Διαμαρτυρία Γιόγιακα προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ

Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022
Διαμαρτυρία Γιόγιακα προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ


Προς:
Κύριο Μάνο Αναστάσιο
Διευθύνοντα Σύμβουλο
ΔΕΔΔΗΕ
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Αξιότιμε κύριε Μάνο,
Με έκπληξη και απογοήτευση πληροφορήθηκα ότι στην επικείμενη προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ) δεν προβλέπεται η κατανομή τεχνικού προσωπικού στο Πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ Ηγουμενίτσας.
Σύμφωνα με τα όσα μου μεταφέρθηκαν, θα προκηρυχθούν 4 θέσεις οι οποίες στο σύνολό τους έχουν κατανεμηθεί στα Ιωάννινα όπου το τεχνικό προσωπικό ανέρχεται στα 36 άτομα, έναντι 8 (χωρίς να υπολογίζονται οι τέσσερις 8μηνες συμβάσεις) στην Ηγουμενίτσα. Σημειώνω ότι στο Πρακτορείο του ΔΕΔΔΗΕ Ηγουμενίτσας δεν είχε δοθεί κάποια θέση τεχνικού προσωπικού στις δύο προκηρύξεις του 2021 (1/2021 και 2/2021) αν και ήταν γνωστή και κατ’ επανάληψη δηλωμένη σε όλα τα αρμόδια στελέχη η ανάγκη να ενισχυθεί το εν λόγω Πρακτορείο με τεχνικό προσωπικό.
Η προκήρυξη τουλάχιστον 4 θέσεων μόνιμου τεχνικού προσωπικού Πρακτορείο ΔΕΔΔΗΕ Ηγουμενίτσας - κατ’ αρχάς προς αναπλήρωση των 8μηνών Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου με τις οποίες δεν επιλύεται το ζήτημα της υποστελέχωσης καθ’ όλο τον χρόνο - είναι τόσο απαραίτητη όσο και επείγουσα καθώς αφορά μια περιοχή με ορεινό και ημιορεινό ανάγλυφο, εκτεταμένη διασπορά χωριών, οικισμών, παραγωγικών εγκαταστάσεων καθώς και αυξημένο αριθμό επισκεπτών.

Με εκτίμηση,
Βασίλειος Γιόγιακας,
Βουλευτής Θεσπρωτίας, Νέα Δημοκρατία
Read More »
Διαμαρτυρία Γιόγιακα προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ Διαμαρτυρία Γιόγιακα προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022 Rating: 5

Ανακοίνωση για το ιστορικό και τη λειτουργία των Σ.Μ.Α.

Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022
Ανακοίνωση για το ιστορικό και τη λειτουργία των Σ.Μ.Α.


Η Περιφερειακή Αρχή κατ΄ επανάληψη έχει κάνει σαφείς τις θέσεις της για τη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), οι οποίες υπαγορεύονται από τις συμβάσεις που έχει υπογράψει.
Οφείλει όμως να επανέλθει μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων, αλλά και σχετική κομματικής οργάνωσης, προκειμένου να μη μένει καμία αμφιβολία ως προς τους όρους που πρέπει να τηρηθούν στο στάδιο της δοκιμαστικής, αλλά και της κανονικής -στη συνέχεια - λειτουργίας τους από το ΦΟΔΣΑ.
Η Περιφέρεια με Προγραμματική Σύμβαση με τους πρώην 4 Αναγκαστικούς Συνδέσμους Διαχείρισης Αποβλήτων ανέλαβε την κατασκευή επτά (7) ΣΜΑ και την προμήθεια του εξοπλισμού για οκτώ (8) ΣΜΑ.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, το έργο χρηματοδοτήθηκε 100% από Ευρωπαϊκούς πόρους. Η χρηματοδότηση αυτή κατέστη εφικτή λόγω της τεκμηρίωσης του Έργου ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Αυτό σημαίνει ότι:
Η λειτουργία των ΣΜΑ δεν μπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτη γιατί αυτό θα συνιστούσε παράνομη κρατική ενίσχυση του ιδιώτη.
Έχουν προβλεφθεί 45 θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα 21 θέσεις οδηγών και 24 θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού (φύλακες – ζυγιστές, χειριστές εξοπλισμού, γενικών καθηκόντων) που πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από τον ΦΟΔΣΑ με ετήσιες απολαβές 20.000€ έκαστος (κοστολόγηση 2017 αναπροσαρμοζόμενη).
Για το τέλος εισόδου στους ΣΜΑ, στην ΥΓΟΣ έχει ληφθεί υπόψη ακόμα και το εκτιμώμενο Α.Ε.Π. Ηπείρου ώστε να είναι χαμηλό για τα νοικοκυριά της.
Η Περιφέρεια έχει αποπερατώσει σταδιακά τους 7 ΣΜΑ από το 2019 έως το 2020. Ο ΣΜΑ Πρέβεζας, την κατασκευή του οποίου ανέλαβε ο ΦΟΔΣΑ, εξ όσων γνωρίζουμε, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του.
Η Περιφέρεια έχει καλέσει εγγράφως τον ΦΟΔΣΑ από το 2020, δηλαδή αμέσως μετά αφότου συστάθηκε, να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία τους.
Ο ΦΟΔΣΑ επιχείρησε αρχικά να αναθέσει τη λειτουργία του σε ιδιώτη για 10 χρόνια με τον κολοσσιαίο προϋπολογισμό των 37.124.559,33€. Βάσει της ΥΓΟΣ το σύνολο των δαπανών λειτουργίας τους για 25 χρόνια έχουν προϋπολογισθεί σε 42.918.962€. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Κρίθηκε ότι ο ΦΟΔΣΑ ενεργούσε κόντρα στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Ο ΦΟΔΣΑ επαναπροκήρυξε τον διαγωνισμό. Τότε παρενέβη ευθέως η Περιφέρεια Ηπείρου με υπόμνημα στην Αποκεντρωμένη απαιτώντας να τηρηθεί η ΥΓΟΣ με προσλήψεις προσωπικού, όπως έχει δεσμευθεί με την απόφαση ένταξης της πράξης, και έτσι σταμάτησε η διαγωνιστική διαδικασία.
Επομένως, αν έχουν «χορταριάσει» τα μηχανήματα, δεν είναι από ευθύνη της Περιφέρειας, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο. Η Περιφέρεια έχει κάνει προσπάθειες από «εκεί και τότε» για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία και να παραδοθούν στη συνέχεια οι ΣΜΑ στον ΦΟΔΣΑ.
Από τα πραγματικά γεγονότα που παραθέτουμε και ο πιο αδαής αντιλαμβάνεται ποιος κωλυσιεργεί την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας τους και ποιος αρνείται να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις της ΥΓΟΣ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Ή ας παρακολουθήσει τις παρεμβάσεις ιδιωτικού φορέα μόλις η Περιφέρεια παίρνει πρωτοβουλίες για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας. Ή πολύ πιο απλά, ας παρακολουθήσει ποιος ιδιωτικός φορέας υπέρ ποιου δημόσιου φορέα παρεμβαίνει στα δικαστήρια. Όχι πάντως υπέρ της Περιφέρειας.
Καταληκτικά: Οι ΣΜΑ πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργήσουν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Πρόκειται για 45 θέσεις εργασίας που εξασφάλισε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου για την Ήπειρο και προ πολλού έχει καλέσει τον ΦΟΔΣΑ να τις προκηρύξει, πλην όμως η διοίκησή του αρνείται.
Η καθυστέρηση στη λειτουργία τους ευνοεί συγκεκριμένα συμφέροντα που πάντως δεν έχουν ταυτιστεί με την Περιφέρεια.
Οι εργαζόμενοι στους Δήμους οφείλουν να συμπράξουν στη δοκιμαστική λειτουργία για το καλό του τόπου.
Ο ΦΟΔΣΑ οφείλει να προκηρύξει τις μόνιμες θέσεις προσωπικού για το καλό του τόπου.
Η Περιφερειακή Αρχή στη διαχείριση των απορριμμάτων δεν συγκρούεται ούτε με φορείς, ούτε με τους εργαζόμενους, με συμφέροντα συγκρούεται για το καλό του τόπου, και συμφέροντα την πολεμούν.
Πράγματι μαζεύτηκαν πολλά για να είναι τυχαία.
Read More »
Ανακοίνωση για το ιστορικό και τη λειτουργία των Σ.Μ.Α. Ανακοίνωση για το ιστορικό και τη λειτουργία των Σ.Μ.Α. Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022 Rating: 5

Η Ήπειρος των «4 εποχών» προβάλλεται σε Αμερική και Καναδά

Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022
Η Ήπειρος των «4 εποχών» προβάλλεται σε Αμερική και ΚαναδάΣτο πλαίσιο προώθησης του προορισμού «Ήπειρος» σε νέες αγορές, η Περιφέρεια Ηπείρου με την αρωγή του Ε.Ο.Τ. Βόρειας Αμερικής φιλοξένησε δημοσιογράφους και μπλόγκερς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και του Καναδά. Το ταξίδι εξοικείωσης περιλάμβανε επισκέψεις και ξεναγήσεις στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου.

Οι Αμερικανοί και Καναδοί φιλοξενούμενοι, γνώρισαν και θαύμασαν από κοντά μνημεία της φύσης και του πολιτισμού, μουσεία και μοναστήρια, αρχαία θέατρα, έμαθαν την ιστορία του τόπου, περπάτησαν σε βουνά και μονοπάτια, έκαναν ράφτινγκ στα ποτάμια, ποδηλασία, μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες του Ιονίου, αλλά και μαθήματα μαγειρικής.

Οι εντυπώσεις των Αμερικανών και Καναδών δημοσιογράφων ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί στα Μέσα που εργάζονται, με τις εικόνες της Ηπείρου να «ταξιδεύουν» σε όλο τον κόσμο, με πολύ θετικό αντίκτυπο για την περιοχή μας και τις δυνατότητες που προσφέρει για ποιοτικό τουρισμό, τέσσερις μήνες του χρόνου.


Η κατά γενική ομολογία επιτυχημένη, ως προς την προβολή της Ηπείρου. πρωτοβουλία φιλοξενίας δημοσιογράφων και μπλόγκερς, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για περαιτέρω δραστηριοποίηση των φορέων για την προσέλκυση Αμερικανών και Καναδών τουριστών στην περιοχή μας, καθώς οι πολλές εναλλακτικές προτάσεις που υπάρχουν και αναδείχτηκαν καλύπτουν μεγάλο εύρος ενδιαφέροντος τους.

Την ευθύνη της αποστολής και του προγράμματος φιλοξενίας είχε η Διευθύντρια Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ιουλία Μαρκούλα, ενώ την αποστολή συνόδευε η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του γραφείου Ε.Ο.Τ. Βόρειας Αμερικής κ. Φαίη Γεωργούση, η οποία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη για τη φιλοξενία και τη συνεργασία με την Διευθύντρια Τουρισμού.
Read More »
Η Ήπειρος των «4 εποχών» προβάλλεται σε Αμερική και Καναδά Η Ήπειρος των «4 εποχών» προβάλλεται σε Αμερική και Καναδά Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022 Rating: 5

Το Λαϊκό Λαχείο μοίρασε περισσότερα από 4,6 εκατ. ευρώ τον Μάιο

Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022
Το Λαϊκό Λαχείο μοίρασε περισσότερα από 4,6 εκατ. ευρώ τον Μάιο


Μεγάλα κέρδη μοίρασε τον Μάιο το Λαϊκό Λαχείο. Σε πέντε κληρώσεις διένειμε συνολικά 4.645.210 ευρώ. Στην 20η κλήρωση του παιχνιδιού, ο Β’ Λαχνός Τριδύμου, που πωλήθηκε στη Ναύπακτο, μοίρασε κέρδη 25.000 ευρώ.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες κερδών:
1 τυχερός παίκτης κέρδισε 15.000 ευρώ
9 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 5.000 ευρώ
101 παίκτες κέρδισαν από 1.000 ευρώ
100 παίκτες κέρδισαν από 200 ευρώ ο καθένας
1.061 παίκτες κέρδισαν από 100 ευρώ ο καθένας
136 παίκτες κέρδισαν από 50 ευρώ ο καθένας
432.631 παίκτες κέρδισαν από 10 ευρώ ο καθένας

Το Λαϊκό Λαχείο διατίθεται από τους λαχειοπώλες και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η εβδομαδιαία κλήρωση πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, στις 19:00, και μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.
Read More »
Το Λαϊκό Λαχείο μοίρασε περισσότερα από 4,6 εκατ. ευρώ τον Μάιο Το Λαϊκό Λαχείο μοίρασε περισσότερα από 4,6 εκατ. ευρώ τον Μάιο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022 Rating: 5

Το πρόγραμμα εορτασμού της πολιούχου της πόλης των Φιλιατών Αγίας Τριάδας

Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022
Το πρόγραμμα εορτασμού της πολιούχου της πόλης των Φιλιατών Αγίας ΤριάδαςΣας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή της πολιούχου της πόλης Φιλιατών Αγίας Τριάδας τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

Μετά τιμής
Ο Δήμαρχος Φιλιατών
Σπυρίδων Παππάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
7:30 – 10:00 π.μ. Θεία Λειτουργία
19:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός
20:00 μ.μ. Ώρα προσέλευσης επισήμων στην κεντρική είσοδο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος
20:30 μ.μ. Μεγάλη Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Αγίας Τριάδος
Read More »
Το πρόγραμμα εορτασμού της πολιούχου της πόλης των Φιλιατών Αγίας Τριάδας Το πρόγραμμα εορτασμού της πολιούχου της πόλης των Φιλιατών Αγίας Τριάδας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022 Rating: 5

Συνεδριάζει το ΔΣ του Συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ηγουμενίτσα

Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022
Συνεδριάζει το ΔΣ του Συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ηγουμενίτσα


Καλούνται τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων - διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών Ηγουμενίτσας , Πλαταριάς και προαστίων σε συνεδρίαση τις 14 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 , στο γραφείο του Συλλόγου ( παλιό λιμάνι ) με τα εξής θέματα :
1) Ενημέρωση και παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας www.ioniosea.com του Συλλόγου
2) Ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ
3) Ενημέρωση για προγράμματα κοινωνικού τουρισμού .
4) Τροποποίηση καταστατικού Συλλόγου .
5) Προβλήματα στην παραλιακή ζώνη .
6) Διάφορες προτάσεις των μελών .
Read More »
Συνεδριάζει το ΔΣ του Συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ηγουμενίτσα Συνεδριάζει το ΔΣ του Συλλόγου ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022 Rating: 5

Διακομιδή 29χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα

Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022
Διακομιδή 29χρονης από την Κέρκυρα στην ΗγουμενίτσαΜε μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε διακομιδή 29χρονης η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, από τον λιμένα ν. Κέρκυρας στον λιμένα Ηγουμενίτσας, με περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Read More »
Διακομιδή 29χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Διακομιδή 29χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 07, 2022 Rating: 5
Blog Pop-up

Σελίδες