Θεσπρωτία: Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Θεσπρωτία: Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν


Επιτέλους και μία φορά οι υπεύθυνοι, στην προκειμένη περίπτωση η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, τηρούν το ρητό "καλυτερα το προλαμβανειν παρα το θεραπευειν".


Έτσι, εδώ και μερικές ημέρες, μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, καθαρίζουν την παραποτάμια περιοχή του Καλαμά, αμέσως μετά από το φράγμα Ραγίου.

Οι περσινές καταστροφές που προκάλεσε το πλημμυρισμένο ποτάμι, γίνετε προσπάθεια να αποτελέσουν κακές αναμνήσεις.


Μέσα στην εβδομάδα, πρόκειται να ανοιχτούν και τα δύο θυροφράγματα, ώστε να βοηθηθεί και ο αυτοκαθαρισμός του φράγματος από τα φερτά υλικά του ποταμού.
Read More »
Θεσπρωτία: Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν Θεσπρωτία: Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

48.100€ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
48.100€ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2010/05/cleaning-forest-roads-pieria.jpg
 
1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 48.100,16 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 23%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι τις 29-10-2015, ημέρα Πέμπτη . Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361103, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Μαρία Νάκα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

i. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ανήκουν στην Α1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, είτε

ii. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

iii. Προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων i, ii και iii σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 785,00 ΕΥΡΩ € με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 03/06/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Read More »
48.100€ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 48.100€ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Πρόσκληση σε σύσκεψη υπέρ της Συρίας

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Ηγουμενίτσα: Πρόσκληση σε σύσκεψη υπέρ της Συρίας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ την Τρίτη 13/10 στο Πάνθεον στις 7 μ.μ.
Η ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – Αριστερή Αντιϊμπεριαλιστική Συνεργασία ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ καλεί όλο το δημοκρατικό κόσμο της Θεσπρωτίας, όλους τους συλλόγους, τα σωματεία, συλλογικότητες, οργανώσεις και κόμματα σε σύσκεψη για διοργάνωση αντιπολεμικής - αντιϊιμπεριαλιστικής διαδήλωσης στην Ηγουμενίτσα.

Ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών!

Να καταγγείλουμε τους βομβαρδισμούς και τις επιδρομές όλων των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας, ενάντια στο Συριακό λαό.

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμική επιχείρηση ενάντια στο Συριακό λαό και άλλους λαούς!

Αλληλεγγύη στο Συριακό λαό

Καταγγελία του εγκλήματος στην Άγκυρα και αλληλεγγύη στον Τούρκικο λαό

Αλληλεγγύη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού

Μέτωπο των λαών ενάντια σε όλες τις ιμπεριαλιστικές επιδρομές!


Να συμβάλλουμε στο να συγκροτηθεί μαζικό αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ενάντια στους ιμπεριαλιστές «προστάτες», τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, τις Βάσεις!

Να εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες!
Read More »
Ηγουμενίτσα: Πρόσκληση σε σύσκεψη υπέρ της Συρίας Ηγουμενίτσα: Πρόσκληση σε σύσκεψη υπέρ της Συρίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Λαθραίο καπνό και κλεμμένη εξωλέμβιο σταμάτησαν στα Ελληνοαλβανικά σύνορα

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Λαθραίο καπνό και κλεμμένη εξωλέμβιο σταμάτησαν στα Ελληνοαλβανικά σύνορα
 

Οι τελωνειακοί του Τελωνείου Κακαβιάς διέκοψαν την πορεία αλβανού υπηκόου, ο οποίος αποπειράθηκε να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος, μεταφέροντας 2,850 κιλά καπνού επιμελώς κρυμμένα σε αλβανικό όχημα, χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι. Τα λαθρεμπορεύματα και το όχημα κατασχέθηκαν για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας και εισπράχθηκε το πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας.

Σε άλλη περίπτωση, οι τελωνειακοί κατέσχεσαν κλεμμένο από το Ηράκλειο εξωλέμβιο κινητήρα, τον οποίο έλληνας υπήκοος αποπειράθηκε να μεταφέρει εκτός του ελληνικού εδάφους.

Read More »
Λαθραίο καπνό και κλεμμένη εξωλέμβιο σταμάτησαν στα Ελληνοαλβανικά σύνορα Λαθραίο καπνό και κλεμμένη εξωλέμβιο σταμάτησαν στα Ελληνοαλβανικά σύνορα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Ανδρουλάκη για την καταστροφή του Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χειμάρας

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Ανδρουλάκη για την καταστροφή του Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χειμάρας 
 
 https://aoratospolemostheblog0.files.wordpress.com/2015/08/ceb9-cebd-cf84cebfcf85-ceb1ceb3ceafcebfcf85-ceb1ceb8ceb1cebdceb1cf83ceafcebfcf85-cf83cf84ceb9cf82-ceb4cf81cf85cebcceacceb4ceb5cf82.jpg?w=800&h=600&crop=1
 
"Η διαφύλαξη της ανεξιθρησκείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαχείρισης της περιουσίας συνιστά θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης" τονίζει ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση κ. Χαν απαντώντας στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη για την παράνομη κατεδάφιση του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χειμάρρας. 
 
Συγκεκριμένα ο Επίτροπος εκφράζοντας ουσιαστικά την αντίθεσή του με την κίνηση των Αλβανικών Αρχών να κατεδαφίσουν τον Ιερό Ναό, τονίζει ότι "τέτοιου είδους ριζικές αποφάσεις όπως είναι μία κατεδάφιση επιτρέπεται να λαμβάνονται μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αφού έχει ολοκληρωθεί διοικητική διαδικασία σχετική με τα δικαιώματα των ιδιοκτητών του κτιρίου, συνεκτιμωμένου του δικαιώματος ασκήσεως προσφυγής". 
 
Επίσης σημειώνει ότι Επιτροπή παρακολουθεί και θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί καθώς και την σημασία που δίνει στην διαφύλαξη της Θρησκευτικής Ελευθερίας στην Αλβανία στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ/Αλβανίας της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 
Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως αναφέρεται και στην Απάντηση του Επιτρόπου, εντός των προσεχών εβδομάδων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας θα δημοσιεύσει την ετήσια Έκθεσή της για την Αλβανία, όπου το θέμα της ανεξιθρησκείας έχει ιδιαίτερο ρόλο. 
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Απάντησης του Επιτρόπου Χαν καθώς και το κείμενο της Ερώτησης του κ. Ανδρουλάκη. 
 
Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής Eυρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατεδάφιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Dhërmi. 
Έκτοτε παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το θέμα - και θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση - μέσω της οικείας αντιπροσωπείας στα Τίρανα. 
Η σύμφωνη με το κράτος δικαίου διαφύλαξη της ανεξιθρησκείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαχείρισης της περιουσίας συνιστά θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανεξιθρησκεία και η ελεύθερη έκφραση των πεποιθήσεων συνιστούν θεμελιώδεις ελευθερίες· εδώ εγγράφεται κάθε θρησκεία και πεποίθηση - μεταξύ άλλων και αυτές που δεν αποτελούν παραδοσιακές εκφάνσεις σε συγκεκριμένη χώρα, όπως και οι πεποιθήσεις ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και οι φιλοσοφικές και οι μη ομολογιακές πεποιθήσεις. 
Η Επιτροπή αποδίδει εξαιρετικά μεγάλη σημασία εις ό,τι αφορά τη θρησκευτική ελευθερία στην Αλβανία, και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το συγκεκριμένο ζήτημα, στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ/Αλβανίας και στις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
Δεν είναι σαφή τα εν προκειμένω ακριβή δεδομένα εις ό,τι αφορά την ιδιοκτησία της εκκλησίας και του οικοπέδου, καθώς και τα της μεταχειρίσεως των εικόνων. 
Συνεκτιμώντας, ωστόσο, τη θεμελιώδη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας, τέτοιου είδους ριζικές αποφάσεις, όπως είναι μια κατεδάφιση, επιτρέπεται να λαμβάνονται μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αφού έχει ολοκληρωθεί διοικητική διαδικασία σχετική με τα δικαιώματα των ιδιοκτητών του κτιρίου, συνεκτιμωμένου του δικαιώματος ασκήσεως προσφυγής. 
Οι αλβανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι θα οικοδομηθεί νέα εκκλησία στον ίδιο χώρο, βάσει, μάλιστα, του αρχαίου σχεδιασμού της. 
Εντός των προσεχών εβδομάδων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί στη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσής της για την Αλβανία· το θέμα της ανεξιθρησκείας περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 23 : Δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα. 
 
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-012194/2015 προς την Επιτροπή Nikos Androulakis (S&D) 
Θέμα: Καταστροφή του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χειμάρρας 
 
Στις 04:00 το πρωί της 26ης Αυγούστου κατεδαφίστηκε από τις αλβανικές αρχές ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χειμάρρας. 
Η κατεδάφιση έρχεται σε συνέχεια επεισοδίων στην περιοχή. 
Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας καταδίκασε σκληρά αυτά τα γεγονότα, «που θίγουν την περιουσία και την ελευθερία της θρησκευτικής πίστεως» και ζήτησε από την αλβανική κυβέρνηση να αναλάβει τις νομικές ευθύνες που απορρέουν από το Νόμο αριθ. 10057/22.01.2009 
«Για την επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας» που εγγυάται το άθικτο (απαραβίαστο) των χωρών λατρείας και την προστασία τους από το κράτος. 
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες εξομάλυνσης από τους πιστούς, της κατεδάφισης προηγήθηκαν οι προκλητικές δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού κ. Ράμα ο οποίος δήλωσε ότι «είναι για γέλια και για κλάματα που ένα οικοδόμημα σαν γκαράζ το ονομάζουν εκκλησία». 
 
Έχοντας υπόψη ότι:
- Η Αλβανία είναι χώρα υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
- Ότι ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας είναι βασικό κριτήριο στην διαδικασία ένταξης 
 
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
- Γνωρίζει το γεγονός; 
- Σε τι κινήσεις θα προβεί για να διασφαλιστεί η θρησκευτική ελευθερία των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Αλβανία καθώς και η ανακατασκευή του Ναού που παρανόμως κατεδαφίστηκε;
Read More »
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Ανδρουλάκη για την καταστροφή του Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χειμάρας Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Ανδρουλάκη για την καταστροφή του Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες της Χειμάρας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας, Βασίλειος Ντάνης

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας, Βασίλειος Ντάνης


Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας, Βασίλειος Ντάνης, με δήλωση του στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογή προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

Στηρίζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει αποδείξει ότι είναι παρών και μπορεί να ανταπεξέλθει στα δύσκολα, εφαρμόζοντας μεταρρυθμίσεις με γνώμονα την δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και λειτουργικού κράτους, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της Αξιοκρατίας και της Αριστείας. 
Στηρίζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει απόψεις και ιδέες τις οποίες στηρίζει με επιχειρήματα και πάντα μιλάει με ευθύτητα και ειλικρίνεια. 
Στηρίζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί πάνω από την μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη, στηρίζω την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή της πορεία.

Βασίλειος Ι. Ντάνης
Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας
Read More »
Στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας, Βασίλειος Ντάνης Στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας, Βασίλειος Ντάνης Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

192.318,34€ τα καθαρά κέρδη του Δήμου Σουλίου από το Λάμποβο

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
192.318,34€ τα καθαρά κέρδη του Δήμου Σουλίου από το Λάμποβο

http://www.paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/lampovos2012_1a.jpg

Μετά και την οριστική επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, κάνουμε γνωστό τα τελικά δεδομένα (εισπράξεις - δαπάνες) του «ΛΑΜΠΟΒΟΥ» Παραμυθιάς που πραγματοποιήθηκε με ευθύνη και διαχείριση της Δημοτικής Αρχής από 4 έως 11 Οκτωβρίου 2015:

1. Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων που προέρχονται από μισθώσεις παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη, δημοτικών χώρων, καθώς και του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη, για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ανέρχεται στο ποσό των 238.271,00 (διακόσιων τριάντα οχτώ χιλιάδων διακόσιων εβδομήντα ένα ευρώ).

2. Το γενικό σύνολο των εξόδων (δαπάνες για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χημικές τουαλέτες WC), ανέρχεται στο ποσό των 45.952,66€ (σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα έξι λεπτών).

3. Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου, είναι 192.318,34 (εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες τριακόσια δέκα οχτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά).

Read More »
192.318,34€ τα καθαρά κέρδη του Δήμου Σουλίου από το Λάμποβο 192.318,34€ τα καθαρά κέρδη του Δήμου Σουλίου από το Λάμποβο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Καταρρέει το Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Καταρρέει το Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)
Από θαύμα δεν χτύπησε κάποιος από τους εργαζόμενους στα δικαστήρια Ηγουμενίτσας, όταν έπεσε ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, στις τουαλέτες του μεγάρου.

Ευτυχώς το ατύχημα σημειώθηκε νυχτερινές ώρες σήμερα, την ώρα που τα δικαστήρια ήταν κλειστά.

Το κτήριο, από την ώρα που παραδόθηκε στις αρχές του 2000, παρουσίασε τα πρώτα προβλήματα.

Με κάθε βροχή που πέφτει, το κτήριο γεμίζει νερά, τα οποία στάζουν πάνω από τα κεφάλια των εργαζομένων.


Αποτέλεσμα είναι να έχουν ήδη σαπίσει οι σωληνώσεις του καθώς και η ψευδοροφή., καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση επισκευή τους, πριν τραυματιστεί κανείς.


Read More »
Καταρρέει το Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Καταρρέει το Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Μια ακόμα δικαίωση για το ΟΣΤΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Μια ακόμα δικαίωση για το ΟΣΤΡΙΑ
ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στην «Διαύγεια» έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθμ. 2208/50093/28.09.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία γίνεται δεκτή στο σύνολο της η από 17.07.2015 Προσφυγή του Κωνσταντίνου Σακαρέλη, διαχειριστή του καταστήματος «ΟΣΤΡΙΑ» στην Παραλία Δρεπάνου Ηγουμενίτσας. Με την Προσφυγή του αυτή ο ανωτέρω επιχειρηματίας, με την νομική συνδρομή του Δικηγόρου Χρήστου Καρβούνη, στρεφόταν κατά της υπ’ αριθμ. 1038/2015 Αποφάσεως του Δημάρχου Ηγουμενίτσας και της υπ’ αριθμ. 52/2015 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ηγουμενίτσας, με τις οποίες ανακαλούνταν η άδεια λειτουργίας του καταστήματος «ΟΣΤΡΙΑ».

Το θέμα είχαμε αναδείξει και στο παρελθόν, εντός του καλοκαιριού, όταν βιαστικά και χωρίς καμία θεμελίωση ή τεκμηρίωση, αντίθετα εμμονικά και σχεδόν ετσιθελικά, στο μέσο του καλοκαιριού, στην συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2015, επιχειρήθηκε και τελικά, παρά τις ενστάσεις και προβληματισμούς των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που ανήκουν στην αντιπολίτευση, και τις θέσεις του επιχειρηματία, όπως τεκμηριωμένα παρουσίασε ο Δικηγόρος του, αποφασίσθηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του «ΟΣΤΡΙΑ». Η εκτέλεση, βέβαια, της αποφάσεως αυτής, και κυρίως της αποφάσεως του Δημάρχου, που ακολούθησε, ανεστάλη με προσωρινή Διαταγή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας και επέτρεψε την –έστω- καθυστερημένη λειτουργία του «ΟΣΤΡΙΑ» και δεν άφησε το Δρέπανο και τους λουόμενους χωρίς εξυπηρέτηση, αλλά έδωσε δουλειά και σε αρκετούς, νέους κυρίως, συνδημότες μας.

Με την απόφαση του, όμως, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, καταδεικνύει την αντιφατική και παράδοξη, έως επικίνδυνη για τα συμφέροντα του Δήμου και προφανώς όλων των δημοτών μεθοδολογία και πρακτική, την οποία επέλεξε ο Δήμαρχος και ο στενός πυρήνας λήψης των αποφάσεων στον Δήμο Ηγουμενίτσας. 
 
Στην απόφαση αυτή εξιστορούνται λεπτομερώς οι αγώνες και οι προσπάθειες των τελευταίων 25 περίπου ετών από την πλευρά του Δήμου Ηγουμενίτσας να κατοχυρώσει πραγματικά δικαιώματα κυριότητας επί του Δρεπάνου και εκμετάλλευσης αυτού προς το συμφέρον του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η παρούσα, όμως, Διοίκηση θέτει τους αγώνες αυτούς σε μεγάλο κίνδυνο και κάνει ό,τι μπορεί για να «χάσει» ο Δήμος Ηγουμενίτσας τα δικαιώματα αυτά, είτε γιατί δεν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των επιλογών της, είτε για άλλους –δικούς της και προς το παρόν ανεξήγητους- λόγους.

Στην Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας καταγράφονται με σαφήνεια οι πλημμέλειες και παραλείψεις του Δήμου Ηγουμενίτσας, που οδήγησαν στην λήψη λανθασμένων αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημάρχου Ηγουμενίτσας: Καμία τεκμηρίωση και καμία αιτιολογία, όπως ο Νόμος απαιτεί, δεν έχουν οι αποφάσεις αυτές.

Είναι πολύ σοβαρή απόφαση η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος και αμφιβάλουμε εάν έχει ληφθεί παρόμοια απόφαση τα τελευταία σαράντα χρόνια στην περιοχή μας. Είναι δε τόσο σοβαρή, που ο Νόμος απαιτεί απόλυτη τεκμηρίωση και επαρκή αιτιολογία, ώστε να έχει νόμιμη βάση, γιατί άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους και τίθεται σε κίνδυνο η επιβίωση τους. Αυτή η αιτιολογία στις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημάρχου απουσιάζει εντελώς.

Αξίζει να θυμίσουμε, πως ο ανωτέρω επιχειρηματίας με Αίτηση του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας δήλωσε εγγράφως την βούληση του να αποχωρήσει από το «ΟΣΤΡΙΑ» την 1η Οκτωβρίου 2015, ώστε ν’ αποφευχθούν χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες και να καταβάλει τα οφειλόμενα στον Δήμο Ηγουμενίτσας, όπως αυτά καθορίζονται στην Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 73/26.03.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας. 
 
Απάντηση δεν έλαβε, αντίθετα ο Δήμαρχος και η «ηγετική ομάδα» του Δήμου Ηγουμενίτσας ανάλωσαν όλο το καλοκαίρι και περισσή ενέργεια, εγκαταλείποντας την πόλη και τον Δήμο στην μοίρα της, στα σκουπίδια και στα αδέσποτα, προσπαθώντας με μένος να κλείσουν μία επιχείρηση: ΟΧΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΙΑ. Λες και περισσεύουν οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Το ερωτηματικό παραμένει: ποια ανάγκη υπάρχει να καταφεύγει ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε παρόμοιες εκβιαστικές ενέργειες κατά δημοτών του; Ποιος θα αποζημιώσει τον επιχειρηματία για τα διαφυγόντα κέρδη και τις δικαστικές δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε; Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τα πλειοψηφούντα μέλη της από την τσέπη τους; Ή όλοι εμείς; 
 
Αναζητήσαμε τον συνδημότη μας-επιχειρηματία και τον Δικηγόρο του, για να μας σχολιάσουν την τελευταία εξέλιξη και διακρίναμε περισσότερο απογοήτευση για τις πρακτικές του Δήμου, παρά χαρά για μία ακόμη δικαίωση τους.
Read More »
Μια ακόμα δικαίωση για το ΟΣΤΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μια ακόμα δικαίωση για το ΟΣΤΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στο Καριώτι Παραμυθιάς (+ΦΩΤΟ)

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στο Καριώτι Παραμυθιάς (+ΦΩΤΟ)


Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Καριώτι του Δήμου Σουλίου.


Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετωπικά.


Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός ΙΧ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.


Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαίας Παραμυθιάς.
Read More »
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στο Καριώτι Παραμυθιάς (+ΦΩΤΟ) Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στο Καριώτι Παραμυθιάς (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

ΚΠΕ Φιλιατών: Εθελοντική δράση καθαρισμού του ποταμού Καλπακιώτικου

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
ΚΠΕ Φιλιατών: Εθελοντική δράση καθαρισμού του ποταμού Καλπακιώτικου


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου καθαρισμός του πυθμένα και του παρόχθιου τμήματος του Καλπακιώτικου (παραπόταμου του Καλαμά) που διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση HELMEPA, η οποία παρείχε τον εξοπλισμό. Στη δράση συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών.

Αρχικά οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την οικολογική σημασία του Καλπακιώτικου για την περιοχή μας και τους κινδύνους που διατρέχει εξαιτίας της μόλυνσης. Στη συνέχεια έγινε ιστορική αναδρομή και αναφορά σε πολιτισμικά στοιχεία που σχετίζονται με το ποτάμι. Πριν τον καθαρισμό έγινε συζήτηση για τη σημασία του εθελοντισμού και την ανάγκη να λειτουργούμε ως ενεργοί πολίτες.

 
Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εβδομάδας.

Το Κ.Π.Ε. Φιλιατών συγχαίρει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Φιλιατών καθώς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν και που χάρη στην εθελοντική προσφορά τους περισυλλέγησαν και απομακρύνθηκαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Φιλιατών για την ευγενική παραχώρηση του λεωφορείου προκειμένου να μετακινηθούν οι μαθητές.

Read More »
ΚΠΕ Φιλιατών: Εθελοντική δράση καθαρισμού του ποταμού Καλπακιώτικου ΚΠΕ Φιλιατών: Εθελοντική δράση καθαρισμού του ποταμού Καλπακιώτικου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της δωρεάς της Αρετής Ντρίτσου στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της δωρεάς της Αρετής Ντρίτσου στο Νοσοκομείο Φιλιατών


Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της δωρεάς της Αρετής Ντρίτσου στην μνήμη του συζύγου της Φιλ . Ντρίτσου . Με την συγκεκριμένη δωρεά αγοράστηκε σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία σε διάφορα τμήματα – κλινικές του νοσοκομείου όπως Ακτινολογικό , Ουρολογικό , Γαστρεντερολογικό, Ορθοπεδικό κλπ.

Η κ. Ντρίτσου εκτιμώντας την αποτελεσματική και ουσιαστική συμβολή της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στην ταχύτατη ολοκλήρωση της, καθώς και της απήχησης στην τοπική κοινωνία , συνεχίζει την προσφορά της με την διάθεση νέου ποσού για την κάλυψη και άλλων αναγκών σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και λοιπές ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η Διοίκηση εκφράζει τις ευχαριστίες της και δεσμεύεται στην ταχύτατη υλοποίηση της νέας σημαντικής προσφοράς με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το ΓΝ. Φιλιατών.
Read More »
Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της δωρεάς της Αρετής Ντρίτσου στο Νοσοκομείο Φιλιατών Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της δωρεάς της Αρετής Ντρίτσου στο Νοσοκομείο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Προσπάθησαν να βγάλουν παράνομα στην Αλβανία 14.150 ευρώ & 34.500 ευρώ

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Προσπάθησαν να βγάλουν παράνομα στην Αλβανία 14.150 ευρώ & 34.500 ευρώ

http://www.candianews.gr/wp-content/uploads/2014/04/lefta1-620x330.jpg
 
Οι τελωνειακοί εντόπισαν αλβανό υπήκοο, ο οποίος αποπειράθηκε να εξέλθει του ελληνικού εδάφους, μεταφέροντας 14.150 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή. Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια κοινού αστυνομικού-τελωνειακού ελέγχου, εντοπίστηκε αλβανός υπήκοος, ο οποίος αποπειράθηκε να εξέλθει του ελληνικού εδάφους, μεταφέροντας 34.500 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή. Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Συνολικά, το τελευταίο τρίμηνο, το Τελωνείο Κακαβιάς εντόπισε τέσσερις περιπτώσεις μη δήλωσης ρευστών διαθεσίμων συνολικού ποσού 83.400 ευρώ στην έξοδο από Ελλάδα προς Αλβανία από αλβανούς υπηκόους. Σε όλες τις περιπτώσεις εισπράχθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Read More »
Προσπάθησαν να βγάλουν παράνομα στην Αλβανία 14.150 ευρώ & 34.500 ευρώ Προσπάθησαν να βγάλουν παράνομα στην Αλβανία 14.150 ευρώ & 34.500 ευρώ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Διαγωνισμός για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Διαγωνισμός για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPWZQBwejNxLJfYAThPkTrzAQ75xnP0U-2UNu6rqJnj1zmbpz1giJdZ4-4rXjaSfdqWcut63KVeOt70V6Usoeq0opgMbRX2YHz6947nzpY3AWVrVJUYhfLMSiZwl4UafEmqzTehoRVpRX9/s1600/%CE%9A%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9F+%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.jpg
 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης (μίσθωση) του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σελεύκειας .

Η διαδικασία ανάδειξης του πλειοδότη θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3 – Ηγουμενίτσα) στις 10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30΄π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Read More »
Διαγωνισμός για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας Διαγωνισμός για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Σε ρέμα το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε 27χρονος

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Σε ρέμα το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε 27χρονος


Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα μεταφέρθηκε ένας 27χρονος, ύστερα από τροχαίο ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό του.
Το όχημα κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο Κουτσελιού- Ελληνικού. Λόγω της ολισθηρότητας από τη βροχή που είχε προηγηθεί ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, μέσα σε ρέμα.Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Ο νεαρός ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο.
Read More »
Σε ρέμα το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε 27χρονος Σε ρέμα το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε 27χρονος Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης


Συνελήφθησαν, χθες (11-10-2015) στην Κακαβιά Ιωαννίνων, σε διαφορετικές περιπτώσεις, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς, δύο αλλοδαποί που αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

· Χθες το απόγευμα, ένας 37χρονος υπήκοος Σερβίας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Ελβετικών Αρχών, διότι κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013 εισήγαγε από τις Βρυξέλλες στην Ελβετία τουλάχιστον (1,5) κιλά κοκαΐνης.

· Χθες το μεσημέρι, ένας 56χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, για ζωοκλοπή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα (12-10-2015) στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Read More »
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Νεκρός στο κυνήγι 67χρονος

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Νεκρός στο κυνήγι 67χρονος


Στο κυνήγι άφησε την τελευταία του πνοή ένας 67χρονος. Ο 67χρονος ο οποίος εντοπίστηκε νωρίτερα σε δασική περιοχή του Γραμμένου, χωρίς τις αισθήσεις του, τελικά δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή.

Ο θάνατός του σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Το πρωί είχε φύγει με την παρέα του, για να κάνουν το αγαπημένο τους χόμπι.

Όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά.

Όμως αργότερα κι ενώ το κυνήγι εξελίσσονταν βρέθηκε από τον φίλο του, αναίσθητος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ προκειμένου να τον ανασύρουν καθώς η περιοχή ήταν δύσβατη. Όμως ο 67χρονος δεν τα κατάφερε.
Read More »
Νεκρός στο κυνήγι 67χρονος Νεκρός στο κυνήγι 67χρονος Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Μετωπική σύγκρουση με δύο τραυματίες

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Μετωπική σύγκρουση με δύο τραυματίες


Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Γιάννινα.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή της Λεωφόρου Γράμμου με την οδό Βάρναλη, όταν το ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά δε άλλο διερχόμενο ΙΧ.

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ για αρκετή ώρα επικράτησε κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή.
Read More »
Μετωπική σύγκρουση με δύο τραυματίες Μετωπική σύγκρουση με δύο τραυματίες Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Τέλος Οκτωβρίου οι προσφορές για τους υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Τέλος Οκτωβρίου οι προσφορές για τους υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα
 
 
Δεύτερη ευκαιρία θα έχουν τα ΕΛΠΕ και η Energean Oil προκειμένου να υποβάλουν βελτιωμένες προσφορές για την ανάληψη της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στις χερσαίες περιοχές «Αρτα -Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «ΒΔ Πελοπόννησο».

Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος “μνηστήρας” είχαν κληθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης να βελτιώσουν την αρχική τους προσφορά, όπως και έκαναν. Tώρα θα κληθούν από την Επιτροπή να υποβάλλουν την τελική τους προσφορά ή να δηλώσουν ως τελική την ήδη κατατεθειμένη, σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο (μπόνους υπογραφής, μίσθωμα Δημοσίου, κλπ) με καταληκτική προθεσμία την 30η Οκτωβρίου.

Καλό θα ήταν να μη δοθεί και νέα παράταση, εκτιμούν πηγές του υπουργείου, που θεωρούν ότι οι τρεις εβδομάδες που απομένουν μέχρι τη καταληκτική προθεσμία είναι υπεραρκετές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η πρώτη φορα που η Επιτροπή είχε ζητήσει από τους δύο «μνηστήρες» να καταθέσουν βελτιωμένη προσφορά είχε καταληκτική προθεσμία τις 8 Σεπτεμβρίου. Οι δύο εταιρείες ανταποκρίθηκαν, ωστόσο κρίθηκε ότι το ύψος των προσφορών θα έπρεπε να είναι υψηλότερο.

Για την ιστορία θυμίζουμε ότι η προκήρυξη για τη διενέργεια ερευνών για υδρογονάνθρακες, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 5 Νοεμβρίου 2014 και μετά από τρεις μήνες, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου 2015, κατατέθηκαν οι προσφορές από τις ελληνικές εταιρίες ΕΛΠΕ και Energean Oil and Gas.

Τα ΕΛΠΕ κατέθεσαν φακέλους για τις περιοχές Άρτα – Πρέβεζα και Βορειοδυτική Πελοπόννησος, και η Energean για τις περιοχές Άρτα – Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία.

Οι τρεις αυτές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πλέον ελπιδοφόρες, καθώς έχουν καταστεί αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας με σεισμικά και γεωτρήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα στην Αιτωλοακαρνανία γεωτρήσεις είχε πραγματοποιήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η αμερικανική Triton και στη Δυτική Πελοπόννησο η βρετανική Enterprise (η εταιρία αυτή στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Shell).

Ενδιαφέρον για έρευνες στις τρεις περιοχές εκδήλωσε στις αρχές του 2014 η ιταλική ενεργειακή εταιρία ΕNEL, η οποία και προκάλεσε την έναρξη της προβλεπόμενης από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία διαδικασίας. Η πρότασή της έγινε αποδεκτή από το υπουργείο και στις 23 Ιουλίου του 2014 υπεγράφη η απόφαση από τον τότε υπουργό Γιάννη Μανιάτη για την επιλογή της «σύμβασης μίσθωσης» ως του τύπου σύμβασης που υιοθετεί το υπουργείο και στις 31 Ιουλίου η απόφαση για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. Ωστόσο, τελικά η ΕNEL ανέκρουσε πρύμναν.
Read More »
Τέλος Οκτωβρίου οι προσφορές για τους υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα Τέλος Οκτωβρίου οι προσφορές για τους υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός στο Ράγιο Θεσπρωτίας με 15 κιλά κάνναβη

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός στο Ράγιο Θεσπρωτίας με 15 κιλά κάνναβη
 

Συνελήφθη, χθες (11-10-2015) το μεσημέρι στο Ράγιο Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, ένας 50χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 50χρονος, βρέθηκαν στο χώρο αποσκευών του αυτοκίνητου, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, είκοσι ένα (21) δέματα που περιείχαν κάνναβη, βάρους (14.724) γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών και ένα κινητό τηλέφωνο, κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας.

Read More »
Συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός στο Ράγιο Θεσπρωτίας με 15 κιλά κάνναβη Συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός στο Ράγιο Θεσπρωτίας με 15 κιλά κάνναβη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Άκρως επικίνδυνος δρόμος στον οικισμό Αρίλα στην Πέρδικα

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Άκρως επικίνδυνος δρόμος στον οικισμό Αρίλα στην Πέρδικα

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
villioue@apdhp-dm.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης info@gedd.gr
- Ράδιο Ηγουμενίτσα
- Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού info@gnto.gr
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (European Commision Of Tourism), grow-f4@ec.europa.eu
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων info@gtp.gr


ΘΕΜΑ: «Άκρως επικίνδυνος δρόμος στον Οικισμό Αρίλα, Πέρδικα»

Στης 29/6/2015, είχα κάνει καταγγελία στην ιστοσελίδα του Ράδιο Ηγουμενίτσα για τον κατεστραμμένο δρόμο στον οικισμό Αρίλα Πέρδικα. 
Η δημοσίευση έγινε την ίδια κιόλας μέρα, δείτε εδώ http://radio-igoumenitsa-892.blogspot.gr/2015/06/blog-post_754.html και την κοινοποίησα σε διάφορους φορείς. 
 
Από της 29/6/2015 μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η αποκατάσταση του δρόμου, με αποτέλεσμα εφόσον έχουμε ήδη μπει στον χειμώνα, με δυνατές βροχές και καταιγίδες, η κατάσταση να χειροτερεύει και πολύ επικίνδυνα. 
 
Τα χώματα υποχωρούν κάθε μέρα, και το οδόστρωμα που έχει απομείνει για την διέλευση των οχημάτων είναι πολύ μικρό, στενό. 
 
Αν επεκταθεί η ζημιά, που είναι πολύ πιθανόν, τότε ο οικισμός θα αποκοπεί και δεν θα υπάρχει πρόσβαση διότι δεν υφίσταται εναλλακτική διαδρομή. 
 
Η κατάσταση αυτή στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου, είναι γνώριμη στον Δήμο Ηγουμενίτσας από την πρώτη στιγμή, εφόσον σε λίγες μέρες κλείνει 1 χρόνο αυτή η ζημιά.

Θα ήθελα να μας ενημερώσει ο Δήμος Ηγουμενίτσας για τις ενέργειες που έχει προβεί, το χρονικό περιθώριο της αποκατάστασης του δρόμου, καθώς και την εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκατάσταση. 
 
Ελπίζω οι ερωτήσεις που θέτω να απαντηθούν σύντομα, καθώς πιστεύω πως ήδη έχει μεριμνήσει ο Δήμος και συνεπώς τις απαντήσεις τις έχει έτοιμες. 
 
Το να μείνει ο δρόμος άλλον έναν χειμώνα έτσι, είναι άκρως επικίνδυνο, όχι μόνον διότι θα αποκοπεί ο οικισμός, όχι μόνο μην πέσει κάποιο αυτοκίνητο και στοιχίσει σε ανθρώπινες ζωές, αλλά ακόμα και αν δεν μεγαλώσει η ζημιά σε πλάτος, τα χώματα που υποχωρούν μαζί με τις πέτρες κάτω από το οδόστρωμα, τερματίζουν στον ακριβώς από κάτω δρόμο, ο οποίος είναι και ο βασικός δρόμος προς τις παραλίες Καραβοστάσι, Αρίλας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ξενοδοχειακών Μονάδων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Εστιατορίων, και Κατοικιών. 
 
Άρα το πρόβλημα επεκτείνετε και ο βαθμός επικινδυνότητας είναι τεράστιος, διότι δεν αφορά μόνο στο σημείο της ζημιάς, αλλά και σε άλλο σημείο εξαιτίας της ζημιάς.

Μετά τιμής
Βαφειάδης Αναστάσιος
Read More »
Άκρως επικίνδυνος δρόμος στον οικισμό Αρίλα στην Πέρδικα Άκρως επικίνδυνος δρόμος στον οικισμό Αρίλα στην Πέρδικα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Ημερίδα στην Ηγουμενίτσα με θέμα: «Αντιμετώπιση των απωλειών από ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας (θηλαστικά και πτηνά) σε υδατοκαλλιέργειες»

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Ημερίδα στην Ηγουμενίτσα με θέμα: «Αντιμετώπιση των απωλειών από ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας (θηλαστικά και πτηνά) σε υδατοκαλλιέργειες» 
 
 http://meganisinews.eu/wp-content/uploads/2013/03/Sea-Th-Im10.jpg
 
Read More »
Ημερίδα στην Ηγουμενίτσα με θέμα: «Αντιμετώπιση των απωλειών από ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας (θηλαστικά και πτηνά) σε υδατοκαλλιέργειες» Ημερίδα στην Ηγουμενίτσα με θέμα: «Αντιμετώπιση των απωλειών από ψαροφάγα είδη της άγριας πανίδας (θηλαστικά και πτηνά) σε υδατοκαλλιέργειες» Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Βυθίστηκε ιστιοφόρο σκάφος (+ΦΩΤΟ)

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Βυθίστηκε ιστιοφόρο σκάφος (+ΦΩΤΟ)
 

Εντοπίστηκε, πρωινές ώρες εχτές, το Ι/Φ σκάφος «KASTOS» σημαίας Βρετανίας, ημιβυθισμένο εντός του λιμένα Πρέβεζας.
Το ανωτέρω σκάφος βρισκόταν σε παραβολή στο λιμένα Πρέβεζας και λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (Ν-ΝΑ 7-8 μποφόρ) προσέκρουσε στον προβλήτα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ρήγματα και εισροή υδάτων και το σκάφος να βυθιστεί. 
 

 
Από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό φράγμα και απορροφητικά υλικά με τη συνδρομή πλωτού περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δυτών της Λέσχης Καταδρομέων Πρέβεζας.
Με τη βοήθεια συνεργείου το σκάφος ανελκύστηκε και μεταφέρθηκε σε νεωλκείο της περιοχής.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας.
Read More »
Βυθίστηκε ιστιοφόρο σκάφος (+ΦΩΤΟ) Βυθίστηκε ιστιοφόρο σκάφος (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

Διορθώθηκε η βλάβη στο «EUROFERRY EGNAZIA» Με άλλο πλοίο της εταιρίας ταξίδεψαν οι επιβάτες για Πάτρα

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
Διορθώθηκε η βλάβη στο «EUROFERRY EGNAZIA» 
Με άλλο πλοίο της εταιρίας ταξίδεψαν οι επιβάτες για Πάτρα 

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το προσωπικό του Ε/Γ – Ο/Γ «EUROFERRY EGNAZIA» σημαίας Ιταλίας με τη συνδρομή μεγάλων γερανοφόρων οχημάτων τοποθέτησε τον πύρο στο άνω μέρος της αριστερής μπουκάλας υδραυλικού συστήματος ανύψωσης καταπέλτη και πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ανύψωση του καταπέλτη.
Στη συνέχεια ανωτέρω πλοίο μεθόρμισε και πρυμνοδέτησε στη ράμπα Νο4 λιμένα Εξωτερικού Ηγουμενίτσας όπου πραγματοποίησε καθέλκυση του καταπέλτη και αποβίβαση με ασφάλεια όλων των επιβατών και οχημάτων.
Εξήντα τέσσερις (64) επιβάτες , τέσσερα (04) Ι.Χ.Ε. οχήματα, εξήντα τέσσερα (64) Φ/Γ οχήματα και τρία (03) τρέιλερ που είχαν προορισμό το λιμάνι της Πάτρας επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ – Ο/Γ «EUROFERRY OLYMPIA» σημαίας Ιταλίας, το οποίο και απέπλευσε στις 04:27.
Read More »
Διορθώθηκε η βλάβη στο «EUROFERRY EGNAZIA» Με άλλο πλοίο της εταιρίας ταξίδεψαν οι επιβάτες για Πάτρα Διορθώθηκε η βλάβη στο «EUROFERRY EGNAZIA»  Με άλλο πλοίο της εταιρίας ταξίδεψαν οι επιβάτες για Πάτρα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5

9 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015
9 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
Την πρόσληψη εννέα συμβασιούχων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α’ Φάση)».

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας δύο μηνών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 19 Οκτωβρίου 
 
Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
 • 1 θέση ΠΕ Πολιτικό Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
 • 2 θέσεις ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2
 • 2 θέσεις ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών 2
 • 4 θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών 4
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ.

Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου και με λογιζόμενο πρόσληψης την ανάρτηση στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ της σχετικής απόφασης πρόσληψης, ύστερα από την έκδοση του προβλεπόμενου από τον νόμο Φ.Ε.Κ.

Η απασχόληση του προσωπικού γίνεται για το ανωτέρω αναφερόμενο διάστημα, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εξέλιξης της πορείας του έργου και της ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2665029177
Read More »
9 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 9 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 12, 2015 Rating: 5
Blog Pop-up

Σελίδες