Πρόσκληση για συμμετοχή στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, για την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η με αριθ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18/Β΄/14-1-2019) Υπουργική Απόφαση για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020”.

Στόχος του Υπομέτρου 6.3 είναι η βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το ποσό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 4.018.000 €.

Κύρια χαρακτηριστικά της Πρόσκλησης και του Υπομέτρου 6.3 είναι τα εξής:

1. Το Υπομέτρο 6.3 εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες της Χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους.

2. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 είναι τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ηλικίας από 18 -61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018 και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).

3. Οι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018), από 0,01 ευρώ έως και 3.000 € και μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 €.

4. Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από 3 - 4 έτη. Μετά την ολοκλήρωση του ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

6. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη στο υπομέτρο και είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.

7. Αποκλείονται από το Υπομέτρο, όσοι υποψήφιοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης (ΟΣΔΕ 2018).

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr).

Την αναλυτική Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.3, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, και www.agrotikianaptixi.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr) (στην «Ενημέρωση αγροτών»).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Read More »
Πρόσκληση για συμμετοχή στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» Πρόσκληση για συμμετοχή στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: "ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ"

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019


Την ενίσχυση της πυροσβεστικής δύναμης της Θεσπρωτίας με προσωπικό ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας επισημαίνει ότι η πραγματική υπηρετούσα δύναμη της Πυροσβεστικής στο νομό Θεσπρωτίας υπολείπεται σημαντικά της προβλεπόμενης κατανομής προσωπικού για το 2019 και η ενίσχυση των υπηρεσιών είναι αναγκαία λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου του νομού. 
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού στη Θεσπρωτία»

Με την υπ΄ αριθμ. 80173 Φ.102.2/28-12-2018 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος η ονομαστική κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού στη Θεσπρωτία για το έτος 2019 ορίζεται στα 148 άτομα, εκ των οποίων οι 124 είναι Πυραγοί, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες.

Η τρέχουσα, ωστόσο, πραγματική υπηρετούσα δύναμη της Πυροσβεστικής στο νομό Θεσπρωτίας είναι 105 άτομα, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με την παραπάνω κατανομή κατά 26% ή και 38%, αν ληφθεί υπόψη ότι στους 105 περιλαμβάνονται 16 πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης. Σημειώνεται ότι με το παραπάνω προσωπικό στελεχώνονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηγουμενίτσας καθώς και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Φιλιατών, Παραμυθιάς και Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Η ενίσχυση της Πυροσβεστικής δύναμης στη Θεσπρωτία κρίνεται απαραίτητη λόγω του ορεινού και ημιορεινού γεωγραφικού ανάγλυφου το οποίο επιβάλλει εκτεταμένη διασπορά ικανού αριθμού προσωπικού για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:
Αν και πότε πρόκειται να ενισχυθεί η υπηρετούσα δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Read More »
Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: "ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ" Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: "ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ" Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Στα γραφεία της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου υποψήφιος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Θωμάς Δημητρίου

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019


Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Θωμάς Δημητρίου συνοδευόμενος από τα μέλη της δημοτικής του ομάδας Πέτρο Πανούση και Γιώργο Τάσιο επισκέφθηκαν τα γραφεία της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας και είχαν συνάντηση με τον νέο Διευθυντή της υπηρεσίας κ. Λάμπρο Γιαννακό και τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κωνσταντίνο Κούτσικο και κ. Ανδρέα Κώτσιο. 
 
Κατά τη συναντηση έγινε περιγραφή των φάσεων στις οποίες βρίσκονται οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης και οικισμών και τα σχεδιαζόμενα ή εκτελούμενα έργα στο Δήμο. Από την πλευρά της δημοτικής ομάδας μεταφέραμε την αγωνία των συμπολιτών μας για την πολύχρονη καθυστέρηση στην εφαρμογή των επεκτάσεων, καθυστέρηση η οποία θεωρείται αδικαιολόγητη.
Read More »
Στα γραφεία της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου υποψήφιος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Θωμάς Δημητρίου Στα γραφεία της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου υποψήφιος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Θωμάς Δημητρίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Θεσπρωτία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών - Βούλγαροι οι εγκέφαλοι!

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019

 
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον μία 38χρονη, υπήκοος Βουλγαρίας, η οποία μαζί με άλλους συμπατριώτες της αποτελούσαν κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στην χώρα μας και αγοραπωλησίας βρεφών. Σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας για τα κακουργήματα της παράνομης παράδοσης παιδιού σε υιοθεσία κατ’ επάγγελμα και με πρόθεση κερδοσκοπίας. Το ένταλμα εκκρεμούσε από τον Μάιο του 2018 όταν τότε η Αστυνομία πρόλαβε στην Ηγουμενίτσα μία παράνομη υιοθεσία συλλαμβάνοντας τρεις γυναίκες από την Βουλγαρία.

Οι τρεις γυναίκες μαζί με την 38χρονη, τον σύζυγό της κι έναν ακόμη συμπατριώτη τους, είχαν συστήσει κύκλωμα που έφερνε παράνομα γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ώστε να τους αποσπάσουν στη συνέχεια τα βρέφη τους και να τα πουλήσουν.

Στην περίπτωση της Θεσπρωτίας, ένας Βούλγαρος είχε μεταφέρει με το αυτοκίνητό του τις τρεις συλληφθείσες γυναίκες από την Ιταλία στην Ηγουμενίτσα με τελικό προορισμό την Θεσσαλονίκη.

Εκεί θα τους ανέμεναν η 38χρονη και ο σύζυγός της ,που θα μεριμνούσαν για τον τοκετό της 21χρονης, η οποία ήταν σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης. Στη συνέχεια έναντι χρηματικής αμοιβής, θα παραλάμβαναν το νεογέννητο.

Τελικά, η 21χρονη εγκυμονούσα, εισήχθη στην μαιευτική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών Θεσπρωτίας, όπου και γέννησε.

Αποτέλεσμα αυτού του απρόοπτου γεγονότος ήταν η σύλληψη των τριών γυναικών από την Βουλγαρία.

Η συνέχεια δόθηκε τώρα με την εξάρθρωση του υπόλοιπου κυκλώματος από την Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Η 38χρονη από την Βουλγαρία όχι μόνο δεν πτοήθηκε μετά την σύλληψη των συνεργών της στην Ηγουμενίτσα αλλά συνέχιζε να πρωταγωνιστεί σε παράνομες υιοθεσίες.

Ειδικότερα , όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την αξιοποίηση πληροφοριών, οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί είχαν συστήσει συμμορία με σκοπό τις κατ΄επάγγελμα αγοραπωλησίες βρεφών και την μεσολάβηση τους σε παράνομες υιοθεσίες.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η 38χρονη γυναίκα εμπλέκεται σε ύποπτη περίπτωση τοκετού και παρουσιαζόμενη ως φίλη – διερμηνέας 26χρονης ομοεθνούς της εγκυμονούσας, μεσολάβησε για τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών τόσο ως προς τα έξοδα του τοκετού όσο και ως προς τα έγγραφα μητέρας και νεογνού.

Η περαιτέρω έρευνα έδειξε ότι η ίδια γυναίκα, με την ίδια ακριβώς μέθοδο, μεσολάβησε για τους τοκετούς τουλάχιστον δύο ακόμη ομοεθνών της, ενώ σε βάρος της, με το πατρικό της όνομα, εκκρεμούσε Ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας για τα κακουργήματα της παράνομης παράδοσης παιδιού σε υιοθεσία κατ’ επάγγελμα και με πρόθεση κερδοσκοπίας.

Επιπρόσθετα , προέκυψε ότι το ζευγάρι μετέφερε την 26χρονη κοπέλα στην Ελλάδα για να γεννήσει αναλαμβάνοντας τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και τοκετού, ενώ θα της έδιναν το χρηματικό ποσό των (5.000) ευρώ.

Σημειώνεται ότι , οι δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, καθώς έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας και το Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων.

Με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελέως το νεογνό μεταφέρθηκε άμεσα για φροντίδα και περίθαλψη σε ειδική μονάδα Νοσοκομείου της πόλης.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών.
Read More »
Θεσπρωτία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών - Βούλγαροι οι εγκέφαλοι! Θεσπρωτία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών - Βούλγαροι οι εγκέφαλοι! Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας βραβεύει τους διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλοντας να τιμήσει την αθλητική του οικογένεια για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για την ανεκτίμητη συμβολή της στο αθλητικό γίγνεσθαι της περιοχής μας, διοργανώνει τη Γιορτή του Αθλητισμού με βραβεύσεις Αθλητικών Συλλόγων - Σωματείων και των διακριθέντων αθλητών του 2018.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στις 18:30, στο Θέατρο Εστία, Κτήριο ΕΙΝ.

Facebook event: www.facebook.com/events/238320053773083/

Read More »
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας βραβεύει τους διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες Ο Δήμος Ηγουμενίτσας βραβεύει τους διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Συνάντηση νέων αγροτών Θεσπρωτίας με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019



Συνάντηση είχαν το πρωί της Τρίτης 13 Φεβρουαρίου στο γραφείο του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη αντιπροσωπεία νέων αγροτών από την Θεσπρωτία μαζί με την πρόεδρο των κτηνοτροφων Θεσπρωτίας Λύκα Μυρτώ. Οι νέοι αγρότες της Θεσπρωτίας έκαναν γνωστό στον περιφερειάρχη ότι κατέθεσαν αγωγή για τα δικαιώματα των νέων αγροτών του 2009 οι οποίοι αδικήθηκαν πρώτον ως το ποσό της πρώτης εγκατάστασης που μειώθηκε από 40.000 ευρώ στα 20.000 και δεύτερον ως προς την κατανομή εθνικού αποθέματος καθώς η προηγούμενη καπ τους έδωσε ψίχουλα ενώ οι υποσχέσεις ότι η νέα ΚΑΠ θα τους αποκαταστουσε οικονομικά τελικά δε τηρήθηκαν ποτέ. Διαμαρτυρόμενοι για την αδικία εις βάρος τους οι νέοι αγρότες ενημέρωσαν τον περιφερειάρχη Ηπείρου για τις κινήσεις τους και ζήτησαν την στήριξη της περιφερειας στο πρόβλημα του . Αιτήματα των νέων αγροτών είναι να τους καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό της πριμοδότησης της πρώτης εγκατάστασης της κοινοτικής ενίσχυσης του μέτρου 1.12 εγκατάσταση νέων αγροτών Π.Α.Α 2007-2013 και να τους κατανεμηθούν σωστά,δίκαια και ισάξια ανάλογα με τον αριθμό των στρεμμάτων και των ζώων που κατέχει ο καθένας και δηλώνει κάθε χρόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου άκουσε τα θέματα των νέων αγροτών τους εξήγησε ότι είναι ενημερωμένος για το θέμα έδωσε τη στήριξη του και στάθηκε στο πλευρό τους.

Σε δήλωση τους στο agrotes.eu η αντιπροσωπεία των νέων αγροτών από τη Θεσπρωτία: οι αδικίες εις βαρών των νέων αγροτών του προγράμματος 2009 σφαγιάζουν τους νέους αγρότες σε όλη τη χώρα. . Βρισκόμαστε στην πιο παραγωγική ηλικία της ζωής μας, επιθυμούμε να εργασυουμε, να παράξουμε και να δημιοθργησουμε, να βοηθήσουμε την παραγωγή και την οικονομία της χώρας μας. Είναι αδικία εις βάρος μας και πρέπει να δικαιωθούμε.

Η πρόεδρος των κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας έκανε λόγο για την τεράστια αδικία και είπε ότι θα φτάσουν την προσφυγή ως το τέλος .

Εν συνεχεία πραγματοποίησαν συνάντηση με την ένωση νέων αγροτών Ιωαννίνων και ενημέρωσαν για τις κινήσεις τους τον πρόεδρο της Ένωσης Λιουρη Θεοχάρη καθώς η ένωση με νεων αγροτών Ιωαννίνων είναι η μόνη στην περιφέρεια Ηπείρου .

Επόμενες κινήσεις των νέων αγροτών από την Θεσπρωτία είναι να ενημερωθούν οι βουλευτές της περιφέρειας ήπειρου και αν δεν βρεθεί σύντομα λύση θα φτάσουν το θέμα στο ευρωκοινοβούλιο .
Read More »
Συνάντηση νέων αγροτών Θεσπρωτίας με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη Συνάντηση νέων αγροτών Θεσπρωτίας με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Με ορμητήριο την Θεσπρωτία πλημμύριζαν την Ελλάδα με χασίς, ηρωίνη και κοκαΐνη

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019

Μεγάλες ποσότητες χασίς, ηρωίνης αλλά και κοκαΐνης, έφερνε από την Αλβανία οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο την Θεσπρωτία! Από τον περασμένο Σεπτέμβριο και σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας είχαν μεταφέρει με μουλάρια μισό τόνο χασίς, έξι κιλά κοκαΐνης και ένα κιλό ηρωίνης! Τα ναρκωτικά τα «καβάτζοναν» σε διάφορα σημεία στα χερσαία σύνορα της Θεσπρωτίας και στη συνέχεια τα διακινούσαν στο εσωτερικό της χώρας. Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα, Αλβανοί και Ελληνες, σε ταυτόχρονη επιχείρηση σε Αττική, Θεσπρωτία, Κρήτη, Μαγνησία και Ναύπλιο. Από τους συλληφθέντες, οι 13 είναι μέλη της οργάνωσης, 7 αυτόνομοι διακινητές ναρκωτικών, 1 κατηγορούμενους για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και μια γυναίκα συνελήφθη ως συνεργός στη μεταφορά ναρκωτικών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νόμου περί όπλων.

Η όλη δραστηριότητα αφορούσε δομημένη ομάδα και με διαρκή δράση, με τη μορφή δαιδαλώδους εγκληματικού δικτύου – συνεργαζόμενων υποομάδων, τα μέλη της οποίας, από μη επακριβώς προσδιορισμένο στην προανάκριση χρόνο και πάντως τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2018, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε αυτή και προέβαιναν στη διακίνηση επαρκών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης, ηρωίνης και κοκαΐνης) στην περιοχή της Αττικής και σε λοιπές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αστυνομία, πραγματοποιούνταν η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης από την Αλβανία στην Ελλάδα, μέσω των χερσαίων ελληνοαλβανικών συνόρων που εκτείνονται κατά μήκος του Νομού Θεσπρωτίας, με τη χρήση μουλαριών.

Ακολουθούσε η προσωρινή αποθήκευση της κάνναβης σε προκαθορισμένη τοποθεσία της Θεσπρωτίας πλησίον των ελληνοαλβανικών συνόρων και στη συνέχεια η μεταφορά της στην Αττική, με τη χρήση Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου μετά συρόμενου τρέιλερ.

Στη συνέχεια αποθηκεύονταν στην «καβάτζα» και διακινούνταν μέσω διακινητών, εντός και εκτός της οργάνωσης.

Με ανάλογο τρόπο, γίνονταν η διακίνηση της κοκαΐνης και ηρωίνης, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικές υποομάδες και χώρους αποθήκευσης για τη διακίνησή τους, τόσο στην νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα. Η τιμή της κοκαΐνης (χονδρική) κυμαινόταν από 35 έως 55 € ανά γραμμάριο, ανάλογα με τον προορισμό, την ποσότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των αγοραστών και των μελών του κεντρικού πυρήνα. Η ποσότητα της ηρωίνης χωρίζονταν σε ισόποσες δόσεις των 0,3 γραμμαρίων, οι οποίες πωλούνταν σε έτερα άτομα/«χρήστες» στην περιοχή πέριξ της Πλατείας Ομονοίας και δη στις οδούς Μενάδρου, Ζήνωνος, Αγίου Κωνσταντίνου, Βηλαρά και Νικηφόρου, αντί του χρηματικού ποσού των 4 € ανά «δόση».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε είκοσι (20) συνολικά οικίες, «καβάτζες» και οχήματα κατασχεθήκαν μεταξύ άλλων :

ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 142κ και 553,30 γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους 3κ. και 312 γραμμαρίων,

ποσότητα ηρωίνης συνολικού μεικτού βάρους 84,7 γραμμαρίων,

314 χάρτινα αποκόμματα προφανώς εμποτισμένα με τη ναρκωτική ουσία LSD,

98 ναρκωτικά δισκία,

ο συνολικό χρηματικό ποσό των 16.756,6 ευρώ,

πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγγια,

αυτοκίνητο,

2 μηχανάκια και

τρέιλερ.
Read More »
Με ορμητήριο την Θεσπρωτία πλημμύριζαν την Ελλάδα με χασίς, ηρωίνη και κοκαΐνη Με ορμητήριο την Θεσπρωτία πλημμύριζαν την Ελλάδα με χασίς, ηρωίνη και κοκαΐνη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Βασικά σημεία της τοποθέτησης της Λ.Σ. στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας κατά τον απολογισμό του Δημάρχου για το 2018

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019


· Στον απολογισμό πεπραγμένων o Δήμαρχος προσπάθησε σε μια 2ωρη προεκλογικού χαρακτήρα ομιλία του να παρουσιάσει το έργο της Δ.Α.. Δυστυχώς όμως ισχύει και για τον απολογισμό «να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι».

· Σκοπός μας δεν είναι να παραγνωρίσουμε το όποιο έργο έχει γίνει. Αλλά πάντα κριτήριο μας είναι ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ έγινε. Στο ερώτημα αν έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτού του Δήμου, η απάντηση είναι όχι. Οι κάτοικοι πνίγονται όταν βρέχει, έχουν σοβαρότατο κυκλοφοριακό και πρόβλημα στάθμευσης σε όλο τον Δήμο, πνίγονται στα σκουπίδια, πληρώνουν δυσβάστακτα τέλη ύδρευσης….… και φυσικά ζουν τις συνέπειες (φτώχια, ανεργία, μετανάστευση…) λόγω της κεντρικής αντιλαϊκής πολιτικής.

· Δεν στεκόμαστε σε λεπτομέρειες και νούμερα. Άλλωστε ο απολογισμός περιέχει και πολλές αλήθειες. Κρύβει όμως την ΑΛΗΘΕΙΑ. Και η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι οι δεσμεύσεις των τριών μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής, των αποφάσεων της ΕΕ και οι επιταγές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων οδηγούν σε μια διαχρονικά ανάλγητη και αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική( τώρα πια μεταμνημονιακή). Αυτή την πολιτική καλούνται να εφαρμόσουν και εφαρμόζουν οι περισσότεροι Δήμοι, και ο δικός μας, σαν γρανάζια της κρατικής μηχανής, όπως έχουν μετατραπεί με το νομοθετικό πλαίσιο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ χθες και του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ σήμερα. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι η υποχρηματοδότηση, η ανάθεση αρμοδιοτήτων χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση αλλά και οι ασφυκτικοί έλεγχοι οικονομικοί αλλά και των αποφάσεων. Σε σημείο που δεν μπορούμε να μιλάμε πια για Τ.Α., αλλά για Τοπική Διοίκηση του κράτους. Και αυτό κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να το αρνηθεί γιατί το ζούμε καθημερινά.

Πιο συγκεκριμένα:

· Έχει μειωθεί κατά 60% η κρατική χρηματοδότηση. Αναφέρετε στην εισήγηση ότι η ΣΑΤΑ είναι 490.000 euro. ; Eτσι θα το προσπεράσουμε αυτό; Είναι της μοίρας μας γραπτό να γίνεται έτσι; Να μιλάμε για διαθέσιμους πόρους και όχι για διεκδίκηση πόρων; Τι είναι πιο σωστό αλλά και αποτελεσματικό, το να διεκδικείς αυτά που σου ανήκουν η το να δέχεσαι όσα σου δίνουν; Είναι ψέματα ότι το κεντρικό κράτος χρωστά 11 δις.euro στους Δήμους; Που μπορεί να οδηγήσει αυτή η λογική των μειωμένων απαιτήσεων από ένα κράτος που μας έχει ξετινάξει στους φόρους για : να ξεχρεώσει τις τράπεζες ,να χρηματοδοτεί τους επιχειρηματικούς ομίλους, να δαπανά 4 δις euro για ΝΑΤΟΪΚΕΣ δαπάνες άχρηστες για την άμυνα της χώρας; Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και εύκολες λύσεις. Υπάρχει όμως η αγωνιστική διεκδίκηση η οποία απουσιάζει από την πρακτική της Δ.Α. ακόμα και σε επίπεδο ανακοινώσεων. Για να γνωρίζουν οι κάτοικοι του Δήμου, να αποκαλυφθεί η αιτία των προβλημάτων τους. Γιατί σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι τα λεγόμενα τοπικά ,είναι λαϊκά προβλήματα , απόρροια της κεντρικής αντιλαϊκής πολιτικής. Την οποία στην πράξη αποδέχεται και υλοποιεί η Δ.Α.

· Αλήθεια είστε ευχαριστημένοι στον τομέα της παιδείας όπως γράφετε στην εισήγηση; Την στιγμή που η πλειοψηφία των νηπιαγωγείων είναι σε νοικιασμένες αίθουσες πρώην μαγαζιά; Που δεν εφαρμόσθηκε η διετής υποχρεωτική εκπαίδευση στα νήπια σιγοντάροντας την κυβερνητική πολιτική να τάζει χωρίς να χρηματοδοτεί; Για ποιες νέες προσλήψεις προσωπικού μιλάτε; Για τις συμβασιούχες βρεφονηπιοκόμες που ανανεώνεται η σύμβαση τους ανάλογα με το ΕΣΠΑ;( Που είναι και η βασική αιτία της αντιπαράθεσης τους με το μέτρο αυτό αλλά και με τις νηπιαγωγούς). Περηφανεύεστε ότι κανένα νήπιο δεν παρέμεινε εκτός εκπαίδευσης όταν το 61% αυτών που είναι στους παιδικούς σταθμούς μας είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.(χώρια αυτά στους ιδιωτικούς). Αν περικοπεί το ΕΣΠΑ, η περιορισθούν οι θέσεις τι γίνεται; Γιατί δεν λέτε τίποτα για τα σχολεία, γυμνάσια και Λύκεια παλιά κτήρια με ένα κάρο προβλήματα που ήλθαν στην ευθύνη του Δήμου χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση;

· Διαφημίζετε για επιτυχίες στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Για τα Κοινωνικά φροντιστήρια Παντοπωλείο, Φαρμακείο, ΚΕΠ Υγείας…… που πράγματι ικανοποιούν κάποιες από τις ανάγκες. Δεν λέτε όμως κουβέντα γιατί προέκυψε η αναγκαιότητα της χρήσης τους; Δεν είναι φυσικό φαινόμενο να υπάρχει φτώχια και ανεργία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων. Τι κάνετε όμως ενάντια σε αυτήν την πολιτική που οδηγεί τα λαϊκά στρώματα στην φτώχια και την εξαθλίωση; Διαφημίζετε τους Χορηγούς δηλαδή , αυτούς που έχουν σοβαρές ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Δεν προβάλετε την αδυναμία του ΕΣΥ να εξυπηρετήσει αυτά τα στρώματα. Με το να καλύπτετε τις αιτίες που δημιουργούν αυτές τις ανάγκες λειτουργείτε σαν αμορτισέρ της κυβέρνησης απέναντι στην λαϊκή αγανάκτηση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική .

· Στο θέμα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής ξεπερνάτε τα όρια .

Αλήθεια βλέπουν οι Δημότες ένα Δήμο καθαρό, φροντισμένο, ευπρεπή κλπ; Σε ποιο Δήμο αναφέρεσθε; Αλλού βρίσκονται οι κάδοι που βρωμάνε; Αλλού κόβονται δένδρα κατά βούληση; Αλλού υπάρχουν οι καταλήψεις πεζοδρομίων; Να μην αναφέρουμε την κατάσταση στον κεντρικό πεζόδρομο που είναι αδιάβατος από τα τραπεζοκαθίσματα. Πόσες φορές το έχουμε φέρει για συζήτηση και μέτρα στο Δ.Σ.; Είναι επίσης άστοχες οι αναφορές σας στην ανακύκλωση αφού στο ίδιο απορριμματοφόρο καταλήγει το περιεχόμενο τόσο των πράσινων όσο και των μπλε κάδων!!!!

Ξεχάσατε επίσης να αναφέρετε ότι συνεχίσατε την πορεία ιδιωτικοποίησης του τομέα καθαριότητας από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη δημοτική αρχή( Σύβοτα, Πέρδικα). Προφανώς το προσωπικό του Δήμου καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά ξεχάσατε να αναφέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν σε μηχανήματα και προσωπικό λόγο λειψής χρηματοδότησης. Ακόμα δεν αναφέρατε ότι άρχισε η λειτουργία του εργοστασίου, με ΣΔΙΤ, επεξεργασίας σκουπιδιών στην Τύρια. Αυτό σημαίνει αύξηση των εξόδων για την καθαριότητα που θα επιβαρυνθούν οι δημότες του Δήμου.( Ήδη προέκυψε και η πληρωμή διοδίων για τα απορριμματοφόρα!!! Εκτός από όλα τα άλλα.) Ο κ. Χαρίτσης εξήγγειλε 8.500 προσλήψεις στο τομέα της καθαριότητας .Δεν εξηγήσατε όμως ότι οι προσλήψεις σε ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες καλύπτονται οικονομικά από τον Δήμο. Με βάση όλα αυτά που θα πάνε τα δημοτικά τέλη την νέα χρονιά;

· Όσον αφορά τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη περισσεύουν οι Διθύραμβοι για το ΣΒΑΚ

Ο σχεδιασμός του Σ.Β.Α.Κ. χωρίς περιφερειακό δρόμο για την πόλη, είναι κουβέντες του αέρα. Βάλατε «το άλογο μπροστά από το κάρο». Όσο για την βράβευση του Δήμου για την κινητικότητα από την της Ε.Ε. και την κυβέρνηση είναι τουλάχιστον υποκρισία αν όχι απάτη. Οπωσδήποτε διαφήμιση της Ε.Ε. Πως είναι δυνατόν να βραβευτεί ένας Δήμος για την κινητικότητα όταν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια είναι αδιάβατα; Για αυτό το βραβείο καθώς και τα οφέλη από τα άλλα προγράμματα της Ε.Ε. εσείς που καμαρώνετε για αυτά πρέπει να εξηγήσετε στους κατοίκους αυτού του Δήμου την χρησιμότητα τους.

Απουσιάζει σε αυτόν τον τομέα κάθε αναφορά για το λιμάνι και την «χερσαία ζώνη». Η κυβέρνηση ωστόσο έχει καταθέσει στις 07/02/2019 στην βουλή Ν/Σ για την «αξιοποίηση» ,την «παραχώρηση» όπως αναφέρει, δηλαδή για το ξεπούλημα του από το ΤΑΙΠΕΔ. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης κ. Ριζόπουλος δήλωσε ότι θα μεριμνήσει να αγορασθεί από την περιφέρεια κλπ. Η Δ.Α. δεν λέει κουβέντα. Προφανώς συμφωνεί με αυτή την διαδικασία. Να επισημάνουμε άλλη μια φορά ότι και με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. έχει παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο του Δήμου στην ΟΛΗΓ Α.Ε. δηλαδή στο ΤΑΙΠΕΔ.

· Όσον αφορά την ΔΕΥΑΗ προφανώς θα δέχεστε τα παράπονα των κατοίκων για ακρίβεια των λογαριασμών. Είναι γνωστόν πως δουλεύει η ΔΕΑΗ Α.Ε.. (ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί κλπ) . Δεν κάνετε όμως κουβέντα ότι έχει επιβληθεί ΦΠΑ στο νερό που είναι ένα φυσικό αγαθό και αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα. Δεν κάνετε κουβέντα για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ούτε για την φορολογική αντιμετώπιση της ΔΕΥΑΗ Α.Ε. σαν ιδιωτική επιχείρηση. Δεν διεκδικείτε τα αυτονόητα

· Όσον αφορά τις Μισθώσεις ακινήτων σαν πηγή εσόδων για τον Δήμο σας θυμίζουμε ότι στον προϋπολογισμό είναι γραμμένο το ποσό των 1.756.286 euro σαν χρέη παρελθόντων ετών από μισθώσεις ακινήτων του Δήμου σε «επιχειρηματίες».

· Κουβέντα δεν έγινε για αντιπυρική και αντισεισμική προστασία. Οι σεισμοί είναι φυσικά φαινόμενα. Υποχρέωση του Δήμου είναι να πάρει εκείνα τα μέτρα που θα περιορίζουν τις οι συνέπειες των. Σας είναι γνωστή η πολιτική «κόστους οφέλους» της Ε.Ε. που δεν χρηματοδοτεί τέτοια έργα. Δεν λέτε όμως κουβέντα για αυτό.

· Μας διαφημίζετε το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και τα έργα που θα γίνουν. Σε συζήτηση όμως στο Δ.Σ. για το πολιτιστικό κέντρο προέκυψε ότι χρειάζεται η δανειοδότηση του Δήμου για την ένταξη του στο πρόγραμμα. Τα δάνεια όμως πρέπει κάποια στιγμή να αποπληρωθούν. Φυσικά από τους δημότες.

Κύριοι της Δ.Α. δεν υπάρχει πτυχή της κυβερνητικής πολιτικής που να μην εφαρμόζετε . Κάνετε δε ότι μπορείτε για να καλύψετε τις αιτίες αλλά και τις συνέπειες από αυτήν την πολιτική. Αναφέρετε στην εισήγηση ότι αισθάνεστε υπερήφανοι για το έργο σας. Εμείς πιστεύουμε ότι είστε αποτελεσματικοί την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και έχετε κάθε λόγο να υπερηφανεύεστε για αυτό. Αυτή όμως η πολιτική είναι καταστρεπτική για την πλειοψηφία των κατοίκων μας, που στην συντριπτική του πλειοψηφία αποτελείται από φτωχά λαϊκά στρώματα.

Πού βρίσκεται επομένως η διέξοδος για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα; Όχι στην υποταγή και στη μοιρολατρία απέναντι σ' αυτήν την κατάσταση ούτε στην, αποδοχή του «μικρότερου κακού». Βρίσκεται στην πάλη για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, στον αγώνα με σημαία τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Βρίσκεται στην ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, και στις επικείμενες Δημοτικές, Περιφερειακές, Ευρωεκλογές και γενικές εκλογές, για να γίνει πιο δυνατή η λαϊκή αντιπολίτευση στην πολιτική που συνθλίβει τις ανάγκες του λαού. Γιατί το πραγματικό ζήτημα για το λαό δεν είναι να γίνει πιο «αποτελεσματικό» το κράτος που τον τσακίζει, αλλά πώς θα συγκεντρώνει καθημερινά δυνάμεις στην προοπτική της σύγκρουσης μαζί του.

Για αυτό είναι ανάγκη η ενίσχυση της Λαϊκής Συσπείρωσης. Στήριξη στη Λαϊκή Συσπείρωση και στο ΚΚΕ σημαίνει πολιτική καταδίκη όσων μας έφεραν ως εδώ. Σημαίνει λαϊκή αντιπολίτευση στην εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Ε., Κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων.

Εμείς, οι κομμουνιστές, θα κάνουμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευρυνθεί και να ισχυροποιηθεί το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής.

Δίνουμε το χέρι για κοινή δράση, για κοινή πορεία, για συσπείρωση όλων όσοι εξακολουθούν και επιμένουν να μην υποτάσσονται στον ρεαλισμό του σήμερα, που εξακολουθούν και ελπίζουν ότι τα πράγματα μπορεί και πρέπει να αλλάζουν.

Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης να συμπορευτούμε σε αυτή την μάχη, ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας.

Να ισχυροποιήσουμε παντού το ρεύμα της αντίστασης και μέσα από την αποφασιστική ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο και στην Περιφέρεια.

Για να ισχυροποιηθεί αποφασιστικά το ρεύμα της λαϊκής αντιπολίτευσης.

Για να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση.


Για την «Λαϊκή Συσπείρωση» Δήμου Ηγουμενίτσας
Δώρης Δήμας
Υποψήφιος Δήμαρχος

Read More »
Βασικά σημεία της τοποθέτησης της Λ.Σ. στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας κατά τον απολογισμό του Δημάρχου για το 2018 Βασικά σημεία της τοποθέτησης της Λ.Σ. στο Δ.Σ. Ηγουμενίτσας κατά τον απολογισμό του Δημάρχου για το 2018 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΦΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙAΣ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, πιστό στους στόχους και τις στρατηγικές που έχει θέσει τα τελευταία χρόνια, οργάνωσε πειράματα Φυσικής σε συνεργασία με τον Ε.Κ.ΦΕ Θεσπρωτίας και το Δημοτικό σχολείο Νεράιδας.

Η διεξαγωγή του πειράματος σε συνδυασμό πάντα με μια διδακτική μεθοδολογία αποτελεί την απαρχή της επιτυχίας του μαθήματος. Η χαρά του παιδιού στο να κάνει ένα πείραμα με τα χέρια του, δεν μπορεί να αντικατασταθεί σίγουρα με καμιά θεωρία όσο καλά και αν είναι γλωσσικά διατυπωμένη, ούτε ακόμα και από έναν υπολογιστή. Είναι πράγματι πολύ σπουδαίο να ανακαλύπτει, ο μαθητής μόνος του και να δημιουργεί θέαμα με τη βοήθεια της φυσικής. To πείραμα που γίνεται στο σχολείο, πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο περιγράφεται ως “περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης.”

Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας, κ. Νούση Βασίλειο, ο οποίος σε συνεργασία με τους μαθητές, παρουσίασε πειράματα φυσικής που έχουν σχέση με τον ηλεκτρισμό και το μαγνητισμό.

Είναι ιδιαίτερη χαρά για το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου μας, η παρουσία και ενεργός συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας και του δασκάλου τους κ. Γιώργου Χειμώνα.

Για τo 1o Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
Ο Διευθυντής Κύλλας Γεώργιος.

Read More »
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΦΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙAΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΦΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙAΣ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Σύλληψη 44χρονου και 48χρονου στην Ηγγουμενίτσα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019


Στη σύλληψη ενός 44χρονου αλλοδαπού προέβησαν, απογευματινές ώρες χθες, στελέχη του γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω σε διενεργηθέντα έλεγχο εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.

Επίσης, στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω σε διενεργηθέντα έλεγχο εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Σύλληψη 44χρονου και 48χρονου στην Ηγγουμενίτσα Σύλληψη 44χρονου και 48χρονου στην Ηγγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2019 Rating: 5

Σελίδες