Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018Στα πλαίσια έναρξης των εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτυού ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς» η Δημοτική αρχή ενημερώνει τους δημότες των Δ.Κ. Παραμυθιάς και Τ.Κ. Καρυωτίου ότι προσεχώς θα πρέπει να υποδείξουν την θέση εγκατάστασης του φρεατίου σύνδεσης, που θα κατασκευάσει η ανάδοχος εταιρία, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους. Η υπόδειξη θα γίνεται με δήλωση του ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη, που θα τους επιδοθεί και θα συμπληρώνεται επί τόπου του έργου. Οι εργασίες, σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές των Τ.Κ. Καρυωτίου, Αγ. Γεωργίου Παραμυθιάς και Αγ. Δονάτου.

Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων πρέπει να γνωρίζουν πριν την αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί:
πως το ενδεδειγμένο βάθος του φρεατίου ελέγχου που θα κατασκευαστεί ισούται με 1,20 μέτρα
την θέση του φρεατίου ελέγχου που θα κατασκευαστεί σε σχέση με το αριστερό όριο του οικοπέδου τους

Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι δημότες ως προς τις περιοχές της επόμενης φάση εκτέλεσης των εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2666360131-127.


 
Read More »
Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018


Η πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» έχει στόχο την αντιμετώπιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, στο θέμα των εγγυήσεων, των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις.

Η ΚΕΕ, μέλος της οποίας είναι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1051 της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους άσκησης των λειτουργιών της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, τις λεπτομέρειες που αφορούν στο ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας και στους όρους της συνεργασίας μεταξύ των σημείων επαφής που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών (L 171/1/2.7.2015) (http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_lawEU.html),

καθώς επίσης και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στα Επιμελητήρια και κατ’ επέκταση στις επιχειρήσεις, δημιούργησε την πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή», η οποία έχει στόχο την εφαρμογή της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο θέμα των εγγυήσεων των αγαθών και των υπηρεσιών, που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής:

Μέχρι σήμερα ο καταναλωτής ενημερώνεται για τις εγγυήσεις των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζει, είτε προφορικά από τον πωλητή είτε γραπτά μέσα από τη συσκευασία (φυλλάδιο οδηγιών) του αγαθού, αφού το αγοράσει.

Σημειώνεται ότι σχετικά με τις παρεχόμενες εγγυήσεις στα αγαθά και στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές, υπάρχουν πολλές κοινοτικές οδηγίες - υποχρεώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής - μετά την αγορά του αγαθού ή της υπηρεσίας και σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα - να μην μπορεί να διεκδικήσει την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού αγαθού.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω η ΚΕΕ, ως ο κύριος φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ, υλοποίησε τον ιστότοπο http://warranty.uhc.gr/, με στόχο τη διαφάνεια στον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή.

Προσφερόμενη υπηρεσία μέσα από την εφαρμογή «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»

Η υπηρεσία, έχει ως στόχο το κύρος των επιχειρήσεων, το όφελος των καταναλωτών, αλλά και συνολικά την καλή λειτουργία της αγοράς ως προς τη διαφάνεια των παρεχομένων εγγυήσεων.

Οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή - εμπορία αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, θα μπορούν να εφαρμόσουν - προωθήσουν μια πολιτική διαφάνειας προς το καταναλωτικό κοινό, ως προς τις εγγυήσεις που παρέχουν για τα αγαθά - υπηρεσίες που προσφέρουν, αυξάνοντας τόσο το κύρος τους, αλλά και το πελατολόγιο τους.

Οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και έγκυρα να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των αγαθών - υπηρεσιών που τους προσφέρονται, μέσα από ένα συγκεκριμένο σημείο του διαδικτύου, με την υποστήριξη και το κύρος της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων-μελών της.

- Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και είναι ταμειακά ενήμερες στο Επιμελητηρίου που ανήκουν, θα έχουν τη δυνατότητα (μέσα από την πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή») να αναρτούν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους καταναλωτές, ως προς τη διάρκεια, τον τρόπο υποστήριξης - συντήρησης - αντικατάστασης και όποια άλλη πληροφορία θεωρούν απαραίτητη. Έτσι οι επιχειρήσεις θα έχουν κίνητρο να αυξήσουν την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρουν, μέσα από τη διαφάνεια των εγγυήσεων, αποβλέποντας έτσι στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών τους και στην προσέλκυση νέων πελατών. Η επιχείρηση θα μπορεί να αποστέλλει μέσα από το «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» τη σχετική εγγύηση, που προσφέρεται με την πώληση ενός αγαθού / υπηρεσίας, απευθείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του καταναλωτή.

- Οι καταναλωτές που επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τις προσφερόμενες εγγυήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα (μέσα από την πλατφόρμα «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή»), με εύκολο και έξυπνο τρόπο να τα αναζητούν, είτε με μέρος της περιγραφής του προϊόντος, είτε ως παρόμοιο, είτε ανά προμηθευτή, να τα φιλτράρουν στον τόπο διαμονής τους, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τις εγγυήσεις που προσφέρονται, συγκριτικά ανά προμηθευτή, τις επεκτάσεις εγγυήσεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Επιπροσθέτως ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται για τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς των εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών.

· Έτσι οι επιχειρήσεις:

Έχουν κίνητρο να βελτιώσουν - αυξήσουν την ποιότητα των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρουν, μέσα από τη διαφάνεια των εγγυήσεων, με στόχο να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους και την προσέλκυση νέων πελατών.

· Έτσι οι καταναλωτές:

Μπορούν αφενός να πληροφορηθούν για τις εγγυήσεις των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, ανά είδος ή ομάδα ειδών, και αφετέρου να πληροφορηθούν σχετικά με τους νόμους που διέπουν το καθεστώς των εγγυήσεων.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία, εμφανίζεται σχετικό εικονίδιο (banner) στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (http://www.e-thesprotias.gr/).

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
 
Read More »
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή» Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Η ημερίδα του ΤΕΙ για την Εξωστρέφεια και το Επιχειρείν

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018


Tο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώσε ημερίδα μ με θέμα: «Εξωστρέφεια και Επιχειρείν», στην προώθηση προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, στην καινοτομία, στις στρατηγικές συμμαχίες, στη μεταφορά προϊόντων και στη διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού .

Τις πρακτικές του ανάπτυξαν εκπροσωποι φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής όπως ο Δήμος Ηγουμενίτσας, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., η Ζυθοποιία Ηπείρου Ε.Π.Ε., Κερκυραϊκή Ζυθοποιία, Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε. η Agroparago κ.α.

Δείτε ολόκληρη την ημερίδα στο βίντεο που ακολουθεί απο την κάμερα του Βαγγέλη Χαλμαζτή:


 
 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Η ημερίδα του ΤΕΙ για την Εξωστρέφεια και το Επιχειρείν Ηγουμενίτσα: Η ημερίδα του ΤΕΙ για την Εξωστρέφεια και το Επιχειρείν Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το Καρναβάλι Παραμυθιάς

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες για το μεγάλο Καρναβάλι της Παραμυθιάς, 24 ημέρες πριν την Κυριακή των αποκριών στις 18 Φεβρουαρίου.

Πολιτιστικοί σύλλογοι σχολεία, φορείς, άλλα και δημότες σε συνεργασία με την καρναβαλική επιτροπή του δήμου, ετοιμάζουν τα θεματικά γκρουπ που και για φέτος είναι εμπνευσμένα από την πολιτική, την οικονομία άλλα και την τοπική λαογραφία.

Η καρναβαλική επιτροπή του δήμου Σουλίου, καλεί δημότες, συλλόγους και φορείς, που επιθυμούν να ενταχτούν στην μεγάλη καρναβαλική παρέα, να δηλώσουν συμμετοχή από εδω


 
Read More »
Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το Καρναβάλι Παραμυθιάς Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το Καρναβάλι Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Η Ένωση Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Θεσπρωτίας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018

Η Ένωση Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Θεσπρωτίας σας καλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για την περιοχή της Παραμυθιάς. 
Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 30/01/2018 και ώρα 11 το πρωί στα γραφεία του Φ.Ο.Π.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος 
Τάκης Πετσίνης
ο Γραμματέας
Δήμος Κώτσιας


Read More »
Η Ένωση Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Θεσπρωτίας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα Η Ένωση Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Θεσπρωτίας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης - κλοπής σε Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Άρτας, υπόθεση διάρρηξης - κλοπής σε Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, που έγινε στους Χαλκιάδες Άρτας.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 18χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, διότι από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση ευρημάτων, προέκυψε ότι βραδινές ώρες της 26/27-10-2017 στους Χαλκιάδες Άρτας, διέρρηξε Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.


Read More »
Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης - κλοπής σε Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης - κλοπής σε Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

To ΓΕΛ Παραμυθιάς στην επιμόρφωση της Τσεχίας με το Erasmus+

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο μέρος της επιμόρφωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαμορφώνοντας ένα Σύγχρονο, Συμπεριληπτικό Σχολείο*, με Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό» στην Πράγα της Τσεχίας, στο πλαίσιο σχεδίου Erasmus+, τομέας σχολικής εκπαίδευσης.

To πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από οκτώ Περιφερειακά Λύκεια της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα:

ΓΕ.Λ. Παραμυθιάς και ΓΕ.Λ. Μαργαριτίου, ΓΕ.Λ. Θεσπρωτίας,, ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης Άρτας, ΓΕ.Λ. Θεσπρωτικού και ΓΕ.Λ. Λούρου Πρέβεζας, ΓΕ.Λ. Κατσικά, ΓΕ.Λ. Πεδινής και ΓΕ.Λ. Δολιανών Ιωαννίνων.

Η Βασική Δράση 1/ ΚΑ1 του Erasmus+ αφορά στην μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα.

Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών του προσωπικού, τα σχολεία πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή διάδοση σε ολόκληρο το σχολείο και την ενσωμάτωση των ικανοτήτων που αποκτά το προσωπικό τους στη διδακτική πρακτική του σχολείου μετά το πέρας της κινητικότητας. Η πρώτη αυτή επιμόρφωση αφορούσε θέματα διαπολιτισμικότητας και διαχείρισης τάξεων με μαθητές μικτών ικανοτήτων και είχε διάρκεια πέντε ημερών (από 16 έως και 20 Οκτωβρίου 2017).

Στόχος της επιμόρφωσης υπήρξε η ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για συμπεριληπτική διδασκαλία σε τάξεις όπου η πολυπολιτισμικότητα, η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση και το διαφορετικό μαθησιακό προφίλ των μαθητών διαφοροποιεί τον τρόπο μάθησης και συμπεριφοράς τους. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, όπως βιωματική μάθηση, συνεργατική διδασκαλία, διαδραστικές δραστηριότητες, διδασκαλία ομότιμων ομάδων, διαθεματική προσέγγιση, μέθοδος project, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά. Παρακολούθησαν μαθήματα διδασκαλίας σε τάξεις με ετερογένεια όλων των τύπων (πολιτισμική, δεξιοτήτων, κινήτρων, ρυθμού γλωσσικής ανάπτυξης κλπ).

Εξοικειώθηκαν με βιωματικές και καινοτόμες παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσεων στη διαπολιτισμική- αντιρατσιστική εκπαίδευση που θα αφορά και θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, γηγενείς ή μη, με ειδικές δεξιότητες ή όχι. Απώτερος σκοπός είναι η αξιοποίηση του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου κάθε σχολικής μονάδας στο εκπαιδευτικό έργο.


 
Read More »
To ΓΕΛ Παραμυθιάς στην επιμόρφωση της Τσεχίας με το Erasmus+ To ΓΕΛ Παραμυθιάς στην επιμόρφωση της Τσεχίας με το Erasmus+ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Τα τεκταινόμενα στο Κέντρο Πρόληψης "ΑΡΙΑΔΝΗ" στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018

Με αφορμή τα δημοσιεύματα σε "ΡΙΙΖΟΣΠΑΣΤΗ", "ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ" και "ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ", αλλά και τις επερωτήσεις στη Βουλή από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας και 4 βουλευτές του ΚΚΕ, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης κα Αλέκα Κοτσώνη θα αναφερθεί εκτενώς στα τεκταινόμενα στο Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Θεσπρωτίας - "ΑΡΙΑΔΝΗ", ζητώντας την έκδοση ψηφίσματος πολιτικής στήριξης του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Θεσπρωτίας, που συκοφαντείται πολιτικά και διασύρεται, επειδή έπραξε το αυτονόητο, εφάρμοσε δηλαδή την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, τη νομιμότητα, στο πλαίσιο άσκησης χρηστής διοίκησης σε ένα κρατικό ΝΠΙΔ, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό!!!

Θερμή παράκληση να είσαστε όλοι εκεί, προκειμένου να διαμορφώσετε ιδίαν άποψη.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Κ.Π. Θεσπρωτίας - "ΑΡΙΑΔΝΗ"
Η Πρόεδρος
Κοτσώνη Αλεξάνδρα


Read More »
Τα τεκταινόμενα στο Κέντρο Πρόληψης "ΑΡΙΑΔΝΗ" στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Τα τεκταινόμενα στο Κέντρο Πρόληψης "ΑΡΙΑΔΝΗ" στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Συνέντευξη Μάριου Κάτση στην ΕΡΤ στην εκπομπή "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ" (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης στην εκπομπή «Απευθείας» μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις σχετικά με το Σκοπιανό και τα νέα δεδομένα μετά το Eurogroup .
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


 
Read More »
Συνέντευξη Μάριου Κάτση στην ΕΡΤ στην εκπομπή "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ" (ΒΙΝΤΕΟ) Συνέντευξη Μάριου Κάτση στην ΕΡΤ στην εκπομπή "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ" (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας τη Δευτέρα

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :ΘΕΜΑ
Διαμόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις οδηγίες και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου.
-Εισηγητές: α) Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.
β) Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Επίσης, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2017 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση μίσθωσης μετά από δημοπράτηση ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται στη Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας (εργατικές κατοικίες).
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση μίσθωσης μετά από δημοπράτηση ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (θέση «ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ»).
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δημοτικού υπαλλήλου κατά την ημέρα του Σαββάτου για το έτος 2018, για την είσπραξη τελών από τη δημοτική αγορά.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 6ο
Ανάληψη υποχρέωσης 1.039,00 € από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 7ο
Ενημέρωση για την “ΑΡΙΑΔΝΗ” -Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας Θεσπρωτίας- από την εκπρόσωπο του Δήμου.
-Εισηγήτρια: Κοτσώνη Αλεξάνδρα – Δημοτικός Σύμβουλος.ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Παξών και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας”.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 11ο
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Καραβοστασίου» Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΛΛΑ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 13ο
Δωρεάν παραχώρηση έκτασης εμβαδού 11.520,25 που αποτελεί μέρος του τεμαχίου 124 αγροκτήματος Μαζαρακιάς στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας 4ης Διαχειριστικής Ενότητας για την εγκατάσταση του ΣΜΑ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 14ο
Κατ’ αρχήν απόφαση για την ανταλλαγή ιδιόκτητης έκτασης που θα καταλάβει ο δρόμος προσπέλασης στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας με ισάξια δημοτική έκταση.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Λήψη απόφασης υλοποίησης του έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1) ως Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner – LP).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 16ο
Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας ως associate partner στην υλοποίηση της πρότασης με τίτλο “Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm” (Ακρωνύμιο: PoWER) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 1.1).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 17ο
Λήψη απόφασης υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa” (Ακρωνύμιο DOCK-BI) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος: 3.1), ως εταίρος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 18ο
Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της ΕΕΑΑ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 19ο
Έκφραση γνώμης σχετικά με την κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση «ΖΕΡΙ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας από την εταιρία «SIVOTA MARINA R.C.».
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο τον μήνα Φεβρουάριο με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012.
-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.
-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΑΠ–ΑμεΑ και των γραφείων της Δ/νσης Πρόνοιας.
-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 23ο
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 24ο
Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας και ζώνης ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 25ο
Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Ηγ/τσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 26ο
Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 27ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για την δραστηριοποίηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και την έκδοση αδειών σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 28ο
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 29ο
Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών / Εργασιών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθ.221 παρ.11β και 11δ).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Μ.Γκίκα στην Συνεδρίαση του «Συμφώνου Δημάρχου για το Κλίμα και την Ενέργεια» («Covenant of Mayors for Climate and Energy») στις Βρυξέλλες 21-22 Φεβρουαρίου.
-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2017 Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
Read More »
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας τη Δευτέρα Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας τη Δευτέρα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών στο Τελωνείο Μαυροματίου

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018

Στις 25-01-2018 οι υπάλληλοι του Τελωνείου Μαυροματίου στα πλαίσια ελέγχων που πραγματοποιούν για την καταστολή του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπλων και παραποιημένων προϊόντων ανακάλυψαν και κατέσχεσαν, ένα κιλό ακατέργαστης ινδικής κάνναβης (1000,00 γραμμ.), που έφερε μαζί του σε σακίδιο πλάτης Αλβανός υπήκοος.


 
Read More »
Ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών στο Τελωνείο Μαυροματίου Ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών στο Τελωνείο Μαυροματίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 26η Ιανουαρίου 2018, και ώρα 19:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Εκμίσθωση τμήματος δημοτικού οικοπέδου.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. 14049/31/10/2017 καταγγελίας και λύσης της με αριθμό πρωτοκόλλου 7027/22/7/2008 σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος μεταξύ του Δήμου Σουλίου και της κας. Θάλειας Ράπτη και την εκ νέου εκμίσθωση.

ΘΕΜΑ 3o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2018*.

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ 6o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 9o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 10o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 11o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 12o: Ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του κ. Παππά Γεώργιου του Βασίλειου, που βρίσκεται στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως της Δ.Κ. Παραμυθιάς, την κατάργηση θέσης και την απομάκρυνση κουβουκλίου του περιπτέρου.

ΘΕΜΑ 13o: Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων. Εισηγητής:

ΘΕΜΑ 14o: Διαγραφή οφειλής από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 16o: Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών με το ποσό των 10.000,00 €.

ΘΕΜΑ 17o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ .

ΘΕΜΑ 18o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ*.-

ΘΕΜΑ 19o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» Δήμου Σουλίου.


 
Read More »
Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018
 Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ του Δήμου Φιλιατών για το οικονομικό έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την « Προμήθεια υγρών Καυσίμων – λιπαντικών για κίνηση οχημάτων και εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλιατών και των Νομικών προσώπων του για το έτος 2018» ως προς τις ομάδες Α, Γ, Δ, Ε με την προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

3. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 126/2017 απόφαση Δ.Σ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

4. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

5. Αίτημα του Δήμου Φιλιατών προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, για την παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 5727 σχολικού λεωφορείου.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος.

6. Αίτημα των: α) ΜΠΕΛΛΟΥ Δημητρίου του Παναγιώτη, β) ΖΩΗ Ζήση του Λαζάρου, γ) ΖΩΗ Μηνά του Λαζάρου, δ) ΜΠΕΛΛΟΥ Ηλία του Παναγιώτη και ε) ΜΠΑΛΛΟΥ Παύλου του Γεωργίου «περί παραχώρησης χρήσης νερού υπερχείλισης από τη δεξαμενή της Τ.Κ Ξεχώρου, για το πότισμα ζώων.»  
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

7. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

8. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2018. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

9. Ορισμός Δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη ( τακτικό και αναπληρωματικό ) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών /Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

11. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

12. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

13. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

14. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κόρος Ιωάννης

15. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

16. Εκμίσθωση αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κεραμίτσας.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

17. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου για το έτος 2018.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

18. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 7,80 στρ στη θέση «Κάμπος Ελαίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

19. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης.  
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κόρος Ιωάννης

20. Σύμφωνη γνώμη για χορήγηση άδειας επέμβασης καθαρισμού σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Βρυσέλλας.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

21. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του κ. Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα , έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία


Read More »
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 26χρονης για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018Συνελήφθη, προχθές (24-01-2018) τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Θεσπρωτίας, μία 26χρονη υπήκοος Συρίας, κατηγορούμενη για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Αναλυτικότερα, όπως διαπιστώθηκε, η 26χρονη κατείχε και επέδειξε τόσο για την ίδια όσο και για τα δύο ανήλικα παιδιά της, πλαστές άδειες διαμονής Σουηδικών Αρχών, τις οποίες προμηθεύτηκε, έναντι του χρηματικού ποσού των (600) ευρώ, με σκοπό να μεταβεί παράτυπα στο εξωτερικό.

Τα παραπάνω πλαστά έγγραφα κατασχέθηκαν.


Read More »
Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 26χρονης για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 26χρονης για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για έργα βελτίωσης των οδικών και των αγροτικών υποδομών

Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018


Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο, έργα βελτίωσης των αγροτικών υποδομών και της καθημερινότητας των αγροτών, κ.ά. περιλαμβάνονται στις αποφάσεις που έλαβε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αναλυτικά:

ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα εξής:
«Βελτίωση επαρχιακής οδού Ασπροχώρι – Λίππας – Πλατανίων», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης - λοιπές εργασίες στην επαρχιακή οδό Χουλιαράδων – Βαπτιστού», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος Πανηπειρωτική ΑΤΕ.
«Καθαρισμός προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αποκατάσταση αυτών στον επαρχιακό δρόμο Καλέντζι – Μονολίθι και στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος Κούγκουλης Κωνσταντίνος.
«Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε..

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των παρακάτω:
  • Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β’ φάση)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
  • «Άμεση Αποκατάσταση κατολισθέντων τμημάτων επαρχιακής οδού Γέφυρα Πλάκας - Ραφταναίων», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
  • «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι – Πετροβούνι θέση “Τσίμοβο”», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
  • «Άμεση αποκατάσταση επενδεδυμένης τάφρου απορροής ομβρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού Μετσόβου – Ανθοχωρίου λόγω πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού 54.000 ευρώ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε επίσης αποφάσεις για τα εξής έργα που αφορούν τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών και εν γένει τη στήριξη των παραγωγών:
  • Ανέδειξε ανάδοχο (Δημήτριος Φούκας) για τη βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
  • Ενέκρινε, στο πλαίσιο του προγράμματος επέκτασης αγροτικού ηλεκτροφωτισμού, την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή ΄΄Πηγή Γεωργίτση - Βάλια Ντι Λιοσάνη΄΄ Δήμου Μετσόβου», με προϋπολογισμό 93.514 ευρώ
  • Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
  • Ενέκρινε την αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών (προμήθεια υλικών για δύο ομβροδεξαμενές) στο Δ.Δ. Καταβόθρας Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.


Read More »
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για έργα βελτίωσης των οδικών και των αγροτικών υποδομών Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για έργα βελτίωσης των οδικών και των αγροτικών υποδομών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 26, 2018 Rating: 5

Σελίδες