609 νέα κρούσματα στην Ήπειρο

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
609 νέα κρούσματα στην Ήπειρο Αναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 180
ΠΕ Θεσπρωτίας 82
ΠΕ Ιωαννίνων 267
ΠΕ Πρέβεζας 80

Read More »
609 νέα κρούσματα στην Ήπειρο 609 νέα κρούσματα στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Μάριος Κάτσης: Κάποιοι προκαλούν «πίνοντας και τρώγοντας» εις υγείαν των κορόιδων

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Μάριος Κάτσης: Κάποιοι προκαλούν «πίνοντας και τρώγοντας» εις υγείαν των κορόιδων


Όταν είχαμε μιλήσει πριν ένα χρόνο για πάρτι πριν το ξεπούλημα, η κυβέρνηση έκανε πως δεν άκουγε και ότι δεν ήξερε. Σήμερα όμως, ξέρουν. Ξέρουν ότι μέσα σε αυτό το δυστοπικό, με τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για την κοινωνία οικονομικό περιβάλλον, κάποιοι προκαλούν «πίνοντας και τρώγοντας» εις υγείαν των κορόιδων, λες και τα χρήματα που μοιράζουν είναι δικά τους, τη στιγμή που συμπολίτες μας δεν έχουν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
Η γαλάζια διοίκηση του ΟΛΗΓ, είναι ο εκτελεστικός βραχίονας στην περιοχή μας, της ένοχης και επικίνδυνης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν περιμένω καμία ευαισθησία ή ευθιξία, να απολογηθεί κάποιος ή να τους παραιτήσει. Σε σωρεία ερωτήσεων στη Βουλή, απαντήσεις δεν παίρνω.
Μόνη απαντοχή η πολιτική αλλαγή. Όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο το καλύτερο για την κοινωνία και τους πολίτες.


Read More »
Μάριος Κάτσης: Κάποιοι προκαλούν «πίνοντας και τρώγοντας» εις υγείαν των κορόιδων Μάριος Κάτσης: Κάποιοι προκαλούν «πίνοντας και τρώγοντας» εις υγείαν των κορόιδων Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Νέα καταγγελία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Δ.Σ. της ΟΛΗΓ κ. Πορφύρη

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Νέα καταγγελία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Δ.Σ. της ΟΛΗΓ κ. Πορφύρη


ΣΧΕΔΟΝ 180.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ!!!!!

ΑΠ.ΕΞ. 32/2022
23/1/2022
Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑΝΠ
3. Κ.Ο

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων στην Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (ΟΛΗΓ ΑΕ)

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.
Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:

2. Σύμφωνα με το α. 328 παρ. 1 ν. 4412/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
"1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ."

3. Σύμφωνα με το α. 330 παρ. 2 ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την 1/6/2021:
"2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση."

4. Σύμφωνα με το α. 330 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την 1/6/2021:
"Για τις συμβάσεις του άρθρου 328 περί απευθείας ανάθεσης και για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η πρόσκληση της παρ. 2, ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά."

5. Με την με αριθμό 6563/19-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

6. Με την με αριθμό 6485/19-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.200 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

7. Με την με αριθμό 6807/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 8.789,20 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 0,12 % σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

8. Με την με αριθμό 6749/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

9. Με την με αριθμό 6786/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

10. Με την με αριθμό 6851/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

11. Με την με αριθμό 6985/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 10.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

12. Με την με αριθμό 6870/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 4.500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

13. Με την με αριθμό 7012/3-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 5.900 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

14. Με την με αριθμό 7089/3-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 6.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

15. Με την με αριθμό 6889/6-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 5.800 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 3,3 % σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

16. Με την με αριθμό 7179/9-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

17. Με την με αριθμό 7393/11-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

18. Με την με αριθμό 7247/11-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

19. Με την με αριθμό 7297/12-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 5.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

20. Με την με αριθμό 7294/17-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 4.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

21. Με την με αριθμό 7551/23-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

22. Με την με αριθμό 7678/25-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.900 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 7,14% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

23. Με την με αριθμό 7681/25-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 4.200 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

24. Με την με αριθμό 7706/26-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 7.500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

25. Με την με αριθμό 7777/26-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 12.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

26. Με την με αριθμό 7715/26-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 8.400 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

27. Με την με αριθμό 7743/3-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 7.800 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 2,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

28. Με την με αριθμό 7849/7-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 12.534 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 10,47% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

29. Με την με αριθμό 8048/8-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 6.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

30. Με την με αριθμό 7824/2-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 1.998 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 4,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

31. Με την με αριθμό 187/2021 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΛΗΓ ΑΕ αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία προσφορά ύψους 16.500 ΕΥΡΩ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, η οποία, όμως, ήταν 3 - 5 φορές από δυο (2) άλλες προσφορές για το ίδιο αντικείμενο, χωρίς στην ανωτέρω απόφαση να περιέχεται πλήρης, σαφής και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη τους και κυρίως χωρίς να προβεί σε επανάληψη της διαδικασίας, προκειμένου να μην βρεθεί στη θέση αξιολόγησης μιας (1) και μοναδικής προσφοράς.

32. Με την με αριθμό 8336/14-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 2.938 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση 26,55% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

33. Με την με αριθμό 8015/27-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 5.669,65 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

34. Με την με αριθμό 8891/5-10-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 6.150 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 5,38% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

35. Με την με αριθμό 8767/5-10-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

36. Επειδή από τη δική μας ανωτέρω δειγματοληπτική έρευνα προκύπτει ότι ο κ. Αθανάσιος Πορφύρης υπέγραψε μέσα σε μόλις τρεις (3) μήνες απευθείας αναθέσεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 176.278,85 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ.

Επειδή, επομένως, ο κ. Αθανάσιος Πορφύρης υπέγραψε να διατεθούν σε ιδιώτες αναδόχους τουλάχιστον 176.278,85 ΕΥΡΩ με απευθείας αναθέσεις, χωρίς να προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι κατά νόμο υποχρεωτικές διατυπώσεις δημοσιότητας.

37. Επειδή σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 4 α. 330 ν. 4412/2016, ελλείψει ανάρτησης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, καμία από τις προαναφερόμενες πράξεις ΔΕΝ έπρεπε να έχει εκδοθεί και καμία από τις προαναφερόμενες συμβάσεις ΔΕΝ έπρεπε να έχει υπογραφεί. Αντίστοιχα, καμία από τις αντίστοιχες δαπάνες ΔΕΝ έπρεπε να έχει καταβληθεί συμβατικά στους αναδόχους. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση και παρά το γεγονός ότι οι προσκλήσεις ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να ανευρεθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, και οι αναθέσεις εκδόθηκαν και οι συμβάσεις υπογράφηκαν και δαπάνες καταβλήθηκαν.

Επειδή εξάλλου η παράλειψη ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ καθιστά τις αντίστοιχες δαπάνες ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ και ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΕΣ στο υπαίτιο όργανο.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, η καταβολή μη νόμιμων δαπανών προξενεί παράνομη ζημία στην αναθέτουσα αρχή, ενώ, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να αξιολογηθεί και η επίδραση της παράλειψης ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ στον αριθμό των υποψηφίων, που εκδήλωσαν τελικά ενδιαφέρον, και στην αδυναμία της ΟΛΗΓ ΑΕ να επιτύχει εκπτώσεις επί του προϋπολογισθέντος ποσού (ή να επιτυγχάνει σχεδόν μηδενικές εκπτώσεις) στην πλειοψηφία των προαναφερόμενων περιπτώσεων.

38. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος
Δ Π Μπακόπουλος

Διαβάστε ολόκληρο το pdf εδώ:
Read More »
Νέα καταγγελία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Δ.Σ. της ΟΛΗΓ κ. Πορφύρη Νέα καταγγελία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Δ.Σ. της ΟΛΗΓ κ. Πορφύρη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Έχασε την άγκυρά του...

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Έχασε την άγκυρά του...


Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες της Κυριακής, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Δ/Ρ-Ο/Γ ''ΑΛΚΙΝΟΟΣ'' Ν.Π. 10789, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον λιμένα Ηγουμενίτσας προς τον λιμένα Κέρκυρας, ότι κατά την διαδικασία κατάπλου στον οικείο λιμένα, απώλεσε την αριστερή άγκυρα.

Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμένα Κέρκυρας, όπου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, η άγκυρα περισυνελέγη από τον βυθό και πραγματοποιήθηκε επισκευή της κομμένης σύνδεσης, ενώ κατόπιν επιθεώρησης από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, διαπιστώθηκε η ικανοποιητική λειτουργία της εν λόγω άγκυρας. Στον οικείο λιμένα ανέμεναν προς επιβίβαση με προορισμό την Ηγουμενίτσα 24 επιβάτες, 06 Ε.Ι.Χ. και 02 Φ/Γ, που προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός ατόμων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του ''ΑΛΚΙΝΟΟΣ'', ενώ κατόπιν προσκόμισης βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο, επετράπη ο απόπλους του.
Read More »
Έχασε την άγκυρά του... Έχασε την άγκυρά του... Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΗγουμενίτσαςΚαλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00’ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα:
ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2022
-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
β) Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών.

Στις 19:00’ νέα συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα:
ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2022.
-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
β) Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών.
Στις 19:30’ νέα συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το τέλος ταφής απορριμμάτων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2021.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Επί αιτήσεως μισθωτή του καταστήματος «ΣΟΧΟ» στο Δρέπανο.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμιακής Υπηρεσίας για έκδοση κωδικών e-banking σε λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Ηπείρου.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 145/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αίτηση του Κωνσταντίνου Προκοπίου του Βασιλείου, για αποζημίωση σε γη στο Ο.Τ. 64 της 3ης Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Καθιέρωση λειτουργίας κατά την ημέρα του Σαββάτου, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας και των υπαλλήλων του Γραφείου Συντήρησης Οδικού δικτύου –Ηλεκτροφωτισμού & Αυτεπιστασίας του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, για το έτος 2022.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 49/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.772,95τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, με σκοπό την δημιουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 50/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 37.176,34τ.μ. στην Κοινότητα Μαζαρακιάς, με σκοπό την συλλογή ελαιοκάρπου των ελαιόδεντρων που φύονται εντός του ως άνω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 48/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.800,70τ.μ. στην Κοινότητα Πλαταριάς, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 54/2021 απόφασή της σχετικά με την ανάκληση των με αριθ. 12/2021 και 46/2021 αποφάσεών της και λήψη νέας, για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.021,77τ.μ. από τμήμα του με αριθμό 925 τεμαχίου διανομής Πέρδικας έτους 1956 της Κοινότητας Πέρδικας, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου στο ΟΤ.16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Read More »
Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα· Πανδημία
- Από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων ζητάμε το αυτονόητο: Άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους νοσούν από covid. Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, μετά από 40.000 κρούσματα σε μαθητές και μαθήτριες, η κυβέρνηση κάνει το αδιανόητο. Πιστή στο αντεργατικό της μένος και εν μέσω έκρηξης ακρίβειας, με διάταξη του κ. Χατζηδάκη τιμωρεί με μείωση μισθού 50% , όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πάρουν άδεια γιατί νοσεί το παιδί τους.
- Τους τιμωρεί δηλαδή γιατί το παιδί τους κόλλησε επειδή ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε τα σχολεία όπως τα έκλεισε. Στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους γονείς να πάνε στις δουλειές τους, ακόμα και αν νοσεί το παιδί τους, και ας υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ακραίας διασποράς στους χώρους εργασίας.
- Ο όρος «εγκληματική» περιγράφει απόλυτα τη διαχείριση της πανδημίας από τον κ. Μητσοτάκη.

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αρνείται να λάβει η κυβέρνηση
1. Άμεση επίταξη ιδιωτικών κλινικών και στρατιωτικών νοσοκομείων για να μην έχουμε κάθε μέρα ανθρώπους να περιμένουν μία ΜΕΘ, με αποτέλεσμα εκατοντάδες απώλειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, όπως επιβεβαίωσε και η μελέτη των Τσιόδρα-Λύτρα.
2. Υποχρεωτικά ράπιντ τεστ με αποζημίωση από το Δημόσιο για όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.
3. Άμεση επαναφορά της τηλεργασίας στο μέγιστο βαθμό όπου μπορεί να εφαρμοστεί.
4. Άμεση πρόσληψη 800 και πλέον ιατρών που έχουν κάνει τα χαρτιά τους και περιμένουν στις λίστες αναμονής για να ενταχθούν στο ΕΣΥ.
5. Άμεση ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για προ-νοσοκομειακή φροντίδα με χρέωση κάθε κρούσματος σε αντίστοιχο υγειονομικό σημείο αναφοράς (ΤΟΜΥ, Κέντρο Υγείας ή επαγγελματία Υγείας).
6. Μέτρα για αποφυγή συγχρωτισμού σε μαζικούς χώρους και ΜΜΜ.
7. Προσλήψεις εξπρές αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σπάσιμο τμημάτων και άμεση αλλαγή του πρωτοκόλλου 50+1% που έχει μετατρέψει τα σχολεία σε εκκολαπτήριο ακραίας διασποράς του ιού στην κοινότητα.
8. Άμεση εκκίνηση πανελλαδικής εκστρατείας για πρώτη και τρίτη δόση εμβολίου, πόρτα-πόρτα όπως στο μοντέλο της Πορτογαλίας, με τη συνδρομή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων της εκάστοτε περιοχής.
9. Άμεση επανεκκίνηση του εμβολιαστικού προγράμματος για τα παιδιά, το οποίο έχει παγώσει με την πλατφόρμα να παραμένει κλειστή.

· Η αύξηση του πληθωρισμού
Κάθε μέρα που περνάει τα στοιχεία και η πραγματικότητα διαψεύδουν την κυβέρνηση. Ο πληθωρισμός ρεκόρ του 5.1% τον Δεκέμβριο που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ φανερώνει ότι η ακρίβεια είναι πλέον καθεστώς. Αφορά βασικά αγαθά και είδη διατροφής και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Πόσο μάλλον όταν οι αυξήσεις για την ενέργεια είναι εκρηκτικές.
Το λέμε εδώ και μήνες, ελπίζουμε επιτέλους να εισακουστούμε. Απαιτείται άμεση λήψη μέτρων: Ρύθμιση της αγοράς, στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με αύξηση του κατώτατου μισθού, ελάφρυνση των βαρών με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με κούρεμα της βασικής οφειλής.
Όσο η κυβέρνηση επιμένει στις ιδεοληπτικές και μεροληπτικές επιλογές της τόσο πιο οδυνηρές θα γίνονται οι συνέπειες για την κοινωνία.

· Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα καταγράφει το χειρότερο αποτέλεσμα απ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Για να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει χρειάζεται να έχουμε κατά νου την πρόσφατη ιστορία. Σύμφωνα με τη Eurostat, η ανεργία των νέων εκτοξεύθηκε το 2014 στο 52,4%. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την παρέδωσε το 2019 στο 35,2% και τώρα, επί διακυβέρνησης ΝΔ, σκαρφάλωσε ξανά στο 39,1%. Είναι ξεκάθαρο επομένως, πως για τους νέους το πρόγραμμα της ΝΔ συνοψίζεται στις λέξεις ανεργία και επισφάλεια, δηλαδή διάλυση των εργασιακών σχέσεων, χωρίς οκτάωρα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Και το χειρότερο;
Η ΝΔ σπρώχνει τους νέους στη φυγή, στο εξωτερικό.

· Η παραπομπή σε δίκη συνεργατών του Υπουργού Ανάπτυξης για τα σκάνδαλα του ΚΕΕΛΠΝΟ
- Το ελάχιστο που θα μπορούσε να συμβεί σε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση αν αποκαλύπτονταν ότι η Δικαιοσύνη στέλνει οριστικά στο “σκαμνί” με βαρύτατα κακουργήματα διαφθοράς στενούς συνεργάτες υπουργού, θα ήταν η αποπομπή ή η παραίτηση του εμπλεκόμενου υπουργού. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το καθεστώς Μητσοτάκη στο οποίο υπουργός είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης.
- Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή για να απαλλαγεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η χώρα από την “σαπίλα” και την διαφθορά του καθεστώτος Μητσοτάκη

· Οι εξελίξεις της υπόθεσης βιασμού της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη
- Η σιωπή έχει σπάσει. Η κοινωνία δεν θα δεχτεί καμιά προσπάθεια συγκάλυψης. Η υπόθεση με το βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη προκαλεί οργή. Επίσης οργή προκαλεί η προσπάθεια, άλλη μια φορά, να κατηγορηθεί ή να απαξιωθεί το θύμα. - Η Δικαιοσύνη οφείλει να αποδείξει ότι οι ένοχοι, όσο ισχυρά οικονομικά ή ακόμα και πολιτικά στηρίγματα κι αν έχουν, δεν θα μείνουν ατιμώρητοι. - Στηρίζουμε τα θύματα της έμφυλης βίας και λέμε ξεκάθαρα ότι το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός.

· Η Δήλωση του Αλ. Τσίπρα με αφορμή τη μικροκομματική εκμετάλλευση από τη ΝΔ της παραλαβής των Rafale
Κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δε μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάλιστα δεν περισσεύουν, σε κομματικό σποτ.
Ντροπή και εθνική καπηλεία…
Read More »
Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Σελίδες