Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδοχωρίου

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδοχωρίου


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ.
Έναρξη μαθημάτων εκμάθησης παραδοσιακών χορών.
Τετάρτη 05/10/2022
Ώρα 19:00.
3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.
Τμήματα ενηλίκων και παιδιών.
Τιμή 10 ευρώ το μήνα.
Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και εδώ.
Read More »
Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδοχωρίου Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαδοχωρίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Toυ Γιάννη Στάθη

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Toυ Γιάννη Στάθη


Toυ Γιάννη Στάθη, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών. (ΣΕΟΔΙ) *
Άρθρο στο περιοδικό Finance Pro. Τεύχος Σεπτεμβρίου 2022 . Expert View .

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής* και τη βελτίωση η οποία διαπιστώνεται σε σχέση με παλαιότερες περιόδους , η Ελλάδα παραμένει στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απώλεια εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), με το δημόσιο ταμείο να σημειώνει απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι οξύτατο. Σύμφωνα με μελέτες ,η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, γεγονός το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάστασή της.

Εκτίμηση μεγέθους φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.
Προφανώς, το ακριβές μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα δεν μπορεί να προσδιορισθεί εύκολα . Μπορούν να διατυπωθούν μόνο εκτιμήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τον συσχετισμό ειδικών μελετών με τα ποσοστά τα παραβατικότητας και οι οποίες μετρούν στοιχεία ενδεικτικά του μεγέθους της. Οι προσεγγίσεις σύμφωνα με τις έρευνες είναι ότι το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα ποσοστό μεταξύ του 6% και 9% του ΑΕΠ.

Οι βασικές αιτίες της φοροδιαφυγής.
Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία οι παράμετροι οι οποίες καθορίζουν το ύψος της φοροδιαφυγής σε μια οικονομία είναι οι εξής: 1.Το ύψος των φορολογικών συντελεστών 2.Η πιθανότητα εντοπισμού του παραβάτη και τιμωρίας και 3. Το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων.

Η απόφαση για φοροδιαφυγή επηρεάζεται ουσιαστικά από αυτούς τους τρεις παράγοντες. Αν οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλοί, το κίνητρο για φοροδιαφυγή είναι προφανώς μικρότερο. Το κίνητρο για να φοροδιαφύγει κάποιος αυξάνεται αν οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους λειτουργούν αναποτελεσματικά, ή αν οι κυρώσεις στην περίπτωση σύλληψης δεν είναι σοβαρές . Αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο στην Ελλάδα ,η φοροδιαφυγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο και οι παράμετροι είναι οι ίδιες παντού.

Εξειδικεύοντας στην περίπτωση της Ελλάδας, οι αιτίες της φοροδιαφυγής θα μπορούσαν να συγχωνευτούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες :
1.Διαρθρωτικές στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας.
2.Ανισότητα στην κατανομή των φορολογικών βαρών
3.Νομικό πλαίσιο επιβολής ποινών και προστίμων
4.Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.

Με βάση ειδικές μελέτες και τη διεθνή εμπειρία τα βασικά αίτια της φοροδιαφυγής μπορεί να συνοψιστούν ειδικότερα στα εξής:
1. Διαρθρωτικές στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας: 
 Με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελληνική οικονομία , ο εντοπισμός και η σύλληψη της φοροδιαφυγής γίνεται ακόμη πιο δύσκολη τόσο στους άμεσους φόρους όσο και τους έμμεσους φόρους. Το φαινόμενο της αυξημένης φοροδιαφυγής στους τομείς αυτούς είναι υπαρκτό πρόβλημα σε όλες σχεδόν τις χώρες. Σε μία εποχή όμως συρρίκνωσης και επιδείνωσης της οικονομικής δραστηριότητας η αντιμετώπιση καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη. Επιπλέον, με την περιορισμένη δυνατότητα του κράτους να ελέγξει τον πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, προσέφευγε συχνά σε φορολογικές αμνηστίες (τις περίφημες περαιώσεις) οι οποίες είχαν ως συνέπεια , στην πράξη, να ανταμείβονται οι ασυνεπείς φορολογούμενοι και να κλονίζεται περαιτέρω η εμπιστοσύνη των συνεπών φορολογουμένων στην όποια αξιοπιστία των θεσμών .

2.Ανισότητα στην κατανομή των φορολογικών βαρών 
 Η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών θεωρείται ότι είναι σημαντικό κίνητρο για συμμόρφωση στη φορολογική νομοθεσία. . Πέραν όμως από την κατανομή των φορολογικών βαρών, η γενικότερη αντίληψη είναι, ότι και ο τρόπος διάθεσης των φορολογικών εσόδων δεν είναι ο ενδεδειγμένος , αφού η ποσότητα και η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών είναι χαμηλή και επομένως οι φόροι που καταβάλλει ο πολίτης δεν ανταποκρίνονται στις λογικές προσδοκίες . Με τη μείωση ή την επιδείνωση της ποιότητας των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει το Δημόσιο , η εμπιστοσύνη των φορολογουμένων σχετικά με την ανταποδοτικότητα των φόρων , βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

3.Νομικό πλαίσιο επιβολής ποινών και προστίμων : 
 Αφενός η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου και αφετέρου η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών, έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση χιλιάδων υποθέσεων στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα η έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων να απαιτεί πολλά χρόνια. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ συχνές φορολογικές αμνηστίες έχουν οδηγήσει χιλιάδες φορολογούμενους στο να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, διότι υποθέτουν και ελπίζουν ότι οι παραβάσεις τους είτε θα υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση είτε δεν θα τιμωρηθούν ποτέ.

4.Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.: 
Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού της χώρας μας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μία από τις βασικές αιτίες της φοροδιαφυγής. Η γραφειοκρατική δομή των φορολογικών υπηρεσιών, η αργή εισαγωγή και ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με την διαφθορά έχουν συμβάλει στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Οι διαρκείς αλλαγές στη νομοθεσία, οι ασάφεια πολλές φορές των νόμων, δημιουργεί τεράστιες αβεβαιότητες για το φορολογούμενο και αυξάνει το κόστος (χρηματικό και χρονικό ) των πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να είναι συνεπείς. . Το φορολογικό σύστημα αντί να απλοποιηθεί έγινε ακόμα πιο ασαφές και πιο πολύπλοκο. Η φορολογική διοίκηση δεν παρέχει αρκετή βοήθεια στον πολίτη, ο οποίος αναγκαστικά προσφεύγει σε φοροτεχνικά γραφεία , προφανώς με σημαντικό κόστος.

Προτεινόμενες λύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής παραμένει μια σοβαρότατη πρόκληση για όλα τα κράτη του κόσμου, ακόμα και για τα πιο ανεπτυγμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΟΣΑ έχουν αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ενώ υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία πολιτικών καταπολέμησης του προβλήματος από άλλες χώρες η οποία αξίζει να μελετηθεί. 
Οι διεθνείς έρευνες καταλήγουν σε μια σειρά από λύσεις οι οποίες κωδικοποιημένα προτείνουν:
-μείωση των συντελεστών φορολογίας
-εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος και επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
-αποτελεσματική και εντατική διενέργεια ελέγχων και αποτελεσματική περαίωση των φορολογικών υποθέσεων (μέσω διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών)
-βελτιστοποίηση της οργάνωσης και εκσυγχρονισμό των φορολογικών αρχών
-δημιουργία ηλεκτρονικής Φορολογικής Διοίκησης
-εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης, αύξηση των αποδοχών τους.
-καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, εφαρμογή αντικινήτρων.
-αυστηροποίηση των προστίμων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής
-δημιουργία σταθερού και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος
-σταδιακή αλλαγή στη διάρθρωση και εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας
-δημιουργία φορολογικής συνείδησης και καλλιέργεια φορολογικής παιδείας**

Είναι πραγματικότητα ότι τα τελευταία χρόνια , κατά την διάρκεια της σφοδρής οικονομικές κρίσης η οποία σάρωσε τη χώρα σε συνδυασμό με την την πίεση των θεσμών , έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, κυρίως στον χώρο της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης. Μένουν όμως να γίνουν ακόμα πολλά. Δυστυχώς το φορολογικό σύστημα μεταβάλλεται διαρκώς , παραμένει εξαιρετικά πολύπλοκο και ασαφές. Το θέμα της εξωδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις . Στα δικαστήρια ο όγκος των φορολογικών υποθέσεων παραμένει σημαντικός..
Η χώρα μας , αναμφισβήτητα χρειάζεται ένα νέο φορολογικό σύστημα. Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου φορολογικής μεταρρύθμισης απαιτεί συστηματική εργασία. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από ειδικούς . Τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ένα εθνικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού πλαισίου το οποίο θα είναι πιο απλό, ποιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το σημερινό , το οποίο θα είναι σταθερό και θα έχει διάρκεια. Η φοροδιαφυγή δεν πρόκειται να περιοριστεί δίχως να χτιστεί μία άλλη σχέση μεταξύ κράτους και φορολογούμενου η οποία θα χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη.
Με το άρθρο αυτό, «δεν κομίζω γλαύκα εις Αθήνας» .Το θέμα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής είναι δυναμικό και ανεξάντλητο και προφανώς η παραπάνω απόψεις και διαπιστώσεις στοχεύουν στην κωδικοποίηση εμπειριών και επιστημονικών ευρημάτων προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει μια γενική εικόνα για το συμβαίνει στη χώρα και πως θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί.

*Η φοροδιαφυγή (tax evasion) αποτελεί σοβαρό έγκλημα - απάτη σε βάρος του κράτους. Γενικά αποκαλείται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις φορολογικές Αρχές.
Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκημα που μπορεί να σημειωθεί κατά παράβαση ή καταστρατήγηση του φορολογικού νόμου, θεωρείται και έντονα αντικοινωνική συμπεριφορά δεδομένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά να επωμισθεί, με πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των φορολογουμένων.
Πηγές :
-Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΙΕΣ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ERNST & YOUNG (EY) ΙΟΎΝΙΟΣ 2016

**-Η Φοροδιαφυγή Στην Ελλάδα Ποιο είναι το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα; Ποιοι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν; Και τι μπορεί να γίνει για να καταπολεμηθεί το πρόβλημα; ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 https://www.dianeosis.org/2016/06/tax_evasion_in_greece/
- Στην κορυφή της φοροδιαφυγής η Ελλάδα- Χάθηκαν 5,3 δισ από ΦΠΑ σε έναν χρόνο https://m.naftemporiki.gr/story/1807237
- Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη Η περίπτωση της Ελλάδας. Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών
1.- Several factors may lead taxpayers to engage in tax evasion. Among the factors, tax knowledge, tax morale, tax system, tax fairness, compliance cost, attitudes toward the behavior, subjective norms, perceived behavioral control, and moral obligation are major factors (Alleyne & Harris, 2017; Rantelangi & Majid, 2018)


*Γιάννης Στάθης: Eργασθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε υψηλές θέσεις ευθύνης. Υπηρέτησε ως πολιτικό στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών, με τομέα ευθύνης τον φορολογικό και τελωνειακό μηχανισμό. Κατά την διάρκεια της θητείας του εκπαιδεύτηκε σε θέματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος στο US DEPARTMENT OF TREASURY, στο IRS CRIMINAL INVESTIGATION καθώς και σε τελωνειακά θέματα και δράσεις κατά του λαθρεμπορίου, καθώς και στην Ιταλική οικονομική αστυνομία, GUARDIA di FINANZA. Κείμενά του δημοσιεύονται σε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ αναλύσεις του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνούς κύρους έντυπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι απόφοιτος του τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών και ανάλυσης του Ε.Κ.Π.Α. Σήμερα είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών . (www.giannisstathis.blogspot.com)
Read More »
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Toυ Γιάννη Στάθη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Toυ Γιάννη Στάθη Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Ημερίδα για γονείς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Ημερίδα για γονείς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο ΗγουμενίτσαςRead More »
Ημερίδα για γονείς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Ημερίδα για γονείς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας συμμετέχοντας ενεργά στην 9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού υλοποίησε εντός του σχολικού ωραρίου με κοινό σύνθημα «ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ» και στόχο την ανάδειξη της ωφελιμότητας της άθλησης στη σωματική και πνευματική υγεία εφ’ όρου ζωής τις παρακάτω αθλητικές δράσεις :

Είχαμε την τιμή να έρθουν στο σχολείο μας: Α) Η Ολυμπιονίκης του νομού μας κ. Τσιάβου Αλεξάνδρα στο αγώνισμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο αλλά και παγκόσμια πρωταθλήτρια και να μιλήσει στους μαθητές για την αξία και τα οφέλη του αθλητισμού και στη συνέχεια τους ενημέρωσε για το άθλημα της κωπηλασίας.

Β) ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής του Θεσπρωτού, Χουάν Ραμόν Ρότσα ο οποίος αγωνιζόταν στο χώρο του κέντρου και διακρινόταν για το ήθος του , την επιδεξιότητα του στο χειρισμό της μπάλας, τις μεταβιβάσεις και οργανωτικές του αρετές.,

Γ) Ο Άπειρος Ποδηλατικός Όμιλος Ηγουμενίτσας .Ο εκπρόσωπός του κύριος Ζύλης Παναγιώτης ενημέρωσε τους μαθητές για τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς, ψυχαγωγίας ,άσκησης και για τη διαίρεση των αγωνισμάτων της ποδηλασίας.

Δ) Η Μαρία Στόλη και ο Δημήτρης Στόλης πρωταθλητές στην κατηγορία πολεμικών τεχνών-άθλημα καράτε, εκπρόσωποι του Αθλητικού σωματείου «SOTOKAN KARATE Ηγουμενίτσας – BLACK BELT STOLIS, με πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις.

Οι διακεκριμένοι αθλητές και προπονητές ενημέρωσαν τους μαθητές του σχολείου μας για τις ευεργετικές επιδράσεις του αθλητισμού που επεκτείνονται και στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον ευγενή συναγωνισμό ή άλλες αρετές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προαγωγή της κοινωνικής ζωής και συνείδησης.

Για το Ά Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

Ο Δ/ντης
Κύλλας Γεώργιος

Read More »
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Τους δύο αντικαταστάτες Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Τους δύο αντικαταστάτες Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας


Τροποποιούμε την με αρίθμ. 958/14732/01-011-2021 απόφαση μας στις αντίστοιχες παραγράφους ως ακολούθως:
1) «7. Τον κ. Βασίλειο Γκόλια, έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Προγραμματισμού και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένου του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων και ειδικότερα την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
ii. Την καταγραφή, διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτική Περιουσίας
iii. Την ευθύνη των θεμάτων προγραμματισμού του Δήμου και ειδικότερα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.
iv. Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ.»

2) «8. Τον κ. Ελευθέριο Κώστα, έμμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και κοινωνικής Πρόνοιας.
ii. Την ευθύνη των δομών Κοινωνικής Φροντίδας.
iii. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασία τρίτης Ηλικίας.
iv. Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.
v. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ., καθώς και την υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησης του στον Δήμο, τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και τις παραπομπές υπαλλήλων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
vi. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης.
vii. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με το Ο.Ε.Υ..»

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος
Read More »
Τους δύο αντικαταστάτες Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Τους δύο αντικαταστάτες Αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Λαϊκή βραδιά το Σάββατο στο The Post...O στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Λαϊκή βραδιά το Σάββατο στο The Post...O στην ΗγουμενίτσαRead More »
Λαϊκή βραδιά το Σάββατο στο The Post...O στην Ηγουμενίτσα Λαϊκή βραδιά το Σάββατο στο The Post...O στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Αποκαταστάθηκε η βεβηλωμένη σήμανση στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου στο Σούλι

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Αποκαταστάθηκε η βεβηλωμένη σήμανση στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου στο Σούλι


Η οικογένεια Τζαβέλα, ευχαριστεί πολύ τον Δήμο Σουλίου για την αποκατάσταση της πλάκας των Δωρητών στον Ι.Ν. του Αγίου Κωνσταντίνου.

Προσωπικά ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο κο Γιάννης Καραγιάννης , ο οποίος με απόλυτη ενσυναίσθηση του Ιερού Τόπου, πάντα βάζει άμεσα τα πράγματα στην θέση τους. Προσπαθεί δε εμπράκτως, για την Ιστορική ανάδειξη του Σουλίου. Πάντα είναι αρωγός και υποστηρικτής των προσπαθειών μας.

Επίσης ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο της Κοινότητας κο Άγγελο Τόκα.
Read More »
Αποκαταστάθηκε η βεβηλωμένη σήμανση στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου στο Σούλι Αποκαταστάθηκε η βεβηλωμένη σήμανση στον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου στο Σούλι Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων


Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 15η Φεβρουαρίου 2023 η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 24-27 Οκτώβρη και 20-23/27-30 Δεκεμβρίου θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:
- να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες του προγράμματος της αποκομιδής τους,
- να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,
- να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626, είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.
Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών

Περιοχή Ηγουμενίτσας (κέντρο πόλεως):
Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626

Περιοχή Νέας Σελεύκειας:
· Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
· Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022
· Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022
· Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022
· Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2023
· Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023
· Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023
· Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Γραικοχωρίου:
· Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022
· Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022
· Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022
· Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022
· Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023
· Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
· Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Λαδοχωρίου:
· Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022
· Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022
· Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022
· Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
· Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023
· Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Αμπέλια - Εθν. Αντιστάσεως - Κωτσέικα - Μαυρούδι:
· Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022
· Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022
· Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
· Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
· Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023
· Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)

Περιοχές Καστρί - Αγ. Βλάσιος:
· Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022
· Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
· Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
· Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023
· Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου:
· Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022
· Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ)
· Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022
· Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ)
· Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Πλαταριάς:
· Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022
· Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022
· Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
· Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023
· Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Φασκομηλιά - Σκορπιώνα - Αργυρότοπος - Πολυνέρι:
· Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022
· Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
· Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
· Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Περιοχή Συβότων:
· Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022
· Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2022
· Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
· Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022
· Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023
· Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Περιοχή Πέρδικας:
· Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022
· Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022
· Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
· Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Περιοχές Μαργαρίτι - Καταβόθρα - Ελευθέρι - Σπαθαραίοι - Μορφάτι:
· Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022
· Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022
· Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022
· Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
· Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Καρτέρι - Μεσοβούνι - Μαζαρακιά:
· Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022
· Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
· Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022
· Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Περιοχές Αγ. Μαρίνα - Βασιλικός - Μύλοι:
· Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
· Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022
· Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022
· Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023
Read More »
Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Δύο ακόμα νέοι παίκτες στον Θεσπρωτό

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Δύο ακόμα νέοι παίκτες στον Θεσπρωτό


Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός Πέτρος Ντόντης νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θεσπρωτού
Η ΠΑΕ Θεσπρωτός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Πέτρο Ντόντη. Ο Ντόντης είναι γεννημένος στις 29/06/2002, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα. Τη σεζόν 2018/2019 είχε τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League U19. Την περίοδο 2020/2021 έπαιξε σε 11 αγώνες στη Super League 1 (U19) ενώ την περυσινή σεζόν είχε 22 συμμετοχές και 2 γκολ στη Super League 1 (U19).
Πέτρο καλωσόρισες στην ομάδα μας. Η οικογένεια του Θεσπρωτού σου εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία.


Ο 23χρονος μέσος Θεοφάνης (Φάνης) Χατζηγεωργίου υπέγραψε στον Θεσπρωτό
Η ΠΑΕ Θεσπρωτός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Φάνη Χατζηγεωργίου. Ο Χατζηγεωργίου γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1999. Αγωνίζεται στη θέση του επιτελικού μέσου αλλά και ως ακραίος μεσοεπιθετικός.
Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της ΑΕΚ (2007-2015). Τη διετία 2016- 2018 αγωνίστηκε στην ολλανδική Achilles '29 (U20). Από το 2019 έως το 2021 έπαιξε στον ΑΟ Άνοιξης. Πέρυσι ξεκίνησε στον Άγιο Ιερόθεο απ’ όπου στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου μεταγράφηκε στη Μαρκό.
Φάνη σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ομάδα μας

Read More »
Δύο ακόμα νέοι παίκτες στον Θεσπρωτό Δύο ακόμα νέοι παίκτες στον Θεσπρωτό Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Συνάντηση δασκάλων και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Συνάντηση δασκάλων και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων


Στις 28-09-2022 και ημέρα Τετάρτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των συλλόγων εκπ/κών α/θμιας εκπ/σης και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων προκειμένου να συζητήσουν για θέματα λειτουργίας των σχολείων εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων για την δυστοπική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην παιδεία. Τα χρόνια προβλήματα στον ευαίσθητο αυτό χώρο, επιδεινώθηκαν περαιτέρω τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας. Κρίνεται αναγκαία η λήψη των απαραίτητων μέτρων σε επίπεδο υλικοτεχνικής και κτηριακής στήριξης, αντιμετώπισης μορφωτικών ελλειμμάτων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία στους μαθητές, αραίωσης των τμημάτων, υγιεινής και ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας, κάλυψης των ήδη υπαρχόντων κενών σε εκπαιδευτικούς, αναβάθμισης των υποστηρικτικών δομών (Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη).

Κοινή απαίτηση αποτελεί η στοιχειώδης μέριμνα από κάθε εμπλεκόμενο παράγοντα (κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας, δήμους) για λήψη μέτρων στήριξης του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου.

Γονείς και εκπαιδευτικοί αγωνιζόμαστε σταθερά για διαρκή εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, για ποιότητα στην εκπαίδευση και άμβλυνση των ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, για την ανάδειξη των προβλημάτων της Παιδείας, καλούμε τον καθένα ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την εκπαίδευση και την κοινωνία.

Τα ΔΣ των συλλόγων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευση και ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας
Read More »
Συνάντηση δασκάλων και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων Συνάντηση δασκάλων και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα, μελών από τη σπείρα της Πολυτεχνειούπολης

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022
Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα, μελών από τη σπείρα της Πολυτεχνειούπολης


Στη σύλληψη δύο ακόμη ατόμων, μελών της συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήματα και κλοπές οχημάτων, προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου 2022 η ΕΛ.ΑΣ. ο 32χρονος άνδρας και η 27χρονη γυναίκα, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη μίας απ’ τις εγκληματικές οργανώσεις που δρούσε με έδρα και ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου.

Από τους άνδρες της ΕΛ. ΑΣ. εξιχνιάστηκαν όσον αφορά τους συλληφθέντες, τρείς περιπτώσεις ληστειών και μία απόπειρα, καθώς και δύο περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Παράλληλα κατασχέθηκαν οπλισμός, αυτοκίνητο και είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες. Στην ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ., αναφέρονται τα εξής:
«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στην Πρέβεζα, δύο άτομα, μέλη συμμορίας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήματα και κλοπές οχημάτων, σε Αττική, Λαμία, Κόρινθο και Ναύπακτο.
Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη μίας απ’ τις εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν με έδρα και ορμητήριο την Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου (σχετ. το από 28-09-2022 Δελτίο Τύπου).
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2022, δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε καταστήματα, ενώ προέβαιναν και στην κλοπή οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετάβασης και διαφυγής από τα σημεία των ληστειών.
Εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις ενόπλων ληστειών και μία απόπειρα ληστείας σε καταστήματα, καθώς και 2 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: υποπολυβόλο, 2 γεμιστήρες, 50 φυσίγγια, 535 ευρώ, ρολόι χειρός, είδη ρουχισμού και παπούτσια που χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες, αυτοκίνητο και 3 κινητά τηλέφωνα.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα τα οποία είναι έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Read More »
Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα, μελών από τη σπείρα της Πολυτεχνειούπολης Δύο συλλήψεις στην Πρέβεζα, μελών από τη σπείρα της Πολυτεχνειούπολης Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2022 Rating: 5

Σελίδες