https://picasion.com/
https://picasion.com/

Επίδομα 600€ σε κατοίκους μειονεκτικών περιοχών σε όλη τη χώρα Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους δικαιούχους

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Επίδομα 600€ σε κατοίκους μειονεκτικών περιοχών σε όλη τη χώρα
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους δικαιούχους
 
Τα ΚΕΠ της χώρας με ανακοινώσεις τους ενημερώνουν τους πολίτες ότι από 1/9/2015 έως 31/12/2015 ισχύει η κατάθεση των αιτήσεων για τις οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε, σχετικά με την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015» που φτάνει έως και τα 600 ευρώ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του :

-σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ) ετησίως και

-σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

* Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

* Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

* Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

* Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2015 για εισοδήματα του 2014 - φορ. έτος 2014).

* Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

* Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, προς την ΥΔΕ περί της μη ύπαρξης σε βάρος του κανενός στοιχείου εκχώρησης ή κατάσχεσης.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).

Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου. Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:

-Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

-Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο "οικογένεια" εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο -αρχηγό της οικογένειας. -Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.
Read More »
Επίδομα 600€ σε κατοίκους μειονεκτικών περιοχών σε όλη τη χώρα Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους δικαιούχους Επίδομα 600€ σε κατοίκους μειονεκτικών περιοχών σε όλη τη χώρα Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους δικαιούχους Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Σουλίου

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Σουλίου


H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

 
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Read More »
Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Σουλίου Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Οδοιπορικό στο καταπράσινο ορεινό χωριό Πόβλα Φιλιατών, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Οδοιπορικό στο καταπράσινο ορεινό χωριό Πόβλα Φιλιατών, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα

 
«Είναι αναξιοποίητος τόπος το χωριό μας, η Πόβλα, αλλά και η γύρω περιοχή της Μουργκάνας. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας, να δοθούν κίνητρα και χρηματοδότηση για την ανάδειξή του». 
Με αυτά τα λόγια ο κ. Παναγιώτης Ανυφαντής, πρόεδρος της Αδελφότητας Πόβλας, μιλάει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το ζητούμενο που είναι η ανάπτυξη του τόπου του και για τις προσπάθειες που έγιναν σχετικά με την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή.
 
Η Πόβλα, είναι το χωριό «μιας άλλης Ελλάδας» που ζει με τα απομεινάρια του χθες, που προσφέρει απλόχερα τις ομορφιές της φύσης, τα ποτάμια, τα βουνά, τα δάση, που χαίρεται μόνο λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι, όταν επιστέφουν για διακοπές οι ξενιτεμένοι της. 
 
Είναι ο τόπος που αναπνέει με την επιμονή λιγοστών ακριτών, που πεισματικά κρατούν Θερμοπύλες στα ελληνοαλβανικά σύνορα, δίπλα στη πυραμίδα 49, εκεί που αρχίζει η οροσειρά της Μουργκάνας στην Θεσπρωτία.

Στον δρόμο για το τελευταίο χωριό των συνόρων, την Πόβλα
Η διαδρομή από τη γραφική κωμόπολη, τους Φιλιάτες, για το τελευταίο χωριό των συνόρων, την Πόβλα, ή Αμπελώνα, ένα από τα 16 χωριά της Μουργκάνας, είναι αποκαλυπτική. Κατηφορίζοντας, ακολουθούμε τη διαδρομή δυτικά, στον οδικό άξονα για τα χωριά Γηρομέρι, Άγιος Νικόλας, Άγιοι Πάντες, Παλιοχώρι, Πόβλα. Πυκνή βλάστηση, πλατάνια, ιτιές, καστανιές, αλλά και απότομοι βράχοι κάνουν ενδιαφέρουσα τη διαδρομή. 
 
Ο δρόμος σχίζει τα βράχια, τα οποία έχουν σχήμα από κτένια, γι' αυτό και η ονομασία της περιοχής, ενώ αφήνει στα δεξιά του ένα ποτάμι, όπου σε ένα σημείο του, μία παλιά σιδερένια γέφυρα ενώνει τις δύο όχθες. 
 
Πέτρινα κτίρια, σχολεία, εκκλησίες και όμορφα παραδοσιακά σπίτια, επισημαίνουν στον επισκέπτη πως ο τόπος κατά το παρελθόν γνώρισε άνθηση. Με την κατοχή και τον εμφύλιο έζησε δύσκολες μέρες, έγινε θέατρο συγκρούσεων και αιματηρών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα σιγά-σιγά να μπαίνει στον μονόδρομο της ερήμωσης που κορυφώθηκε με τη μετανάστευση τις δεκαετίες του '50 και του '60.

Ο τόπος, ο χρόνος και οι άνθρωποι
Διανύοντας μία απόσταση 20 χιλιομέτρων από τους Φιλιάτες, ο επισκέπτης φτάνει στην Πόβλα, τον Αμπελώνα όπως λέγεται σήμερα το χωριό, ονομασία η οποία δόθηκε από τα αμπέλια που είναι φυτεμένα σε όλα τα χωράφια του. Πόβλα ήταν η παλαιότερη ονομασία του, από το ποτάμι Πάβλα που τρέχει δίπλα στον οικισμό, ο οποίος είναι αμφιθεατρικά «γαντζωμένος» στα 700 μέτρα στην πλαγιά του Κόζιακα. Μία πινακίδα καλωσορίζει τον επισκέπτη και δείχνει δύο δρόμους, τον έναν για την πλατεία και τον δεύτερο για τον μεθοριακό σταθμό που λειτουργεί χρόνια στην άκρη του χωριού. 
 
Ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στον Κοσμά τον Αιτωλό βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, για να θυμίζει ότι από εκεί πέρασε και δίδαξε ο Άγιος. Σπίτια με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, παλιές εκκλησίες, βρύσες και το πέτρινο γεφύρι της Γκρίκας που ενώνει τις κακοτράχαλες πλαγιές του Κόζιακα, δίνουν μεγάλο ενδιαφέρον στην περιήγηση. Ειδικότερα, η διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Κόζιακα, που ξεκινάει μετά το γεφύρι, είναι εντυπωσιακή, ενδείκνυται για πεζοπορία καιοδηγεί στο χωριό του Τσαμαντά.Φτάνοντας στα πρώτα σπίτια, συναντάμε, κλειστό πλέον, ένα παλιό καφενείο, φημισμένο στην περιοχή, γιατί μέχρι πριν από έναν χρόνο, οπότε το διατηρούσε ανοικτό ο ιδιοκτήτης του, Δημήτρης Έξαρχος, ο επισκέπτης εκτός από τον καφέ έπαιρνε και «μαθήματα ζωής». 
 
Μικρά στιχάκια, βγαλμένα από την καθημερινότητα είναι γραμμένα από τον κ. Δημήτρη και υπάρχουν ακόμη παντού, στους τοίχους, την πόρτα, τα παράθυρα, τις γλάστρες. Στο παλιό δημοτικό σχολείο, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο, η ζωή στην Πόβλα ξεδιπλώνεται μέσα από φωτογραφίες περασμένων δεκαετιών. Μία μεγάλη ελληνική σημαία στην άκρη του οικισμού οδηγεί στον μεθοριακό σταθμό με την Αλβανία. 
 
Με υποτυπώδη υποδομή, το αστυνομικό φυλάκιο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια για να εξυπηρετεί Αλβανούς πολίτες που ζουν στα χωριά των συνόρων της γειτονικής χώρας, στην περιοχή των Αγίων Σαράντα. 
Λίγες εκατοντάδες μέτρα μετά τον σταθμό αρχίζει ένας χωματόδρομος ανάμεσα σε αιωνόβια δένδρα, ο οποίος τελειώνει στην πυραμίδα 49, δίπλα στο αλβανικό φυλάκιο. Όταν έγινε η χάραξη των συνόρων, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το εκκλησάκι της Παναγίας της Ρίπεσης για 50 μέτρα πέρασε στην αλβανική επικράτεια. 
Οι υπερήλικες θυμούνται νοσταλγικά τα τριήμερα πανηγύρια που έζησαν εκεί κάθε Δεκαπενταύγουστο στα παιδικά τους χρόνια. 
 
«Η περιοχή προσφέρεται για εξερεύνηση, αναψυχή, ορειβασία και κυνήγι» επισημαίνουν οι κάτοικοι που συναντήσαμε στο καφενείο, ενώ δεν σταμάτησαν να αφηγούνται ιστορίες από το παρελθόν. Μιλούν για τις σπηλιές στο μεγάλο φαράγγι του Κόζιακα που έγιναν καταφύγιο στην ιταλογερμανική κατοχή. Μάλιστα, άμεσα συνδεδεμένα με τους αγώνες των κατοίκων είναι και πολλά τοπωνύμια στην περιοχή. Στο πέρασμα του χρόνου πολλοί ξενιτεύτηκαν, όμως δεν ξέχασαν το χωριό τους το οποίο τίμησαν με πολλές ευεργεσίες.
Read More »
Οδοιπορικό στο καταπράσινο ορεινό χωριό Πόβλα Φιλιατών, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα Οδοιπορικό στο καταπράσινο ορεινό χωριό Πόβλα Φιλιατών, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Μάγεψαν το κοινό οι μαθητές του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Μάγεψαν το κοινό οι μαθητές του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)


Για ακόμα μία φορά, οι μαθητές του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας, μάζεψαν το κοινό, με τη συναυλία που πραγματοποίησαν την Τρίτη το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ηγουμενίτσα.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ολόκληρη την συναυλία των μαθητών - μουσικών του ωδείου.


Read More »
Μάγεψαν το κοινό οι μαθητές του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Μάγεψαν το κοινό οι μαθητές του Πρότυπου Ωδείου Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Προβλήματα από την δυνατή βροχόπτωση στη Θεσπρωτία Πλημμύρισε σπίτι στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας (+ΦΩΤΟ)

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Προβλήματα από την δυνατή βροχόπτωση στη Θεσπρωτία
Πλημμύρισε σπίτι στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας (+ΦΩΤΟ)

  
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η δυνατή βροχόπτωση, το απόγευμα της Πέμπτης, σε Ηγουμενίτσα και Παραμυθιά.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε δύο κλήσεις για βοήθεια στην Ηγουμενίτσα και δύο στην Παραμυθιά.

 

Στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας, από όπου και οι φωτογραφίες, πλημμύρισε κατοικία, στο σημείο όπου πραγματοποιούνται τα έργα, στην 49 Μαρτύρων, κοντά στο Γυμνάσιο.


Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής με 3 άντρες, οι οποίοι με τη βοήθεια αντλίας, προσπάθησαν να απομακρύνουν τα νερά.


Τα νερά προκάλεσαν μικρές ζημιές στο σπίτι.


Η δεύτερη κλήση στην Ηγουμενίτσα, έγινε από το Γραικοχώρι, σε συγκρότημα ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα.


Και οι δύο κλήσεις στην Παραμυθιά χρειάστηκαν τη μικρή επέμβαση της Πυροσβεστικής σε φρεάτια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε επιφυλακή, αφού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται και νέες βροχοπτώσεις, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Read More »
Προβλήματα από την δυνατή βροχόπτωση στη Θεσπρωτία Πλημμύρισε σπίτι στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας (+ΦΩΤΟ) Προβλήματα από την δυνατή βροχόπτωση στη Θεσπρωτία  Πλημμύρισε σπίτι στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Αναστέλλεται η καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ, σε πληγείσες περιοχές της Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Αναστέλλεται η καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ, σε πληγείσες περιοχές της Θεσπρωτίας
 
 
Ανάσα δίνει ο ΟΑΕΕ στους ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα, όπως οι Περιφέρειες Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, αναστέλλοντας την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι μήνες, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβησαν τα έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι τρέχουσες και καθυστερούμενες οφειλές θα κεφαλαιοποιούνται μέχρι το τέλος του προηγούμενου, της φυσικής καταστροφής, μήνα.

Οφειλόμενες εισφορές που υπάγονται στη ρύθμιση
 
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:
- Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.
- Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό κατά τον προηγούμενο της καταστροφής μήνα. Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, δεν χάνονται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (π.χ. εκπτώσεις). Για την ένταξη στη ρύθμιση (αναστολής) τρεχουσών εισφορών δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προσοχή! 
- Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής. 
- Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
- Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής ορίζεται, κατά περίπτωση, ασφαλισμένου ο μήνας κατά τον οποίο επλήγη από τη φυσική καταστροφή.
- Είναι υποχρεωτική η καταβολή τρεχουσών εισφορών από τη λήξη της περιόδου αναστολής και έως το τέλος της ρύθμισης.
- Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναστολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα που ακολουθεί. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές και δόσεις (μετά την περίοδο αναστολής), με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ, οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και προσδιορίζεται ο χρόνος που συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Χρόνος συμβάντος: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (Πλημμύρες). 
 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: - Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) Ηγουμενίτσης και οι Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Μαυρουδίου και Νέας Σελευκείας της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Ηγουμενίτσης, - Τ.Κ. Ελευθερίου της Δ.Ε. Μαργαριτίου - Δ.Ε. Παραποτάμου, - Δ.Ε. Συβότων, 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: - Τ.Κ. Ραγίου της Δ.Ε. Σαγιάδας, - Τ.Κ. Βρυσέλλας, Κυπαρίσσου, Παλαιωχωρίου, Πηγαδούλια και Τρικορύφου της Δ.Ε. Φιλιατών,
Read More »
Αναστέλλεται η καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ, σε πληγείσες περιοχές της Θεσπρωτίας Αναστέλλεται η καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ, σε πληγείσες περιοχές της Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Συνελήφθη 31χρονος για κλοπές και οπλοκατοχή

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Συνελήφθη 31χρονος για κλοπές και οπλοκατοχή


Συνελήφθη, χθες (23-09-2015) το μεσημέρι στην Άρτα, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας 31χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κλοπές και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για τη συμμετοχή του 31χρονου σε υποθέσεις κλοπών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην πόλη της Άρτας, όπου βρέθηκαν κλοπιμαία και συγκεκριμένα μπλοκ επιταγών Τραπεζικών Καταστημάτων, πιστωτικές κάρτες, ένα δελτίο ταυτότητας και ένα κλειδί αυτοκινήτου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα κλοπιμαία προέρχονται από διαρρήξεις και κλοπές που έγιναν κατά το προηγούμενο έτος, σε γραφείο εφημερίδας, πρατήριο υγρών καυσίμων και καφετέρια στην πόλη της Άρτας.

Επίσης, στην κατοχή του δράστη, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας πτυσσόμενος σουγιάς.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Read More »
Συνελήφθη 31χρονος για κλοπές και οπλοκατοχή Συνελήφθη 31χρονος για κλοπές και οπλοκατοχή Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Το είπε και το έκανε ο Μπέζας

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Το είπε και το έκανε ο Μπέζας


Το είχε πει, μέσω του επιτελείου του, ο Αντώνης Μπέζας, πως δεν θα στηρίξει τη ΝΔ στις εκλογές τις 20 Σεπτεμβρίου. (Δείτε ΕΔΩ)

Και το έκανε πράξη.
Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.

2940 λιγότερους ψήφους από τις εκλογές του Γενάρη πήρε η ΝΔ στη Θεσπρωτία, στις τελευταίες εκλογές.
3451 ψήφους είχε πάρει ο Μπέζας τον Γενάρη
Εάν αφαιρέσει κάποιος και τους 500 λιγότερους Βορειοηπειρώτες που ήρθαν για να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές, φτάνει στον αριθμό των 2940 ψήφων που πήρε λιγότερους η ΝΔ στο νομό μας.

Τώρα, ο κ. Μπέζας κατηγορεί, στον κύκλο του, τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας κ. Λάμπρου για τις επιλογές του.
Σε αυτό θα συμφωνήσουμε και εμείς πως έχει δίκιο.

Θα έπρεπε ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ, να είχε προτείνει αντικαταστάτη του κ. Μπέζα στο τελευταίο ψηφοδέλτιο.
Όποιος και εάν τον είχε αντικαταστήσει, σίγουρα θα έφερνε παραπάνω ψήφους για το κόμμα του, από τους 0 ψήφους του κ. Μπέζα .

Εμείς τον είχαμε ενημερώσει έγκαιρα...
Read More »
Το είπε και το έκανε ο Μπέζας Το είπε και το έκανε ο Μπέζας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Σύλληψη 34χρονου για κατοχή ηρωίνης

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Σύλληψη 34χρονου για κατοχή ηρωίνης


Συνελήφθη, σήμερα (24-09-2015) μετά τα μεσάνυκτα στην πόλη των Ιωαννίνων, από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ένας 34χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ηρωίνη σε μορφή βράχου, βάρους (2,5) γραμμαρίων.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.

Read More »
Σύλληψη 34χρονου για κατοχή ηρωίνης Σύλληψη 34χρονου για κατοχή ηρωίνης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Παρέδωσε το πρώτο υλικό στο κέντρο υγείας Ηγουμενίτσας, ο Γερμανός Φιλέλληνας Γιατρός κος Thomas Τillmann

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Παρέδωσε το πρώτο υλικό στο κέντρο υγείας Ηγουμενίτσας, ο Γερμανός Φιλέλληνας Γιατρός κος Thomas Τillmann

Στην πρώτη παράδοση υλικού προς το κέντρο υγείας Ηγουμενίτσας προχώρησε  ο Γερμανός Φιλέλληνας Γιατρός κος Thomas Τillmann

Πρόκειται για 7 κιβώτια νοσοκομειακού υλικού το οποίο αποτελεί το πρώτο δείγμα, ενώ η μεγάλη παράδοση, σχεδόν ενός γεμάτου φορτηγού, θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους, δηλώνοντας παράλληλα πως το υλικό που παρέλαβαν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό που περίμεναν.
 
Επίσης ο Δήμαρχος της πόλης του MENDEN κος Fleige έστειλε γράμμα προς τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κο Λωλο.

Ο Ιατρός κος Thomas Τillmann κατάγεται από την περιοχή του Μenden ΒΔ Γερμανίας,, φίλος της Ελλάδας, που εδώ και πολλά χρόνια περνάει τις διακοπές του στην χώρα μας, έχοντας κτίσει φιλικούς δεσμούς με τους Έλληνες. 

Συνειδητοποιημένος πολίτης , βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας, θέλησε με μεγάλη ευχαρίστηση και στα μέτρα των δυνατοτήτων του, να συνδράμει στην αντιμετώπιση κάποιων ελλείψεων και κάποιων αναγκών ιατρικού υλικού του Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας.
Read More »
Παρέδωσε το πρώτο υλικό στο κέντρο υγείας Ηγουμενίτσας, ο Γερμανός Φιλέλληνας Γιατρός κος Thomas Τillmann Παρέδωσε το πρώτο υλικό στο κέντρο υγείας Ηγουμενίτσας, ο Γερμανός Φιλέλληνας Γιατρός κος Thomas Τillmann Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Το πρώτο τραγούδι του 22χρονου Θεσπρωτού μουσικοσυνθέτη Ηλία Διαμάντη (+ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Το πρώτο τραγούδι του 22χρονου Θεσπρωτού μουσικοσυνθέτη Ηλία Διαμάντη (+ΒΙΝΤΕΟ)Το πρώτο του τραγούδι κυκλοφόρησε ο 22χρονος Θεσπρωτός μουσικοσυνθέτης Ηλίας Διαμάντης.

Ο Ηλίας Διαμάντης είναι 22 χρόνων κατάγεται από την Γλυκη Θεσπρωτιας και είναι μουσικός και συνθέτης.

Δείτε το πρώτο του τραγούδι με τίτλο "Γύρνα σε μένα"
 
Read More »
Το πρώτο τραγούδι του 22χρονου Θεσπρωτού μουσικοσυνθέτη Ηλία Διαμάντη (+ΒΙΝΤΕΟ) Το πρώτο τραγούδι του 22χρονου Θεσπρωτού μουσικοσυνθέτη Ηλία Διαμάντη (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Γενναία αυτοκριτική από τον συντονιστή Ηπείρου του Ποταμιού, Φώτη Ζγούρη

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Γενναία αυτοκριτική από τον συντονιστή Ηπείρου του Ποταμιού, Φώτη Ζγούρη


Σε μια γενναία αυτοκριτική προχώρησε ο συντονιστής Ηπείρου του Ποταμιού και υποψήφιος Βουλευτής Θεσπρωτίας, Φώτης Ζγούρης.

Νομίζουμε ότι είναι ο μόνος "πολιτικός" της περιοχής που λέει ευθαρσώς "φταίμε εμείς" και όχι όλα τα άλλα.

Δείτε την ανακοίνωση του κ. Ζγούρη:


Αγαπητοί μου φίλοι,

Είθισται μετά από μια εκλογική αναμέτρηση να ευχαριστούμε τον κόσμο που μας τίμησε με την ψήφο τους με ένα «προκάτ» μήνυμα :P Επειδή είπαμε να τα κάνουμε όλα διαφορετικά, ας το πω όπως μου βγαίνει: ευχαριστώ πραγματικά μέσα απ την καρδιά μου όσους στήριξαν το Ποτάμι και εμένα μέσω αυτού, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για ένα τόσο καινούριο κίνημα. Και διπλά ευχαριστώ σε όλους όσους είπαν μια καλή κουβέντα σε προσωπικό επίπεδο ακόμα και αν δεν ψήφισαν για όποιον λόγο το Ποτάμι

Είμαι στο Ποτάμι από την πρώτη στιγμή και προσπάθησα σε οργανωτικό επίπεδο να δώσω ότι καλύτερο μπορώ γιατί πιστεύω στις αρχές, στις θέσεις και στις αξίες του ως ένα μέσο για την καλυτέρευση της ζωής μας.

Πάντα έλεγα ότι η πολιτική είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να το αφήσουμε στους πολιτικούς :P Με αυτό το έναυσμα ασχολήθηκα ενεργά.

Επειδή λοιπόν δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν θέλω να δώσω πολιτικάντικη γνώμη για το αποτέλεσμα: άκουσα πολλές «δικαιολογίες» και κάποιες από αυτές μπορεί και να στέκουν – ο διπολισμός, η θεωρία της χαμένης ψήφου, η λάσπη που έπεσε σε τόνους, οι 4 εκλογικές διαδικασίες σε διάστημα 19 μηνών που περάσαμε πριν προλάβουμε να οργανωθούμε καλά καλά ως κίνημα και άλλα πολλά…

Όμως το έντιμο είναι να πούμε ότι πρώτα από όλα φταίμε εμείς. Τόσο απλά. Τόσο ξεκάθαρα. Το ότι το μήνυμά μας δεν έφτασε στον κόσμο, το ότι πολλοί μα πάρα πολλοί μου είπαν ότι έχουμε πολύ καλά πρόσωπα και πολύ καλό πρόγραμμα και τελικά αυτό δεν έφτασε ποτέ στο κόσμο και δεν φάνηκε σε ψήφους, το ότι χάσαμε περίπου το 40% των ψηφοφόρων μας του Ιανουαρίου, το ότι ειδικά στην επαρχία δεν απαντήσαμε όσο έπρεπε στη λάσπη της διαπλοκής και ότι η ευγένεια τελικά μπορεί να φάνηκε σαν αδυναμία και τόσα άλλα, προφανώς φταίμε εμείς. Ο κόσμος εκεί έξω είναι ο ίδιος, και όταν μας ψηφίζει και όταν μας γυρνάει την πλάτη. Άρα εμείς πρέπει να «ανασκουμπωθούμε»

Τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα τα τελευταία χρόνια και τελικά ο κόσμος, εμείς, θέλουμε μια ελπίδα, ένα φως να φανεί στο βάθος του τούνελ. Και την ελπίδα την έδωσε ο Τσίπρας και έκανε το μεγάλο μέρος του κόσμου να τον στηρίξει. Όχι βασισμένο σε θέσεις, βήματα, πλάνα κτλ αλλά σε αυτήν την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Μίλησα με φίλους αρκετά, με ανθρώπους που είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί, που ξέρω ότι δεν είναι ούτε «ψεκασμένοι» :P ούτε ακροαριστεροί, ούτε τίποτε περίεργο: η ελπίδα αυτή είναι που τους έκανε να μην επιλέξουν εμάς αλλά τον Σύριζα ή την ΝΔ αντίστοιχα (ανάλογα με το πώς έβλεπε ο καθένας την ελπίδα). Και φυσικά και εγώ μαζί με αυτούς εύχομαι τα πράγματα για τον τόπο μας να πάνε καλά.

Και αφού ηρεμήσει λίγο η προεκλογική ένταση, και μπούμε στον καθημερινό ρυθμό μας, να ζητήσω και εγώ από όλους όσους κριτικά στάθηκαν και στέκονται (και θα στέκονται και στο μέλλον φαντάζομαι) στο τι είπε ο τάδε του Ποταμιού στο τάδε κανάλι, και γιατί ο δείνα την πέφτει στον Σύριζα άκομψα ενώ ο κόσμος ζητάει συνεννόηση και στήριξη στην κυβέρνηση, και γιατί το ένα και γιατί το άλλο: ας δείξουμε λίγο επιείκεια – το Ποτάμι είμαι εγώ και εσύ, άπειροι στην πολιτική αρένα (ακόμα και οι περισσότεροι βουλευτές καινούριοι είναι στην πολιτική!) και στην τελική ας σκεφθούμε λίγο τι έχουμε «καταπιεί» τόσα χρόνια σχετικά με το τι είχε ειπωθεί από επαγγελματίες πολιτικούς…

Τέλος, οι εκλογές τελείωσαν, αλλά τα προβλήματα όχι… και δεν σταματάμε να ασχολούμαστε με αυτά, ειδικά σε τοπικό επίπεδο: είδαμε τόσους ανθρώπους στον κάμπο, στα βουνά, παραγωγούς, ελ. επαγγελματίες και θα ξαναβρεθούμε για να τους πούμε τι κάνουμε, έστω και με το 4,1%, γι αυτούς και τα θέματα που μας έθεσαν. Και φυσικά καλή επιτυχία και καλή δύναμη στους εκλεγέντες βουλευτές τις περιοχής μας, μακάρι να κάνουν τα καλύτερα για τον Νομό μας

See you out there ;)

Read More »
Γενναία αυτοκριτική από τον συντονιστή Ηπείρου του Ποταμιού, Φώτη Ζγούρη Γενναία αυτοκριτική από τον συντονιστή Ηπείρου του Ποταμιού, Φώτη Ζγούρη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Θεατρική παράσταση προς τιμή των 49 εκτελεσθέντων Προκρίτων Παραμυθιάς

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Θεατρική παράσταση προς τιμή των 49 εκτελεσθέντων Προκρίτων ΠαραμυθιάςΣτα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης προς τιμήν των 49 εκτελεσθέντων Προκρίτων Παραμυθιάς ο δήμος Σουλίου μας καλεί να παρακολουθήσουμε την παράσταση "Το κάψιμο του Χορτιάτη, στον ουρανό πηδούν φωτιές" της Χαρούλας Αποστολίδου με την θεατρική ομάδα "ΛΗΝΟΣ". 
 
Η Παράσταση θα δοθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο θέατρο Καρκαμίσι
Read More »
Θεατρική παράσταση προς τιμή των 49 εκτελεσθέντων Προκρίτων Παραμυθιάς  Θεατρική παράσταση προς τιμή των 49 εκτελεσθέντων Προκρίτων Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Δημοτικοί αστυνομικοί… «πεταμένοι» στο υπόγειο

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Ηγουμενίτσα: Δημοτικοί αστυνομικοί… «πεταμένοι» στο υπόγειο


Τρία άτομα από την πάλαι ποτέ δημοτική αστυνομία, έχουν επιστρέψει στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πτυχιούχους ανώτατων κι ανώτερων σχολών, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στο Δήμο.

Συμπληρώνονται όμως περίπου τρεις μήνες από την ημέρα της επιστροφής και ο δήμος κάνει ότι περνά από το χέρι του για να αγνοεί παντελώς την παρουσία τους!

Τους έχει εγκαταστήσει σε ένα υπόγειο γραφείο χωρίς κανένα αντικείμενο δουλειάς!

Κι ας είναι καθημερινό φαινόμενο το παράνομο παρκάρισμα και η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων!

Μάλλον κάποιοι έχουν κατά νου άλλα σχέδια για τα καταστήματα και περιμένουν να συστήσουν την δική τους ομάδα δράσης στην οποία οι τρεις της δημοτικής αστυνομίας δεν χωρούν!
 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Δημοτικοί αστυνομικοί… «πεταμένοι» στο υπόγειο Ηγουμενίτσα: Δημοτικοί αστυνομικοί… «πεταμένοι» στο υπόγειο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Δήλωση του υποψήφιου με το Ποτάμι, Άγγελου Ντόρκου

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Δήλωση του υποψήφιου με το Ποτάμι, Άγγελου Ντόρκου 


Αγαπητοί μου συμπολίτες, Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους τίμησαν με την ψήφο τους τον συνδυασμό του Ποταμιού στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. 

Είναι γεγονός ότι το Ποτάμι δεν έπιασε τα προηγούμενα εκλογικά ποσοστά του, αλλά αυτό μου δίνει το έναυσμα και το επιπλέον κίνητρο να συνεχίσω να αγωνίζομαι για να μεταφέρω τις ιδέες και τις αρχές του κινήματος σε όσο περισσότερους Θεσπρωτούς μπορώ. 

Στην πολιτική δεν μπήκα για να καπαρώσω κάποια θέση, αλλά για να συνεισφέρω όσο μπορώ στην αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που έχουμε. 

Και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί αυτό σημαίνει πολιτική: να παράγεις θέσεις, λύσεις, αξίες προς όφελος όλων. 

Εύχομαι καλή επιτυχία και στους δύο επανεκλεγέντες τοπικούς βουλευτές με την ευχή να καταφέρουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον τόπο μας. 

Με εκτίμηση, Άγγελος Ντόρκος
Read More »
Δήλωση του υποψήφιου με το Ποτάμι, Άγγελου Ντόρκου Δήλωση του υποψήφιου με το Ποτάμι, Άγγελου Ντόρκου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 13η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Ηγουμενίτσα: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 13η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 13η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών στους δρόμους της Ηγουμενίτσας .
 
 
 
Η φλόγα ήρθε από το Καναλάκι Πρεβέζης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν o πρόεδρος του Πανελληνίου συλλόγου αιμοδοτών, ο Ερυθρός Σταυρός Ηγουμενίτσας, η Ποδοσφαιρική ομάδα Θεσπρωτός, ο ναυταθλητικός όμιλος Ηγουμενίτσας, ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε, o σύλλογος ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, σύμβουλος της περιφέρειας Αντιγόνη Φίλη, αρκετοί μαθητές από το Α' Δημοτικό σχολείο, η ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια κωπηλασίας Αλεξάνδρα Τσιάβου η οποία και παρέδωσε τη φλόγα στο δήμαρχο Ηγουμενίτσας που άναψε το βωμό στην πλατεία Δημαρχείου. 
 
 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε συναυλία προσφορά από το Πρότυπο Ωδείο Ηγουμενίτσας.
 
 
Το μήνυμα της Λαμπαδηδρομίας ήταν "Όλοι μπορούμε να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες "
Read More »
Ηγουμενίτσα: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 13η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών Ηγουμενίτσα: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 13η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου, αρ. 3), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το έτος 2015 έως τις 03.00πμ στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Παναγιώτη Νάννη του Μηνά, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 2ο. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το έτος 2015 έως τις 03.00πμ στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Λάμπρου Λιόντου του Ηλία, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 3ο. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, της «Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 4ο. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, του Τελικού Σχεδίου του Κανονισμού «Κανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Ηγουμενίτσας».
Read More »
Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Θεπρωτίας

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Θεπρωτίας


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ΝΟ.Δ.Ε Θεσπρωτίας ευχαριστούν τους Υποψηφίους , όλα τα Μέλη και τα Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τον αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί. Επίσης ευχαριστούμε όλα τα Τοπικά ΜΜΕ για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟ.Δ.Ε
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Read More »
Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Θεπρωτίας Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Θεπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

http://www.pasok.gr/wp-content/uploads/2015/09/SYMPARATAKSH-LOGO-FINAL-EXACT-SIZE.png
 
Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας συγχαίρει και ευχαριστεί τους υποψήφιους βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ( ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) για τον εξαιρετικά δύσκολο αγώνα που έδωσαν στο όνομα της παράταξης και της χώρας.

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους Θεσπρωτούς Πολίτες που στήριξαν το ψηφοδέλτιο με την ψήφο τους αρνούμενοι να ενδώσουν τόσο στην υποτιθέμενη δεύτερη ευκαιρία στον καπετάνιο που έριξε το καράβι ξυστά στα βράχια όσο και στο εμπόριο φόβου της δεξιάς , αλλά και όσους Πολίτες έκαναν άλλη επιλογή αλλά όμως μας άκουσαν και κατανόησαν την πολιτική μας πρόταση .

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας διότι ο οργανωμένος και στοχευμένος επίπονος προεκλογικός μας αγώνας που δεν εξαντλήθηκε σε επικοινωνιακές πρακτικές και τηλεμαχίες αλλά κυρίως και προπάντων σε προσωπική επαφή με τους πολίτες από άκρη σε άκρη σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό σε όλο το Νομό , απέδωσε καρπούς και ανέδειξε την Δημοκρατική Συμπαράταξη ( ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜ.ΑΡ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ) τρίτη δύναμη στην Θεσπρωτία με ποσοστό ( 9,16 % ) σχεδόν διπλάσιο αυτού της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης του Ιανουαρίου , το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ηπειρο και ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ελλάδα πάνω από το Εθνικό ποσοστό ( 6,28 % ) που κατέγραψε η Δημοκρατική Συμπαράταξη στη χώρα.

Συγχαίρουμε τους εκλεγμένους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για την επανεκλογή τους και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και παραγωγική δουλειά για τη Θεσπρωτία μας. Ευχόμαστε επίσης και ελπίζουμε η "νέα" συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖ-Α-ΝΕΛ που αντικαθιστά την προηγούμενη να τηρήσει όσα υποσχέθηκε στους πολίτες και να μην αποδειχθεί η συνεργασία τους ένα ακόμη πολιτικά ανιστόρητο και εθνικά επιζήμιο εγχείρημα.

Από σήμερα η άσκηση εφαρμοσμένης πολιτικής της "νέας" συγκυβέρνησης δεν μπορεί να γίνεται μέσα από ευχολόγια, υποσχέσεις, δημοψηφίσματα και επικοινωνιακά τερτίπια.

Ήρθε η ώρα των πράξεων, η ώρα να εφαρμοστεί το μνημόνιο της αριστεράς, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ, απελευθερωμένο πλέον, χωρίς πολιτικές αγκυλώσεις και δεσμεύσεις , θα συμμαχήσει με τις κοινωνικές δυνάμεις της προόδου, για την Ελλάδα της ανάπτυξης, της παραγωγής, της εργατικότητας και της ευθύνης , με στόχο την ανάδειξη και εδραίωση στο πολιτικό σκηνικό με όρους κοινωνίας ,του τρίτου πόλου της Δημοκρατικής Παράταξης της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας , της Κεντροαριστεράς της ευθύνης και της αλήθειας.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. Ε ΠΑ.ΣΟ.Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ

Read More »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5

Επιστρέφει στο Νοσοκομείο Φιλιατών ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για το φακελάκι!!!

Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015
Επιστρέφει στο Νοσοκομείο Φιλιατών ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για το φακελάκι!!!


Ο ένας μετά τον άλλο, οι επίορκοι γιατροί, επιστρέφουν στα καθήκοντά τους, κάνοντας χρήση του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος κατά τα λοιπά, θα αποτελούσε την εγγύηση διαφάνειας κι εύρυθμης λειτουργίας του δημοσίου!!!

Με δεδομένο, ότι τα πειθαρχικά συμβούλια, εξ αιτίας ολιγωριών της ίδιας της πολιτείας, δεν κατέστη εφικτό να λειτουργήσουν, οι γιατροί που συνελήφθησαν να χρηματίζονται, κάνουν χρήση των διατάξεων του Νόμου και βρίσκονταν διάφορα παραθυράκια ανοίγουν την πόρτα κι επιστρέφουν στις θέσεις τους!!

Προ τριημέρου το Epiruspost.gr αποκάλυψε την επιστροφή του οφθαλμίατρου που είχε συλληφθεί στο Νοσοκομείο της Άρτας.

Με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, επιβάλλεται η άμεση κι αυτοδίκαιη επιστροφή στα καθήκοντά του!!!

Από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν δηλαδή συνελήφθη μέσα στο ιατρείο του στο Νοσοκομείο, μέχρι και τώρα, το Πειθαρχικό δεν λειτούργησε για την περίπτωσή του, όπως και για άλλες, ενώ η δικαιοσύνη κινείται με τους δικούς της ρυθμούς!!

Ως βόμβα όμως έρχεται η επιστροφή του γυναικολόγου στο Νοσοκομείου Φιλιατών, υπόθεση η οποία είναι διαφορετική από αρκετές άλλες, καθώς ο εν λόγω γιατρός έχει ήδη καταδικαστεί τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό!!!

Και στην περίπτωση του γιατρού αυτού, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Epiruspost.gr η επιστροφή γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

Ο γυναικολόγος, είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2013 με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Το φακελάκι των 300 ευρώ το είχε απαιτήσει από ηλικιωμένη γυναίκα προκειμένου να την χειρουργήσει!

Τον Ιούνιο του 2014 ο γιατρός καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσπρωτίας σε φυλάκιση δύο ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2015 καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο της Κέρκυρας, το οποίο διατήρησε την ίδια ποινή.

Το Πειθαρχικό και στην δική του περίπτωση στάθηκε αδύνατο να συνεδριάσει όλο αυτό το διάστημα.

Και ιδού τα αποτελέσματα μιας πολιτείας που αδυνατεί να πράξει τα αυτονόητα κι έρχεται να.... επιβραβεύσει το φακελάκι στα δημόσια νοσοκομεία!
 
Read More »
Επιστρέφει στο Νοσοκομείο Φιλιατών ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για το φακελάκι!!!  Επιστρέφει στο Νοσοκομείο Φιλιατών ο γυναικολόγος που καταδικάστηκε για το φακελάκι!!! Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 24, 2015 Rating: 5