Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 20η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της γνώμης του Παρατηρητηρίου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο
Διαμόρφωση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2023 σύμφωνα με τις οδηγίες της γνώμης του Παρατηρητηρίου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΓΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Read More »
Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Ποιες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εκ νέου στα δημοτικά συμβούλια των δήμων

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Ποιες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εκ νέου στα δημοτικά συμβούλια των δήμων


Το υπουργείο Εσωτερικών με νομοθετική παρέμβαση και Τροπολογία που κατέθεσε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, «θεραπεύει» τις αντισυνταγματικές διατάξεις των νόμων Θεοδωρικάκου (ν. 4623/2029 και ν. 4625/2019) για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ και συμμορφώνεται στην απόφαση υπ. αρ.2377/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Βασικός πυρήνας της τροπολογίας αποτελεί η κατάργηση αρμοδιοτήτων από τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής , που τους είχαν ανατεθεί με τους νόμους Θεοδωρικάκου και η εκ νέου μεταβίβαση της μεγάλης πλειοψηφίας αυτών στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στη βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας.

Επίσης προσαρμόζεται η θητεία και ο χρόνος εκλογής των μελών των οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων και των περιφερειών.

Ειδικότερα η θητεία τους καθίσταται εκ νέου ετήσια από διετής. Ωστόσο, λόγω του ότι η θητεία τους λήγει εντός του έτους, με μεταβατική ρύθμιση στην ίδια τροπολογία, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει για τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου, ήτοι αυτές που θα προκύψουν από τις επόμενες εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο τρόπος συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παραμένει ο ίδιος.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται εκ νέου στα δημοτικά συμβούλια

Στην αρμοδιότητα των δημοτικών συμβουλίων μεταβιβάζονται εκ νέου τα εξής:Η κατάρτιση προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, καθώς και οι εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του οικείου ΟΤΑ.
Η απόφαση για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων, καθώς και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου.
Η απόφαση για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και ένδικων μέσων, καθώς και για συμβάσεις του άρθρου 12 του ν.4412/2016.
Η απόφαση για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων από τον οικείο δήμο καθώς και η έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τον οικείο δήμο.
Η απόφαση για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του δήμου.
Η απόφαση για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων.
Η απόφαση για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων των δήμων στις διατάξεις του άρθρο 2 του ν. 4674/2020.
Η απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις γενικές συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών,
Η απόφαση για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του δήμου που έχουν ανατεθεί με το ν. 4375/2016 και του άρθρο 14 παρ. 10 του ν.4332/2015.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους.
Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των ΝΠΔΔ του Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου) του ΤΑΙΠΕΔ, και της ΕΤΑΔ Α.Ε., προς τους δήμους και για τη συμφωνία για το αντάλλαγμα και τους όρους της σύμβασης παραχώρησης.

Αναλυτικά η Τροπολογία
Read More »
Ποιες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εκ νέου στα δημοτικά συμβούλια των δήμων Ποιες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται εκ νέου στα δημοτικά συμβούλια των δήμων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Ερώτηση Μ. Κάτση για τα προβλήματα με το τηλεοπτικό σήμα στον Δήμο Σουλίου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Ερώτηση Μ. Κάτση για τα προβλήματα με το τηλεοπτικό σήμα στον Δήμο Σουλίου


Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσε ο βουλευτής Θεσπρωτίας και Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με το τηλεοπτικό σήμα από το κέντρο εκπομπής Παγκρατίου του Δήμου Σουλίου. Ο βουλευτής προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση για το θέμα:
«Τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα με την ποιότητα του τηλεοπτικού σήματος σε ολόκληρες περιοχές του Δήμου Σουλίου τείνουν να γίνουν ο κανόνας, με τελευταίο παράδειγμα το κέντρο εκπομπής του Παγκρατίου. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δικαίως δυσανασχετούν, καθώς δεν έχουν πρόσβαση στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ψυχαγωγηθούν και να ενημερωθούν από αυτούς. Και δυστυχώς δεν είναι οι μόνοι.
Το πρόβλημα με το τηλεοπτικό σήμα της ΕΡΤ στα Σουλιωτοχώρια και σε άλλα χωριά του Δήμου Σουλίου, είναι σχεδόν μόνιμο, ενώ θέματα με τη λήψη τηλεοπτικού σήματος φτάσαμε να έχουμε ακόμα και μέσα στην πόλη της Παραμυθιάς. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ψηφιακή μετάβαση, 4η βιομηχανική επανάσταση, και άρση των ανισοτήτων, την ώρα που σε ολόκληρες περιοχές πέφτει «μαύρο» στο τηλεοπτικό σήμα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελεύθερους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, τους επιδότησε με κουπόνι ώστε να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πατώντας στο προϋπάρχον πρόγραμμα εξήγγειλε νέα επιδότηση για τις «λευκές περιοχές», χωρίς όμως να συμπεριλάβει ούτε ένα χωρίο του Δήμου Σουλίου. Ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τις απαρχαιωμένες υποδομές που αφορούν την εκπομπή και αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος.
Με την Ερώτηση μου ζητώ από το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η μόνιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων του Δήμου Σουλίου στους τοπικούς και πανελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς».

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στο τηλεοπτικό σήμα από το κέντρο εκπομπής Παγκρατίου του Δήμου Σουλίου

Μεγάλα προβλήματα με το τηλεοπτικό σήμα από το κέντρο εκπομπής του Παγκρατίου αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι ευρύτερων περιοχών του Δήμου Σουλίου. Σε πολλά από τα παρακείμενα χωριά, οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί δεν έχουν καθόλου σήμα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην έχουν τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν και να ενημερωθούν από αυτούς.
Τα προβλήματα με την ποιότητα του τηλεοπτικού σήματος σε ολόκληρο τον Δήμο Σουλίου είναι, δυστυχώς, επαναλαμβανόμενα τα τελευταία χρόνια. Τακτικά, και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εμποδίζεται, λόγω βλάβης, η ελεύθερη πρόσβαση είτε στους ελεύθερους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, είτε στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
Το πρόβλημα με το τηλεοπτικό σήμα της ΕΡΤ στα Σουλιωτοχώρια και σε άλλα χωριά της περιοχής, είναι σχεδόν μόνιμο, ενώ θέματα με τη λήψη τηλεοπτικού σήματος φτάσαμε να έχουμε ακόμα και μέσα στην πόλη της Παραμυθιάς.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελεύθερους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, τους επιδότησε με κουπόνι ώστε να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πατώντας στο προϋπάρχον πρόγραμμα εξήγγειλε νέα επιδότηση για τις «λευκές περιοχές», χωρίς όμως να συμπεριλάβει ούτε ένα χωρίο του Δήμου Σουλίου.

Επειδή η ελεύθερη πρόσβαση όλων των κατοίκων του Δήμου Σουλίου, αλλά και της χώρας, στο ελεύθερο τηλεοπτικό σήμα των τοπικών και πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών είναι απαραίτητη για την ψυχαγωγία και την ενημέρωση των πολιτών
Επειδή δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ψηφιακή μετάβαση, 4η βιομηχανική επανάσταση, και άρση των ανισοτήτων, ενώ, παράλληλα, σε ολόκληρες περιοχές να πέφτει «μαύρο» στο τηλεοπτικό σήμα
Επειδή οι υποδομές που αφορούν την εκπομπή και αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος είναι απαρχαιωμένες, και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διάθεση για επενδύσεις που θα τις εκσυγχρονίσουν

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να εξασφαλιστεί η μόνιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων του Δήμου Σουλίου στους τοπικούς και πανελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης;
Read More »
Ερώτηση Μ. Κάτση για τα προβλήματα με το τηλεοπτικό σήμα στον Δήμο Σουλίου Ερώτηση Μ. Κάτση για τα προβλήματα με το τηλεοπτικό σήμα στον Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Συνάντηση Νταή με εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Συνάντηση Νταή με εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας


Για όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, ενημερώθηκε αντιπροσωπεία του Συνδυασμού «Συμμαχία Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης», στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΗ. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις συνθήκες εργασίας, την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του οργανισμού της Επιχείρησης, αλλά και της εκπόνησης κανονισμού εργασίας.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν επίσης ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων, τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών ύδρευσης – αποχέτευσης, την ομαλή εκτέλεση των τεχνικών έργων και την ανανέωση του πάσης φύσεως εξοπλισμού, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΥΑΗ, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, με την απλούστευση των διαδικασιών και με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και βεβαίως το μεγάλο θέμα του σχεδιασμού και της εφαρμογής νέας τιμολογιακής πολιτικής (κοινωνικό, αγροτικό και επαγγελματικό τιμολόγιο, έκδοση λογαριασμών σε τακτά χρονικά διαστήματα, έκπτωση σε συνεπείς καταναλωτές, εφαρμογή απλών μεθόδων διακανονισμού χρεών κ.α.).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γνωστό θέμα της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας η υπ’ αριθμ. 102/2022 απόφαση, κατόπιν της ανακοπής που άσκησαν εργαζόμενοι στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας κατά της πράξης καταλογισμού εναντίον τους, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατ’ εφαρμογή του Ν. 4354/2015. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο, ακύρωσε την πράξη καταλογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας κατά των εργαζομένων κρίνοντας πως η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης δεν ακολούθησε νόμιμη διαδικασία καταλογισμού.

Ο συνδυασμός μας, δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλλει με όποιο τρόπο μπορεί ώστε στη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, να εξετασθεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης αυτής, η οποία έχει ταλαιπωρήσει τους εργαζόμενους, αλλά επίσης έχει επιφέρει και πολλά προβλήματα στην αποτελεσματική λειτουργία της ΔΕΥΑΗ, με βάση τα δεδομένα της νέας δικαστικής απόφασης, που πρέπει να γίνει σεβαστή. Όπως επίσης, θα συναινέσει στην όποια προσπάθεια για τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, που αποτελεί το κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου, το οποίο ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο από τους δημότες σώμα, οφείλει να ενημερωθεί και να συζητήσει το σοβαρό αυτό θέμα.

Πέραν αυτού, ο συνδυασμός δεσμεύτηκε ότι όπως έχουν πράξει έως τώρα πολλά μέλη του, τα οποία κατέχουν θέσεις σε συλλογικά όργανα του Δήμου και της ΔΕΥΑΗ, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων με γνώμονα την ομαλοποίηση της κατάστασης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την ενίσχυση του προσωπικού της, την επικράτηση κλίματος ισονομίας και δικαιοσύνης. Και όλα αυτά όχι μόνο γιατί αποτελούν δίκαια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά κυρίως γιατί αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να επιτελέσει την αποστολή της, να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και την έγκαιρη εκτέλεση των έργων και εν τέλει να προσφέρει στους δημότες ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλή τιμολόγηση.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Κατερίνα Μονάχου και τα μέλη του ΔΣ Θανάσης Κατσούλης και Γιώργος Συνόγλου. Από την πλευρά του Συνδυασμού συμμετείχαν ο επικεφαλής και υποψήφιος Δήμαρχος Παναγιώτης Νταής και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Καλφόγλου και Τάσος Ρούσης, μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ.
Read More »
Συνάντηση Νταή με εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Συνάντηση Νταή με εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Θετικά μηνύματα από την Ολλανδία για τον τουρισμό της Ηπείρου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Θετικά μηνύματα από την Ολλανδία για τον τουρισμό της Ηπείρου


Η Περιφέρεια Ηπείρου ξεκίνησε δυναμικά την υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής 2023, με τη συμμετοχή της ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, στη διεθνή τουριστική έκθεση "Vakantiebeurs" , η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας από 11 έως 15 Ιανουαρίου, ικανοποιώντας τον στόχο της ολοκληρωμένης προβολής της Ηπείρου στο σημαντικότερο τουριστικό γεγονός της χρονιάς στην Ολλανδία και το πρώτο με ελεύθερη προσέλευση κοινού στην αγορά μετά την έναρξη της πανδημίας. Τα μηνύματα από την ολλανδική αγορά είναι εξαιρετικά θετικά και η προσέλευση στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ παρατηρήθηκε επίσης έντονο ενδιαφέρον επισκεπτών της ηλικιακής ομάδας 50+ για πληροφορίες σχετικά με τον περιπατητικό τουρισμό και την παραθαλάσσια περιοχή.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γραφείου ΕΟΤ Κάτω Χωρών, η Ολλανδία είναι σημαντική αγορά για την Ελλάδα και κατατάσσεται στην 6η θέση στο σύνολο του τουρισμού σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ (Απρίλιος 2022). Η πλειοψηφία των επισκεπτών εντάσσεται στην ηλικιακή κατηγορία 25-54 έτη σε ποσοστό 36.5% και 55+ σε ποσοστό 41.5%. Ανήκει στο μεσαία και υψηλά εισοδήματα, μεσαίου και ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης, διαμένει σε ξενοδοχεία. Η μέση διάρκεια διακοπών τους είναι 11 ημέρες και η κράτηση γίνεται 3 μήνες νωρίτερα.
Παράλληλα με τη συμμετοχή της στην “Vakantiebeurs”, η Περιφέρεια Ηπείρου , στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», διοργάνωσε συναντήσεις Β2Β μεταξύ των Ηπειρωτών επαγγελματιών τουρισμού και των τουριστικών πρακτόρων της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δικτύωσης των επαγγελματιών Vakantiebeurs Vak Dag στις 11 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 25 συναντήσεις, ενώ συνολικά οι Ηπειρώτες επαγγελματίες τουρισμού συναντήθηκαν με 50 τουριστικούς πράκτορες.


Στις 12 Ιανουαρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, η εκδήλωση παρουσίασης της Ηπείρου, για την προβολή και ανάδειξή της ως μοναδικού προορισμού για όλες τις εποχές. Τις δυνατότητες που προσφέρονται στους επισκέπτες σε θάλασσα και βουνό, παρουσίασε ο κ. Αχιλλέας Παπαευθυμίου, που επαγγελματικά ασχολείται με υπαίθριες δραστηριότητες. Χαιρετισμό απηύθυνε η Διευθύντρια Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, κα Ιουλία Μαρκούλα, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Με τη συμμετοχή της στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση “Vakantiebeurs”, η Περιφέρεια Ηπείρου στοχεύει σε μεγαλύτερη προβολή και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στην δυναμική αγορά της Ολλανδίας. Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για διακοπές θεματικού χαρακτήρα και η Ήπειρος συγκαταλέγεται στις περιοχές που προσφέρει πολλές επιλογές στους επισκέπτες. Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, οι υπαίθριες δραστηριότητες και οι εντυπωσιακές παραλίες, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των Ολλανδών, οι οποίοι ξεκίνησαν ήδη να σχεδιάζουν τις διακοπές τους. «
Η εκδήλωση απευθυνόταν στο ευρύ κοινό που επισκέφθηκε την έκθεση την πρώτη ημέρα, σε πράκτορες και δημοσιογράφους της Ολλανδικής αγοράς. Το κοινό παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο την παρουσίαση όσο και το βίντεο με τις εξαιρετικές εικόνες και μουσικές της Ηπείρου.
Με την ολοκλήρωση αυτής της ειδικής προωθητικής εκδήλωσης προσφέρθηκε κέρασμα με γευστικές Ηπειρώτικες πίτες και ντόπιο τσίπουρο.

Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Φώτης Φώτης, ανέφερε τα εξής: « Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι ιδανικός προορισμός για τους Ολλανδούς τουρίστες, καθώς καλύπτει τα ενδιαφέροντα κάθε επισκέπτη όλη τη διάρκεια του χρόνου! Με την πετυχημένη συμμετοχή μας στην τουριστική έκθεση “Vakantiebeurs”, στοχεύουμε στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών με ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά.»
Το περίπτερο της Ηπείρου επισκέφθηκε μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας, ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος και τερματοφύλακας της Ουτρέχτης, Βασίλης Μπάρκας, με καταγωγή από τους Μελισσουργούς Άρτας, ο οποίος με χαρά αποδέχτηκε την πρόταση να είναι «πρεσβευτής» της Ηπείρου στο εξωτερικό, προβάλλοντας τις ομορφιές του τόπου μας.
Επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου πραγματοποίησαν, η πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ολλανδία κυρία Αικατερίνη Γκίνη, η Δ/ντρια του Γραφείου ΕΟΤ Κάτω Χωρών, Αντζελα Τζίφα, η Δ/ντρια του γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή Μπουλασίδου.
Στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου φιλοξενήθηκαν, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, από τις ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου, τους οποίους ευχαριστούμε για την παρουσία τους.
Read More »
Θετικά μηνύματα από την Ολλανδία για τον τουρισμό της Ηπείρου Θετικά μηνύματα από την Ολλανδία για τον τουρισμό της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Στον Οικονομικό Εισαγγελέα ο Μ. Κάτσης και ο Π. Πολάκης για τα εικονικά τιμολόγια Marc και Ιονίας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Στον Οικονομικό Εισαγγελέα ο Μ. Κάτσης και ο Π. Πολάκης για τα εικονικά τιμολόγια Marc και Ιονίας


Στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος μετέβησαν ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης και ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Μάριος Κάτσης, για την κατάθεση έγγραφης αναφοράς συνοδευόμενης από στοιχεία τεκμηρίωσης για την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων στις συναλλαγές της εταιρείας Ιονία Τεχνική και της εταιρείας δημοσκοπήσεων Marc.
Οι Παύλος Πολάκης και Μάριος Κάτσης θα ζητήσουν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα να διερευνήσει με απόλυτη προτεραιότητα την εν λόγω υπόθεση, στην οποία σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η Ιονία φέρεται να έχει εκδώσει 29 τιμολόγια ύψους 240.000 ευρώ στη Marc μεταξύ 2018-2020. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν εκδοθεί εικονικά τιμολόγια 5,3 εκατ. ευρώ και προς εταιρεία που προμηθεύει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αιτηθεί τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών για τη Marc, προκειμένου να κληθεί ο κ. Γεράκης, οι λοιποί εμπλεκόμενοι και η ΑΑΔΕ ώστε να δώσουν εξηγήσεις.

Read More »
Στον Οικονομικό Εισαγγελέα ο Μ. Κάτσης και ο Π. Πολάκης για τα εικονικά τιμολόγια Marc και Ιονίας Στον Οικονομικό Εισαγγελέα ο Μ. Κάτσης και ο Π. Πολάκης για τα εικονικά τιμολόγια Marc και Ιονίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί για κλοπές ποδηλάτων στην πόλη της Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί για κλοπές ποδηλάτων στην πόλη της Ηγουμενίτσας


Συνελήφθησαν χθες (17-01-2023) το βράδυ σε περιοχή της Θεσπρωτίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας τρεις αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - κλοπή κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους αλλοδαπούς να επιβαίνουν σε δύο ποδήλατα, τα οποία όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχαν αφαιρέσει το πρωί της προηγούμενης ημέρας (16-01-2023) από αυλές κατοικιών στην Ηγουμενίτσα.

Αφού ταυτοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες των ποδηλάτων, τους αποδόθηκαν.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι οι δύο από τους τρεις αλλοδαπούς είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας
Read More »
Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί για κλοπές ποδηλάτων στην πόλη της Ηγουμενίτσας Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί για κλοπές ποδηλάτων στην πόλη της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Είχε κρυμμένα στο αμάξι 30 κιλά κάνναβης | Κατασχέθηκαν και 16.300 ευρώ

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Είχε κρυμμένα στο αμάξι 30 κιλά κάνναβης | Κατασχέθηκαν και 16.300 ευρώ


Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν χθες (17-01-2023) το μεσημέρι σε περιοχή των Ιωαννίνων αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ημεδαπό να οδηγεί ιδιόκτητο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.


Κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο που ακολούθησε στο αυτοκίνητο, αποκαλύφθηκαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, στις οποίες είχε αποκρύψει (55) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 30 κιλών και 350 γραμμαρίων.

Εκτός από τα ναρκωτικά και το αυτοκίνητο, κατασχέθηκαν ακόμη το χρηματικό ποσό των 16.300 ευρώ και κυνηγητικό όπλο, που κατείχε παράνομα, τα οποία βρέθηκαν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Read More »
Είχε κρυμμένα στο αμάξι 30 κιλά κάνναβης | Κατασχέθηκαν και 16.300 ευρώ Είχε κρυμμένα στο αμάξι 30 κιλά κάνναβης | Κατασχέθηκαν και 16.300 ευρώ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Το Σάββατο η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Το Σάββατο η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτίας


Ο Σύλλογος Βλάχων Θεσπρωτίας σας προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα του, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, στο κέντρο "Πρασιά" στην Ηγουμενίτσα!
Read More »
Το Σάββατο η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτίας Το Σάββατο η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο νοσοκομείο Φιλιατών

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο νοσοκομείο Φιλιατών


Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση στην εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις θεραπείες καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας ενός ασθενοκεντρικού δικτύου, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών Υγείας και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη της λειτουργίας του Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης.
Στα πλαίσια αυτά, τη Δευτέρα 16/1/23 είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε για δεύτερη φορά στο Νοσοκομείο τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Στήριξης και Αλληλεγγύης Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Νομού Θεσπρωτίας.
Τα μέλη του συλλόγου ξεναγήθηκαν στο χώρο που διαμορφώθηκε αποκλειστικά για να πραγματοποιούνται οι θεραπείες ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση κι ενημερώθηκαν για τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν. Επίσης ενημερώθηκαν και για τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τον ετήσιο απεικονιστικό έλεγχό τους με Μαγνητική Τομογραφία στο Νοσοκομείο.
Προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το Ιατρείο, ήταν απαραίτητη η οργάνωση τόσο σε υλικά και υποδομές καθώς και σε έμψυχο δυναμικό.
Οι Νευρολόγοι του Νοσοκομείου υποστήριξαν με θέρμη από την αρχή το εγχείρημα. Ταυτόχρονα το απαραίτητο Νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδεύτηκε επαρκώς στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο και διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Το Φαρμακείο έχει επίσης προετοιμαστεί με τις παραγγελίες των απαραίτητων φαρμάκων.
Τέλος στις 7/12/2022 υπογράφηκε Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Διοικητή του ΓΝ Φιλιατών και του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, που αφορά στα Νευρολογικά τμήματα των δύο Νοσοκομείων, και το οποίο θα προσφέρει την ιδιαίτερη επιστημονική στήριξη και τεχνογνωσία, καθώς είναι ένα από τα καλύτερα Κέντρα Σκλήρυνσης στην Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή κ. Γρηγοριάδη.
Πέρα από το Ιατρείο Σκλήρυνσης, το τακτικό Νευρολογικό Ιατρείο του ΓΝ Φιλιατών λειτουργεί καθημερινά και οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο 2664360228
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή κ. Μπούτσορας Κωνσταντίνος και Τρίτη-Πέμπτη κα Τσέλιου Δώρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ
Read More »
Έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο νοσοκομείο Φιλιατών Έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο νοσοκομείο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

13 βραβεία στην Ήπειρο - 1 για το Δήμο Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
13 βραβεία στην Ήπειρο - 1 για το Δήμο Ηγουμενίτσας


Παρουσία του υπουργού Eσωτερικών Μάκη Βορίδη, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων η τελετή απονομής των βραβείων Best City Awards 2023 με εκπροσώπους της κυβέρνησης, νικητών, μελών της Κριτικής Επιτροπής, εκπροσώπων Δημοσίου και επιχειρήσεων, καθώς και δημοσιογράφων.
Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουμπλής ενώ τις υποψηφιότητες στα Best City Awards 2023 αξιολόγησε 39 μελής κριτική επιτροπή με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκούς, και έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της σχετικής αγοράς.
Ο απολογισμός 5 GOLD, 5 SILVER, 3 BRONZE σε φορείς για νέα έργα και καλές πρακτικές που αφορούν την Ήπειρο.

GOLD βραβεία έλαβαν οι:
• Περιφέρεια Ηπείρου | Οδός Σταύρου Νιάρχου: Ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος αναβαθμίζει την πόλη των Ιωαννίνων στην κατηγορία έργα οδοποιίας.
• Περιφέρεια Ηπείρου | Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας Ηπείρου στην κατηγορία βιώσιμη αστική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη.
• Anilio Park | Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου – To νεότερο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας στην κατηγορία έργα χώρων αναψυχής.
• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | VirtuaLand: Μια διαδραστική εμπειρία εμβύθισης στην ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας- Αλβανίας στην κατηγορία εικονικές περιηγήσεις μουσείων , αρχαιολογικών & ιστορικών χώρων.
• Δήμος Ζίτσας | Εγκατάσταση Περιβαλλοντικών Σταθμών στην κατηγορία συστήματα μέτρησης ποιότητας αέρα.

SILVER βραβεία έλαβαν οι:
• Δήμος Ιωαννιτών | Πάρκο Πολιτισμού – Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων, κοινοχρήστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων στην κατηγορία έργα ανάπλασης
• Δήμος Κόνιτσας | Έργα πλακοστρώσεων και καλντεριμιών σε δημοτικές οδούς Δήμου Κόνιτσας – Ανάδειξη παραδοσιακού τρόπου χρήσης της πέτρας στην οδοποιία στην κατηγορία έργα οδοποιίας.
• Δήμος Αρταίων – ΔΕΥΑ Άρτας | Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών στην κατηγορία βιώσιμη Ανάπτυξη Υποδομών.
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Καναλλακίου Δήμου Πάργας | Μελέτη με όραμα ένα πράσινο σχολείο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και τον βιοκλιματικό ανασχεδιασμό του προαυλίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου Δήμου Πάργας στην κατηγορία εκπαιδευτικές δομές.
• Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας | Έργο «ALTERNATIVE TOURISM» για την ανάπτυξη & την προώθηση των Ιαματικών Πηγών των Δήμων Κόνιτσας και Πρεβέζης στην κατηγορία ψηφιακός τοπικός τουριστικός οδηγός & mobile εφαρμογές

BRONZE βραβεία έλαβαν οι:
• ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας | Πρόληψη Υγείας μέσω του Προγράμματος “Τηλεϊατρικής” στον Δήμο Ηγουμενίτσας στην κατηγορία συστήματα τηλεϊατρικής & τηλεπρόνοιας.
• Δήμος Αρταίων | ARTA WebTV – Δημοτική Διαδικτυακή Τηλεόραση Άρτας στην κατηγορία συστήματα διαχείρισης πολιτισμού και ψυχαγωγίας,
• Δήμος Αρταίων | Αναβάθμιση και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δομές εκπαίδευσης και άθλησης στην κατηγορία εκπαιδευτικές δομές.

Τα Best City Awards διοργανώνει η εταιρεία Boussias Events, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και επιβραβεύουν την Καινοτομία και την Ποιότητα Ζωής στις Ελληνικές Πόλεις. Είναι τα μοναδικά και κορυφαία βραβεία της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου αναδεικνύουν τις καλύτερες πρακτικές και λύσεις που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες

Αναλυτικά ο πίνακας όλων των νικητών στο www.bestcityawards.gr
Read More »
13 βραβεία στην Ήπειρο - 1 για το Δήμο Ηγουμενίτσας 13 βραβεία στην Ήπειρο - 1 για το Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Ημερίδα στο Φιλιάτι για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Ημερίδα στο Φιλιάτι για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Read More »
Ημερίδα στο Φιλιάτι για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας Ημερίδα στο Φιλιάτι για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

«Χρυσά» βραβεία για δύο έργα της Περιφέρειας Ηπείρου

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
«Χρυσά» βραβεία για δύο έργα της Περιφέρειας Ηπείρου


«Χρυσό» βραβείο κέρδισαν και οι δύο προτάσεις που είχε υποβάλλει η Περιφέρεια Ηπείρου στο θεσμό των Best City Awards 2023, στόχος του οποίου είναι η επιβράβευση νέων έργων και καλών πρακτικών που υλοποιήθηκαν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:
· Στην κατηγορία «Έργα Οδοποιίας» βραβεύτηκε με χρυσό βραβείο το έργο, «οδός Στ. Νιάρχου», ως ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που αναβαθμίζει την πόλη των Ιωαννίνων
· Στην κατηγορία Βιώσιμη Αστική Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε για το έργο «Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας Ηπείρου / Βιώσιμη Αστική Επιχειρηματικότητα»

Η απονομή των βραβείων έγινε το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη. Ο Περιφερειάρχης σε δήλωσή του ευχαρίστησε το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας, αλλά και τους τεχνικούς συμβούλους, που εμπλέκονται στις διαδικασίες των δύο έργων. «Στην εκδήλωση δεν είδα τέτοια έργα σε καμία Περιφέρεια ή Δήμο της Ελλάδος. Κατάλαβα, ότι η Περιφέρεια Ηπείρου με τις δουλειές και τις πρωτοβουλίες της, θα μπορούσε να πάρει βραβεία σε πολλές κατηγορίες. Όμως δύο έργα προτείναμε, δύο βραβεία πήραμε», κατέληξε.

Στον ίδιο θεσμό- όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης- για έργα ή πρωτοβουλίες τους βραβεία πήραν οι Δήμοι Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Ζίτσας, Κόνιτσας καθώς και το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου.
Read More »
«Χρυσά» βραβεία για δύο έργα της Περιφέρειας Ηπείρου «Χρυσά» βραβεία για δύο έργα της Περιφέρειας Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Μονοεδρική η Θεσπρωτία και με τη βούλα του ΣτΕ

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Μονοεδρική η Θεσπρωτία και με τη βούλα του ΣτΕ


Πράσινο φως πήρε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ανακατανομή των βουλευτικών εδρών με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής και του νόμιμου πληθυσμού της χώρας.
Η ανακατανομή των εδρών είχε γίνει με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και εγκρίθηκε από το ανώτατο δικαστήριο.

Κερδίζουν έδρες
Ανατολικής Αττικής +2, Β1 Β. Τομέα +1, Β2 Δυτ. Τομέα +1, Β3 Νότιου Τομέα +2, Α’ Θεσσαλονίκης + 1, Αχαΐας +1.
Ο νέος εκλογικός χάρτης διαμορφώνει νέα δεδομένα και μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών του ίδιου κόμματος. Ειδικά στις περιφέρειες που οι έδρες μειώνονται η μάχη του σταυρού θα είναι πιο σκληρή.

Ποιές περιφέρειες χάνουν έδρες
Από μία έδρα χάνουν οι περιφέρειες: Α’ Πειραιώς, Άρτας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών και Φθιώτιδας. Έτσι, πλέον οι μονοεδρικές αυξάνονται κατά δύο αφού στις υπάρχουσες θα προστεθούν η Θεσπρωτία και η Καστοριά.
Τώρα, στα κομματικά επιτελεία υπολογίζουν με τα κουμπιουτεράκια τον ακριβή αριθμό των εδρών που μπορούν να διεκδικήσουν, τις τριεδρικές και τα υπόλοιπα στις περιφέρειες για τις καραμπόλες του εκλογικού νόμου.
Read More »
Μονοεδρική η Θεσπρωτία και με τη βούλα του ΣτΕ Μονοεδρική η Θεσπρωτία και με τη βούλα του ΣτΕ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

ΣΙΤΕΚ ΦΑΡΜΑ | Ποιοι είναι οι νέοι επενδυτές στην κάνναβη στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
ΣΙΤΕΚ ΦΑΡΜΑ | Ποιοι είναι οι νέοι επενδυτές στην κάνναβη στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς


Μια μεγάλη επένδυση στο χώρο της κάνναβης δρομολογείται από ξένους επενδυτές στην περιοχή της Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς.
Φορέας της επένδυσης είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ΣΙΤΕΚ ΦΑΡΜΑ, της οποίας το πλειοψηφικό ποσοστό (78,4%) κατέχει η γερμανική εταιρεία Inter Services Gmbh, το 19,6% ο Ρουμάνος επιχειρηματίας Cristian Nicolae Tecar και το 2% ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων Χαρίσης Καγκιούζης.
Η ΣΙΤΕΚ ΦΑΡΜΑ δρομολογεί την ίδρυση νέας σύγχρονης καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και συγκεκριμένα αποξηραμένων ανθών κάνναβης για παρασκευή τσαγιού.
Η επένδυση ύψους 9,9 εκατ. ευρώ υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο και εξασφάλισε επιχορήγηση ύψους 3,4 εκατ. ευρώ.
Η γερμανική εταιρεία Inter Services Gmbh ανήκει στην οικογένεια Siffrin, μέλη της οποίας έχουν σταδιοδρομήσει στην γερμανική διπλωματία και έχουν και πολύχρονη παρουσία στον φαρμακευτικό τομέα μέσω της εταιρείας AstraPharma GmbH.
Από την άλλη, ο Ρουμάνος επιχειρηματίας Cristian Nicolae Tecar, εμφανίζεται από δημοσιεύματα ΜΜΕ της χώρας του ως ιδρυτής πολλών επιχειρήσεων, όπως παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ενώ κατείχε 10 εταιρείες στο όνομά του.
Read More »
ΣΙΤΕΚ ΦΑΡΜΑ | Ποιοι είναι οι νέοι επενδυτές στην κάνναβη στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς ΣΙΤΕΚ ΦΑΡΜΑ | Ποιοι είναι οι νέοι επενδυτές στην κάνναβη στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Ανοιχτή επιστολή στον Περιφερειάρχη για τα προβλήματα υποδομών της Παραμυθιάς

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Ανοιχτή επιστολή στον Περιφερειάρχη για τα προβλήματα υποδομών της Παραμυθιάς


Kύριε περιφερειάρχη,
είμαι ένας απλός πολίτης από την Παραμυθιά, είμαι λαογράφος και επισημαίνω μερικά πράγματα που βλέπω εδώ.
Παρακολουθώ πως στην Παραμυθιά, σε αντίθεση από τις άλλες πόλεις της Ηπείρου, για δυο δεκαετίες δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο.
Η Ηγουμενίτσα έχει 20 χρόνια ακατάπαυστα έργα. 
Ο δήμος Πωγωνίου έβγαλε να στρώσει σε δώδεκα κοινότητες άσφαλτο. Γιάννενα Πρέβεζα Πάργα και λοιποί δήμοι κατά διαστήματα γίνονται έργα. 
Την Παραμυθιά την έχετε σε από απομόνωση; 
Γιατί; Μήπως ανήκει αλλού;

Στερούμαστε από απαραίτητα και αναγκαία έργα οπως:
1. Στον δρόμο για τα ΚΤΕΛ καθημερινά πέφτουν πέτρες, μπάζα ακόμα και δέντρα. Από τύχη δεν εχει γίνει κάποιο ατύχημα. Το μονομπλοκ ειναι απαραίτητο μια την ασφάλεια των πολιτών.
2. Ο κεντρικός δρόμος που διασχίζει την Παραμυθιά αλλά και οι περιφερειακοί της είναι σκαμμένοι εδώ και δεκαπέντε χρόνια απο τα έργα για την αποχέτευση.
3. Το γηροκομείο αναγκαίο και απαραίτητο. (ολοι οι δήμοι έχουν Φιλιάτι, Ηγουμενίτσα κλπ) ενώ η Παραμυθιά με 45 κοινότητες και οικισμούς με 12.000 πληθυσμό τα γεροντάκια πεθαίνουν στο χωριό.

Οι εκάστοτε δήμαρχοι της Παραμυθιάς από την δημαρχεία του Κάτσιου και μετά, “τους έχει διαβάσει όλους ο δεσπότης” και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Όλοι κοιμούνται τοι ύπνο του δικαίου !

Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε.
Ο λαογράφος Γρηγόριος Μάρκου
Read More »
Ανοιχτή επιστολή στον Περιφερειάρχη για τα προβλήματα υποδομών της Παραμυθιάς Ανοιχτή επιστολή στον Περιφερειάρχη για τα προβλήματα υποδομών της Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσπρωτίας το 2022

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσπρωτίας το 2022


Κατά την διάρκεια του έτους που πέρασε πραγματοποιήσαμε 2 διανομές Τροφίμων, τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο, στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μας κυρίως με χρήματα του Συλλόγου μας αλλά και από δωρεές που εξασφαλίσαμε.
Την 26η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή μας στα Μετέωρα και στα Τρίκαλα.
Πραγματοποιήσαμε 2 Εθελοντικές Αιμοδοσίες, τον Μάιο και του Νοέμβριο, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας, και προσφέραμε αρκετές μονάδες αίματος σε συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη.
Στα πλαίσια της συμμετοχής του Συλλόγου μας στην Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδας δώσαμε το παρών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΠΟΤΤΕ που πραγματοποιήθηκε την 20η Φεβρουαρίου.
Συνεχίζοντας την συνεργασία μας με άλλους Συλλόγους προσφέραμε αφιλόκερδος εξοπλισμό του Συλλόγου για διάφορες εκδηλώσεις (Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστρίου)
Έχουμε εξασφαλίσει προσφορές και εκπτώσεις από έναν μεγάλο αριθμό καταστημάτων και επιχειρήσεων στο Νομό.
Ύστερα από προσπάθεια πολλών ετών, με πολλές επιστολές και συναντήσεις καταφέραμε να έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας η έκπτωση στα Δημοτικά τέλη για της Τρίτεκνες Οικογένειες (αναμένουμε την ανάρτηση της απόφασης). Πλέον και στους τρείς Δήμους του Νομού μας έχουμε επιτύχει μείωση στα Δημοτικά Τέλη.
Και το 2023 θα συνεχίσουμε να ακόμα πιο δυναμικά το έργο μας και τις διεκδικήσεις μας για τις Τρίτεκνες οικογένειες.
Καλούμε όλους τους Τρίτεκνους του Νομού Θεσπρωτίας να μας βοηθήσουν με την εγγραφή τους στο Σύλλογο και με την ανανέωση της κάρτας μέλους. Η δύναμή μας είστε όλοι εσείς…
Read More »
Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσπρωτίας το 2022 Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσπρωτίας το 2022 Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Παρουσιάστηκε στην Ηγουμενίτσα «Η Κυρά του Δράκου»

Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023
Παρουσιάστηκε στην Ηγουμενίτσα «Η Κυρά του Δράκου»


«Η Κυρά του Δράκου» τιτλοφορείται το νέο βιβλίο της συμπατριώτισσας δημοσιογράφου – κοινοβουλευτικής συντάκτριας Άννας Στεργίου (κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κομνηνός και ήδη εξαντλήθηκε η α΄ έκδοση), το οποίο παρουσιάστηκε στην Ηγουμενίτσα σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Βιβλιοπωλείο Μητσέλου και οι Εκδόσεις Κομνηνός και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, στο πολιτιστικό κέντρο «Πάνθεον».

Το θέμα του βιβλίου είναι μια φανταστική ιστορία αγάπης που εκτυλίσσεται στην Κρήτη με φόντο τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τα όσα συνέβησαν τότε, ειδικά στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι μια νεαρή φοιτήτρια από την πρωτεύουσα, η οποία ερχόμενη στο νησί για τις σπουδές της, γνωρίζει κάτω από περίεργες συνθήκες τον Δράκο Σαπουντζή, έναν άνθρωπο παράξενο αλλά συνάμα και αυθεντικό, που ζει στα βουνά της Κρήτης, απομονωμένος από τον πολύ κόσμο, ασχολούμενος με την κτηνοτροφία.

Ο Δράκος θα ερωτευτεί τη φοιτήτρια, ενέργεια που θα προκαλέσει αντιδράσεις και θα γεννήσει το ερώτημα: θα μπορέσει αυτός ο έρωτας να καρποφορήσει εν μέσω κοινωνικών αντιφάσεων, τοπικών παραδόσεων και πολιτισμικής διαφορετικότητας; Επίσης, ποιο θα είναι το τέλος της ιστορίας, στην εξέλιξη της οποίας μπαίνουν πλέον όχι μόνο τα διλήμματα της αγάπης, αλλά και ζητήματα φιλίας, προδοσίας και απονομής δικαιοσύνης, με τον ιδιαίτερο τρόπο που το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται στην Κρήτη, ακόμη και σήμερα.


Το βιβλίο παρουσίασαν ο καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών κ. Παντελής Κυπριανός, ο οποίος ανέλυσε με περιεκτικό τρόπο την πλοκή της μυθοπλασίας, αναφερόμενος στους ξεχωριστούς πόλους – κόσμους της ιστορίας (τον κόσμο της ορεινής Κρήτης και τον κόσμο της φοιτητικής ζωής) και στο πως αυτοί τελικά συνδέονται, χωρίς φυσικά να αποκαλύψει το τέλος της, αφήνοντας την αγωνία στους αναγνώστες του βιβλίου.

Στη συνέχεια, η κ. Μερόπη Τζούφη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ιωαννίνων και τέως Υφυπουργός Παιδείας, αναφέρθηκε στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής που εξελίσσεται η ιστορία, επισημαίνοντας τη μεγάλη σημασία των γεγονότων για την πορεία των εκπαιδευτικών θεμάτων στη χώρα μας, αλλά και επιχειρώντας μια σύνδεση με αντίστοιχα προβλήματα του παρόντος, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο και μια ιδιότυπη επικαιρότητα του βιβλίου.

Τέλος, ο κ. Γιώργος Κεφαλάς, αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και παραγωγός γάλακτος, με αφορμή το γεγονός της ενασχόλησης με την κτηνοτροφία ενός εκ των κεντρικών προσώπων του βιβλίου, στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που συναντούν διαχρονικά οι νέοι που επιλέγουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου, ειδικά στην ελληνική επαρχία, δυσκολίες που σχετίζονται με τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, αλλά συχνά και με τις έντονες κοινωνικές προκαταλήψεις. Δυσκολίες επίσης, που αποτυπώνονται ανάγλυφα και γλαφυρά στο βιβλίο, το οποίο όπως ανάφερε, παρά το μέγεθός του, διαβάζεται με μεγάλη ευκολία, παρασύροντας στην κυριολεξία τον αναγνώστη στην πλοκή της ιστορίας του.


Για το βιβλίο μίλησε φυσικά και η συγγραφέας Άννα Στεργίου, η οποία τόνισε ότι παρότι πρόκειται για μυθοπλασία με τους πρωταγωνιστές και γενικά τους συμμετέχοντες να είναι φανταστικά πρόσωπα, το βιβλίο αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν την περίοδο 1990 – 1991 και τα οποία εν πολλοίς καθόρισαν τις πολιτικές πεποιθήσεις της γενιάς της συγγραφέως. Ανέφερε επίσης τη σημασία που έχει η χρήση της κρητικής διαλέκτου στο βιβλίο, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά βεβαίως και στην διατήρηση της αυθεντικότητας του κειμένου. Για τη διευκόλυνση μάλιστα των μη Κρητικών αναγνωστών, στο τέλος του βιβλίου υπάρχει και το σχετικό γλωσσάρι λέξεων και εκφράσεων.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Βάσω Γκόρου, αναφερόμενη – μεταξύ άλλων – στην δημοσιογραφική και λογοτεχνική πορεία της συγγραφέως, η οποία έχει εργαστεί σε αθηναϊκά, περιφερειακά και τομεακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει εκδώσει συνολικά 5 βιβλία και ήδη βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής του επόμενου με θέμα τις κοινωνικές ανισότητες στον πράσινο και ψηφιακό καπιταλισμό.

Στην εκδήλωση παρέστησαν δεκάδες συμπολίτες, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάριος Κάτσης.

Στην Ηγουμενίτσα “Η κυρά του Δράκου” διατίθεται από το βιβλιοπωλείο Μητσέλου.
Read More »
Παρουσιάστηκε στην Ηγουμενίτσα «Η Κυρά του Δράκου» Παρουσιάστηκε στην Ηγουμενίτσα «Η Κυρά του Δράκου» Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιανουαρίου 18, 2023 Rating: 5

Σελίδες