Δίπλωμα αυτοκινήτου στα 17

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Δίπλωμα αυτοκινήτου στα 17


Αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο παρουσίασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός Κώστας Καραμανλής και θα κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα.

Με το νέο νομοσχέδιο, επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χώρας.

«Διασφαλίζουμε ότι οι εξετάσεις θα είναι αδιάβλητες και πως θα έχουμε καλύτερους οδηγούς στον δρόμο. Καθιερώνουμε τη δυνατότητα εξέτασης για τους νέους 17 ετών. Αυτή, νομίζω, είναι η είδηση σήμερα. Όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ε.Ε., θεσπίζουμε τη δυνατότητα προσωρινής άδειας οδήγησης για νέους 17 ετών που θα μπορούν πλέον να οδηγούν, αρκεί να έχουν δίπλα τους έναν έμπειρο οδηγό», ανέφερε σχετικά ο υπουργός.

Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου «Οδηγώντας με Ασφάλεια»

Στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω, θεσπίζονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
• Θέσπιση νέου κατώτατου ορίου ηλικίας για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, ήτοι τα 17 έτη, καθώς και δυνατότητας των υποψηφίων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β' να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις, αλλά και στις πρακτικές δοκιμασίες,
• Θέσπιση δυνατότητας οδήγησης με συνοδό σε όσους υποψήφιους οδηγούς έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη και ολοκληρώνουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας τους, οπότε και τους χορηγείται το κανονικό έντυπο άδειας οδήγησης. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οδήγησης με συνοδό θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (για να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση και κανένα κενό ως προς την εφαρμογή της ρύθμισης).
• Ειδική θεωρητική εκπαίδευση για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψήφιων οδηγών, όπως αυτοί που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και που είναι κωφοί και βαρήκοοι, με τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή με ήχο, εικόνες, σκίτσα, πραγματικές φωτογραφίες, κείμενο και βίντεο ακόμα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
• Αναδιαμορφώνεται και απλουστεύεται η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των υποψήφιων οδηγών και την κατανόηση θεμάτων και καταστάσεων οδικής ασφάλειας, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο σχετικής υπουργικής απόφασης.
• Προβλέπεται η διάθεση των Ερωτηματολογίων των θεωρητικών εξετάσεων και σε άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής (οι οποίες και θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης), στην ελληνική με χρήση ακουστικών με ήχο καθώς και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
• Αυστηροποιείται ο έλεγχος της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, προς αποκατάσταση των στρεβλώσεων και των προβλημάτων του υφιστάμενου συστήματος, με τον καθορισμό ελέγχου ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια, ενώ προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για εισαγωγή στο εξεταστικό σύστημα, ήτοι η χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων με δυνατότητα ταυτοποίησης δύο παραγόντων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
• Ενημέρωση υποψηφίων με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού για τη διαδικασία εξέτασης, για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας, οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή έξυπνης συσκευής, όπως ηλεκτρονικά ρολόγια κ.λπ., για την απαγόρευση απομάκρυνσης των υποψηφίων από τη θέση εξέτασης τους για οποιονδήποτε λόγο, πριν από την ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης και του τελευταίου υποψηφίου, καθώς και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης (όπως θα καθοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση).
• Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, για τη διενέργεια του οποίου διασταυρώνεται η φωτογραφία που συμπεριλαμβάνεται στο ΔΕΕ του υποψηφίου με ψηφιακή φωτογραφία που λαμβάνεται κατά την είσοδο του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο από κάμερα που χρησιμοποιείται μόνο για αυτόν τον σκοπό, διασφαλίζοντας την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
• Ειδική θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών, καθώς και ειδική θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψηφίων με την προβολή βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τα σχήματα και τα κείμενα μεταφρασμένα στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και υπότιτλους.
• Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς να παρακολουθήσουν μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης σε οχήματα νέας τεχνολογίας.
• Διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών από έναν εξεταστή, η θέση του οποίου βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του οχήματος, στη θέση του συνοδηγού και με την παρουσία του εκπαιδευτή του εκάστοτε υποψήφιου οδηγού, η θέση του οποίου βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος.
• Η διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών γίνεται αποκλειστικά με τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες των σχολών οδηγών, σε αστικές οδούς στις οποίες παρουσιάζονται βαθμοί δυσκολίας και συνθήκες παρόμοιες με αυτές που συναντά κάθε οδηγός,
• Καθορίζεται νέο πλαίσιο πρακτικής δοκιμασίας, ενώ προβλέπεται για τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς το δικαίωμα ελεύθερης οδήγησης έως πέντε (5) λεπτών χωρίς να υπόκεινται σε αξιολόγηση, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να εξοικειωθούν με το όχημα στο οποίο θα εξετασθούν.
• Για την εξασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, του ελέγχου και της εποπτείας της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας των υποψήφιων οδηγών αλλά και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, η πρακτική δοκιμασία καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η χρήση φορητής κάμερας, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα λήψης 360 μοιρών, που διαθέτει μικρόφωνο και ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης, στην οποία αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας. Η κάμερα εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Το υλικό της εξέτασης αποθηκεύεται στις κάρτες μνήμης (χωρίς να μεταδίδεται απευθείας σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΑΠΔΠΧ), ενώ προβλέπονται ρεαλιστικοί και ταυτόχρονα νόμιμοι χρόνοι διατήρησής του.
• Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χορήγηση, την επέκταση, την ανανέωση και τη διαχείριση της άδειας οδήγησης ή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕ.Ι.).
• Καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών για τις ανάγκες των διενεργούμενων πρακτικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, στο οποίο εντάσσονται μετά από αίτησή τους αφενός αυτοδίκαια οι ήδη πιστοποιημένοι από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εν ενεργεία υπάλληλοι - εξεταστές της πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης, και αφετέρου μετά από την επιτυχή παρακολούθηση αρχικών επιμορφωτικών προγραμμάτων όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. Στο Μητρώο Εξεταστών, επίσης, δύνανται να εγγραφούν και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»,
• Καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εποπτών, για τις ανάγκες της εποπτείας και του ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, της εποπτείας και του ελέγχου της διενέργειας των πρακτικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών, καθώς και της αξιολόγησης του έργου των εξεταστών, στο οποίο εγγράφονται το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και το προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σε περίπτωση αδυναμίας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας να καλύψει το ανατιθέμενο σε αυτό εποπτικό έργο, στο Μητρώο Εποπτών δύναται να εγγραφεί το ένστολο προσωπικό άλλων φορέων, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνεται η εποπτεία εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ήτοι το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
• Θεωρητική επιμόρφωση των Εξεταστών και των Εποπτών από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πρακτική επιμόρφωση των Εξεταστών που συμπεριλαμβάνει το χειρισμό του εξοπλισμού του εκπαιδευτικού οχήματος.
• Αύξηση αποζημίωσης Εξεταστών και πρόβλεψη για αποζημίωση Εποπτών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
• Σύσταση Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων, η οποία απαρτίζεται από έναν υπάλληλο που κατέχει τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ένα μέλος του Μητρώου Εποπτών, συμμετέχει στο έργο της απομακρυσμένης εποπτείας και πρόβλεψη για την αποζημίωσή τους.
• Η απομακρυσμένη Εποπτεία συνίσταται στον απομακρυσμένο δειγματοληπτικό έλεγχο ή απομακρυσμένο έλεγχο κατόπιν καταγγελίας ή ένστασης, της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, στον απομακρυσμένο δειγματοληπτικό έλεγχο ταυτοπροσωπίας των υποψήφιων οδηγών κατά τη θεωρητική εξέταση, στην εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων οδηγών και οδηγών κατά του αποτελέσματος της πρακτικής δοκιμασίας. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με πρόσβαση στο καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και στις ψηφιακές φωτογραφίες της θεωρητικής εξέτασης.

Παράλληλα, και για τον σκοπό της διαπίστωσης του αδιάβλητου της διαδικασίας των πρακτικών δοκιμασιών, το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στην περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης ατυχήματος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.
• Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του αποτελέσματος, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, συμπληρώνοντας ειδική ηλεκτρονική προτυποποιημένη φόρμα.
• Προβλέπεται σύστημα αξιολόγησης της διαδικασίας πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών, καθώς και του έργου των εξεταστών, από την αρμόδια οργανική μονάδα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
• Ίδρυση ιδιωτικών Κέντρων Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα (τύπου «ΗΝΙΟΧΟΣ»), τα οποία αναγκάζονταν να μεταβαίνουν απ’ όλη την Ελλάδα στην Αθήνα, μιας και η διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης γινόταν μόνο από τον ΗΝΙΟΧΟ.
Read More »
Δίπλωμα αυτοκινήτου στα 17 Δίπλωμα αυτοκινήτου στα 17 Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Τείνει να τους γίνει συνήθεια

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Τείνει να τους γίνει συνήθειαΌπως όλοι γνωρίζετε, μετά από είκοσι σχεδόν μήνες ξεκίνησαν, από το τέλος Σεπτέμβρη του 2021, οι δια ζώσης συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δ. Σ. ) Φιλιατών. 
Με απόφαση όμως του προέδρου του Δ. Σ. και με την σύμφωνη προφανώς γνώμη της Δημοτικής Αρχής, με το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας, επανέρχεται η δια της περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ) συνεδρίαση του Δ. Σ., που θα γίνει στις 18/10/2021 ημέρα Πέμπτη στις ώρες, 11:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 
Όλα αυτά συναποφασίζονται, ενάντια στην νομοθεσία της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία επιτρέπει την ελεύθερη συνάθροιση εμβολιασμένων πολιτών χωρίς μάσκα σε κλειστούς χώρους. 
Προφανώς αρέσκονται να μονολογούν μεταξύ τους τις απόψεις τους, μακριά από τα άγρυπνα βλέμματα και τις γόνιμες αντιπαραθέσεις που διεξάγονται στην αίθουσα του Δ. Σ., με την, εκ του νόμου προβλεπόμενη, συμμετοχή των συμπολιτών μας. 
Εικάζουμε , ότι, με τον ίδιο τρόπο θα αξιολογούν και τις αποφάσεις τους προτού καν αυτές δημοσιευτούν προς γνώση των απλών πολιτών! 
Ευελπιστούμε, ότι, τουλάχιστον οι αντιπολιτευόμενοι Δημοτικοί Συνδυασμοί δεν θα επικροτούν την επαναφορά των συνεδριάσεων των Δ. Σ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Με εκτίμηση
Ο συμπολίτης σας
Λεωνίδας Ταφέκης
Read More »
Τείνει να τους γίνει συνήθεια Τείνει να τους γίνει συνήθεια Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

28 τα σημερινά κρούσματα στην Ήπειρο

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
28 τα σημερινά κρούσματα στην ΉπειροΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 0
ΠΕ Θεσπρωτίας 1
ΠΕ Ιωαννίνων 27
ΠΕ Πρέβεζας 0


Read More »
28 τα σημερινά κρούσματα στην Ήπειρο 28 τα σημερινά κρούσματα στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Νέες θέσεις εργασίας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Νέες θέσεις εργασίας στη Συνεταιριστική Τράπεζα ΗπείρουΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να απευθύνει πρόσκληση υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για την πλήρωση θέσεων που θα καλύψουν ανάγκες του Δικτύου Καταστημάτων της.
Τίτλος Θέσης:
Προϊστάμενος / Υπεύθυνος Καταστήματος Πάργας
Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατείας Καταστήματος Πάργας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το κείμενο της Προκήρυξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.epirusbank.com
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@epirusbank.gr
Read More »
Νέες θέσεις εργασίας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Νέες θέσεις εργασίας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Παράταση ζητά το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για το my data

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Παράταση ζητά το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για το my data


Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στηρίζει απόλυτα την αναβάθμιση του επιχειρείν μέσω σύγχρονων τεχνολογιών ψηφιοποίησης , όπως αποτελεί και το νέο σύστημα διαβίβασης των συναλλαγών των επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my data.

Ωστόσο η παράταση μοιάζει να είναι επιβεβλημένη στην παρούσα χρονική στιγμή και μετά από μια περίοδο με δυσμενή επιδημιολογικά και καιρικά φαινόμενα κατά τα οποία μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων της χώρας επλήγησαν σοβαρά. Πέραν αυτών όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός, ότι σε πολλές περιπτώσεις παρότι εγκαταστάθηκαν εξοπλισμοί δεν ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες ενέργειες ορθής διασύνδεσης, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να κινδυνεύουν χωρίς δική τους υπαιτιότητα να είναι εκπρόθεσμοι και να πληρώσουν πρόστιμο .

Εκτιμούμε επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί μια δοκιμαστική περίοδος εφαρμογής με σταδιακά βήματα οριστικής εισαγωγής στο σύστημα ανά κλάδο ώστε να προετοιμαστούν ομαλά στα νέα δεδομένα. Στο διάστημα αυτό σας παροτρύνουμε να συνδράμετε στη διενέργεια ενημερωτικών για το θέμα εκδηλώσεων ανά Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο που θα συμβάλλει στην υπεύθυνη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων .

Αναμένουμε την κατανόηση σας επί των ανωτέρω προτάσεων και είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία προκειμένου να συνδράμουμε ως Φορέας στην επίλυση των θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική κοινότητα.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος ΠάσχοςRead More »
Παράταση ζητά το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για το my data Παράταση ζητά το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για το my data Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Έλεγχος για τυχόν παρατυπίες στους εμβολιασμούς στη Θεσπρωτία

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Έλεγχος για τυχόν παρατυπίες στους εμβολιασμούς στη ΘεσπρωτίαΣε αριθμούς που ίσως υπερβαίνουν τις 100.000 εκτιμάται πλέον από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών ότι είναι πιθανόν οι πολίτες που προχωρούν σε μεθοδεύσεις για εικονικούς εμβολιασμούς ή επιδιώκουν να λάβουν γνωματεύσεις για τεστ COVID-19 που ουδέποτε έχουν κάνει.

Υπολογίζονται ότι τελικώς σε τουλάχιστον 100-200 σημεία σε όλη τη χώρα, επί συνόλου περίπου 2.000 εμβολιαστικών κέντρων στην επικράτεια, και με τη συμμετοχή 200-300 ιατρών και νοσηλευτών επιχειρείται αλλοίωση δεδομένων στις διαδικασίες εμβολιασμού και έκδοσης πιστοποιητικών.

Είναι ενδεικτικά τα σενάρια για τον εντοπισμό απατών με τα εμβόλια που χρησιμοποιούν η ΕΑΔ υπό τον κ. Αγγελο Μπίνη και οι ειδικοί αναλυτές της. Οπως εξηγεί στέλεχος της Αρχής, «αυτό γίνεται δυνατό με την αξιοποίηση τεχνικών εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην ΗΔΙΚΑ και στον ΕΟΔΥ».


Οι σαφείς ενδείξεις αλλά και τα δεδομένα για την έκταση των εικονικών εμβολιασμών έχουν προκύψει από μεθοδικές έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και εν μέρει της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών, που συγκεντρώνουν στοιχεία από αναφορές και καταγγελίες πολιτών αλλά και από ειδικές μεθόδους που εφαρμόζουν.

Με βάση το πρώτο κριτήριο-σενάριο, ελέγχονται εμβολιαστικά σημεία με τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμών πολιτών, των οποίων ο Ταχυδρομικός Κώδικας διαμονής τους δεν ταυτίζεται, δεν γειτνιάζει με τον Ταχυδρομικό Κώδικα του εμβολιαστικού κέντρου (εξαιρέθηκαν οι περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Προκειμένου έτσι να εντοπιστούν οι… μυημένοι αντιεμβολιαστές που πραγματοποιούν ταξίδια για να βρουν «βολικό» εμβολιαστικό κέντρο με ύποπτους ιατρούς και νοσηλευτές ώστε να πραγματοποιήσουν ψευτο-εμβόλια ή να λάβουν πλαστά πιστοποιητικά.

Με βάση αυτό το κριτήριο, φέρεται να ελέγχονται για τυχόν παρατυπίες εμβολιαστικά κέντρα στη Θεσπρωτία, στην Πρέβεζα, στη Βοιωτία, στη Λάρισα, στην Αχαΐα, στους Νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου στην Κρήτη, αλλά και σε νησί του κεντρικού Αιγαίου.
Read More »
Έλεγχος για τυχόν παρατυπίες στους εμβολιασμούς στη Θεσπρωτία Έλεγχος για τυχόν παρατυπίες στους εμβολιασμούς στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

21 παραβάσεις για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
21 παραβάσεις για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στην ΉπειροΣτο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (12-10-2021) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (28) παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν:
(21) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων με την επιβολή 17 προστίμων ύψους -300- ευρώ και 4 προστίμων ύψους -150- ευρώ, ως εξής:
-4- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
-14- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-3- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

(7) παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με την επιβολή ισάριθμων προστίμων για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων:
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
-1- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Read More »
21 παραβάσεις για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο 21 παραβάσεις για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Εκλογές στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Εκλογές στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς


Καλούνται τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ σε τελική επαναληπτική γενική συνέλευση αρχαιρεσιών τις 20 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη

H Γενική συνέλευση αρχαιρεσιών θα πραγματοποιηθεί τις ώρες 10.00. έως 11.00 στο γραφείο του Συλλόγου στην Ηγουμενίτσα στο παλιό λιμάνι και τις ώρες 11.30 έως 13.00 στην Πλαταριά στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου με σκοπό :

A) Διοικητικός & οικονομικός απολογισμός απερχόμενου ΔΣ

Β) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 7Ο )
1) την εκλογή νέου ΔΣ
2) εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
3) εκλογή Αντιπροσώπων Στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ. « Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ »

Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2665-0-27728 ( τις ημέρες Δευτέρα –Τετάρτη –Παρασκευή ) μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 για την έγκαιρη τύπωση των ψηφοδελτίων.

Σημείωση : κατά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά του Covid 19 σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ , τήρηση αποστάσεων , χρήση μάσκας και αντισηπτικού .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Read More »
Εκλογές στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς Εκλογές στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ηγουμενίτσας - Πλαταριάς Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένωνΗ Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει ότι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σύμφωνα με το οποίο ένα νέο σύστημα με το όνομα Μπάλλος θα προκαλέσει νέα κακοκαιρία στη χώρα από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 η οποία θα επηρεάσει και την Ήπειρο.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, εφιστά την προσοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Δήμων και των πολιτών οι οποίοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ.
Ένα νέο καιρικό σύστημα με το όνομα ΜΠΑΛΛΟΣ (BALLOS) θα
προκαλέσει νέα κακοκαιρία στη χώρα από την Πέμπτη (14-10-2021) και
από τα δυτικά - νοτιοδυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά :

1. Τις ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων από ισχυρούς ριπαίους ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τη Μακεδονία και από το μεσημέρι της Πέμπτης βαθμιαία την υπόλοιπη χώρα.

Την Παρασκευή (15-10-2021) κακοκαιρία προβλέπεται αρχικά σε όλη τη χώρα, τα έντονα φαινόμενα όμως από τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Το Σάββατο (16-10-2021) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν την ανατολική χώρα, αλλά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

2. Τους ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ νότιους ΑΝΕΜΟΥΣ εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Στη βόρεια Ελλάδα από το βράδυ της Πέμπτης (14-10-2021) θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι με την ίδια ένταση, ενώ την Παρασκευή (15-10-2021) οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο πιθανώς να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

3. Την ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στη βόρεια Ελλάδα κατά 6 με 7 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του φαινομένου θα γίνεται στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ(www.emy.gr) και το λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).
Read More »
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Δυνατότητα επανασύνδεσης ρεύματος με κάλυψη μέρους ή του συνόλου της οφειλής από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Δυνατότητα επανασύνδεσης ρεύματος με κάλυψη μέρους ή του συνόλου της οφειλής από το Δήμο Ηγουμενίτσας


Επεκτείνεται σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος, στους οποίους έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η δυνατότητα επανασύνδεσης με κάλυψη μέρους ή του συνόλου της οφειλής από τον ειδικό λογαριασμό

Η απόφαση (ΦΕΚ 3088 Β', 24-7-2020) των υπουργείων Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Οικονομικών προβλέπει συγκεκριμένα την παροχή από τον κρατικό προϋπολογισμό ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το βοήθημα -ανάλογα με το ύψος της οφειλής- θα χορηγείται με απόφαση της τοπικής επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας και θα καλύπτει το 30 έως και το 100 % της οφειλής (ανάλογα με το ύψος της) ενώ το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επιτροπές που συστήνονται ανά Δήμο με συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, του ΔΕΔΔΗΕ και ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα εξετάζουν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, θα χορηγούν το ειδικό βοήθημα και θα δίνουν την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

Μαζί με την αίτηση τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν την τελευταία δήλωση εισοδήματος (Ε1), το Ε9, το εκκαθαριστικό εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α εφόσον υπάρχει άτομο ή άτομα με αναπηρία άνω του 67 % και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, για την ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας (Αγίων Αποστόλων 43) Τηλέφωνο: 2665021003.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Βασιλική Τσώτου
Read More »
Δυνατότητα επανασύνδεσης ρεύματος με κάλυψη μέρους ή του συνόλου της οφειλής από το Δήμο Ηγουμενίτσας Δυνατότητα επανασύνδεσης ρεύματος με κάλυψη μέρους ή του συνόλου της οφειλής από το Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Έργο POLYPHONIA: Διασυνοριακή Περιοδεία - Συναυλία Πολυφωνικών Συγκροτημάτων από Αλβανία & Ελλάδα

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Έργο POLYPHONIA: Διασυνοριακή Περιοδεία - Συναυλία Πολυφωνικών Συγκροτημάτων από Αλβανία & Ελλάδα


H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ. Ηπείρου), Επικεφαλής Δικαιούχος του Έργου, και οι υπόλοιποι Δικαιούχοι του Έργου - ο Δήμος Πωγωνίου, το Νομαρχιακό Ινστιτούτο της Περιοχής του Αργυρόκαστρου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Αυλώνα και ο Δήμος Δερόπολης - συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την ολοκλήρωση του Έργου POLYPHONIA «Ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού, μέσω της διατήρησης της Πολυφωνικής Μουσικής, ως μοναδικό στοιχείο της Διασυνοριακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Το Έργο POLYPHONIA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος Interreg IPA II CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».

Στα πλαίσια του Έργου, στον Παρακάλαμο, συνεχίστηκε η Διασυνοριακή Περιοδεία - Συναυλία Πολυφωνικών Συγκροτημάτων από Αλβανία και Ελλάδα, η οποία είχε ξεκινήσει από Τεπελένι, Δερόπολη και Αργυρόκαστρο. Οι ‘Έλληνες Εταίροι του ‘Έργου υποδέχθηκαν τους συνεργάτες τους από την Αλβανική περιοχή παρέμβασης και όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ζωντανά τη πολυφωνική παράδοση και από τις δυο πλευρές, με τα συγκροτήματα «Birbili», «Selo» και «Arjiro» και το Σύλλογο Πωγωνίσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού.

Της Συναυλίας προηγήθηκε συνάντηση των Εταίρων σχετικά με το Έργο και το Δίκτυο POLYPHONIA, για ενημέρωση και τον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων.
Read More »
Έργο POLYPHONIA: Διασυνοριακή Περιοδεία - Συναυλία Πολυφωνικών Συγκροτημάτων από Αλβανία & Ελλάδα Έργο POLYPHONIA: Διασυνοριακή Περιοδεία - Συναυλία Πολυφωνικών Συγκροτημάτων από Αλβανία & Ελλάδα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Έρευνα αγορά για τα παραδοσιακά τρόφιμα

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Έρευνα αγορά για τα παραδοσιακά τρόφιμαΗ Περιφέρεια Ηπείρου, με την συνεργασία του εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα πλαίσια της ανάπτυξης του branding των τοπικών, παραδοσιακών τροφίμων και την προώθηση τους, συνεχίζει την διερεύνηση των απόψεων του καταναλωτή ως τοπικά και πανελλαδικά στην μετά κορωνοϊό εποχή με μία νέα έρευνα αγοράς (την τρίτη κατά σειρά):

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ»*
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΕΠΟΧΗ (μετά COVID εποχή)

* ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ είναι οι πληροφορίες του τρόφιμου «από το χωράφι στο ράφι» που ο καταναλωτής θα ήθελε να γνωρίζει πριν το επιλέξει (όπως τα συστατικά του, την παραγωγή του, τις ιδιότητες του, τα χαρακτηριστικά του, την διαδρομή του κ.α.).

Θα θέλαμε όσοι από τους ενδιαφερόμενους εάν το επιθυμούσαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
Read More »
Έρευνα αγορά για τα παραδοσιακά τρόφιμα Έρευνα αγορά για τα παραδοσιακά τρόφιμα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση στο Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Εκλογοαπολογιστική συνέλευση στο Συνδικάτο Οικοδόμων ΘεσπρωτίαςΣυνάδελφοι οικοδόμοι,

Η Διοίκηση του Συνδικάτου κάνοντας εκτίμηση της κατάστασης και των προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο, διαπιστώνει πως αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν και κάθε ημέρα γίνονται ακόμα περισσότερα και με μεγαλύτερη ένταση.

Παρά την σχετική ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, τα μεροκάματα εξακολουθούν να είναι σε εξευτελιστικά επίπεδα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές μας ανάγκες. Το 7ωρο σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγείται. Τα ένσημα, παρότι υποχρεωνόμαστε να υπογράψουμε την εξευτελιστική υπεύθυνη δήλωση για μειωμένο ημερομίσθιο, καταλήγουμε να κολλάμε ελάχιστα, ακόμα λιγότερα από αυτά που ορίζει η λεγόμενη «ογκομέτρηση» με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πάρουμε το βοήθημα, να βγούμε ταμείο ανεργίας και το χειρότερο να μην βγούμε ποτέ στην σύνταξη. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΙΚΑ παραμένουν άφαντοι. Τα μέτρα προστασίας στους τόπους δουλειάς έχουν πάει περίπατο και ο κλάδος να θρηνεί κάθε τόσο νεκρούς συναδέλφους και αρκετοί να μένουν σακατεμένοι. Οι συνάδελφοι που είναι άνεργοι ζουν τον δικό τους Γολγοθά καθώς δεν έχουν από πουθενά από πουθενά καμία στήριξη. Για όσους από εμάς χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, ειδικότερα τώρα με την πανδημία που τα νοσοκομεία έχουν γίνει της μια νόσου (κορονοϊού), όχι πως πριν ήταν πολύ καλύτερα, βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη απευθυνόμενοι σε ιδιώτες γιατρούς για να γίνουμε καλά. Το γεγονός είναι πως εάν έχεις λεφτά ζεις, εάν όχι βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα. Η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, το ρεύμα, το πετρέλαιο τραβούν στα ύψη. Το επόμενο διάστημα και ειδικότερα τον χειμώνα πολλοί λιγότεροι θα είναι αυτοί που θα έχουν απαραίτητη θέρμανση στο σπίτι τους.

Συνάδελφοι, αναφερόμαστε σε όλα αυτά γνωρίζοντας ο καθένας τα ζει καλά στο πετσί του. Το ζήτημα είναι το τι κάνουμε. Μπορούμε να ανεχόμαστε αυτήν την κατάσταση; Και μέχρι πότε; Πιστεύει κανείς πώς τα πράγματα για εμάς θα πάνε καλύτερα εάν μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια; Κάποιοι θα πουν πως θα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.. Και είναι σίγουρο πως τον καθένα μόνο του θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι. 
Η ιστορία όμως του κλάδου έχει δείξει πως όταν ήμασταν οργανωμένοι στο Συνδικάτο, δεμένοι σαν μια γροθιά, είχαμε κερδίσει μια σειρά πράγματα όπως την σύνταξη στα 58, το βοήθημα με Νόμο, την μηχανογράφηση από το 1980, το 7ωρο, την Συλλογική Σύμβαση που άρχιζε από τα 50 ευρώ και τα 90 ευρώ, το επίδομα ανεργίας, κ.τ.λ. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε, όλα τα κερδίσαμε με σκληρούς αγώνες.
Η κυβέρνηση και η εργοδοσία δεν σταμάτησαν να επιδιώκουν να τα πάρουν πίσω. Εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κρίση που αυτοί δημιούργησαν και βρίσκοντας εμάς μπόσικους, έχουν κάνει αγώνα δρόμου να σαρώσουν τα πάντα. 
Τώρα μας λένε πως με τα δισεκατομμύρια ευρώ που έρχονται θα έχουμε ανάπτυξη και πως ούτε λίγο, ούτε πολύ θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Μόνο που για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε. 
Είναι ξεπερασμένο λένε να δουλεύουμε 7ωρο - 8ωρο και πως το 10ωρο και η δουλειά από ήλιο σε ήλιο ακόμα και την Κυριακή είναι σύγχρονο. Πως η ασφάλιση και η σύνταξη είναι βαρίδια για την εργοδοσία και το κράτος για αυτό πρέπει να γίνει προσωπική υπόθεση του καθενός μας. Ήδη έχουν ψηφίσει Νόμο για το πέρασμα του Επικουρικού Ταμείου στα χέρια των αρπακτικών της ιδιωτικής ασφάλισης. Μας λένε πως δεν χρειάζεται η Συλλογική Σύμβαση της Ομοσπονδίας πως ο κάθε εργάτης μπορεί ελεύθερα με το αφεντικό να ορίζουν το μεροκάματο, τις ώρες εργασίας, την ασφάλιση κ.τ.λ. Βασικά μας ζητάνε να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. 
Ο Νόμος Χατζηδάκη ήρθε να βάλει την σφραγίδα σε όλα αυτά και μαζί με τα αντεργατικά μέτρα, προκειμένου να υπάρχει σιγή νεκροταφείου, ψήφισαν νέο Συνδικαλιστικό Νόμο όπου βάζει φρένο στην λειτουργία των Συνδικάτων για το δικαίωμα της υπεράσπισης του δίκιου μας. Δεν θα κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα στο Συνδικάτο. Μαζί με την Ομοσπονδία μας, με μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα, 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Υπογραφή ικανοποιητικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μέρα και ένσημο – Να σταματήσουν οι υπεύθυνες δηλώσεις για μειωμένο ημερομίσθιο
Να δοθούν τώρα τα υπέρ αγνώστων ένσημα
Την ουσιαστική στήριξη εργαζόμενων και ανέργων λόγω της ακρίβειας και των ανατιμήσεων
Να μείνει στα χαρτιά ο Νόμος Χατζηδάκη

Προς αυτήν την κατεύθυνση σας καλούμε στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συνδικάτου που θα γίνει στις 29 Οκτώβρη στις 19:00 μ.μ (7:00 μ.μ) στο Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας.

Καθώς στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία μας για τις 4 Νοεμβρίου με συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. το πρωί στην Πλατεία Δημαρχείου

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Read More »
Εκλογοαπολογιστική συνέλευση στο Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσπρωτίας Εκλογοαπολογιστική συνέλευση στο Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αντικατάσταση οχημάτων στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αντικατάσταση οχημάτων στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας


Με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου προς τη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών ΥΠΟΕΙΔΟΣ Ζ» της πράξης «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών της ΔΕΥΑΗ». Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 109.492 ευρώ.
Read More »
Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αντικατάσταση οχημάτων στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αντικατάσταση οχημάτων στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021»

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021»Η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, πρόκειται να συμμετάσχει με δικό της Περίπτερο στην Έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021», που θα πραγματοποιηθεί από 16 ως 20 Οκτωβρίου στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται όσοι Δήμοι, φορείς και επαγγελματίες του ευρύτερου Τουριστικού χώρου της Ηπείρου επιθυμούν να συμμετάσχουν με έντυπο διαφημιστικό υλικό, αυτό να αποσταλεί το αργότερο ως την Πέμπτη 14-10-2021, στη 1:00 μ.μ, στο γραφείο 143 της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα. Τηλ. 26510 87143).

Η Εκθεσιακή Δραστηριότητα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021 τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, και των Δήμων Δωδώνης και Ζίτσας, και θα πραγματοποιηθεί με όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα τα οποία θα ισχύουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Read More »
Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021» Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021» Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣΤο Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, με ομόφωνη απόφαση από την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων του, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10/10, καταδικάζει τις δολοφονικές επιθέσεις των ναζιστών εγκληματιών τις προηγούμενες ημέρες εναντίον αγωνιζόμενων μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Ένα χρόνο μετά την καταδικαστική απόφαση για τη φασιστική- ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής που αποτέλεσε τη δικαίωση τόσο των οικογενειών των θυμάτων όσο και του αγώνα του εργατικού λαϊκού κινήματος που με την πάλη και την αδιάλλακτη στάση του κατά του φασισμού δεν άφησε αυτόν να σταθεί σε καμιά γειτονιά, σε κανένα σωματείο, σε κανένα μαζικό χώρο, τα συμπεράσματα παραμένουν επίκαιρα και ζωντανά. Οι πρόσφατες επιθέσεις έρχονται να υπενθυμίσουν με τον πιο χειροπιαστό τρόπο το εγκληματικό πρόσωπο του φασισμού, ότι ο φασισμός είναι γέννημα- θρέμμα του εκμεταλλευτικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξαν και τις ευθύνες που φέρει η κυβέρνηση με την προκλητική ανοχή με το επιχείρημα του «μεμονωμένου περιστατικού» και την ακόμη πιο προκλητική και ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων που αναπαράγεται από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ΜΜΕ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ξαμόλησαν τα μαντρόσκυλα του συστήματος σε μια περίοδο που δυναμώνουν οι αγώνες του εργατικού-λαικού κινήματος για να σπείρουν φόβο και τρομοκρατία. Με την ανοχή κυβέρνησης και αστυνομίας οι ναζί αλωνίζουν αποδεικνύοντας αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει το ταξικό εργατικό κίνημα: κανένας εφησυχασμός, καμία επανάπαυση. Με το φασισμό δεν ξεμπερδέψαμε αφού δεν έχουμε «ξεμπερδέψει» με το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει.

Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις της περασμένης Πέμπτης σε όλες τις πόλεις της χώρας έδειξαν ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει αντανακλαστικά, είναι σε εγρήγορση. Έδωσαν ηχηρή απάντηση και έστειλαν το μήνυμα: το ταξικό εργατικό κίνημα δεν πρόκειται να υποταχθεί στις προσπάθειες εκφοβισμού και τρομοκράτησης του λαού!

Μόνο ο ανειρήνευτος, οργανωμένος, συλλογικός και μαζικός αγώνας των εργαζομένων, της νεολαίας, όλου του λαού που θα στοχεύει στον πραγματικό αντίπαλο, το εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά το φασισμό, μπορεί να τον αντιμετωπίσει!

ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ, ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ!
Read More »
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 13, 2021 Rating: 5

Σελίδες