς:
· Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022
· Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022
· Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
· Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023
· Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Φασκομηλιά - Σκορπιώνα - Αργυρότοπος - Πολυνέρι:
· Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022
· Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
· Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
· Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Περιοχή Συβότων:
· Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022
· Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2022
· Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
· Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022
· Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Περιοχή Πέρδικας:
· Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022
· Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022
· Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
· Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Περιοχές Μαργαρίτι - Καταβόθρα - Ελευθέρι - Σπαθαραίοι - Μορφάτι:
· Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022
· Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022
· Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022
· Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
· Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Καρτέρι - Μεσοβούνι - Μαζαρακιά:
· Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
· Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022
· Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Περιοχές Αγ. Μαρίνα - Βασιλικός - Μύλοι:
· Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
· Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023
Read More »
Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Δύο ακόμα νέοι παίκτες στον Θεσπρωτό

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Δύο ακόμα νέοι παίκτες στον Θεσπρωτό


Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός Πέτρος Ντόντης νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θεσπρωτού
Η ΠΑΕ Θεσπρωτός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Πέτρο Ντόντη. Ο Ντόντης είναι γεννημένος στις 29/06/2002, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα. Τη σεζόν 2018/2019 είχε τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League U19. Την περίοδο 2020/2021 έπαιξε σε 11 αγώνες στη Super League 1 (U19) ενώ την περυσινή σεζόν είχε 22 συμμετοχές και 2 γκολ στη Super League 1 (U19).
Πέτρο καλωσόρισες στην ομάδα μας. Η οικογένεια του Θεσπρωτού σου εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία.


Ο 23χρονος μέσος Θεοφάνης (Φάνης) Χατζηγεωργίου υπέγραψε στον Θεσπρωτό
Η ΠΑΕ Θεσπρωτός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Φάνη Χατζηγεωργίου. Ο Χατζηγεωργίου γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1999. Αγωνίζεται στη θέση του επιτελικού μέσου αλλά και ως ακραίος μεσοεπιθετικός.
Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της ΑΕΚ (2007-2015). Τη διετία 2016- 2018 αγωνίστηκε στην ολλανδική Achilles '29 (U20). Από το 2019 έως το 2021 έπαιξε στον ΑΟ Άνοιξης. Πέρυσι ξεκίνησε στον Άγιο Ιερόθεο απ’ όπου στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου μεταγράφηκε στη Μαρκό.
Φάνη σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ομάδα μας

Read More »
Δύο ακόμα νέοι παίκτες στον Θεσπρωτό Δύο ακόμα νέοι παίκτες στον Θεσπρωτό Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Συνάντηση δασκάλων και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Συνάντηση δασκάλων και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων


Στις 28-09-2022 και ημέρα Τετάρτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των συλλόγων εκπ/κών α/θμιας εκπ/σης και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων προκειμένου να συζητήσουν για θέματα λειτουργίας των σχολείων εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων για την δυστοπική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην παιδεία. Τα χρόνια προβλήματα στον ευαίσθητο αυτό χώρο, επιδεινώθηκαν περαιτέρω τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας. Κρίνεται αναγκαία η λήψη των απαραίτητων μέτρων σε επίπεδο υλικοτεχνικής και κτηριακής στήριξης, αντιμετώπισης μορφωτικών ελλειμμάτων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία στους μαθητές, αραίωσης των τμημάτων, υγιεινής και ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας, κάλυψης των ήδη υπαρχόντων κενών σε εκπαιδευτικούς, αναβάθμισης των υποστηρικτικών δομών (Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη).

Κοινή απαίτηση αποτελεί η στοιχειώδης μέριμνα από κάθε εμπλεκόμενο παράγοντα (κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας, δήμους) για λήψη μέτρων στήριξης του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου.

Γονείς και εκπαιδευτικοί αγωνιζόμαστε σταθερά για διαρκή εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, για ποιότητα στην εκπαίδευση και άμβλυνση των ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, για την ανάδειξη των προβλημάτων της Παιδείας, καλούμε τον καθένα ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την εκπαίδευση και την κοινωνία.

Τα ΔΣ των συλλόγων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευση και ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας
Read More »
Συνάντηση δασκάλων και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων Συνάντηση δασκάλων και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα, μελών από τη σπείρα της Πολυτεχνειούπολης

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα, μελών από τη σπείρα της Πολυτεχνειούπολης


Στη σύλληψη δύο ακόμη ατόμων, μελών της συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήματα και κλοπές οχημάτων, προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου 2022 η ΕΛ.ΑΣ. ο 32χρονος άνδρας και η 27χρονη γυναίκα, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη μίας απ’ τις εγκληματικές οργανώσεις που δρούσε με έδρα και ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου.

Από τους άνδρες της ΕΛ. ΑΣ. εξιχνιάστηκαν όσον αφορά τους συλληφθέντες, τρείς περιπτώσεις ληστειών και μία απόπειρα, καθώς και δύο περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Παράλληλα κατασχέθηκαν οπλισμός, αυτοκίνητο και είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες. Στην ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ., αναφέρονται τα εξής:
«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στην Πρέβεζα, δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήματα και κλοπές οχημάτων, σε Αττική, Λαμία, Κόρινθο και Ναύπακτο.
Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη μίας απ’ τις εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν με έδρα και ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου (σχετ. το από 28-09-2022 Δελτίο Τύπου).
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2022, δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε καταστήματα, ενώ προέβαιναν και στην κλοπή οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετάβασης και διαφυγής από τα σημεία των ληστειών.
Εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις ενόπλων ληστειών και μία απόπειρα ληστείας σε καταστήματα, καθώς και 2 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: υποπολυβόλο, 2 γεμιστήρες, 50 φυσίγγια, 535 ευρώ, ρολόι χειρός, είδη ρουχισμού και παπούτσια που χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες, αυτοκίνητο και 3 κινητά τηλέφωνα.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα τα οποία είναι έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Read More »
Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα, μελών από τη σπείρα της Πολυτεχνειούπολης Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα, μελών από τη σπείρα της Πολυτεχνειούπολης Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Για την Παραμυθιά μου, για τους τότε εκτελεσθέντες δικούς μου ανθρώπους | Γράφει ο Άλκης Φάτσιος

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
Για την Παραμυθιά μου, για τους τότε εκτελεσθέντες δικούς μου ανθρώπους | Γράφει ο Άλκης Φάτσιος


Για την ΠΑΡΑΜΥΘΙΆ μου...
Για τους τότε εκτελεσθέντες
δικούς μου ανθρώπους ...
Για τους τότε εκτελεσθέντες
ανθρώπους ΟΛΩΝ μας...

29/9/1943
Μια μαύρη μέρα για την Παραμυθιά μου , μια μαύρη μέρα για τον τόπο μου ... για την Θεσπρωτία μας...
Οι κατακτητές Γερμανοί , τα ανθρωπόμορφα αυτά ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ - ΝΑΖΙΣΤΙΚΆ κτήνη , ΕΚΤΕΛΟΎΝ 49 προκρίτους. ΕΚΤΕΛΟΎΝ 49 Παραμυθιωτες , διαλεγμενους με περισσό ζήλο , έτσι ώστε , όχι μόνο να ορφανεψουν οικογένειες , αλλά να ορφανεψει - ΚΥΡΙΩΣ - η ΠΌΛΗ ολόκληρη . Παράλληλα στόχος ήταν και η διάχυση φόβου στον ντόπιο πληθυσμό , έτσι ώστε να μη βοηθούν τις αντάρτικες ομάδες ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ, που είχαν αρχίσει έντονα πλέον να μάχονται τους Γερμανούς φασίστες .
Μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας την 8/9/1943 , οι Γερμανικές δυνάμεις κατοχής που αντικατέστησαν τους Ιταλούς ως κατακτητές στην Θεσπρωτία , επεδοθηκαν με ιδιαίτερη ΒΑΝΑΥΣΌΤΗΤΑ , ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ και ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑ , με εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ενάντια στον ντόπιο πληθυσμό , στις ζωές και στις σοδειές τους , έτσι ώστε να μη μπορούν να βοηθούν τους αντάρτες , διασπειροντας παντού τον φόβο ... τον φόβο για ΟΛΑ ... Οι φασιστικές δυνάμεις των Γερμανών ναζιστών , εφαρμόζουν επίσης - με ιδιαίτερη πάντα ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ - την τακτική των αντιποίνων . Έτσι στις 10/9/1943 , η Γερμανική Διοίκηση Ηπείρου που έδρευε στα Γιάννενα , εξέδωσε διαταγή , σύμφωνα με την οποία για κάθε Γερμανό στρατιώτη , που θα πάθαινε οτιδήποτε ή οποιαδήποτε βλάβη από την δράση των ανταρτών , θα εκτελούνταν 10 Έλληνες πολίτες .
Έτσι λοιπόν μετά την εκτέλεση από τους αντάρτες 6 Γερμανών ( 5 στρατιώτες και 1 αξιωματικός ) στη Σκάλα της Παραμυθιάς , με βάση την προαναφερόμενη διαταγή , συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς , από το Γερμανικό Απόσπασμα ... σκορπίζοντας θρήνο και τρόμο σε όλη την περιοχή . Σκοτεινός και προδοτικός ο ρόλος Ελλήνων συνεργατών των κατακτητών - όχι μόνο στην παραπάνω εκτέλεση και ούτε βεβαίως μόνο στην περιοχή μας - πολλοί από αυτούς , μετά την απελευθέρωση είτε διαπομπεύθηκαν από τον ντόπιο πληθυσμό , είτε εκτελέστηκαν από τις αντάρτικες ομάδες πατριωτών .
Με το κείμενο μου αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό , δεν σκοπεύω να αναφερθώ αναλυτικά σε περισσότερες ιστορικές λεπτομέρειες .. Ίσως μια άλλη φορά ..
Σήμερα θα περιοριστω σε μία ΕΥΛΑΒΙΚΉ ΥΠΌΜΝΗΣΗ του στυγερου εκείνου εγκλήματος , αποτοκου της φασιστικής και ναζιστικής θηριωδίας , με απόδοση τιμής σε όλους τους εκτελεσθέντες ...
Κλείνω αυτό το σημείωμα αισθανόμενος να με κατακλύζει μια αδηριτη ανάγκη και ως ελάχιστη τιμή στους εκτελεσθέντες , να με ωθεί να φωνάξω με όλη μου την δύναμη : Πολεμήστε παντού τον φασισμό . Ο φασισμός από όπου και αν εκπορεύεται , είτε από λευκό είτε όχι , ντόπιο , Έλληνα ή ξένο , από Ορθόδοξο στο θρήσκευμα ή Μουσουλμάνο , ή Καθολικό , ή άθεο ή οτιδήποτε άλλο , ο φασισμός αυτός δεν είναι απλά ΚΑΤΑΚΡΙΤΕΟΣ και ΑΠΆΝΘΡΩΠΟΣ ... ΠΡΈΠΕΙ να ΑΦΑΝΙΣΘΕΙ , ΠΡΈΠΕΙ να ΤΣΑΚΙΣΤΕΙ , όποιο προσωπείο και αν έχει , όποια μορφή και αν παίρνει , όποιον μανδύα κι αν φοράει ...
Ο δρόμος , το ξέρω , είναι μακρύς , ο αγώνας δύσκολος και συνεχής ... Όμως πιστέψτε με , αξίζει . Είναι δε ο ελάχιστος φόρος τιμής στους 49 εκτελεσθέντες .
27/9/2021. ΆΛΚΗΣ ΦΑΤΣΙΟΣ
Ηγ/τσα. Δικηγόρος
Read More »
Για την Παραμυθιά μου, για τους τότε εκτελεσθέντες δικούς μου ανθρώπους | Γράφει ο Άλκης Φάτσιος Για την Παραμυθιά μου, για τους τότε εκτελεσθέντες δικούς μου ανθρώπους | Γράφει ο Άλκης Φάτσιος Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

Β. Γιόγιακας: Καλύτερες οδικές συγκοινωνίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
Β. Γιόγιακας: Καλύτερες οδικές συγκοινωνίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος


Η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος επιδιώκεται με τις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος – πλαίσιο για τις οδικές μεταφορές, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ανέφερε ότι με το νέο νόμο η κάθε Περιφέρεια ή και Περιφερειακή Ενότητα αποκτά καθοριστικό λόγο στον σχεδιασμό των διαδρομών και δρομολογίων στην περιοχή ευθύνης της. Επίσης, με τους διαγωνισμούς που θα γίνουν από το Υπουργείο για την ανάθεση των δρομολογίων τίθενται κριτήρια, προϋποθέσεις και ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες – μεταξύ αυτών και όσοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές - θα λαμβάνουν συνεχώς ποιοτικές υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. «Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο δεν είναι το ποιος παρέχει ένα δημόσιο αγαθό, όπως οι οδικές συγκοινωνίες. Είναι να εγγυάται το κράτος… ότι το δημόσιο αυτό αγαθό προσφέρεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους, προς όφελος του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος. Ότι οι πολίτες εξυπηρετούνται στις αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις τους με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, καταβάλλοντας το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο!», υπογράμμισε ο κ. Γιόγιακας.
Σχετικά με τον προβλεπόμενο στο ίδιο νομοσχέδιο διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ – η οποία παύει να είναι θυγατρική του ΟΣΕ – ο βουλευτής Θεσπρωτίας τόνισε ότι επιλύνονται προβλήματα πολύχρονης καθυστέρησης, απώλειας κοινοτικών χρημάτων και υπέρβασης προϋπολογισμών στα έργα κατασκευής, συντήρησης και αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Είναι νομίζω χρήσιμο να προσπαθήσει κανείς – για χάρη των πολιτών τους οποίους τελικά αφορούν οι δημόσιες συγκοινωνίες – να απλοποιήσει και να συνοψίσει τις βασικές αλλαγές που φέρνει ένα κατά βάση «τεχνικό» νομοσχέδιο.
Η πρώτη από αυτές είναι ότι εισάγεται ένα ενιαίο πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των δημόσιων οδικών μεταφορών – αστικών και υπεραστικών.
Ορίζεται μία αρμόδια Αρχή στην κεντρική διοίκηση, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Και μία αρμόδια τοπική αρχή στην κάθε Περιφέρεια ή την Περιφερειακή Ενότητα η οποία, μεταξύ άλλων, αποκτά καθοριστικό λόγο στο σχεδιασμό των διαδρομών και δρομολογίων στην περιοχή ευθύνης της.
Οι εισηγήσεις της κάθε τοπικής αρμόδιας αρχής βασίζονται σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε κυκλοφοριακές μελέτες, σε πολεοδομικά δεδομένα, στο προφίλ του πληθυσμού, στο γεωγραφικό ανάγλυφο.
Και, τελικά, στις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών που η κάθε περιφερειακή διοίκηση γνωρίζει και μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα.
Γίνεται επομένως ένα βήμα αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας.

Η δεύτερη αλλαγή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οι ανοιχτές, διαγωνιστικές διαδικασίες με τις οποίες θα ανατίθεται το μεταφορικό έργο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή γεωγραφική περιοχή.
Διαδικασίες στις οποίες θα προβλέπονται κριτήρια, προϋποθέσεις και ελάχιστες απαιτήσεις:
τόσο για το μεταφορικό έργο το οποίο θα κληθεί να εκτελέσει ο ανάδοχος, όσο και για την επάρκεια, την καταλληλότητα και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου, σε μέσα και υποδομές.
Ο σκοπός του νομοθέτη εδώ είναι προφανής:
να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των δημόσιων οδικών συγκοινωνιών, οι επιβάτες, θα λαμβάνουν συνεχώς ποιοτικές υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Αυτή άλλωστε είναι μια από τις κύριες επιδιώξεις του κοινοτικού κανονισμού 1370 του 2007, ο οποίος επιχειρείται να εφαρμοστεί με τον νόμο-πλαίσιο που συζητούμε.
Έρχεται επίσης ο νομοθέτης να διασφαλίσει ότι το κράτος θα στέκεται αρωγός των πολιτών που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, επιδοτώντας στην ουσία τα άγονα δρομολόγια.
Φαίνεται ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η αντιπολίτευση «διάβασε» με άλλο τρόπο τις προθέσεις του νομοθέτη:
Αντί να δει τα οφέλη για τους εξυπηρετούμενους πολίτες, ασχολήθηκε αν και ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν ένα «κομμάτι» από την «πίτα» του μεταφορικού έργου.
Αγνόησε το δάσος και είδε το δέντρο!
Αλλά νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο δεν είναι το ποιος παρέχει ένα δημόσιο αγαθό, όπως οι οδικές συγκοινωνίες.
Είναι να εγγυάται το κράτος, μέσα από το συντονιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό του ρόλο, ότι το δημόσιο αυτό αγαθό προσφέρεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους, προς όφελος του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος.
Ότι οι πολίτες εξυπηρετούνται στις αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις τους με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια, καταβάλλοντας το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο!
Και εξοικονομώντας χρόνο, κόπο και χρήμα!

Η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος είναι, άλλωστε, ο τελικός σκοπός, μιας άλλης μεγάλης αλλαγής που φέρνει το νομοσχέδιο:
και αφορά τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία πλέον «απογαλακτίζεται» από τον μητρικό οργανισμό με τη μεταβίβαση των μετοχών της στο ελληνικό Δημόσιο.
Ακούσαμε τον κύριο Υπουργό αλλά και τη διοίκηση των δύο εταιρειών να αναφέρονται στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το σημερινό καθεστώς:
πολύχρονη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών και του παραδοτέου έργου.
Απώλεια κοινοτικών πόρων.
Υπέρβαση προϋπολογισμών.
Με το νέο μοντέλο - που εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας στην περίπτωση του Αττικού Μετρό - επιδιώκεται να «τρέξουν» χωρίς παρεκκλίσεις τα έργα κατασκευής, συντήρησης και αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου.
Με Σχέδια Δράσης που θα συντάξει ο ΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Σιδηροδρομικών Μεταφορών.
Σημαντικό είναι επίσης ότι διευρύνονται οι αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ ώστε να μπορεί να αναθέτει έργα σε τρίτους, να αναλαμβάνει έργα από τρίτους καθώς και να διευρύνει τις πηγές εσόδων της.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Όπως κάθε νομοθέτημα, ο υπό συζήτηση νόμος – πλαίσιο για τις δημόσιες οδικές αστικές και υπεραστικές μεταφορές θα κριθεί στην πράξη.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ιδιαίτερη σημασία οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζονται στη λεπτομέρειά τους οι κρίσιμες προβλέψεις του.
Έχουμε την πεποίθηση ότι - ύστερα από μια περίοδο νομοθετικών παρεμβάσεων που δεν απόδωσαν τα αναμενόμενα - θα εφαρμοστούν ενιαίοι, διαφανείς, δίκαιοι και λειτουργικοί κανόνες, ώστε οι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν ένα επαγγελματικό, ανταγωνιστικό και ανταποδοτικό δίκτυο δημόσιων οδικών συγκοινωνιών.
Read More »
Β. Γιόγιακας: Καλύτερες οδικές συγκοινωνίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος Β. Γιόγιακας: Καλύτερες οδικές συγκοινωνίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

Πριν την πώληση… ανεβάζει ρυθμούς!

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
Πριν την πώληση… ανεβάζει ρυθμούς!


Και να που η διοίκηση του ΟΛΗΓ αποφάσισε να ασχοληθεί με την κρουαζιέρα και την προσέλκυση περισσότερων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Και στο πλαίσιο αυτό οργάνωσε επαγγελματικό ταξίδι εξοικείωσης με στελέχη εταιρειών πολυτελούς κρουαζιέρας.

Το γεγονός δε ότι η πρωτοβουλία ελήφθη λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης του Οργανισμού σίγουρα αποτελεί σύμπτωση… Ή για κάποιο λόγο γίνονται όλα!

Read More »
Πριν την πώληση… ανεβάζει ρυθμούς! Πριν την πώληση… ανεβάζει ρυθμούς! Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

Από Οκτώβριο υποχρεωτικές οι αλυσίδες στα οχήματα

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
Από Οκτώβριο υποχρεωτικές οι αλυσίδες στα οχήματα


Υποχρεωτικός καθίσταται ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με αντιολισθητικά μέσα, με στόχο την προστασία των οδηγών όταν κυκλοφορούν σε χιονισμένο ή παγωμένο οδικό δίκτυο.
Με σκοπό τη θωράκιση των οδηγών από τις έντονες χιονοπτώσεις, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέστησε υποχρεωτικό τον εφοδιασμό όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.
Ειδικότερα, με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, η οποία δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα).
Ως «αντιολισθητικά» νοούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες ή οι χιονοκουβέρτες.
Διαφορετικά, οι οδηγοί πρέπει να εξοπλίζουν το όχημά τους με ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης. Δηλαδή, τα χειμερινά ελαστικά (χιονολάστικά), τα οποία φέρουν τη σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και τον χαρακτηρισμό M+S.
Όπως αναγράφεται στην υπουργική απόφαση, οι οδηγοί πρέπει να έχουν είτε αντιολισθητικές αλυσίδες, είτε χιονολάστιχα από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο κάθε έτους, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας.
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι οδηγοί δεν χρειάζεται να έχουν τοποθετημένα τα προαναφερθέντα αντιολισθητικά στο αυτοκίνητό τους.
Τα αντιολισθητικά μέσα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο (και στη συνέχεια να τοποθετηθούν) μόνο εφόσον εκδοθεί ανακοίνωση από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις της Αστυνομίας ή της Τροχαίας, σε περίπτωση που οι τελευταίες θεωρήσουν ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας.
Όσοι δεν συμμορφώνονται τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 80 ευρώ.
Read More »
Από Οκτώβριο υποχρεωτικές οι αλυσίδες στα οχήματα Από Οκτώβριο υποχρεωτικές οι αλυσίδες στα οχήματα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

Τοποθεσίες στοιχημάτων στην Ελλάδα 2022: Ποιες τοποθεσίες για να στοιχηματίσετε;

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
Τοποθεσίες στοιχημάτων στην Ελλάδα 2022: Ποιες τοποθεσίες για να στοιχηματίσετε;


Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το στοίχημα έχει επηρεάσει τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας στη χώρα. Λόγω της επιρροής αυτής, πολλοί παίκτες και επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να διευρύνουν τον τομέα. Η ενεργητικότητα των Ελλήνων παικτών επηρεάζει τον κλάδο μέρα και νύχτα.
Σήμερα, η Ελλάδα είναι πιστός υποστηρικτής των αθλητικών αγώνων. Πολλοί παίκτες του στοιχήματος στον κλάδο επωφελούνται από αυτό, επειδή δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν μακριά για να παρακολουθήσουν μεγάλα πρωταθλήματα στον αθλητισμό. Η χώρα κατασκευάζει επίσης το αθλητικό της στάδιο, το οποίο εξυπηρετεί χιλιάδες θεατές.
Ο επιχειρηματικός τομέας των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα δεν ωφελεί μόνο την πρόοδο αλλά και την οικονομία. Καθώς ο κλάδος αναπτύσσεται, δημιουργεί μια πρόσθετη πλατφόρμα που παρέχει ευκολία στους πιστούς παίκτες.
Τώρα μπορείτε να στοιχηματίσετε online σε διάφορους αθλητικούς αγώνες που διεξάγονται στη χώρα. Ο ιστότοπος παρέχει ζωντανά παιχνίδια όπου μπορείτε να ελέγχετε την οθόνη για να βλέπετε τις λεπτομέρειες από κοντά χωρίς να βγαίνετε έξω.
Ακόμα και αν παίζετε online, η αξία της εμπειρίας που μπορείτε να αποκτήσετε είναι η ίδια με αυτή που κερδίζετε από τα στοιχήματα στους χώρους διεξαγωγής. Η διαφορά είναι ότι μπορείτε να βλέπετε το παιχνίδι μόνοι σας και κανείς δεν θα σας αποσπάσει την προσοχή από τις δυνατές φωνές όταν στοιχηματίζουν στο σπίτι.
Ωστόσο, κάθε παίκτης έχει την προτίμησή του για την πλατφόρμα. Αν σας αρέσει να στοιχηματίζεις στο σπίτι, αυτά τα άρθρα θα σας καθοδηγήσουν σχετικά με το ποιους ιστότοπους να επισκεφθείτε.

Τοποθεσίες που μπορείτε να επισκεφθείτε
Οι αυξανόμενες στοιχηματικες εταιριες παγκοσμίως έχουν οδηγήσει σε μια πιο εύρωστη αγορά. Οι χώρες που υποστηρίζουν το στοίχημα μπορούν να δημιουργήσουν μια θετική ροή προς την οικονομία τους.
Εξάλλου, ο κλάδος των στοιχημάτων έχει τεράστια συνεισφορά στα φορολογικά τέλη. Δεδομένου ότι ο τομέας γίνεται όλο και μεγαλύτερος, ο φόρος ρέει επίσης προς τα πάνω, γεγονός που είναι χρήσιμο για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Εκτός από το επίπεδο κερδοφορίας του κλάδου, πολλοί ιστότοποι ανταγωνίζονται σήμερα στην αγορά.


Το 22Bet
Παίζοντας σε έναν δημοφιλή διεθνή ιστότοπο, μπορείτε να δοκιμάσετε να επισκεφθείτε το 22Bet. Έχει δοκιμαστεί ότι αυτή η ιστοσελίδα στοιχημάτων εξυπηρετεί ποιοτικές υπηρεσίες και γρήγορες συναλλαγές.
Όταν εγγραφείτε στην 22Bet με τουλάχιστον ένα δολάριο ευρώ, μπορείτε να εξατομικεύεται το πακέτο καλωσορίσματος σας. Για να λάβετε το μπόνους αντιστοιχίας 100%, πρέπει να κερδίσετε πέντε φορές μέσω συσσωρευτων στοιχημάτων. Επιπλέον, την Παρασκευή, δίνουν μπόνους επαναφόρτωσης της Παρασκευής, στα οποία μπορείτε να στοιχηματίσετε με έκπτωση.

Το 20Bet
Το 20Bet είναι ένας ευρωπαϊκός ιστότοπος στοιχημάτων που προσφέρει εκατό αγώνες κατάθεσης για 100 ευρώ-δολάρια. Επίσης, η ιστοσελίδα 20Bet προωθεί το σύστημά της στην αγορά με την τοποθέτηση ικανών μπόνους. Ωστόσο, η 20Bet έχει υψηλό ποσοστό ικανοποίησης από τους πελάτες της λόγω της γρήγορης διαδικασίας ψησίματος.

Ιστοσελίδα Bet It All
Λόγω της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας, η ιστοσελίδα Bet It All είναι μία από τις νεότερες πλατφόρμες που μπορείτε να επισκεφθείτε στην αγορά. Η νέα πλατφόρμα παρουσιάζει εξαιρετικές αποδόσεις στα στοιχήματα των αγώνων μπάσκετ. Επικεντρώνονται στα αθλητικά στοιχήματα και η ιστοσελίδα εξυπηρετεί επίσης διάφορα προοδευτικά παιχνίδια καζίνο.
Αν διασκεδάζουν παίζοντας με κρυπτογραφημένα μετρητά, το Bet It All σας εξυπηρετεί. Επιπλέον, για να ενεργοποιήσετε τις αποδόσεις του παιχνιδιού, μπορεί να χρειαστεί να ποντάρετε στο μέγιστο.

Όταν επιλέγετε μια τοποθεσία
Η επιλογή της καλύτερης στοιχηματικής ιστοσελίδας στην Ελλάδα μπορεί να είναι συντριπτική, αφού φέρνουν τόσες πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Θα δυσκολευτεί να τις ελέγξετε μεμονωμένα, επειδή μια μέρα έρευνας δεν θα είναι αρκετή στον κλάδο τους.
Η έρευνα είναι απαραίτητη σε αυτόν τον κλάδο.Βεβαιωθείτε ότι έχετε ερευνήσει τον σελιδοδείκτη της ιστοσελίδας στοιχημάτων. Αυτό θα σας οδηγήσει στην ταξινόμηση όλων των bookies που είναι διαθέσιμα στον κλάδο του στοιχήματος στην Ελλάδα. Η διαφορά είναι ότι κατά την εξερεύνηση, μπορείτε να δείτε τα διαφανή σχόλια που έχει κάνει ο κάθε παίκτης.
Στη συνέχεια, επειδή έχετε ήδη συγκεντρώσει τα σχόλια που χρειάζεστε για κάθε ιστοσελίδα στοιχημάτων, μπορείτε να τα συγκρίνετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποκλείσετε σιγά-σιγά τις ιστοσελίδες που δεν ανταποκρίνονται στα δικά σας πρότυπα.
Μόλις τελειώσετε με την εξάλειψη, μπορείτε να κάνετε τη δοκιμή και να τρέξετε. Σε αυτή τη διαδικασία, θα ξέρετε αν ο ιστότοπος στοιχημάτων διαθέτει σύστημα γρήγορης επεξεργασίας ή όχι, και στη συνέχεια μπορείτε να τον κλείσετε ξανά.
Επιπλέον, αν έχετε ήδη εντοπίσει τον ιστότοπο που πληροί τις προδιαγραφές σας, μπορείτε να αποφασίσετε να εγγραφεί στην πλατφόρμα. Τέλος, η διαδικασία αυτή χρησιμεύει ως ο τρόπος διασφάλισης των στοιχημάτων σας. Δεδομένου ότι πολλοί ιστότοποι phishing προσπαθούν να δελεάσουν τους ευάλωτους παίκτες, μπορείτε να τους αποφύγετε δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής.

Συμπέρασμα
Σχεδόν κάθε επιχείρηση εξαρτάται από τις τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των στοιχημάτων. Δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι η τεχνολογία είναι μια αποτελεσματική πλατφόρμα για την αύξηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης.
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που επωφελούνται από την ύπαρξη της τεχνολογίας. Η κουλτούρα των τυχερών παιχνιδιών τους ενισχύεται από το σύστημά της, το οποίο επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας.
Η κοινότητα βιώνει μια ποιοτική διαβίωση- πολλοί πολίτες μπορούν να έχουν εργασία και να κάνουν καριέρα. Χάρη στις στοιχηματικές εταιρείες, το μέλλον της χώρας τους είναι εξασφαλισμένο.
Επιπλέον, για να αξίζει τον κόπο η καριέρα σας στο στοίχημα στην Ελλάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε μάθει πώς να επιλέγετε μια ιστοσελίδα για να στοιχηματίσετε.
Read More »
Τοποθεσίες στοιχημάτων στην Ελλάδα 2022: Ποιες τοποθεσίες για να στοιχηματίσετε; Τοποθεσίες στοιχημάτων στην Ελλάδα 2022: Ποιες τοποθεσίες για να στοιχηματίσετε; Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

Περιφέρεια Ηπείρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ειδική Προωθητική Εκδήλωση στη Σόφια

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
Περιφέρεια Ηπείρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ειδική Προωθητική Εκδήλωση στη Σόφια


Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση παρουσίασης του Προορισμού στη Σόφια, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022.
Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας η Περιφέρεια Ηπείρου, σχεδιάζει την οργάνωση Β2Β συναντήσεων των επαγγελματιών Τουρισμού της Ηπείρου με τους τουριστικούς πράκτορες της Βουλγαρίας.
Η παρουσίαση και οι συναντήσεις Β2Β θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Sofia Balkan Hotel σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: e.chanoglou@encore.com.gr, τη φόρμα συμμετοχής ως την 3 Οκτωβρίου 2022.
Για περαιτέρω πληροφορίες κα Ελένη Χανόγλου στο τηλ. 2310407071 ή στο e.chanoglou@encore.com.gr.
(Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Β2Β είναι δωρεάν. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής βαρύνουν τον συμμετέχοντα.)
Read More »
Περιφέρεια Ηπείρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ειδική Προωθητική Εκδήλωση στη Σόφια Περιφέρεια Ηπείρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ειδική Προωθητική Εκδήλωση στη Σόφια Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

Ο Β. Γιόγιακας για τα έργα εξοικονόμησης νερού στον ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
Ο Β. Γιόγιακας για τα έργα εξοικονόμησης νερού στον ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης


Η χρηματοδότηση των έργων εξοικονόμησης νερού στον ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα ο Βασίλης Γιόγιακας και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νίκος Στεργίου με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημήτρη Παπαγιαννίδη.
Τα έργα, προϋπολογισμού 1.625.000.00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αφορούν τον εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης (αρδευτικών τάφρων) του ΤΟΕΒ και αναμένεται να ενταχθούν προς χρηματοδότηση στη Δράση 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 με τίτλο «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Με την ολοκλήρωση των έργου θα μειωθούν οι απώλειες αρδευτικού νερού και θα αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης του καθώς και των αρδευόμενων εκτάσεων.
Read More »
Ο Β. Γιόγιακας για τα έργα εξοικονόμησης νερού στον ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης Ο Β. Γιόγιακας για τα έργα εξοικονόμησης νερού στον ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

“Ζωντανή” μαρτυρία για την εκτέλεση των 49 προκρίτων…

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
“Ζωντανή” μαρτυρία για την εκτέλεση των 49 προκρίτων…


«Ήταν 7 το πρωί, 29 Σεπτέμβρη του 1943. Απανωτές ριπές, κροτάλισμα πολυβόλων, ακούστηκαν σε όλη την Παραμυθιά. Θρήνος στην κάθε γειτονιά». Με συγκίνηση, ο κ. Αντώνης Δρίμτζιας, θυμάται όσα βίωσε σαν παιδί, όταν οι Γερμανοί κατακτητές, εκτέλεσαν 49 προσωπικότητες της Παραμυθιάς, ανάμεσα τους και τον πατέρα του
Η συνάντηση με τον κ. Δρίμτζια, έγινε στην μαρτυρική πόλη της Παραμυθιάς, με αφορμή παλαιότερες επετειακές εκδηλώσεις στον τόπο της θυσίας. Ο κ. Δρίμτζιας, ανοίγει τα μάτια της «παιδικής του ψυχής» και αφηγείται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα που συνέβησαν τις «μαύρες μέρες» εκείνου του Σεπτέμβρη
«Αφορμή για τις εκτελέσεις, εδόθη στους κατακτητές όταν, στις 24 Σεπτέμβρη, αντάρτες επιτέθηκαν σε απόσπασμα ανίχνευσης εδάφους στη θέση Σκάλα και σκότωσαν έξι Γερμανούς στρατιώτες. Σύμφωνα με τη διαταγή της γερμανικής διοίκησης, σε αντίποινα, 1 προς 10,έπρεπε να εκτελεστούν 60 χριστιανοί»
Ο 78χρονος, σκουπίζει ένα δάκρυ με το μαντήλι του και διευκρινίζει: «Εμείς στην Παραμυθιά, όπως και σε όλη την Θεσπρωτία είχαμε τριπλή κατοχή, Ιταλοί, Γερμανοί και μουσουλμάνοι. Οι Μουσουλμάνοι, είχαν σαν σκοπό να προσαρτήσουν τη Θεσπρωτία στην Αλβανία και επειδή στην Παραμυθιά, υπήρχαν προσωπικότητες που αντιστέκονταν σε αυτή τη μεγάλη τους ιδέα, προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να τους αφανίσουν. Η ευκαιρία, μόλις τους είχε δοθεί με το αιματηρό επεισόδιο στη Σκάλα».
Οι Γερμανοί, συνεχίζει, ήθελαν να εκτελέσουν 60 ανθρώπους, ανεξάρτητα από πρόσωπα. Ήδη, είχαν συλλάβει 11 συντοπίτες μας, από τα γύρω χωριά πριν από 4 ημέρες, τους οποίους εκτέλεσαν στον περίβολο του σχολείου και τώρα έπρεπε να συλλάβουν ακόμη 49 άτομα, προκειμένου να συμπληρώσουν τη μακάβρια λίστα.
Τότε, παρουσιάστηκαν, όπως υποστηρίζει ο κ. Δρίμτζιας, δύο αδέλφια -ηγετικά στελέχη των μουσουλμάνων της περιοχής- και πρότειναν με γραπτό κατάλογο τα ονόματα των συλληφθέντων και εκτελεσθέντων στη συνέχεια.
Ο Γερμανός Φρούραρχος της Παραμυθιάς, εξέδωσε γραπτές ανακοινώσεις για τις συλλήψεις που έγιναν την νύχτα της 27ης προς την 28η Σεπτέμβρη.
«Το σύνθημα έδωσε μία φωτοβολίδα. Ήταν 11 το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου. Ομάδες συλλήψεως, αποτελούμενες από 2 μουσουλμάνους και έναν Γερμανό, βγήκαν στις γειτονιές. Τα κτυπήματα στις πόρτες ήταν δυνατά. Θρήνος, μέσα στο σκοτάδι. Έμπαιναν στα σπίτια και έπαιρναν τους ανθρώπους. Ήρθαν και στο σπίτι μου, για να συλλάβουν και τον πατέρα μου. Ήταν 49 χρόνων. Ζήσαμε μια αρχαία τραγωδία. Ο ιερέας, ο γυμνασιάρχης, 3 δάσκαλοι δημόσιοι υπάλληλοι ο διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας, ο γιατρός, ο συμβολαιογράφος και πολλοί άλλοι, 52 άνθρωποι συνολικά, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Σχολείο. Την επομένη το ξημέρωμα ακούσαμε τα πολυβόλα…
Από τους 52 συλληφθέντες εκτέλεσαν τους 49, καθώς ήδη είχαν εκτελέσει 11 και οι επιζήσαντες που έφτασαν μέχρι τον τόπο των εκτελέσεων, αλλά με εντολή του Φρούραρχου αφέθηκαν ελεύθεροι, μετέφεραν το χρονικό του μαρτυρίου που έζησαν στα χέρια των Ναζιστών.
Την νύχτα της 28ης Σεπτεμβρίου πήγε στην αίθουσα του Σχολείου ο Γερμανός Διοικητής και τους ανακοίνωσε, ότι την επομένη το πρωί θα εκτελεστούν. Ακολούθησε θρήνος, αλλά διατήρησαν την ψυχραιμία τους.
Μεταξύ των συλληφθέντων υπήρχαν και έφηβοι. Ο ιερέας Ευάγγελος Τσαμάτος είχε μαζί του το πετραχήλι και τέλεσε νεκρώσιμη ακολουθία, με ψάλτες τους μελλοθάνατους. Ένας 26χρονος γυμναστής, ο Γιαννάκης, τραγουδούσε το παραδοσιακό τραγούδι «Ο γέρο-Δήμος πέθανε».
Την επομένη, στις 5 το ξημέρωμα, τους έβγαλαν στο προαύλιο. Με τη συνοδεία μουσουλμάνων και Γερμανών οδηγήθηκαν στον τόπο της εκτέλεσης. Προπορευόταν όχημα ερπυστριοφόρο, για να καλύπτει τις φωνές τους. Όλοι τους, κατά την πορεία προς τον θάνατο, διατήρησαν την ψυχραιμία μου δεν λύγισαν.
Στον τόπο της εκτέλεσης έφτασαν και οι 52. Τότε, ο φρούραρχος έκανε την “πρόσθεση” και είπε να φύγουν 3 άτομα.
Ένας 18χρονος που εκτέλεσαν τον πατέρα του και 2 ξυλουργοί αφέθηκαν ελεύθεροι.
Στον τόπο της θυσίας, την προηγούμενη ημέρα χρησιμοποίησαν αιχμάλωτους κατοίκους από την περιοχή για να ανοίξουν δυο ομαδικούς τάφους. Πάνω από τον έναν, εκτέλεσαν τους 20 και στον δεύτερο, τους υπόλοιπους. Μεταξύ των εκτελεσθέντων ήταν ένας έμπορος με τον 16χρονο γιό του.
Η Παραμυθιά τυλίχτηκε στον θρήνο και το κλάμα. Στη θέση Καρκαμίσι, οι Ναζί είχαν στήσει μπλόκο και απαγόρευαν στις γυναίκες να πάρουν τους νεκρούς. Στα γραφεία της Κοινότητας, η γερμανική διοίκηση, θυροκόλλησε ανακοίνωση για την εκτέλεση . Στο δικό μου σπίτι μείναμε 7 παιδιά ορφανά. Τρεις μήνες αργότερο το μικρότερο ένα βρέφος 9 μηνών πέθανε από ασιτία.
Την επόμενη της εκτέλεσης, στις 30 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, ο τότε Μητροπολίτης Παραμυθιάς κ. Δωρόθεος Λάσκαρης, σύμφωνα με το προσωπικό του υπόμνημα προς την ιερά σύνοδο στις 20-3 1944, ήρθε από τα Ιωάννινα που βρισκόταν στην κωμόπολη και έθαψε τους εκτελεσθέντες.
Από τότε έως σήμερα, οι συγγενείς των αδικοχαμένων, ζητάμε απάντηση στο ερώτημα, μήπως η έγκαιρη παρουσία του μακαριστού Δωρόθεου, μπορούσε να είχε αποτρέψει τις εκτελέσεις;».
Ο καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθανάσιος Γκότοβος, ο οποίος έχει μελετήσει τα γερμανικά αρχεία, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την υπόθεση της Παραμυθιάς. Επισημαίνει ότι «η Παραμυθιά, όπως και ολόκληρη η Θεσπρωτία, βρίσκεται σε μια επικίνδυνη περιοχή. Είναι τοποθετημένη πολύ κοντά στις ακτές στις οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επιτελείου και του ίδιου του Χίτλερ θα επιχειρηθεί απόβαση συμμαχικών δυνάμεων. Η εκτίμηση αυτή, αρχίζει να διαμορφώνεται μετά την ήττα στο Στάλινγκραντ και διατηρείται μέχρι τις τελευταίες βδομάδες της παρουσίας των γερμανικών στρατευμάτων στην Ήπειρο, το φθινόπωρο του 1944.

Ο καθηγητής Παιδαγωγικής στη μελέτη του «Η Παραμυθιά στο στόχαστρο» αναφέρει ειδικότερα:
«Η Παραμυθιά, παρουσιάζεται από τη μουσουλμανική μειονοτική ηγεσία στη γερμανική αρχή, ως πόλη συνεργαζόμενη με τους αντάρτες και θεωρείται πλέον, ως κέντρο εφοδιασμού των αντάρτικων δυνάμεων, ως βάση στρατολόγησης ανταρτών και ως πολιτικό κέντρο των αντάρτικων οργανώσεων. Η Παραμυθιά πρέπει να εξουδετερωθεί. Ο πληθυσμός της πρέπει να τρομοκρατηθεί και να διασκορπιστεί. Όσο υφίσταται η πόλη αυτή ως κοινότητα, ο εφοδιασμός των ανταρτών θα συνεχίζεται.
Ο Σεπτέμβριος του 1943 είναι ένας πολύ αιματηρός μήνας, ένας μήνας γεμάτος αγριότητα. Όπως γράφει ο αντιστράτηγος Στέτνερ, απευθυνόμενος στο 22ο Σώμα Στρατού, η εποχή είναι κατάλληλη για τη συμμαχία με τους μουσουλμάνους.
Η ενεργή συμμετοχή των μουσουλμάνων της Θεσπρωτίας, και ειδικά της περιοχής της Παραμυθιάς, στις δολοφονίες που έγιναν στην πόλη τον Σεπτέμβριο του 1943, τεκμηριώνεται πέρα από κάθε αμφιβολία, μέσα από τα αρχεία του γερμανικού στρατού που κατείχε τότε την περιοχή.
Είτε με τη μέθοδο της δόλιας παραπληροφόρησης, είτε με τη μέθοδο της αντικειμενικής κατάδοσης, είτε με τη μέθοδο της ένοπλης συμμετοχής στις αναγνωριστικές και τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Θεσπρωτία, είτε με τη μέθοδο της διαρπαγής περιουσιών, της τρομοκράτησης και της δολοφονίας, είτε με τη μέθοδο της σιωπής και της ανοχής, υπήρξε εκτεταμένη συμμετοχή του μουσουλμανικού πληθυσμού στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Παραμυθιάς και της γύρω περιοχής, οι οποίες ειδικά στη Θεσπρωτία, ισοδυναμούσαν με επιχειρήσεις εθνοκάθαρσης».
Η σφαγή της Παραμυθιάς απασχόλησε τη μεταπολεμική συμμαχική και γερμανική δικαιοσύνη δύο φορές. Ο Α. Γκότοβος αναφέρει ότι η πρώτη ήταν, το 1947 με το αμερικανικό δικαστήριο να στρέφεται εναντίον επτά Γερμανών στρατηγών, που ήταν υπόδικοι για εγκλήματα πολέμου.
Η δίκη αυτή, είναι γνωστή και ως «δίκη για τις ομηρίες» ή «υπόθεση επτά» ή «δίκη των στρατηγών».
Ο στρατηγός Λάντς, διοικητής του 22ου Σώματος Στρατού, από τον Σεπτέμβριο του 1943 και μετά, ήταν ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Ο Λάντς, στη δίκη αυτή αρνήθηκε ότι έδωσε τη διαταγή για τις εκτελέσεις στην Παραμυθιά και εμφανίστηκε να μην γνωρίζει την περίπτωση.
Καταδικάστηκε σε δωδεκαετή κάθειρξη, αλλά το 1952 ήταν ήδη ελεύθερος, με ένα είδος αμνηστίας-χάρης, που του χορηγήθηκε. Στο δικαστήριο αυτό, κανείς άλλος δεν λογοδότησε για την υπόθεση της Παραμυθιάς.
Στις 6.12.1963 ο εκπαιδευτικός Βίλχελμ Φραντς Κοκότ, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 1943 υπηρετούσε στην 631 μοίρα ελαφρού πυροβολικού στην Παραμυθιά, με διοικητή τον ταγματάρχη Στόκερτ, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εναντίον του διοικητή του λόχου του, λοχαγού Άλφρεντ Χίντελανγκ, στην οποία τον κατηγορεί ότι ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση 60 πολιτών της Παραμυθιάς.
Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ο οποίος κάλεσε επιζώντες στρατιώτες και αξιωματικούς της μονάδας αυτής για να καταθέσουν. Ανάμεσα σε αυτούς που κατέθεσαν ήταν και δύο μέλη του εκτελεστικού αποσπάσματος που έλαβε μέρος στην εκτέλεση των 49,ένας επιλοχίας και ένας δεκανέας.
Δεν εκλήθησαν να καταθέσουν οι αξιωματικοί του σκληρού πυρήνα των Ναζί στην Ήπειρο, όπως ο τότε συνταγματάρχης Ρέμολντ, ο ίλαρχος Βον Λένθε υπεύθυνος του 2ου Γραφείου του 22ου Σώματος και ο φρούραρχος της Παραμυθιάς.
Ο καθηγητής αναφέρει: «Κανείς από τους μάρτυρες που κατέθεσαν δεν “θυμάται” το όνομα του φρούραρχου της Παραμυθιάς, ενώ η υπηρεσία δίωξης εγκλήματος και ο ανακριτής, δεν μπαίνουν στον κόπο να τον εντοπίσουν ή τουλάχιστον να διαπιστώσουν αν βρίσκεται ακόμη εν ζωή. Αρκετοί από τους καταθέσαντες απαντούν στερεότυπα, ότι δεν γνωρίζουν και δεν είδαν τίποτε, απλώς άκουσαν ότι έχει γίνει κάποια εκτέλεση».
Read More »
“Ζωντανή” μαρτυρία για την εκτέλεση των 49 προκρίτων… “Ζωντανή” μαρτυρία για την εκτέλεση των 49 προκρίτων… Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

“Φως” το όνομα της παράταξης του Λάμπρου Γεωργόπουλου, στην Περιφέρεια Ηπείρου

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
“Φως” το όνομα της παράταξης του Λάμπρου Γεωργόπουλου, στην Περιφέρεια Ηπείρου


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης υποψηφιότητας για της Περιφερειακές Εκλογές στην Ήπειρο, σας ενημερώνουμε για την επωνυμία (ΦΩΣ) και το σήμα του Συνδυασμού μας.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας (www.fos24.gr) και στους λογαριασμούς social media που την συνοδεύουν, με βασικό email μας επικοινωνίας να είναι το info@fos24.gr.
Τα κεντρικά γραφεία μας βρίσκονται στη διεύθυνση Πάτση 5 (Πλατεία Πάργης), στα Ιωάννινα, θα είναι επισκέψιμα καθημερινά από τις 8 Οκτωβρίου 2022, ενώ σταδιακά τους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν και οι διευθύνσεις των γραφείων μας στις υπόλοιπες 3 πρωτεύουσες Νομών της Ηπείρου (Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα).

με εκτίμηση,
Λάμπρος Γεωργόπουλος
επικεφαλής Συνδυασμού
Read More »
“Φως” το όνομα της παράταξης του Λάμπρου Γεωργόπουλου, στην Περιφέρεια Ηπείρου “Φως” το όνομα της παράταξης του Λάμπρου Γεωργόπουλου, στην Περιφέρεια Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

Συνελήφθη στην Εγνατία Οδό αλλοδαπός για μεταφορά παράτυπων μεταναστών

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022
Συνελήφθη στην Εγνατία Οδό αλλοδαπός για μεταφορά παράτυπων μεταναστών


Συνελήφθη σήμερα (29-09-2022) πρώτες πρωινές ώρες στην Εγνατία Οδό από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, εντός του οποίου βρέθηκαν και συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο οδηγός είχε παραλάβει νωρίτερα από περιοχή της Αθήνας τους αλλοδαπούς, οι οποίοι είχαν εισέλθει σε προγενέστερο χρόνο παράνομα στη χώρα, με σκοπό να προωθηθούν στην Αλβανία.

Το παραπάνω αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.
Read More »
Συνελήφθη στην Εγνατία Οδό αλλοδαπός για μεταφορά παράτυπων μεταναστών Συνελήφθη στην Εγνατία Οδό αλλοδαπός για μεταφορά παράτυπων μεταναστών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2022 Rating: 5

Σελίδες