Η βία ανάμεσα στους ανηλίκους | Της Χριστίνας Ευαγγελου

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Η βία ανάμεσα στους ανηλίκους | Της Χριστίνας Ευαγγελου


Η βία μεταξύ των ανηλίκων είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πολλές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων και των επαρχιακών περιοχών, όπως ο νομός Θεσπρωτίας. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της βίας μεταξύ των νέων στην επαρχία είναι πολλοί και ποικίλοι. Οικονομικές ανισότητες, έλλειψη εκπαιδευτικών και κοινωνικών πόρων, αλλά και παράγοντες που σχετίζονται με την κουλτούρα και την οικογενειακή πίεση. Η έλλειψη διαθέσιμων δραστηριοτήτων και ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους μπορεί να οδηγήσει σε αναξιοποίητη ενέργεια και χρόνο, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εκφραστεί με τρόπο που περιλαμβάνει και τη βία.

Χαρακτηριστική είναι η αύξηση που παρατηρούμε στα φαινόμενα βίαιης συμπεριφοράς ανάμεσα σε ανηλίκους, είτε με την μορφή σχολικού εκφοβισμού (bullying), είτε μέσω της δράσης παιδικών συμμοριών. Σε αυτήν την ανοδική τάση έχει συμβάλει πλήθος παραγόντων, μεταξύ των οποίων η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι συνθήκες εγκλεισμού, που τη ρίζα τους έχουν στην έλλειψη επικοινωνίας.

Τα παιδιά που εισέρχονται στην περίοδο της εφηβείας, σε αυτήν την ηλικία της σύγκρουσης, της αμφισβήτησης, της αντίδρασης και της παρόρμησης, βιώνουν ήδη μια πληθώρα ψυχοφυσιολογικών αλλαγών, στην οποία καλούνται να προσαρμοστούν. Χαρακτηριστικό αυτής της ηλικιακής περιόδου είναι η ανάγκη τους να προσδιορίσουν την ταυτότητα τους και την αίσθηση του ανήκειν. Όταν λοιπόν, οι σχέσεις τους με τους γονείς τους είναι απόμακρες ή και συγκρουσιακές, οι έφηβοι ενδέχεται να χάσουν τον προσανατολισμό τους και να αναζητήσουν τη λύση ακόμα και στη χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, μέσω της οποίας μπορεί να αισθάνονται ότι αποκόπτονται από τη γονεϊκή επιρροή και ταυτίζονται με τους συνομηλίκους τους.

Η επιθετικότητα εκφράζεται με φυσική βία, λεκτική επίθεση, διάδοση ψεμάτων ή φημών, ρητορική μίσους ή περιθωριοποίηση κάποιου συμμαθητή. Στην ψηφιακή ζωή η βία αφορά στον εκφοβισμό, τη χρήση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών χωρίς άδεια, με στόχο την εκμετάλλευση με διάφορους τρόπους. Τα αγόρια συνήθως εμπλέκονται σε πιο άμεσες μορφές βίας, όπως η σωματική και η λεκτική, ενώ τα κορίτσια χρησιμοποιούν τον αποκλεισμό από την παρέα, τον στιγματισμό και τη συκοφαντία. Ο κυβερνο-εκφοβισμός, είναι μια από τις μορφές βίας που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην ψυχολογία των νέων. Η ρητορική του μίσους, όταν γίνεται μέσω διαδικτύου, μπορεί να λάβει μεγάλη έκταση και να είναι ιδιαίτερα σκληρή και απεχθής, δεδομένης της ανωνυμίας που επιτρέπει ευκολότερα την έκφραση της σκοτεινής πλευράς της ανθρώπινης φύσης. Το σχολικό bullying αναπτύχθηκε ενάντια στον διαφορετικό, τον ξένο, τον ανίσχυρο, ενάντια στον «άλλο».

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον, αν και προορίζεται να είναι ασφαλές και υποστηρικτικό, δεν είναι πάντα απαλλαγμένο από περιπτώσεις βίας. Οι σχολικές αντιδράσεις, οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών και η έλλειψη μέτρων πρόληψης είναι μερικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται στο περιβάλλον αυτό.

Πέραν του ανωτέρω, η βία μπορεί να προέρχεται και από το περιβάλλον της οικογένειας. Οι οικογενειακές δυσλειτουργίες, η έλλειψη υποστήριξης ή και οικονομικών προβλημάτων μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των περιπτώσεων βίας μεταξύ νέων.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η βία μεταξύ των νέων δεν αποτελεί απλά πρόβλημα των ίδιων των νέων, αλλά είναι κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας, η δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων, η υποστήριξη και οι πόροι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι ζωτικής σημασίας.Μείζονος σημασίας αποτελεί ο ρόλος του σχολείου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στο παιδί. Ωστόσο, είναι ένας τομέας που έχει δεχτεί πλήγμα λόγω του κορωνοϊού, με τις συνθήκες καραντίνας που επιβλήθηκαν. Σαν αποτέλεσμα, τα παιδιά κλείστηκαν στο σπίτι, αποκόπηκαν και από τους φίλους, αλλά και από την επιρροή των εκπαιδευτικών, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, που ενίοτε αναπαράγουν τη βία, σαν τρόπο εκτόνωσης και έκφρασης. Όλα τα παραπάνω κάνουν πρόδηλη μια κρίση αξιών που περνάμε και την οποία αντιλαμβάνονται και τα ίδια τα παιδιά.

Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των γονέων με τα παιδιά τους κρίνεται σκόπιμη, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίαιης συμπεριφοράς από τα παιδιά, αλλά κυρίως για την πρόληψη τους. Συγκεκριμένα, οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται από το σχολείο για την συμπεριφορά των παιδιών τους, να συνδιαλέγονται μαζί τους, να τους καθιστούν σαφή τα όρια στα οποία θα πρέπει να κινούνται, χωρίς να καταπατούν την ελευθερία των συμμαθητών τους και μετέπειτα των συμπολιτών τους, καταδεικνύοντάς τους πως η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.

Στον νομό Θεσπρωτίας, ένας από τους γραφικούς και φυσικά πλούσιους τόπους της Ελλάδας, η βία μεταξύ των νέων είναι ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινότητα. Παρά την ομορφιά και την ειδυλλιακή εικόνα που παρουσιάζει, η πραγματικότητα ενδέχεται να είναι πολύπλοκη και αντικρουόμενη, με τα παιδιά και τους νέους να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και πιέσεις που επιδρούν στη συμπεριφορά τους.

Παρότι η επαρχία μπορεί να δίνει την εντύπωση της ηρεμίας και της απομόνωσης, η βία μεταξύ των νέων είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί άμεση προσοχή και δράση από την κοινότητα. Η έλλειψη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, οι περιορισμένες ευκαιρίες δραστηριοποίησης και εκπαίδευσης, καθώς και η απομόνωση από ειδικευμένες υπηρεσίες αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν την εμφάνιση της βίας μεταξύ των νέων.

Σημαντικός παράγοντας στην αντιμετώπιση της βίας μεταξύ των νέων είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Η εκπαίδευση σε θέματα όπως η συνεργασία, η ανοχή και η διαφορετικότητα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της βίας και στη δημιουργία μιας πιο ανοικτής και συνεκτικής κοινότητας. Παράλληλα, η δημιουργία προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους νέους, η προώθηση της ενσωμάτωσης και της ευαισθητοποίησης της κοινότητας μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο συνειδητή και ανεκτική προσέγγιση απέναντι στα ζητήματα της βίας μεταξύ των νέων στην επαρχία. Η αντιμετώπιση της βίας δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής ευθύνης, αλλά απαιτεί συλλογική προσπάθεια για να δημιουργηθούν περιβάλλοντα που θα ενθαρρύνουν την ασφάλεια, την κατανόηση και την αλληλεγγύη.

Η βία μεταξύ των ανηλίκων αποτελεί πρόβλημα που απαιτεί προσοχή και δράση. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της εκπαίδευσης και της συνεργασίας. Μόνο μέσω της συνολικής προσπάθειας μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές και υγιές περιβάλλον κατανόησης ενσυναίσθησης και συμπερίληψης για τους νέους μας.
Read More »
Η βία ανάμεσα στους ανηλίκους | Της Χριστίνας Ευαγγελου Η βία ανάμεσα στους ανηλίκους | Της Χριστίνας Ευαγγελου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Ιαπωνικός κολοσσός πληροφορικής βάζει τα Ιωάννινα στο επενδυτικό του πλάνο!

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Ιαπωνικός κολοσσός πληροφορικής βάζει τα Ιωάννινα στο επενδυτικό του πλάνο!


«Μαγνήτη» για τους κολοσσούς πληροφορικής αποτελούν τα Ιωάννινα. Κι αυτό που κάνει την πόλη ελκυστική για επενδύσεις είναι αφενός η ποιότητα ζωής κυρίως όμως είναι το Πανεπιστήμιο. Τα τμήματα πληροφορικής τόσο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όσο και της Δυτικής Μακεδονίας με το δυναμικό τους δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία αγορά εργασίες με υψηλά προσόντα.

Μέχρι στιγμής τα Ιωάννινα έχουν προσελκύσει κυρίως Γερμανικές εταιρείες. Ως ένας ισχυρός περιφερειακός πόλος τεχνολογίας και καινοτομίας προσελκύει το ενδιαφέρον κι άλλων ξένων κολοσσών.

Την περαιτέρω δυναμική επέκταση με νέες επενδύσεις ανακοίνωσε πριν μερικές εβδομάδες ο ιαπωνικός κολοσσός NTT DATA, που αποτελεί μία από τις 10 κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής στον κόσμο, στην χώρα μας.

Όπως ανέφερε ο κ. Ευάγγελος Κωνσταντίνης, διευθύνων σύμβουλος της NTT DATA Ελλάδος, με αφορμή τα νέα γραφεία της εταιρίας στην Ελλάδα, στόχος για το ελληνικό παράρτημα είναι να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης 15% το 2023 μέσα από την εξυπηρέτηση διεθνών οργανισμών και να γίνει εργοδότης που παρέχει ευκαιρίες καριέρας, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες στην Ελλάδα με στόχο τους 400 υπαλλήλους μέχρι το 2026.

Μάλιστα έκανε γνωστό ότι πρόθεση είναι η επέκταση στην ελληνική περιφέρεια βάζοντας ως προτεραιότητα τα Ιωάννινα, την Πάτρα και την Κρήτη.

Οι επενδύσεις της ΝΤΤ στην χώρα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 25 εκατ.ευρώ μέχρι το 2026. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντίνης η Ελλάδα «έχει μπει επίσης στο χάρτη των Data Center», τομέας όπου δραστηριοποιείται δυναμικά ο Όμιλος.

Η NTT DATA -μέρος του Ομίλου NTT- είναι μια καινοτόμα πολυεθνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συμβουλευτικών τεχνολογιών πληροφοριών με έδρα το Τόκιο της Ιαπωνίας. Ο Όμιλος NTT είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή τεχνολογικών και επιχειρηματικών λύσεων με έσοδα 108 δισ. δολαρίων και περισσότερους από 330.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές, παρέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερες από 190. Επενδύει περισσότερα από 3,6 δισ. δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη.


Read More »
Ιαπωνικός κολοσσός πληροφορικής βάζει τα Ιωάννινα στο επενδυτικό του πλάνο! Ιαπωνικός κολοσσός πληροφορικής βάζει τα Ιωάννινα στο επενδυτικό του πλάνο! Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Ξεκινούν καλάθια Χριστουγέννων και Αϊ Βασίλη

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Ξεκινούν καλάθια Χριστουγέννων και Αϊ Βασίλη


Σε εορταστικούς ρυθμούς κινούνται αγορά και καταναλωτές με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για μια γιορτινή «ανάσα» ρευστότητας.

Ο Δεκέμβριος αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους κρισιμότερους μήνες για τα ταμεία των επιχειρήσεων με το ένα τέταρτο του ετήσιου τζίρου των καταστημάτων να επιτυγχάνεται στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές γίνονται κυνηγοί «έξυπνων» αγορών, καθώς το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα και οι πληθωριστικές πιέσεις σε βασικά αγαθά έχουν περιορίσει σημαντικά τη χριστουγεννιάτικη δαπάνη τους

Σε ό,τι αφορά στο εορταστικό τραπέζι, στα σούπερ μάρκετ το «καλάθι του νοικοκυριού» μετατρέπεται από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου σε «καλάθι των Χριστουγέννων».

Στο πλαίσιο αυτό, στο καλάθι του νοικοκυριού προστίθενται έξι είδη -γαλοπούλα, αρνί, κατσίκι, βασιλόπιτα (τσουρέκι), σοκολάτα και τσουρέκι- που αγοράζουν οι περισσότεροι καταναλωτές για το γιορτινό τραπέζι. Ουσιαστικά δηλαδή σε ό,τι αφορά στα νωπά κρεατικά, στο εορταστικό καλάθι περιλαμβάνονται η γαλοπούλα, το αρνί και το κατσίκι, αλλά και το χοιρινό και το μοσχαρίσιο καθώς αυτά τα είδη βρίσκονται και στο καλάθι του καταναλωτή.

Επίσης, τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε ισχύ και το «Καλάθι του Αϊ Βασίλη», προκειμένου κάθε οικογένεια να αγοράσει σε προσιτές τιμές παιχνίδια. Οι κατηγορίες που θα συμπεριληφθούν είναι, μεταξύ άλλων, επιτραπέζια, βρεφικά παιχνίδια, λούτρινα, κούκλες παιχνίδια κατασκευών κ,ά

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα με τους εκπροσώπους της αγοράς και όπως γνωστοποίησε πρόσφατα, ζητήθηκε από την αγορά να μειώσει τις τιμές στο αρνί έως και 10% καθώς και να συγκρατήσει, στα περυσινά επίπεδα, τις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Ταυτόχρονα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλο το εύρος προϊόντων και υπηρεσιών ενώ, σύντομα, θα μπορούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, άμεσα, να καταγγέλλουν παραβάσεις που εντοπίζουν μέσα από την εφαρμογή eKatanalotis.

Στη μάχη όμως κατά της ακρίβειας εκτός από το εορταστικό καλάθι οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν και τα 1.286 είδη από 100 εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «μόνιμης μείωσης τιμής». Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, η μεσοσταθμική μείωση των τιμών αυτών των 1.286 ειδών είναι 5,5% καθώς οι τιμές έχουν μειωθεί, για τουλάχιστον έξι μήνες, σε ποσοστό που ξεκινάει από 5% αλλά σε κάποια είδη φτάνουν και στο 10%.

Αναφορικά με τους ελέγχους, ο υπουργός σε πρόσφατες δηλώσεις του υπογράμμισε ότι: «Η τήρηση της νομιμότητας και ο σεβασμός όλων των οφειλετών χωρίς διακρίσεις αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και όποιος παρανομεί θα πληρώνει βαρύ τίμημα. Καθημερινά το υπουργείο Ανάπτυξης δέχεται 10-20 καταγγελίες στην τηλεφωνική γραμμή 1520, οι οποίες ελέγχονται, διασταυρώνονται και κατόπιν αυτού παρεμβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες».

Μάλιστα, μέχρι το τέλος του μήνα θα προστεθεί και η εφαρμογή e-katanalotis μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να στέλνει φωτογραφία του προϊόντος ή μήνυμα, όταν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει παρανομία και θα επιλαμβάνονται του θέματος οι αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, δρομολογείται ρύθμιση στις αρχές του 2024 που αναμένεται να βάλει τέλος στις εικονικές προσφορές.

Αρχίζει στις 12 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο. Ανοικτά τα εμπορικά τις Κυριακές 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ξεκινάει το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2023 του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε μέρα με συνεχές ωράριο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Τις Κυριακές 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου θα μπορούν τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοικτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σημειώνεται ότι την Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Με αφορμή την ανακοίνωση του εορταστικού ωραρίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Η σημαντικότερη περίοδος για το εμπόριο ξεκινά και στα στολισμένα καταστήματα στο κέντρο και στις συνοικίες της Αθήνας, εργαζόμενοι και καταστηματάρχες περιμένουν τους καταναλωτές, με ράφια γεμάτα προϊόντα και εξαιρετικές τιμές. Ας ευχηθούμε οι ‘Αγιες μέρες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες και να υποδεχθούμε το νέο έτος με χαμόγελο και αισιοδοξία».

Καθώς η πιο κρίσιμη περίοδος για το εμπόριο ξεκινά, συγκρατημένη διάθεση από του καταναλωτές για δαπάνες δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας της Focus Bari με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να πλήττουν την αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με την έρευνα, χαμηλότερες δαπάνες σε όλα τα είδη, ακόμα και στα πρώτης ανάγκης, είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες καταναλωτές εφόσον η αγοραστική τους δύναμη συνεχίσει να συρρικνώνεται λόγω πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, το 50% αναμένεται να ξοδέψει λιγότερα χρήματα σε τρόφιμα και ποτά, ενώ το 56% σε οικιακά είδη και είδη υγιεινής. Επίσης ποσοστό κοντά στο 80% είναι διατεθειμένο να κόψει περαιτέρω τα έξοδα σε προαιρετικά καταναλωτικά είδη όπως αλκοόλ, παιχνίδια/παζλ/ βιβλία και ρούχα/παπούτσια/ αξεσουάρ. Ποσοστό 73% θα μείωνε τα έξοδά του και για προσωπική φροντίδα και ομορφιά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ έδειξε ότι τον Νοέμβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινήθηκε σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -45,6 μονάδες, έναντι -44,7 μονάδες τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συνεχείς ανατιμήσεις και το υψηλό κόστος ζωής, επίδρασαν καταλυτικά στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών, επίδραση που επιβαρύνθηκε και από τις γεωπολιτικές εντάσεις των τελευταίων μηνών που ενισχύονται, αντί να αμβλύνονται. Ο δείκτης κινείται σε χαμηλά επίπεδα πλέον, με αποτέλεσμα και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές να εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ.

Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προσεχείς 12 μήνες, υποχώρησαν οριακά τον Νοέμβριο με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -43,7 (από -42,9) μονάδες τον Οκτώβριο. Το 57% (από 58%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 5% (από 8%) προβλέπει μικρή βελτίωση.

Παράλληλα, η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) υποχώρησε σημαντικά με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -43,8 (από -39) μονάδες. Το 55% (από 51%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 7% (από 8%) αναμένει το αντίθετο.

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες εξασθένισε σημαντικά τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στις -67,4 μονάδες (από -61,8 μονάδες). Το 85% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 13% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 61%, ενώ στο 14% από 12% ενισχύθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 16% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 8%. Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 59% έκρινε τον Νοέμβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, όσο και τον προηγούμενο μήνα.
Read More »
Ξεκινούν καλάθια Χριστουγέννων και Αϊ Βασίλη Ξεκινούν καλάθια Χριστουγέννων και Αϊ Βασίλη Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Συνελήφθη στα Ιωάννινα αλλοδαπός, για διάρρηξη αυτοκινήτου και κατοχή ναρκωτικών

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Συνελήφθη στα Ιωάννινα αλλοδαπός, για διάρρηξη αυτοκινήτου και κατοχή ναρκωτικών


Συνελήφθη χθες (9-12-2023) το βράδυ σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων αλλοδαπός, που κατηγορείται για απόπειρα κλοπής και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα ο κατηγορούμενος είχε διαρρήξει σταθμευμένο αυτοκίνητο, σπάζοντας το τζάμι του συνοδηγού, ενώ κατά τη σύλληψή του, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.Read More »
Συνελήφθη στα Ιωάννινα αλλοδαπός, για διάρρηξη αυτοκινήτου και κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη στα Ιωάννινα αλλοδαπός, για διάρρηξη αυτοκινήτου και κατοχή ναρκωτικών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Συντάξεις: H αδικία με την Εισφορά Αλληλεγγύης

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Συντάξεις: H αδικία με την Εισφορά Αλληλεγγύης


Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι συνταξιούχοι, περιμένοντας ακόμα και αυτήν τη μικρή αύξηση του 3% από τον Ιανουάριο του 2024, αφού για χιλιάδες από αυτούς θα εξανεμιστεί λόγω των αδικιών στις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Αφορά περισσότερους από 750.000 συνταξιούχους – οι οποίοι θα γίνουν 900.000 από την 1/1/2024 και μετά καθώς θα αλλάξουν κλιμάκιο λόγω των αυξήσεων (3% – 3,3%) που έχει προγραμματιστεί να δοθούν στις συντάξεις από την καταβολή του Ιανουαρίου.

Όπως προβλέπει, ο μοναδικός μνημονιακός νόμος του 2010 που δεν καταργήθηκε ούτε από το νόμο Κατρούγκαλου, υπάρχουν κλιμάκια στις συγκεκριμένες κρατήσεις ΕΑΣ που είναι τα εξής:

Ξεκινάει από 3% η πρώτη κλίμακα για ποσά 1.400 έως 1.700 ευρώ. Διπλασιάζεται στο 6% για συντάξεις 1.701 έως 2.000 ευρώ και φτάνει στο 7% για μηνιαίο εισόδημα 2.001 έως 2.300 ευρώ.

Για ποσά συντάξεων 2.301 έως 2.600 ευρώ η ΕΑΣ είναι στο 9% και ανέρχεται σε 10% για ποσά 2.601 έως 2.900 ευρώ. Φτάνει στο 12% για ποσά 2.901 έως 3.200 ευρώ και εν συνεχεία είναι 13% για ποσά 3.201 έως 3.500 ευρώ και στο ανώτερο επίπεδο είναι 14% για συντάξεις μεγαλύτερες από 3.501 ευρώ

Ποια είναι η αδικία

Για συνταξιούχους με άθροισμα κύριων συντάξεων μέχρι 1.390 η εισφορά είναι μηδενική. Όμως για λίγα ευρώ παραπάνω, και συγκεκριμένα ένας συνταξιούχος των 1410 ευρώ επιβαρύνεται με 42,3 ευρώ τον μήνα (3%), με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται η αύξηση. Το ίδιο συμβαίνει και από το από το πρώτο στο δεύτερο κλιμάκιο: Για σύνταξη 1690 ευρώ η εισφορά είναι 3% ή 50,7 ευρώ/μήνα ενώ στα 1710 ευρώ είναι 6% ή 102,6 ευρώ/μήνα!

Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από την κράτηση αυτή (ΕΑΣ) καταλήγουν στον ΑΚΑΓΕ, τον «κουμπαρά» αλληλεγγύης των γενεών, όπου έχουν πλέον σωρευτεί κεφάλαια ύψους 14 δισ. ευρώ.

Πώς θα διορθωθεί

Στο τραπέζι του Υπουργείου Εργασίας, αλλά χωρίς απόφαση μέχρι στιγμής, βρίσκονται όλα τα σενάρια με ζητούμενο έναν αναλογικότερο τρόπο μετάβασης από κλιμάκιο σε κλιμάκιο καθώς για χιλιάδες συνταξιούχους η εισφορά αλληλεγγύης εξανεμίζει τις εκάστοτε αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση.

Μέχρι, όμως, να βρεθεί τρόπος για το νέο σύστημα υπολογισμού, χιλιάδες συνταξιούχοι θα δούνε μειώσεις αντί για αυξήσεις των συντάξεών τους!

Την προτελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στις 21 και 22 του μήνα οι συνταξιούχοι θα λάβουν την αύξηση 3% στις κύριες συντάξεις, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε. Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά δεν θα δουν αυτή την αύξηση, θα λάβουν όμως έκτακτη αποζημίωση 100 έως 200 ευρώ.

Αύξηση σε ειδικές κατηγορίες

Με την εθνική σύνταξη να διαμορφώνεται στα 426,17 ευρώ (απο 413,76 ευρώ) αναπροσαρμόζονται και ειδικές κατηγορίες συντάξεων όπως χηρείας, αναπηρίας, προσωρινές, υπερηλίκων και ομογενών. Επίδομα 100 έως 200 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά που δεν θα δουν στην τσέπη την οριζόντια αύξηση.


Read More »
Συντάξεις: H αδικία με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συντάξεις: H αδικία με την Εισφορά Αλληλεγγύης Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Εξιχνιάστηκε κλοπή στην Άρτα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Εξιχνιάστηκε κλοπή στην Άρτα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού


Ταυτοποιήθηκε ημεδαπή, που κατηγορείται ότι αφαίρεσε χρηματικό ποσό 2.750 ευρώ από ηλικιωμένο

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Άρτας κλοπή με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, η οποία έλαβε χώρα προχθές (8-12-2023) το πρωί στην πόλη της Άρτας, υπόθεση για την οποία σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος ημεδαπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη προσέγγισε και αγκάλιασε ηλικιωμένο, την ώρα που εκείνος αποβιβάζονταν από το αυτοκίνητό του, αφαιρώντας ταυτόχρονα, χωρίς να γίνει αντιληπτή, το χρηματικό ποσό των 2.750 ευρώ από την τσέπη του παντελονιού του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.Read More »
Εξιχνιάστηκε κλοπή στην Άρτα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού Εξιχνιάστηκε κλοπή στην Άρτα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Καιρός : Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Καιρός : Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά


Αλλαγές θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένεται από το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στη Κρήτη και σε τμήματα της Μακεδονίας οι οποίες σταδιακά έως το βράδυ θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στις δυτικές και νότιες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πίνδο και στα ορεινά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χιονοπτώσεις αναμένονται και σε ορεινά της Στερεάς Ελλάδας. Τα φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 11/12 θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο και έως το απόγευμα θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Ιδιαίτερα για τον νομό Αττικής, αναμένονται βροχές με μικρή πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 10/12 έως το πρωί της Δευτέρας 11/12. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά του νομού.


Read More »
Καιρός : Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά Καιρός : Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Σχηματισμός δικογραφίας για απάτη στην Άρτα

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Σχηματισμός δικογραφίας για απάτη στην Άρτα


Ταυτοποιήθηκαν 8 ημεδαποί, που εμπλέκονται στην υπόθεση, με λεία πάνω από 21.000 ευρώ

Δικογραφία σε βάρος συνολικά (8) ατόμων, που εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ημεδαπός στην Άρτα επικοινώνησε τον περασμένο Μάρτιο με άτομο που είχε αναρτήσει αγγελία σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης για την πώληση μεταχειρισμένου οχήματος.

Ο ημεδαπός συμφώνησε για την αγορά του οχήματος και πείστηκε να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό που του υποδείχθηκε, ως προκαταβολή, το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Ακολούθως, ο δήθεν πωλητής, ισχυριζόμενος ότι η συναλλαγή δεν είχε πραγματοποιηθεί και αποστέλλοντας στον ημεδαπό εικονικό παραστατικό επιστροφής των χρημάτων του, τον έπεισε να προβεί σε νέα κατάθεση.

Με τον ίδιο επαναλαμβανόμενο τρόπο, ο ημεδαπός παραπλανήθηκε και πραγματοποίησε συνολικά (7) μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους 21.620 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, συμβουλεύει τους πολίτες:

· Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν εντοπίζετε αγγελίες πώλησης οχημάτων σε δελεαστικές τιμές, ως «ευκαιρία αγοράς».

· Να αποφεύγετε την προκαταβολή χρημάτων σε ιδιώτες πωλητές, τους οποίους δε γνωρίζετε, ακόμη και εάν αυτοί αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού.

· Να επαληθεύετε τις κινήσεις στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς πριν την οποιαδήποτε συναλλαγή και να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψετε χρήματα, χωρίς προηγούμενη διασταύρωση οικονομικών στοιχείων.

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ( www.astynomia.gr ), στην ενότητα « Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές ».

Επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr .Read More »
Σχηματισμός δικογραφίας για απάτη στην Άρτα Σχηματισμός δικογραφίας για απάτη στην Άρτα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Σε απεργία πείνας κρατούμενοι στις φυλακές Κέρκυρας

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Σε απεργία πείνας κρατούμενοι στις φυλακές Κέρκυρας

Σε απεργία πείνας έχουν προχωρήσει περίπου 70 κρατούμενοι στις φυλακές Κέρκυρας, στη συντριπτική τους πλειονότητα αλβανικής υπηκοότητας, οι οποίοι έχουν καταθέσει μία σειρά αιτημάτων μεταξύ των οποίων χαλάρωση της αυστηρότητας των κριτηρίων με τα οποία αποφασίζονται οι άδειες και η υφ΄ όρων απόλυση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι κρατούμενοι θέτουν και μία σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και κοινωνικού λειτουργού, καθώς και μόνιμου ιατρού.

Η απεργία πείνας ξεκίνησε την Πέμπτη, ενώ για μερικές ημέρες πριν, οι κρατούμενοι είχαν προχωρήσει σε αποχή από το συσσίτιο.

Πηγή: ΕΡΤ
Read More »
Σε απεργία πείνας κρατούμενοι στις φυλακές Κέρκυρας Σε απεργία πείνας κρατούμενοι στις φυλακές Κέρκυρας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ημεδαπού για εκβίαση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ημεδαπού για εκβίαση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων


Από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, για εκβίαση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, τον περασμένο Ιανουάριο, ο κατηγορούμενος απέστειλε αίτημα φιλίας σε ημεδαπό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας δημιουργήσει προφίλ με στοιχεία γυναίκας, κάτοικου εξωτερικού.

Ακολούθως, στο πλαίσιο μεταξύ τους ανταλλαγής μηνυμάτων, κατάφερε να αποσπάσει προσωπικές φωτογραφίες του ημεδαπού, απαιτώντας του στη συνέχεια το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, προκειμένου να μην τις κοινοποιήσει σε διαδικτυακούς φίλους τού ημεδαπού.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.


Read More »
Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ημεδαπού για εκβίαση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ημεδαπού για εκβίαση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Συνελήφθη αλλοδαπός στην Κακαβιά με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Συνελήφθη αλλοδαπός στην Κακαβιά με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Εκκρεμούσε σε βάρος του πολυετής καταδίκη

Συνελήφθη χθες (9-12-2023) το μεσημέρι στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς από αστυνομικούς του οικείου Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών αρχών, σύμφωνα με το οποίο είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 20 ετών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων.Read More »
Συνελήφθη αλλοδαπός στην Κακαβιά με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Συνελήφθη αλλοδαπός στην Κακαβιά με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Ηγουμενίτσα : Το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Ηγουμενίτσα : Το πρόγραμμα  των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 

Read More »
Ηγουμενίτσα : Το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Ηγουμενίτσα : Το πρόγραμμα  των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Μικροί και μεγάλοι Αγιοβασίληδες έτρεξαν στην Ηγουμενίτσα για καλό σκοπό – Πάνω από 1.500 συμμετοχές

Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023
Μικροί και μεγάλοι Αγιοβασίληδες έτρεξαν στην Ηγουμενίτσα για καλό σκοπό – Πάνω από 1.500 συμμετοχές


Πλημμύρισε και φέτος Αγίους Βασίληδες η Ηγουμενίτσα καθώς περισσότεροι από 1.500 μικροί και μεγάλοι, ανταποκρίθηκαν στο Κάλεσμα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας για να συμμετέχουν στο 7ο δρόμο αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης, θεσμό πλέον για την πόλη, που διοργανώθηκε την Κυριακή.

To κόστος συμμετοχής ήταν 2 ευρώ και για κάθε συμμετοχή θα προσφερθεί ένα πακέτο αγάπης, τις ημέρες των γιορτών, στις 170 οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες στην πρόνοια του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Το σύνθημα της εκδήλωσης “τρέχω και προσφέρω” δεν άφησε ασυγκίνητους τους κατοίκους της Θεσπρωτικής Πρωτεύουσας, καθώς οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις προσδοκίες των διοργανωτών.


Read More »
Μικροί και μεγάλοι Αγιοβασίληδες έτρεξαν στην Ηγουμενίτσα για καλό σκοπό – Πάνω από 1.500 συμμετοχές Μικροί και μεγάλοι Αγιοβασίληδες έτρεξαν στην Ηγουμενίτσα για καλό σκοπό – Πάνω από 1.500 συμμετοχές Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 10, 2023 Rating: 5

Σελίδες