M. Κάτσης: Οι οργανισμοί Λιμένων και οι χερσαίες ζώνες δεν ιδιωτικοποιούνται- Ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους- Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις όπως η Μαρίνα

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

καλούμαστε σήμερα να τοποθετηθούμε σε ένα σημαντικό νομοσχέδιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών, αλλά που αφορά και συνολικά την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται με λεπτομέρεια το μοντέλο υλοποίησης των δραστηριοτήτων και υποδομών με συνέργειες Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στα 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας μας μεταξύ αυτών των σημαντικότερων: της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Κέρκυρας, της Καβάλας, του Βόλου κ.ο.κ.

Το μοντέλο αυτό είναι η σύναψη συμβάσεων Υπό-παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων και συνδυασμένων επιχειρησιακών μονάδων ή λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών εγκαταστάσεων από στρατηγικούς επενδυτές.

Ποια ήταν όμως η προηγούμενη διαμορφωμένη κατάσταση;

Η προηγούμενη κυβέρνηση, δρομολογούσε (αυτό υποστηρίζει και σήμερα φυσικά) την πλήρη ιδιωτικοποίηση των Οργανισμών Λιμένων, μέσω της πώλησης του μονομετοχικού πακέτου και της σύναψης σύμβασης με ανάδοχο ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάμβανε τη συνολική διοίκηση του λιμένα. Για αυτό και ήταν ενταγμένα μετοχικά στο ΤΑΙΠΕΔ, που είχε ως διακηρυγμένο στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση.Αυτό δηλαδή το μοντέλο που προκρίθηκε για τους λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.Τι κάνουμε σήμερα για τα 10 Περιφερειακά λιμάνια με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο:

Καταρχήν ανασχέθηκε η δρομολογημένη πώλησή τους σε ιδιώτες που θα είχε ήδη γίνει αν δεν υπήρχε η πολιτική αλλαγή του 2015.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν κάτι: Με το παρόν νομοσχέδιο τα λιμάνια δεν πωλούνται, παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο, δεν παραχωρούνται οι μετοχές τους. Οι Οργανισμοί Λιμένων διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διφυούς χαρακτήρα που ασκούν επιχειρηματική εκμετάλλευση, αλλά διατηρούν όλες τις αρμοδιότητες που εμπεριέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Γι' αυτό παλέψαμε σκληρά τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να ανατρέψουμε το μοντέλο ιδιωτικοποίησης της προηγούμενης κυβέρνησης και να είμαστε συνεπείς με τις πολιτικές μας θέσεις.

Έχουμε όμως αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητες των λιμένων να κάνουν πολυποίκιλες οικονομικές δραστηριότητες;

Παρότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κρίσιμα έργα ανάπτυξης με συγχρηματοδοτήσεις όπως π.χ. στον ΟΛΗΓ που θα αναφερθώ παρακάτω, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν ένα ταβάνι.

Για αυτό το λόγο, δίνουμε την δυνατότητα ώστε λιμενικές δραστηριότητες, υποδομές ή αναδομές να υπό- παραχωρηθούν, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, σε στρατηγικούς επενδυτές μέσω μισθώματος για κάποια χρόνια. Οι διαγωνισμοί προβλέπονται να γίνουν από το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τους οικείους Οργανισμούς Λιμένων και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο, είναι ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων προς υπό-παραχώρηση, προκύπτει μετά από συμφωνία του Οργανισμού Λιμένα του Υπουργείου Ναυτιλίας και του ΤΑΙΠΕΔ.

Στοχεύουμε λοιπόν στην προσέλκυση επενδυτών με εξειδικευμένη εμπειρία που θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και τη στοχευμένη ανάπτυξη των υποπαραχωρούμενων λιμενικών δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών μονάδων των Περιφερειακών Λιμένων στο άμεσο μέλλον.

Παραδείγματα για τα οποία έχει φανεί έντονο ενδιαφέρον είναι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας, οι μαρίνες, o LNG εφοδιασμός των πλοίων, τα Logistics κλπ.

Η διεθνής πρακτική σε επίπεδο ΕΕ για τη λιμενική πολιτική, έχει δείξει ότι το μοντέλο των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στην λιμενική βιομηχανία είναι το πλέον αποδοτικό αναπτυξιακά, ενώ διασφαλίζει παράλληλα και το δημόσιο συμφέρον καθώς αποφεύγεται η εκχώρησή τους.

Εάν συνέβαινε το τελευταίο, θα είχαμε λιμάνια αποκομμένα από την πόλη που τα φιλοξενεί, χωρίς κοινωνικές και ανταποδοτικές δράσεις προς τους πολίτες.

Εμείς θέλουμε από τη μια την ανάπτυξη και τις επενδύσεις αλλά από την άλλη τα λιμάνια να κοιτούν και προς την πόλη, να σέβονται τους εργαζομένους και να αφήνουν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία.

Πώς όμως διασφαλίζεται το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον, παράλλημα με την ενίσχυση της αναπτυξιακής τους προοπτικής;


Εδώ θα ήθελα να κάνω κάποιες σαφείς διευκρινήσεις ώστε να κατανοήσουν οι πολίτες και οι φορείς που μας ακούν και πιθανόν να έχουν απορίες ή και να έχει δημιουργηθεί σύγχυση.

1. Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που υλοποιείται (με δυσκολίες), για την απόδοση των χερσαίων ζωνών των λιμανιών που δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες στους οικείους Δήμους και στους πολίτες, συνεχίζεται κανονικά και εξακολουθεί να ισχύει. Οι υποπαραχωρήσεις αφορούν μόνο τις λιμενικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός των οργανισμών λιμένων. Οι χερσαίες ζώνες εκτός λιμένα ή λιμενικών δραστηριοτήτων, ΔΕΝ παραχωρούνται, ΔΕΝ ιδιωτικοποιούνται αλλά αποδίδονται στους οικείους Δήμους που θα έχουν και την ευθύνη συντήρησης και αξιοποίησης τους. Απλά και ξεκάθαρα.

2. Ένας άλλος τρόπος που υλοποιείται η πολιτική μας για το δημόσιο συμφέρον είναι η ότι ένα πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων ικανοποιείται: Αυξάνεται από το 2% σε 3.5% το ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου επί του συνόλου των ενοποιημένων ετήσιων εσόδων των Οργανισμών Λιμένων της οικείας χρήσης, το οποίο θα καταβάλλεται, πλέον στον οικείο Δήμο. Οι Δήμοι πάντοτε ζητούσαν, και πλέον παίρνουν, ανταποδοτικό όφελος για τις οχλούσες δραστηριότητες που προκαλούν τα λιμάνια στην επικράτειά τους, προκειμένου να χρησιμοποιούν τα κονδύλια για αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις.

3. Προβλέπεται η επιβολή στον υπό-παραχωρησιούχο του αντισταθμιστικού ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υπό-παραχωρησιούχου.

Το ακριβές ύψος του τέλους αυτού προσδιορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει μελέτης βιωσιμότητας χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος προσλαμβάνεται από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος. Η παράμετρος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για το οικονομικό όφελος των Οργανισμών Λιμένων, καθώς ακόμη και σε περίπτωση μικρής οικονομικής κλίμακας θα εξασφαλίσουν εκείνο το ποσοστό που θα εγγυάται και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού.

4. Θεσπίζεται η επέκταση άσκησης αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος στον αιγιαλό και στην παραλία, ώστε να μη συγχέονται πλέον οι αρμοδιότητες με την αστυνομία και να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος και η φύλαξη.

Κλείνοντας, κύριε (α) Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε μόνο μία αναφορά στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Ένα στρατηγικό λιμάνι, εθνικής σημασίας, η κύρια Δυτική πύλη της Ελλάδας, ενταγμένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, με αυξημένη κίνηση λόγω της ολοκλήρωσης των οδικών αξόνων και τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες για το μέλλον.
Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας επί ημερών μας, ολοκλήρωσε τα έργα της Β΄φάσης της κρουαζιέρας και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για τη Γ΄φάση του εμπορικού λιμένα, έργα τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.

Ωστόσο, για μεγάλο διάστημα δεν έπαιξε τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει και δεν αξιοποίησε πλήρως όλες τις δυνατότητες του.

Είχε μια χερσαία ζώνη χωρίς φορέα διαχείρισης από το 2005 ενώ το χειρότερο όλων είναι ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση ήδη συζητούσε και είχε δρομολογήσει την πλήρη πώληση και ιδιωτικοποίηση του.

Σήμερα, αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων που, από τούτο εδώ το βήμα θα ήθελα να αναδείξω, και να ζητήσω και την συνδρομή της κυβέρνησης και των φορέων ώστε να προχωρήσουμε μπροστά:

· Πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες του Δήμου Ηγουμενίτσας, ΟΛΗΓ και των ΥΠ.Ναυτ. και ΥΠΟΙΚ ώστε να γίνει επαναχάραξη του αιγιαλού και της παραλίας στα φυσικά της όρια, ώστε εν συνεχεία να ολοκληρωθεί η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης και του παραλιακού μετώπου στον Δήμο Ηγ/τσας και στους πολίτες.

· Τέλος έργο πνοής και όνειρο δεκαετιών για την πόλη, είναι η κατασκευή της Μαρίνας στην Ηγουμενίτσα. Το πρώτο βήμα έγινε καθώς έχει ήδη κατατεθεί ο φάκελος για την αδειοδότησή της στο Υπουργείο Τουρισμού και εργαζόμαστε για την έκδοσή της. Το έργο αυτό, θα δώσει τεράστια αναπτυξιακή και τουριστική ώθηση, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες υποδομές για την Κρουαζιέρα τις 2 των Συβότων και της Πλαταριάς, αλλά και αυτές της Κέρκυρας, των Παξών και της Λευκάδας.

Με το παρόν νομοσχέδιο που δίνει την δυνατότητα για συνδυασμένες δραστηριότητες, μπορεί να γίνει και το επόμενο καθοριστικό βήμα, ώστε να αναζητηθεί το επενδυτικό σχήμα που θα συμβάλλει στην κατασκευή της, θα αναβαθμίσει πλήρως την μακροπεριφέρεια Ιονίου – Αδριατικής και θα καταστήσει την Ήπειρο αναπτυξιακά ισχυρή και με κρίσιμο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Το έχει ανάγκη άλλωστε μια από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης.

Όπως αντιλαμβανόμαστε, η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου ανοίγει για την περιοχή της Θεσπρωτίας και όλης της Ηπείρου τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης με υψηλό αριθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που θα είναι και ένας από τους βασικότερους μας στόχους για την επόμενη 4-ετία.

Σας ευχαριστώ

Read More »
M. Κάτσης: Οι οργανισμοί Λιμένων και οι χερσαίες ζώνες δεν ιδιωτικοποιούνται- Ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους- Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις όπως η Μαρίνα M. Κάτσης: Οι οργανισμοί Λιμένων και οι χερσαίες ζώνες δεν ιδιωτικοποιούνται- Ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους- Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις όπως η Μαρίνα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019 Rating: 5

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση δέκα περιφερειακών λιμανιών

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019


Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για το νέο μοντέλο αξιοποίησης των δραστηριοτήτων και υποδομών, με συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων, σε δέκα περιφερειακά λιμάνια της χώρας και συγκεκριμένα στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», το οποίο - όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Φώτης Κουβέλης - δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς λιμένων να προσελκύουν επενδύσεις από τους ιδιώτες, προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες επενδυτικού χαρακτήρα. 
Άλλα λιμάνια προσφέρονται και μπορούν να υπηρετήσουν τη δραστηριότητα για τα εμπορευματοκιβώτια, άλλα μπορεί να είναι εμπορικά, άλλα μπορεί να είναι εμπορικά και βιομηχανικά, άλλα μπορεί να έχουν δραστηριότητα σε μαρίνες, σε κρουαζιέρες κ.ο.κ.. Απαντώντας ο κ. Κουβέλης, στην κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία αμφισβήτησε το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων, είπε ότι το μοντέλο αυτό ισχύει στο 80% και πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν, πλην της Ένωσης Κεντρώων, που δήλωσε "παρών".

"Και δεν είναι μόνο η Αμβέρσα συγκριτικό μέγεθος. Είναι και πάρα πολλά άλλα λιμάνια και μάλιστα λιμάνια τα οποία είναι και μικρότερα από τα δικά μας περιφερειακά λιμάνια. Δεν παραχώρησε το ελληνικό Δημόσιο την κυριότητα στον οποιονδήποτε άλλον. Δεν επιτρέπει ο νόμος να πάρει το σύνολο του λιμανιού ένας επενδυτής, δηλαδή δεν επιτρέπει την ολική υποπαραχώρηση" υπογράμμισε επίσης ο υπουργός Ναυτιλίας. 
 
Απαντώντας επίσης στο ερώτημα που τέθηκε και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια "αν είναι δυνατόν ένα λιμάνι στο οποίο θα υπάρξει μια επένδυση να μην συνεργάζεται με ένα λιμάνι", ο κ. Κουβέλης παρατήρησε ότι η σωστή ανάγνωση του νομοσχεδίου θα οδηγήσει στη βεβαιότητα ότι όχι μόνον δεν απαγορεύεται η συνεργασία μιας δραστηριότητας του ενός λιμανιού με την δραστηριότητα κάποιου άλλου λιμανιού, αλλά προβλέεπει με σαφήνεια τις συνδυασμένες δραστηριότητες που μπορεί και ο ίδιος επενδυτής να έχει. 
 
Ο κ. Κουβέλης εξήγησε, ότι εάν, για παράδειγμα, κριθεί ότι το λιμάνι, της Καβάλας, σε συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ανάγκη να συνεργαστεί για το εμπορικό αντικείμενο με το λιμάνι του Βόλου στον Παγασητικό, σε τίποτε δεν εμποδίζεται στο να πάρει μέρος σε συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία και να εξασφαλίσει και τη συλλειτουργία των δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο λιμανιών.

Ο κ. Κουβέλης, εξήγησε τέλος ότι οι υποπαραχωρήσεις θα γίνονται με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, στη βάση συγκεκριμένης πρότασης που θα υπάρχει, έτσι ώστε να αξιολογείται και η δυνατότητα του λιμανιού, αλλά και η απόδοση της επένδυσης, "θα είναι, δηλαδή, ένας διαγωνισμός διάφανος, καθαρός, στη βάση του εθνικού μας δικαίου, αλλά και του ενωσιακού δικαίου".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Read More »
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση δέκα περιφερειακών λιμανιών Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση δέκα περιφερειακών λιμανιών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019 Rating: 5

Νέα σημαντικά οδικά έργα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019


Δεκάδες μεγάλα και μικρά έργα, που δημιουργούν νέες υποδομές, αντιμετωπίζουν προβλήματα ζημιών και λύνουν προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών, προωθούνται προς υλοποίηση με σημερινές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν νέες δημοπρατήσεις, αναδείξεις προσωρινών, αλλά και οριστικών αναδόχων.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται έργα που έρχονται να ικανοποιήσουν χρόνια αιτήματα, να βελτιώσουν βασικές οδικές αρτηρίες και να διασφαλίσουν κατά καλύτερο τρόπο την οδική ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

Οριστικός ανάδοχος για την οδό Νιάρχου Ιωαννίνων

Το μεγαλύτερο από πλευράς προϋπολογισμού (25,7 εκ. ευρώ), είναι η οδός Νιάρχου που συνδέει την πόλη των Ιωαννίνων με το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για το οποίο σήμερα οριστικοποιήθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και προχωρούν οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Νέα σημαντικά οδικά έργα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Δύο πολύ σημαντικά έργα προωθούνται επίσης και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: Το πρώτο αφορά τη δημοπράτηση της βελτίωσης της οδού Πλαταριά – Σύβοτα στην περιοχή Πλαταριάς που συγκεντρώνει χιλιάδες τουριστών και επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 €. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο κυκλικών κόμβων, την κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τον οδοφωτισμό της.

Το δεύτερο μεγάλο έργο, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την υλοποίησή του, είναι η κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση «Αεροδρόμιο Παραμυθιάς», με συνολικό προϋπολογισμό 516.500 ευρώ, για το οποίο σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχτηκε ο προσωρινός ανάδοχός του.

Αναλυτικά:

Δημοπρατήσεις νέων έργων

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:
 • «Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο κυκλικών κόμβων, δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς», προϋπολογισμού 3.750.000 €.
 • Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι - Κρυονέρι προς γέφυρα Τζαρή», προϋπολογισμού 392.000 € .
 • « Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη - Ανατολική», προϋπολογισμού 350.000 €.
 • «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό Ανθοχώρι-Περιστέρι», προϋπολογισμού € 74.400.
 • «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000 €.
 • «Βελτίωση–αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες μέσω της ΕΟ 3, θέση Θανασέικα Άρτας», προϋπολογισμού 90.000 €.
 • «Αποκατάσταση βατότητας στον οικισμό Κερασιές Τ.Κ. Καταρράκτη για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 81.500 €.
 • «Αποκατάσταση βατότητας οδού και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στο Μακρύκαμπο Αγνάντων Άρτας», προϋπολογισμού 74.400 €.
 • «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης στον οικισμό Φράστα της Τ.Κ Αγνάντων μέσω της επαρχιακής οδού 22», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ.
 • «Επισκευή θυροφραγμάτων άρδευσης στην περιοχή Λουτροτόπου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ

Προσωρινοί ανάδοχοι

Αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 516.500 € Ανάδοχος ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚ.
«Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση αποτελέσματος. Ανάδοχος Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
« Αποκατάσταση οδού σύνδεσης με επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω Καλεντίνης» προϋπολογισμού 74.400 €. Ανάδοχος Λ.ΒΕΡΛΕΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.
«Βελτίωση βατότητας στην οδό Πέρδικα – Λαγομάνδρα» προϋπολογισμού 74.400 €. Ανάδοχος Γ. ΠΑΠΑΖΩΗΣ
«Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου - Σαλονίκης - Βερενίκης - Ελαταριάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελαφότοπο», προϋπολογισμού 73.500 €. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.

Οριστικοί Ανάδοχοι
Επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα προηγούμενων διαγωνισμών και αναδείχτηκαν οι τελικοί ανάδοχοι των έργων:
 • «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», προϋπολογισμού 25.700.000 ευρώ. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ.
 • «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Φιλιππιάδα έως Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.
 • «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος Γ.Σ. Οικονόμου.
 • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Γεροπλάτανο - Ωραιόκαστρο», προϋπολογισμού 30.000€. Ανάδοχος Κ. Κούγκουλης,
 • «Αποκατάσταση σωληνωτού οχετού στην επαρχιακή οδό Χρυσοβίτσα – οροπέδιο Πολιτσών», προϋπολογισμού 16.000€. Ανάδοχος Κων. Νάκος.
 • «Κατασκευή διώρυγας προσαγωγής προς νερόμυλο Κρυονερίου και συρματοκιβωτίων προστασίας», προϋπολογισμού € 30.000 Ανάδοχος Απόστολος Παπαϊωάννου.
 • «Αποκατάσταση οδών Θεσπρωτικού – Ριζοβουνίου - Παππαδατών – Μελιανών - Δ/ση με υπ'αρ.3410 επαρχιακή οδό και Πολυσταφύλλου – Νικολιτσίου – Άσσου - Θεσπρωτικού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000. Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης.
 • «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Παλαιομηχανή έως θέση Γιώργα στο Δ.Δ. Χειμαδιού», προϋπολογισμού € 40.000. Ανάδοχος Κων. Κώστας.

Καθαρισμός Λούρου και άλλα αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τα πρακτικά των Διαγωνισμών για τρία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Πρόκειται για τα εξής:
· «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Λούρου - Ενίσχυση αναχωμάτων και επισκευή τεχνικών» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ. Ανάδοχος Γώργιος Ντάτσης και ΣΙΑ Ε.Ε.
· «Καθαρισμός και αποκατάσταση πρανών ρεμάτων Γκούρας και Λάκκου», προϋπολογισμού 100.000 € . Ανάδοχος Ανδρέας Αναστασόπουλος.
· «Καθαρισμός κοίτης ρέματος Κακκάβου και επισκευή υπαρχόντων αναβαθμών» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ Ανάδοχος Άγγελος Τσιμπίκης.

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση πιστώσεων και για τα παρακάτω αντιπλημμυρικά έργα:
· Στον Οικισμό Αγ. Δημητρίου Δήμου Νικ. Σκουφά για προστασία κατοικίας.
· Στο ρέμα Κατσούλη οικισμού Ζγάρας Τ.Κ. Καταρράκτη και στο ρέμα στη θέση Ριζέικα του οικισμού Καταφύγιο Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
· Στα παραποτάμια ρεμάτα που εκβάλουν στον Μετσοβίτικο ποταμό στις θέσεις Αμπέλια – Γούναρης και Μουζάκλες».
· Στον ποταμό κατά μήκος της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας στη θέση «Μπότσαρη».
· Στον ποταμό Σαραντάπορο (διευθέτηση κοίτης) και στο ρέμα Μάνι στην περιοχή Τ.Κ. Λαγκάδας Δήμου Κόνιτσας
· Σε Αγορά – Σεβαστό και Κυρά Παναγιά Θεσπρωτίας (αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων».

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάδοχος για γη μεταφορά του υπολείμματος από τη μονάδα ΑΣΑ

Η Οικονομική Επιτροπή επικύρωσε επίσης το αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου προϋπολογισμού 1.271.571,74 €. Ανάδοχος αναδείχτηκε η Περιβαλλοντική Ενεργειακή Α.Ε..

Βελτίωση υποδομών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Με αποφάσεις της Ο.Ε. εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων για έργα βελτίωσης κτηνοτροφικών υποδομών: Αυτές αφορούν:
· «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων (Τ.Κ. Ορεινού - Ξηροβάλτου, Βήσσανης, Βασιλικού, Δολιανών, Κεφαλόβρυσου) του Δήμου Πωγωνίου».
· «Αποκατάσταση πρόσβασης και κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια της Αράχωβας Φιλιατών

Επισκευή – συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Άρτας

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχτηκε και ο ανάδοχος (Περικλής Ζώτος) του έργου: «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας», προϋπολογισμού 59.000 €.

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας

Πίστωση ύψους 30.000 ευρώ διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το τρέχον έτος. Η Ο.Ε. στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό- Ροδιά

Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου Ιχθυοτροφείου λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό- Ροδιά, καθώς η τρέχουσα – που ήταν δεκαετής – λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Read More »
Νέα σημαντικά οδικά έργα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας Νέα σημαντικά οδικά έργα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019 Rating: 5

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019


Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας , καλούνται τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30' στις εγκαταστάσεις του Ομίλου (ποδηλατόδρομος) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού (και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής) από 01.01.2018 έως 31.12.2018
3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
4. Ψηφοφορία επί της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης
5. Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη απαρτίας (παρουσία και πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου την παραπάνω ημέρα και ώρα), η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19.00' στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και παρευρεθούν,

Ο πρόεδρος
Σπύρος Κούρτης
Ο Γ. Γραμματέας
Χαράλαμπος Γεωργάκης
Read More »
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019 Rating: 5

Επεκτείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019


Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, κατέθεσαν στη Βουλή τροπολογία με την οποία επεκτείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας απασχολούνται ήδη 5.066 εργαζόμενοι, με αντικείμενο την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα παράτασης του προγράμματος.

Στη συγκυρία της παράδοσης του πορίσματος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης για τις αιτίες των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα στον Πρωθυπουργό, της εκπόνησης του πρώτου Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, καθώς και των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το επόμενο διάστημα, η παράταση του προγράμματος της αντιπυρικής προστασίας δασών θα ενισχύσει τα δασικά οικοσυστήματα, θα προστατέψει τις κατοικημένες περιοχές και θα βοηθήσει μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας να συνεχίσουν την εργασία τους στο δάσος αποκτώντας νέες εργασιακές δεξιότητες.

Read More »
Επεκτείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας Επεκτείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019 Rating: 5

Σύλληψη 20χρονης, 37χρονου και ενός 33χρονου στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019
 
Στη σύλληψη μίας 20χρονης αλλοδαπής προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, η ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία ανήκουν σε άλλο πρόσωπο με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.

Επίσης, στη σύλληψη ενός 37χρονου και ενός 33χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, σε διενεργηθέντα έλεγχο εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω επέδειξαν ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία στερούνταν σφραγίδας εισόδου σε έδαφος SCHENGEN και υπήρχε καταχώρηση με το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου τους σε έδαφος SCHENGEN.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Σύλληψη 20χρονης, 37χρονου και ενός 33χρονου στην Ηγουμενίτσα Σύλληψη 20χρονης, 37χρονου και ενός 33χρονου στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 22, 2019 Rating: 5

Σελίδες