Η τελευταία περιοδεία του αγίου Κοσμά το 1779 στην επαρχία Παραμυθιάς και οι επιστολές του...

Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018


Στην τελευταία του περιοδεία το 1779 ο άγιος Κοσμάς από τα Γιάννινα πέρασε στην επαρχία Κουρέντων, όπου δίδαξε το μπόλιασμα των άγριων δέντρων, και από από εκεί στην επαρχία Παραμυθιάς. 
Σωζόταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60 στο Πολύδροσο Σουλίου η επιστολή, που έστειλε στο γειτονικό Ζάλογγο, όπου βρέθηκε μέσα στην καρδιά του χειμώνα και μίλησε και σύστησε την ίδρυση σχολείου. 
"Ευγενέστατοι αγαπητοί αδελφοί και τέκνα μου πνευματικά, οι κατοικούντες την χώραν Ζάλογγον, εύχομαι και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν δια την ψυχικήν σας και σωματικήν σας υγείαν. Εγώ, αδελφοί μου, ως δούλος ανάξιος του Χριστού του Θεού ημών περιερχόμενος και διδάσκων το κατά δύναμιν τους χριστιανούς, ήλθα και εδώ εις την χώραν σας και βλέποντας ότι δεν έχετε σχολείον, επαρακίνησα τους χριστιανούς και έδωκαν δια το σχολείον το κατά δύναμιν και προαίρεσιν πρέπει δε και η ευγένειά σας να βοηθάτε πάντοτε το σχολείον σας, εξ ιδίων πόρων από την χώραν κοινώς από τα Βακούφια δια να λάβετε και παρά του Θεού τον μισθόν σας και τιμήν παρά των ανθρώπων. 
Είμαι δε και εγώ χρεώστης και παρακαλώ τον Κύριον να ευλογήση την χώραν σας, το σχολείον και τα παιδιά σας και να σας αξιώση να ζήσετε εδώ καλά και θεάρεστα και να σας βάλη και εις τον Παράδεισον να χαίρεσθε και να ευφραίνεσθε και να δοξάζετε την Αγίαν Τριάδαν. Ταύτα και υγιαίνετε εν Κυρίω. Κοσμάς ιερομόναχος και ανάξιος δούλος σας. 1779 ᾳψοθ Ιανουάριος. 
Υ. Γ.: Έβαλα δε και επίτροπον με τη γνώμη πάντων τον ευγενέστατον Ιωάννην του Νικολάου και επιστάτας και βοηθούς αυτούς, τον κυρ Νικόλαον του Δημητρίου και τον κυρ Νικόλαον του παπά Αναστασίου και τον κυρ Κύριον του Αθανασίου να κυβερνήσουν το σχολείον καθώς ο Κύριος τους φωτίσει. Έβαλα δε ακόμη επιστάτη και τον Γεώργιον του Αθανασίου". 
Από το Ζάλλογο τράβηξε δεξιότερα στην επαρχία Παραμυθιάς, αφού πέρασε από το Σούλι και τους Χαλικιάδες. Από την περιφέρεια Παραμυθιάς έγραψε στον αδελφό του Χρύσανθο, όπου συνόψιζε ὅλη τη ζωή του και την πολυχρόνια δράση του κι όπου και αυτός απορεί για πολλά πράγματα, που του φαίνονται απίστευτα. 
«Πανοσιώτατε ἀγαπητέ μοι ἀδελφέ, Κὺρ Χρύσανθε ἀσπαζόμενος προσκυνῶ σε καὶ παρακαλῶ τὸν Ἅγιον Θεόν, διὰ τὴν ψυχικήν σου καὶ σωματικὴν ὑγείαν. Χάριτι θείᾳ ἀδελφὲ ὑγιαίνω ὁπωσοῦν, ψυχικὰ δὲ Κύριος οἶδε. 
Τὰ κατ' ἐμὲ δὲ καὶ περὶ ἐμὲ φαίνονται πολλὰ καὶ ἀπίστευτα εἰς τοὺς πολλοὺς καὶ μήτε ἐγὼ δύναμαι νὰ τὰ καταλάβω. Τόσον δὲ μόνον λέγω σοι διὰ νὰ δοξάσῃς τὸν Κύριον καὶ νὰ χαρῇς, ὅτι γίνεται ἀρκετὴ μετάνοια εἰς τοὺς ἀδελφούς. Ἕως τριάκοντα ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα Ἑλληνικὰ ἐποίησα, διακόσια διὰ κοινὰ γράμματα, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον μου βεβαιοῦντος διὰ τινων ἐπακολουθησάντων σημείων. Πλὴν δόξα τῷ λέγοντι, ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. 
Περιέρχομαι δὲ κατὰ τὸ παρὸν τὴν Παραμυθίαν καὶ Μαργαρίτην, ἐλπίζω δὲ εἰς ὀλίγον καιρὸν νὰ σᾶς ἀπολαύσω, ἂν ὁ Θεὸς θέλῃ. Περιῆλθον δὲ καὶ τὴν πατρίδα καὶ πάντες οἱ συγγενεῖς σὲ προσκυνοῦσι καὶ οἱ φίλοι. σπάζομαι σὲ καὶ τὸν Πανιερώτατον Δεσπότην καὶ εὔχομαι πάντας τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς. Ὑγίαινε ψυχικὰ καὶ σωματικά». Δέκα χιλιάδες Χριστιανοὶ μὲ ἀγαπῶσι καὶ ἕνας μὲ μισεῖ. Χίλιοι Τοῦρκοι μὲ ἀγαπῶσι καὶ ἕνας ὄχι τόσον. Χιλιάδες Ἑβραῖοι θέλουν τὸν θάνατόν μου καὶ ἕνας ὄχι. ᾳψοθ Μαρτίου 2. Ο σὸς ἀδελφός. 
Από την Παραμυθιά πέρασε στο Μαργαρίτι και από εκεί πήγε στην Πάργα. Κήρυξε έξω από την Πάργα, γιατί παππάδες και προύχοντες, τον εμπόδισαν να εισέλθει στην κωμόπολη, φοβούμενοι μήπως προτείνει την κατάργηση των πολλών εκκλησιών και το χτίσιμο σχολείων. 


 
Read More »
Η τελευταία περιοδεία του αγίου Κοσμά το 1779 στην επαρχία Παραμυθιάς και οι επιστολές του...  Η τελευταία περιοδεία του αγίου Κοσμά το 1779 στην επαρχία Παραμυθιάς και οι επιστολές του... Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018 Rating: 5

Με συμμετοχή πλήθους θεατών το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών Φωτικαίων Γαία

Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018Με συμμετοχή πλήθους θεατών (περισσότεροι των 1000) πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο πρώην δημοτικό σχολείο Bvlgari το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών Φωτικαίων Γαία, απο τον Φιλοπρόοδο Ομιλο Παραμυθιάς

Παραδοσιακούς χορούς και μουσική παρουσιάσαν τα χορευτικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων Καλλιθέα Ιωαννίνων, Αγοράς-Παγκρατίου, καθώς και του Φιλοπρόοδου Ομίλου Παραμυθιάς.

Την ενεργη συμμετοχή του κόσμου της Παραμυθιάς στην υλοποιηση του αναπτυξιακού προγράμματος του ομίλου, ζήτησε κατα την διαρκεια του χαιρετισμού του, ο πρόεδρος του ΦΟΠ Νίκος Γώγος. Χαιρετισμο επισης απηύθυναν, η αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και παιδειας Αντιγόνη Φίλη καθώς και ο προεδρος του Ν.Π. Αρωγή του δήμου Σουλίου Γιάννης Γώγος.

Μετά την παρουσιαση των χορευτικών προγραμμάτων, ακολούθησε και ειναι σε εξελιξη μεγαλο παραδοσιακο πανηγυρι.


 
Read More »
Με συμμετοχή πλήθους θεατών το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών Φωτικαίων Γαία Με συμμετοχή πλήθους θεατών το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών Φωτικαίων Γαία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018 Rating: 5

Η Apollo ξεκίνησε τον προγραμματισμό του 2019

Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018Πριν τελειώσει η τρέχουσα θερινή περίοδος η Apollo, η οποία κράτησε ζωντανό το αεροδρόμιο Ιωαννίνων στην πιο δύσκολη στιγμή του, ξεκίνησε το προγραμματισμό για το 2019.

Ήδη ανακοίνωσε την έναρξη των πτήσεων της νέας σεζόν από την Κοπεγχάγη, η οποία θα γίνει στις 17 Μαΐου!

Η αεροπορική εταιρία που θα τις εκτελεί αυτή την φορά θα είναι η Atlantic Airways.

Πρόκειται για πτήσεις τσάρτερ οι οποίες φέρνουν κυρίως Σκανδιναβούς στα παράλια της Ηπείρου αλλά και στο Ζαγόρι.

Φέτος η Apollo φέρνει πτήσεις και από την Στοκχόλμη οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και τη νέα χρονιά ενώ στο πρόγραμμά της αναμένεται να προστεθούν το Όσλο και το Ελσίνκι!


 
Read More »
Η Apollo ξεκίνησε τον προγραμματισμό του 2019 Η Apollo ξεκίνησε τον προγραμματισμό του 2019 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018 Rating: 5

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΤΣΗ ΓΙΑ THN EΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018


Σήμερα στην πατρίδα μας ξημέρωσε μια καινούργια μέρα, μια μέρα ιστορική ,καθώς τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης επιτέλους τελείωσαν.

Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον της, σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, επώδυνες θυσίες και εκβιασμούς για τον ελληνικό λαό.

Η έξοδος από τα μνημόνια δεν ήταν αυτονόητη ούτε φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, καθώς ακραίες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις εντός και εκτός χώρας, όπως η ΝΔ και πρόσωπα του παλαιοκομματισμού, λένε ευθαρσώς ότι έπρεπε να μείνουμε εσαεί στην επιτροπεία για να έχουν άλλοθι να εφαρμόζουν τις καταστρεπτικές πολιτικές τους.

Αποτελεί δε, μια ιστορική δικαίωση και ανακούφιση για όλους εμάς που πήραμε την ευθύνη και σηκώσαμε το βάρος του αναγκαστικού συμβιβασμού τον Αύγουστο του 2015, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Θυμάμαι σαν χθες όλες τις αγωνίες που είχαμε τότε: Αναρωτιόμασταν:

«Βγαίνει το πρόγραμμα ή είναι έτσι σχεδιασμένο να αποτύχει όπως και τα 2 προηγούμενα?

Και αν είναι άπιαστοι οι στόχοι επίτηδες και μας πετάξουν στο τέλος εκτός ευρωζώνης όπως σχεδίαζαν και το 2015?

Θα μπορέσουμε άραγε να εφαρμόσουμε μέρη του προγράμματος της Αριστεράς ώστε να κρατηθεί η κοινωνία όρθια και να ακυρώσουμε ορισμένες αιχμές που είχαν δεσμευτεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις ή δεν θα μας αφήσουν οι δανειστές?


Θα αμφισβητηθεί η λιτότητα στην Ευρώπη με πολιτικές αλλαγές ή θα συνεχίσει ο συσχετισμός του 18 εναντίον 1 όπως ήταν το 2015?

Και τελικά αξίζει τον κόπο να βάλουμε τα χέρια μας στον βούρκο να ξελασπώσουμε τη χώρα ή μήπως πρέπει να καταφύγουμε στο ασφαλές καταφύγιο της περήφανης διαμαρτυρίας και της ιδεολογικής καθαρότητας;».Αυτά αναλογιζόμασταν τότε υπό το βάρος της ιστορικής ευθύνης και των επίμονων

διλλημάτων που έθετε η ίδια η πραγματικότητα. Η επιλογή μας όμως να μείνουμε και να παλέψουμε σήμερα μας δικαιώνει.Γιατί και το πρόγραμμα βγήκε, και αποδείχτηκε ότι οι στόχοι πιάνονται όταν δεν κουβαλάς βαρίδια που πρέπει να ταΐσεις. Το χρέος ελαφρύνθηκε και έγινε πλέον βιώσιμο, ενώ πολλά μέρη του προγράμματός μας, καταφέραμε να τα εφαρμόσουμε ανακουφίζοντας τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα.

Η Ευρώπη δεν είναι ίδια μετά τις πολιτικές εξελίξεις σε Γαλλία, Πορτογαλία

Ισπανία και εσχάτως Ιταλία.

Κυρίως όμως: Άξιζε τον κόπο να μην αφήσουμε το προηγούμενο σύστημα του τριγώνου της διαπλοκής να επανέλθει στην κυβέρνηση κληρονομικώ δικαίω, αφήνοντας την αριστερά στο περιθώριο απλά να προσφέρει μαντήλι για να κλάψει ο κόσμος που υποφέρει.Ας αναλογιστούμε όμως τι θα γινόταν αν επιλέγαμε τον δρόμο του αναχωρητισμού:

Θα είχαμε 7,5 % μονάδες κάτω την ανεργία με ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας? Θα είχαμε την σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της οικονομίας για 5 συνεχή τρίμηνα?Θα είχαμε απόκρουση του εργασιακού μεσαίωνα που ήθελε το ΔΝΤ και η ντόπια ελίτ?
Θα είχαμε την επικείμενη επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού?

Θα είχαμε ανάταξη στην Υγεία με ισότιμη πρόσβαση για όλους και σπάσιμο

διαχρονικών αποστημάτων?

Θα είχαμε μήπως ολοκληρωμένες υποδομές και σχεδιασμό νέων στην ώρα τους, χωρίς πανοπροίκια σε εργολάβους, ή μήπως θα είχαμε πανευρωπαϊκή πρωτιά στην απορρόφηση ΕΣΠΑ?

Θα είχαμε βασικές υποδομές σε ενέργεια, νερό, μεταφορές υπό δημόσιο έλεγχο? Θα είχαμε ΚΕΑ, κατοχυρωμένες ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα, μείωση εισφορών για την συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων, ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου? Και άλλα ουκ έστιν αριθμός.H κατάσταση σήμερα βέβαια απέχει από αυτό που θα θέλαμε και έχει

ανάγκη ο λαός, όμως είναι σε όλους τους τομείς πολύ καλύτερα από ότι τα

προηγούμενα χρόνια της χρεοκοπίας.Και για να το πούμε καθαρά: Πετύχαμε εκεί που οι άλλοι απέτυχαν για 3 κυρίως

λόγους:

1 ον ) Γιατί το 3 ο μνημόνιο παρά τους παραλογισμούς του, και μέτρα που ποτέ δεν θα επιλέγαμε, είχε αρκετά κέρδη στα πλεονάσματα, και στη ρύθμιση του χρέους και άφηνε περιθώρια για δικές μας επιλογές ως οφέλη της σκληρής διαπραγμάτευσης του πρώτου 6μήνου.

2 ον ) Επειδή δεν κλέβουμε, δεν ντηλάρουμε ως κυβέρνηση με τον παρασιτισμό και την διαπλοκή που χρεοκόπησε την χώρα, αλλά αντίθετα συγκρουόμαστε με ότι μέσα διαθέτουμε με την φοροδιαφυγή και αυτό αποτυπώνεται και στα δημόσια οικονομικά.

3 ον ) Επειδή υπάρχει κοινωνική πλειοψηφία που μας στηρίζει ενεργά γιατί βλέπει προσπάθεια από εμάς και βάζει πλάτη. Ακόμα όμως και όσοι δυσφορούν κρατάνε στάση ανοχής. Και ο λόγος είναι ένας : Γιατί αφενός περιμένουν ακόμα από εμάς, αφετέρου αποστρέφονται μετά βδελυγμίας την ιδέα να ξαναγυρίσουν οι προηγούμενοι που τους ξέρουν καλά και αυτούς και τα συμφέροντα που τους στηρίζουν.

Από σήμερα, ξεκινάμε με όραμα και αποφασιστικότητα, για τη νέα εποχή της πατρίδας μας. Να αποκαταστήσουμε τις βαθιές πληγές στο σώμα της κοινωνίας, με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ανάπτυξη με κοινωνικό κράτος για όλους και κυρίως με προοπτική για τον άνεργο νέο πτυχιούχο ή μη, να μείνει και να προκόψει στη χώρα του.

Με σύνεση και ευθύνη να μην ξαναγυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα των ελλειμμάτων, της επίπλαστης ευμάρειας και της χρεοκοπίας. Με περισσότερη εμπειρία, μαθαίνοντας από τα λάθη και τις παραλείψεις μας, προχωράμε με τόλμη για την αναγέννηση της Ελλάδας.

Για μια πατρίδα ισότητας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.


Read More »
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΤΣΗ ΓΙΑ THN EΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΤΣΗ ΓΙΑ THN EΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018 Rating: 5

Το θεσπρωτικό πανηγύρι ξεφτίζει και αυτό...

Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018


Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των πανηγυριών στη Θεσπρωτία. 
 Πολλοί υποστηρίζουν ότι σχεδόν όλα είναι ίδια. 
Είναι σπάνιο είναι να βρεις το είδος του παραδοσιακού πανηγυριού, που να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. 
Το Θεσπρωτικό πανηγύρι ξεφτίζει και αυτό. 
Το σκηνικό δε θυμίζει πανηγύρι, αφού το μουσικό θέμα είναι ένα ατελείωτο «ντούρου ντούρου». 
Η γιορτή της τοπικής εκκλησίας αποτελεί απλώς το πρόσχημα: ο σκοπός είναι να μεταμορφωθεί η εκάστοτε πλατεία η το εκάστοτε προαύλιο της εκκλησίας για ένα βράδυ σε καλοκαιρινό μπουζουξίδικο. 
Στα παλαιά πανηγύρια υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα σαν ιεροτελεστία, την οποία καταλάβαινες. 
Ήταν αθώο και με αρκετή δόση από αυτό, που αποκαλούμε φολκλόρ. 
Ελπίζουμε κάποια στιγμή ζήσουμε μια αναβάθμιση των πανηγυριών. 


 
Read More »
Το θεσπρωτικό πανηγύρι ξεφτίζει και αυτό... Το θεσπρωτικό πανηγύρι ξεφτίζει και αυτό... Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018 Rating: 5

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απο τον δήμο Σουλιου

Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών, ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης δημοτών του δήμου Σουλίου.

Προς το παρον οι συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν, ειναι πασης φυσεως πληρωμές δημοτικών οφειλών με την πιστοποίηση του taxisnet.

Ταυτόχρονα ο δημότης θα έχει πρόσβαση στην ολοκληρωμένη εικονα του προφίλ του, με λεπτομέρειες όπως οι βεβαιωμένες οφειλές αλλά και το ιστορικό των πληρωμών.

Σύντομα, μεσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του δήμου Σουλίου, θα προστεθούν και νέες καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η έκδοση και εκτύπωση πιστοποιητικών, η κατάθεση αιτήματος κ.α

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης δημοτών του δήμου Σουλίου, αναπτύχθηκε με ιδίους πόρους, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της ιστοσελίδας.


 
Read More »
Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απο τον δήμο Σουλιου  Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες απο τον δήμο Σουλιου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018 Rating: 5

4 συλλήψεις τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018

Στη σύλληψη τεσσάρων (04) αλλοδαπών προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. 

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. 

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.


 
Read More »
4 συλλήψεις τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα  4 συλλήψεις τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 23, 2018 Rating: 5

Σελίδες