Οι υδρόμυλοι του Μαργαριτίου (+ΦΩΤΟ)

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016


Το συγκρότημα υδρόμυλων του Μαργαρίτιου αποτελεί ένα από τα χιλιάδες παραδείγματα υδροκίνητων εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά την προβιομηχανική περίοδο. 
Οι δύο μύλοι, που είναι κατασκευασμένοι σε σειρά και με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους ώστε να εκμεταλλευτούν τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα του διαθέσιμου νερού, τροφοδοτούνταν από δύο, τουλάχιστον, πηγές που υπήρχαν στους παρακείμενους λόφους. 
Πρόκειται για απλά μονόχωρα κτίσματα, στεγασμένα με κεραποσκεπή, που διαθέτουν έναν υπέργειο χώρο για το άλεσμα των δημητριακών και έναν τοξωτό ημιυπόγειο χώρο όπου βρισκόταν η οριζόντια φτερωτή που κινούσε τον αλεστικό μηχανισμό.


 
Το νερό έφτανε στον ανώτερο μύλο με υδραύλακα μήκους 25 μ. και οδηγούταν πτωτικά στον μηχανισμό κίνησης. 
Εν συνεχεία, με φυσική κλίση, έρεε κάτω από το τοξωτό άνοιγμα του δυτικού τοίχου του μύλου, στον κατώτερο και καλύτερα διατηρημένο υδραύλακα, μήκους περίπου 60 μ. και ύψους 3,80 μ. 
Κατά μήκος του συμπαγούς σώματος του τελευταίου διαμορφώνονται έξι τόξα -σήμερα είναι ορατά τα πέντε - εκ των οποίων τα τρία δυτικότερα είχαν κλειστεί πρόχειρα με ξερολιθιά. 
Στην άνω επιφάνεια είναι διαμορφωμένος με σχιστόπλακες ο υδραγωγός - «μυλαύλακο». 
Η ΝΔ απόληξη του υδραύλακα είναι εξωτερικά διαμορφωμένη βαθμιδωτά ώστε ο μυλωνάς να έχει πρόσβαση στον έλεγχο της ροής του νερού, ενώ εσωτερικά υπάρχει επικλινής χτιστός αγωγός που οδηγούσε το νερό με πίεση στον υπόγειο θάλαμο του μύλου για την περιστροφή του μηχανισμού αλέσματος.


 
Αν και δεν υπάρχουν ασφαλείς χρονολογικές ενδείξεις για την κατασκευή του συγκροτήματος, δύο οθωμανικά νομίσματα που εντοπίστηκαν στη θεμελίωση του κατώτερου υδραύλακα μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι οι δύο μύλοι κατασκευάστηκαν μέσα στον 19ο αιώνα, ενώ ο ανώτερος από αυτούς επιζεί -στην τελική του φάση ως πετρελαιοκίνητος- έως και τα μέσα του 20ου αιώνα.

Πρόσβαση: Οι υδρόμυλοι βρίσκονται επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας στο ύψος του Μαργαριτίου, σε απόσταση 25 χλμ., περίπου, από την Ηγουμενίτσα.

 
Read More »
Οι υδρόμυλοι του Μαργαριτίου (+ΦΩΤΟ) Οι υδρόμυλοι του Μαργαριτίου (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 9η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο: Άσκηση ή μη μήνυσης κατά αγνώστων.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο: Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην αγορά Αγίου Βλασίου και ηλεκτροφωτισμός», διάθεση της πίστωσης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας, Καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας» και κατακύρωση του μειοδότη.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αντιστήριξη δρόμου προς Γκανί» και κατακύρωση του μειοδότη.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο: Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και κατακύρωση του μειοδότη.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Σπυρίδων ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του Μιχαήλ για αποζημίωση επικειμένων επί της ιδιοκτησίας του στην Π.Ε. 1.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Μαρίας ΛΑΓΙΟΥ του Θεοδώρου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΛΑΓΙΟΥ του Θεοδώρου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Συμεών ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Κυριακής ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Ιωαννέτας Ελπινίκης ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ του Συμεών περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Ειρήνης ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ του Συμεών περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Λάμπρου ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του Χρήστου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Ελισσάβετ ΧΗΤΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης σε ιδιοκτησία της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγήτρια: Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος

 

Read More »
Συνεδριάζει τη Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016Καλείστε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου, αρ. 3), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης λόγω αναβολής, της από 02.06.2016 (αριθ. πρωτ. οικ. 1495) Τεχνικής Εισήγηση του Τμήματος Σχεδίου Πόλεως της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την έγκριση υψομετρικής μελέτης των περιμετρικών οδών του Ο.Τ. 16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης, του εγκεκριμένου σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, της από 14.06.2016 (αριθ. πρωτ. οικ. 2122 π.ε.) Τεχνικής Εισήγηση του Τμήματος Σχεδίου Πόλεως της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ.42.
 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, επί του με αριθ. πρωτ. 916/01.11.2016 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για την κοπή ενός δένδρου (1 άτομο ευκάλυπτου) επί της οδού Αγίων Αποστόλων στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, σχετικά με την εκποίηση ή μη, μετά από δημοπρασία, κοινοτικής έκτασης Ε=1.882,48τμ από το με αριθ. 444 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Φασκομηλιάς έτους 1974-76 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, σχετικά με την εκποίηση ή μη, μετά από δημοπρασία, κοινοτικής έκτασης Ε=5.987,42τμ από το με αριθ. 425 τεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος Πλαταριάς έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση ή μη έκτασης εμβαδού 4.500τμ, που αποτελεί μέρος του τεμαχίου με αριθμό 504 στη θέση «Κοτσέκι» Διανομής έτους 1959 αγροκτήματος «Άγιος Βλάσιος – Καστρί – Ράγιο» στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις.
 • Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (απλά μηχανικά μέσα) για το χρονικό διάστημα από 01.10.2016 έως 31.12.2016 στο ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας CHADUNELIEKATERINE του TAMAZI, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (Ζωντανή μουσική με 2 άτομα) για το χρονικό διάστημα από 01.10.2016 έως 31.10.2016 στο ΚΥΕ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΓΚΑ του Λάμπρου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 
Read More »
Συνεδριάζει τη Τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μοναδική προσφορά από τη ψησταριά "Πεζοδρομος"

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016


Σε μία μοναδική προσφορά προς τους πελάτες του, προχωράει η ψησταριά "Πεζόδρομος" στην Ηγουμενίτσα.

Με κάθε αγορά αξίας 4€ (δύο πίτες), παίρνετε δώρο μία Pepsi Cola.

Ψησταριά "Πεζόδρομος", στον πεζόδρομο Ηγουμενίτσας

Τηλέφωνο για παραγγελίες 2665021131Read More »
Ηγουμενίτσα: Μοναδική προσφορά από τη ψησταριά "Πεζοδρομος" Ηγουμενίτσα: Μοναδική προσφορά από τη ψησταριά "Πεζοδρομος" Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Ομοσπονδία Μουργκάνας: Παρουσίαση του βιβλίου του «Όσα φέρνει ο Καλαμάς»

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016Ο συγγραφέας Τάσος Δ. Βασιλείου τιμά την Ομοσπονδία Μουργκάνας επιλέγοντας τον χώρο της για την παρουσίαση του βιβλίου του «Όσα φέρνει ο Καλαμάς», την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 & ώρα 11.30 π.μ..

Ομιλητές:
Ηλίας Μπουρδούκης, εκπαιδευτικός
Λαοκράτης Βάσσης, φιλόλογος, συγγραφέας
και ο συγγραφέας

Συντονισμός εκδήλωσης:
Ζωή Ντρούκα, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μουργκάνας

Tην παρουσίαση θα συνοδεύσει ο ήχος του κλαρίνου του Γιάννη Κουτσουμπέλη και θα προσφερθεί καφές, λουκούμι γιαννιώτικο (Βελογιάννη) και τσίπουρο.

Σας περιμένουμε!

Ομοσπονδία Μουργκάνας, Γερανίου 44, 104 31 Αθήνα (5ος όροφος)

 
Read More »
Ομοσπονδία Μουργκάνας: Παρουσίαση του βιβλίου του «Όσα φέρνει ο Καλαμάς» Ομοσπονδία Μουργκάνας: Παρουσίαση του βιβλίου του «Όσα φέρνει ο Καλαμάς» Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Νέος αγρότης - επιχειρηματίας του 2016; – Της Μυρτώς Λύκα

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016


Μάλλον σαν ανέκδοτο θα ακουγόταν αυτό σήμερα. Κι όμως νέοι άνθρωποι έχουμε όνειρα και παλεύουμε να τα υλοποιήσουμε σε μια εποχή κρίσης και δυστυχώς χωρίς καμία στήριξη από το κράτος. Το 2014 μπήκα σε πρόγραμμα νέων αγροτών. Ονειρό μου; Μια πρότυπη φάρμα με πολλά και διάφορα ζώα, επισκέψιμη για τον κόσμο. Δυνατότητα διαμονής μέσα σε αυτή, τυροκομείο και σφαγείο-κρεοπωλείο για απευθείας διάθεση των προϊόντων μας στον καταναλωτή.

Η οικονομία της χώρας μας στηρίζεται σε δύο πράγματα. Από τη μία, ο πρωτογενής τομέας και από την άλλη, ο τουρισμός. Αυτά είναι τα εργοστάσιά μας. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκα και εγώ στο ξεκίνημά μου να παντρέψω αυτά τα δύο. Από τη μία, η παραγωγή αγνών προϊόντων κατ’ ευθείαν στον τελικό καταναλωτή και από την άλλη, ο εναλλακτικός τουρισμός που θα έδινε τη δυνατότητα στον απλό κόσμο να δει αλλά και να δουλέψει αν θέλει στον πρωτογενή τομέα.


Με αυτά τα όνειρα ξεκίνησα την κτηνοτροφική μου μονάδα. Μια μονάδα που βρήκα έτοιμη από τον πατέρα μου, όνειρα που μπήκαν στο χρονοντούλαπο και ίσως δεν ξαναβγούν ποτέ από εκεί.

Ξεκινώντας ένας νέος αγρότης σήμερα για να μπει στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτει ήδη τα ζώα ή τις καλλιέργειες με τις οποίες θέλει να ασχοληθεί. Τα λεφτά που δίνει το πρόγραμμα είναι πολύ λίγα, σχεδόν μηδαμινά και δεν φτάνουν για τίποτα. Η γραφειοκρατία είναι τεράστια και πολλές φορές νέοι αγρότες άδικα απεντάσσονται από το πρόγραμμα γιατί δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα περιβόητα σχέδια βελτίωσης συνήθως αργούν να ανοίξουν και όταν ανοίγουν, είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν. Για να μπεις σε ένα τέτοιο σχέδιο, πρέπει να διαθέτεις ήδη στην τράπεζα το μισό κεφάλαιο της επένδυσης, με αποτέλεσμα δύσκολα κάποιος νέος να παίρνει έγκριση. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος παίρνει την έγκριση για το σχέδιο βελτίωσης. Για να βρει τα χρήματα πρέπει να καταφύγει στον δανεισμό. Στις δύσκολες μέρες που ζούμε ο δανεισμός φαντάζει από δύσκολος έως αδύνατος, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μη χρηματοδοτούν τις φιλόδοξες προσπάθειες των νέων παραγωγών.

Η αδυναμία αγοράς νέου εξοπλισμού είναι άλλο ένα πρόβλημα που ίσως είναι αλυσίδα με το προηγούμενο. Πολλοί νέοι γεωργοί που μπήκαν στο πρόγραμμα ξεκινούν με έναν παλιό ελκυστήρα που πήραν από τον πατέρα τους ή κατάφεραν να αγοράσουν και με αυτόν συνεχίζουν να εργάζονται αφού αδυνατούν να αγοράσουν νέο. Το ίδιο ισχύει και για τους κτηνοτρόφους. Ενα κλασικό παράδειγμα είναι ότι οι περισσότεροι νέοι αγρότες αρμέγουν τα ζώα τους (πρόβατα, γίδια) με τα χέρια αφού το κόστος αγοράς ενός αρμεκτηρίου είναι τεράστιο σε σχέση με τα έσοδα που μπορεί να έχει σήμερα ένας νέος κτηνοτρόφος. Επομένως υπάρχει αδυναμία εξέλιξης συγκριτικά με τους νέους αγρότες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι οι οποίοι ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή είναι λίγο πολύ κοινά και με τους υπόλοιπους αγρότες, παλαιούς και μη.

Το κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων τους που πολλές φορές αυτά τα δύο είναι ανάλογα και είναι τα σημαντικότερα και κύρια προβλήματά τους.

Αν δεν γίνει κάτι σημαντικό και άμεσα για τους αγρότες και κυρίως για τους νέους, πολλοί θα είναι αυτοί που θα τα παρατήσουν και θα αρχίσουν την αναζήτηση μιας νέας καριέρας, ίσως ακόμη και στο εξωτερικό που θα τους παρέχει τα απαιτούμενα ώστε να ζουν αξιοπρεπώς με τις οικογένειές τους. Αυτά που δεν τους παρέχει σήμερα ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα!

Κάπως έτσι καταστρέφονται τα όνειρα κάθε νέου που θέλει να ξεκινήσει την ασχολία του στον πρωτογενή τομέα και μαζί με αυτά τα όνειρα καταστρέφουμε ό,τι παραγωγικό έχει απομείνει να στηρίζει αυτή τη χώρα.

Μυρτώ Λύκα
Νέα αγρότισσα-κτηνοτρόφος – 
Πρόεδρος συλλόγου κτηνοτρόφων 
νομού Θεσπρωτίας.

Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΑΓΡΟBUSINESS


 
Read More »
Νέος αγρότης - επιχειρηματίας του 2016; – Της Μυρτώς Λύκα Νέος αγρότης - επιχειρηματίας του 2016; – Της Μυρτώς Λύκα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Η πορεία και η ιστορία στο χρόνο, της Μονής Γηρομερίου Θεσπρωτίας, στο επίκεντρο επιστημονικής συνάντησης

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016Η πορεία και η ιστορία στο χρόνο της Μονής Γηρομερίου Θεσπρωτίας, ήταν στο επίκεντρο επιστημονικής συνάντησης για την τουρκοκρατούμενη Ήπειρο, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Γιούλης Ευαγγέλου, “Σταυροπήγια και εξαρχίες σε σχέση αλληλεξάρτησης" (χρηματοδοτήθηκε η έκδοσή του από τη Μονή Γηρομερίου), που διοργάνωσαν στα Γιάννινα το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών. 
Από τους ομιλητές παρουσιάστηκαν στοιχεία για την αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου Μονή Γηρομερίου, που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από τον όσιο Νείλο, κατά τους μεταβυζαντινούς και νεότερους χρόνους επισημάνθηκαν οι εναλλαγές του εκκλησιαστικού καθεστώτος τη χρονική αυτή περίοδο. 
Εξαιρετικοί ομιλητές ανέλυσαν, με ερευνητική και επιστημονική τεκμηρίωση, ενδιαφέρουσες πτυχές του ιστοριογράμματος της Μονής Γηρομερίου. 
Η Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ, μίλησε για τις μορφές εκκλησιαστικής διοίκησης στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο. 
Ο Κωνσταντίνος Π. Βλάχος, από την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, επικέντρωσε τον λόγο του στο μητροπολίτη Ιωαννίνων και τις εναλλαγές του εκκλησιαστικού καθεστώτος της Μονής και της Εξαρχίας Γηρομερίου. 
Ο Ζήσης Μελισσάκης, από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ, έκανε λόγο για τα παλαιογραφικά των πατριαρχικών εγγράφων της μονής Γηρομερίου. 
Ο Ιωάννης Χουλιαράς, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, αναφέρθηκε στους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινοί ναούς της Εξαρχίας Γηρομερίου. 
Η Γιούλη Ευαγγέλου, από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ, παρουσίασε το οδοιπορικό μιας έρευνας. 


 
Read More »
Η πορεία και η ιστορία στο χρόνο, της Μονής Γηρομερίου Θεσπρωτίας, στο επίκεντρο επιστημονικής συνάντησης Η πορεία και η ιστορία στο χρόνο, της Μονής Γηρομερίου Θεσπρωτίας, στο επίκεντρο επιστημονικής συνάντησης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Δήμος Φιλιατών: Ενημερωτική εκδήλωση για θέματα υγείας και βράβευση του καθηγητή κ. Μηνά Πασχόπουλο

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016


Σας ενημερώνουμε ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ. μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Φιλιατών σε συνεργασία με την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για θέματα υγείας. Συγκεκριμένα στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: με ομιλητή τον Αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ναβρόζογλου Ιορδάνη.
ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ – ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: με ομιλητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ουρολογίας του Πανεπιστημίου κ. Μπαλτογιάννη Δημήτριο.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιος Καψάλης.

Στα πλαίσια της εν λόγω εκδήλωσης ο Δήμος θα τιμήσει, τον συμπατριώτη μας Καθηγητή Ιατρικής και Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Μηνά Πασχόπουλο.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν στην σημαντική για θέματα Υγείας εκδήλωση.


 
Read More »
Δήμος Φιλιατών: Ενημερωτική εκδήλωση για θέματα υγείας και βράβευση του καθηγητή κ. Μηνά Πασχόπουλο Δήμος Φιλιατών: Ενημερωτική εκδήλωση για θέματα υγείας και βράβευση του καθηγητή κ. Μηνά Πασχόπουλο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Συνέδριο για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Τουρισμό στη Θεσπρωτία

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας σας προσκαλεί την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 σε Συνέδριο με θέμα: «Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός στη Θεσπρωτία» που θα λάβει χώρα στην Αίθουσα «Σωτήρης Δάκαρης» στο ισόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας (28ης Οκτωβρίου 2, Ηγουμενίτσα).

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο «HERA – Sustainable tourism managementof Adriatic HERitage» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC.


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Συνέδριο για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Τουρισμό στη Θεσπρωτία Ηγουμενίτσα: Συνέδριο για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Τουρισμό στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας: Μείωση εισιτηρίου και αλλαγή ώρας στο δρομολόγιο από και προς Αθήνα

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016

Σε μείωση του κόστους του εισιτηρίου, στο δρομολόγιο μετά επιστροφής, από και προς Αθήνα, προχωράει από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου το ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα το εισιτήριο μετά επιστροφής, από 87€ που κόστιζε, μειώνεται στα 80€.

Επίσης, από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, αλλάζουν και οι ώρες του δρομολογίου και συγκεκριμένα:
Από Ηγουμενίτσα προς Αθήνα, το βραδινό δρομολόγιο, μεταφέρεται από τις 21.00 στις 19.00 και
Από Αθήνα προς Ηγουμενίτσας, μεταφέρεται από τις 21.00 στις 20.30Read More »
ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας: Μείωση εισιτηρίου και αλλαγή ώρας στο δρομολόγιο από και προς Αθήνα ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας: Μείωση εισιτηρίου και αλλαγή ώρας στο δρομολόγιο από και προς Αθήνα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

4.847 τροχαίες παραβάσεις και 5 νεκροί τον Οκτώβριο στην Ήπειρο

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016


Με στόχο την διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα οδικής ασφάλειας δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά-συγκριτικά στοιχεία που αφορούν, τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Οκτώβριο του 2016, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

α. Τροχαία Ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Ηπείρου, σημειώθηκαν 14 τροχαία δυστυχήματα (έναντι 7 το 2015). 
Ειδικότερα, σημειώθηκαν:
 • 3 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα (κανένα το 2015)
 • 3 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ατόμου (έναντι 1 το 2015)
 • 8 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου (έναντι 6 το 2015)

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών, καταγράφηκαν συνολικά 22 παθόντες (έναντι 13 το 2015). 
Ειδικότερα, καταγράφηκαν:
 • 5 νεκροί ( κανένας το 2015)
 • 4 σοβαρά τραυματίες (έναντι 1 το 2015)
 • 13 ελαφρά τραυματίες (έναντι 12 το 2015)

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:
 • οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
 • υπερβολική ταχύτητα
 • κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
 • παραβίαση προτεραιότητας
 • ολισθηρότητα του οδοστρώματος
 • έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση
 • λοιπά αίτια αναφερόμενα στους οδηγούς

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης

Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να βεβαιωθούν συνολικά (4.847) παραβάσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι επικίνδυνες καθώς οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα και επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμά του.

Βεβαιώθηκαν :
· 937 για υπερβολική ταχύτητα.
· 37 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη).
· 36 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
· 127 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση.
· 117 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση.
· 35 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
· 1 για παραβίαση προτεραιότητας.
· 52 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
· 37 για αντικανονικό προσπέρασμα.
· 16 για αντικανονικούς ελιγμούς.
· 20 για φθαρμένα ελαστικά.

Σημειώνεται επίσης ότι τον προηγούμενο μήνα βεβαιώθηκαν (105) παραβάσεις που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και (106) παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων. 


 
Read More »
4.847 τροχαίες παραβάσεις και 5 νεκροί τον Οκτώβριο στην Ήπειρο 4.847 τροχαίες παραβάσεις και 5 νεκροί τον Οκτώβριο στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας: Εκδήλωση για τις εξελίξεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016


Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας με αφορμή τη δημιουργία του Υπέρ-Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και την Ιδιωτικοποίηση του Ο.Λ.ΗΓ, διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:

“Οι ιδιωτικοποιήσεις, οι εξελίξεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και οι θέσεις του Εργατικού Κέντρου Θεσπρωτίας”
με σκοπό να αναδείξει την ουσία των εξελίξεων, που αφορά τους στρατηγικούς στόχους των μονοπωλίων και προσθέτει νέα βάσανα στη ζωή των εργαζομένων και του λαού, αλλά και το ποια θα πρέπει να είναι η λαϊκή απάντηση και πως αυτή θα οργανωθεί.

Καλούμε όλους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς ΕΒΕ, τους κατοίκους της πόλης, τους συλλόγους εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τους Μαζικούς Φορείς του τόπου, τα επιμελητήρια, τις επιστημονικές ενώσεις, δημοτικούς και περιφερικούς συμβούλους καθώς και τα ΜΜΕ, να παρευρεθούν στην εκδήλωση.

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7:00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.


Read More »
Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας: Εκδήλωση για τις εξελίξεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας: Εκδήλωση για τις εξελίξεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Η επικίνδυνη επιπολαιότητα της Δημοτικής Αρχής

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016

Η αδιαφορία και η επιπολαιότητα με την οποία χειρίζεται η Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας τα προβλήματα και τις ζημιές που προκύπτουν στην πόλη, πολύ φοβόμαστε πως θα οδηγήσει σίγουρα σε κάποιο ατύχημα.

Τελευταίο παράδειγμα,  οι φωτογραφίες που μας έστειλε αναγνώστης, έξω από τα γηπεδάκια στην οδό Γράμμου.

Στο σημείο, όπου καθημερινά παίζουν μικρά παιδιά, υπάρχει ένα φρεάτιο βάθους 2 μέτρων, από το οποίο εδώ και ΔΥΟ εβδομάδες κάποιος έχει αφαιρέσει τη προστατευτική σχάρα.

Είναι συνήθες το φαινόμενο της κλοπής των μεταλλικών σχαρών για την πώλησή τους ως σκραπ.

Και εδώ αρχίζει η επικίνδυνη επιπολαιότητα της Δημοτικής Αρχής.


Αντί να αντικαταστήσουν άμεσα τη κλεμμένη σχάρα, τοποθέτησαν στη θέση της ένα πλαστικό τελάρο και αυτό σπασμένο.

Ο κίνδυνος να πατήσει πάνω του κάποιο από τα δεκάδες παιδιά που παίζουν και αθλούνται στα γηπεδάκια είναι κάτι παραπάνω από οφθαλμοφανές.

Εμείς, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΚΠΠΟ κ. Μάκη Φουσέκη, ο οποίος προς τιμή του, αν και δεν είναι στις υποχρεώσεις του και στη δικαιοδοσία του το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεσμεύτηκε πως εντός της ημέρας θα γίνει η αντικατάσταση του πλαστικού τελάρου με μεταλλική σχάρα.

Αναμένουμε...


Read More »
Ηγουμενίτσα: Η επικίνδυνη επιπολαιότητα της Δημοτικής Αρχής Ηγουμενίτσα: Η επικίνδυνη επιπολαιότητα της Δημοτικής Αρχής Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Δείτε την ημερίδα ενημέρωσης για τις μαθησιακές δυσκολίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016
 

Read More »
Ηγουμενίτσα: Δείτε την ημερίδα ενημέρωσης για τις μαθησιακές δυσκολίες (ΒΙΝΤΕΟ) Ηγουμενίτσα: Δείτε την ημερίδα ενημέρωσης για τις μαθησιακές δυσκολίες (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Το club Shisha επιστρέφει στη νύχτα της Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016Το club Shisha επιστρέφει στη νύχτα της Ηγουμενίτσας.
Απο την Παρασκευή 11/11/2016 το αγαπημένο club της πόλης μας, ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να σας υποδεχτεί... 
Ανανεωμένο και με νέες προτάσεις στην ελληνική και ξένη μουσική .. 
Doors open at : 23:00. 
Tel reserve : 6931234755... 
Σας περιμένουμε...

 
Read More »
Το club Shisha επιστρέφει στη νύχτα της Ηγουμενίτσας Το club Shisha επιστρέφει στη νύχτα της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλιατών με Ευρωπαϊκό πρόσημο (+ΦΩΤΟ)

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το ταξίδι, αντιπροσωπείας του Πολιτιστικού Πολιτιστικού αποτελούμενη από την Αντιπρόεδρο κα Αρετή Μέμμου, την Ταμία κα Ηλιάνα Σπανοπούλου, την κα Λέτα Σωτηρίου, τον κο Στράτο Ταταλιά και την κα Δήμητρα Καραμπίνα με καθήκοντα διερμηνέα, επισκέφτηκαν την πόλη Putignano της Επαρχίας Bari της Περιφέρειας Puglia.

Σκοπός του ταξιδιού, η γνωριμία, η προσέγγιση, η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και κοστουμιών με τον Πολιτιστικό Φορέα του Δήμου του Putignano, σε θέματα πολιτιστικά, παράδοσης, Ηθών και Εθίμων κ.α.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή....η πρώτη προσέγγιση έγινε τον Ιανουάριο του 2016 μέσω επιστολής που τους αποστείλαμε ζητώντας τη συνδρομή και βοήθειά τους για την πραγματοποίηση του καρναβαλιού στους Φιλιάτες.

Η κα Emanuela Elba (υπεύθυνη Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Putignano), ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μας και σε συνεννόηση με τα εκεί γκρουπ καρναβαλιστών, συγκέντρωσε περί τα 60 αποκριάτικα κοστούμια και μας τα έστειλαν.

Η επαφή με τους φίλους Ιταλούς όχι μόνο δεν διεκόπη τους επόμενους μήνες, αλλά έγινε ακόμη πιο εντατική και εποικοδομητική ...με αποκορύφωμα το ταξίδι της Φιλιατιώτικης Αντιπροσωπείας στην Ιταλία. Οι επαφές στο γειτονικό κράτος, ήταν πολλές και σημαντικές, όπως και τα αποτελέσματα-συμπεράσματα των συζητήσεων.

Ο Αντιδήμαρχος του Putignano κος Gambardella, η υπεύθυνη Τουρισμού και Πολιτισμού κα Elba καθώς και ο Πρόεδρος Ίδρυσης του Καρναβαλιού κος loperfido, μαζί με την αντιπροσωπεία τους, υποδέχτηκαν με κάθε επισημότητα την αντιπροσωπεία από τους Φιλιάτες. Τα συμπεράσματα των επαφών ήταν πως και οι δύο πόλεις θα έχουν στο εξής σταθερή συνεργασία και αλληλοβοήθεια σε θέματα πολιτισμού, παράδοσης, ηθών και εθίμων κ.α. Επίσης αποφασίστηκε η ανταλλαγή καρναβαλικών γκρουπ κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων σε Φιλιάτες και Putignano. 
Πολύ σημαντικό ήταν και το κάλεσμα από πλευράς Πολιτιστικού Συλλόγου στην από κοινού εμφάνιση με τον Πολιτιστικό Φιλιατών σε Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Καρναβαλιού.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς... καθώς επίσης και για τη ζεστή και απλόχερη φιλοξενία τους.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλιατών, θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλο το Θεσπρωτικό κοινό, την πρόθεσή μας, το Φιλιατιώτικο Καρναβάλι καθώς και όλες οι δράσεις του Πολιτιστικού, να αποτελέσουν πόλο έλξης, συμμετοχής για ολόκληρο το Θεσπρωτικό και μη κοινό.

Απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους τους Φορείς ιδιωτικού και Δημοσίου και σε όλους τους κατοίκους της Θεσπρωτίας για τη συμμετοχή τους στο Φιλιατιώτικο Καρναβάλι, το ιστορικότερο καρναβάλι της Θεσπρωτίας με πληθώρα εκδηλώσεων και δρώμενων, από το παρελθόν και το παρόν.

Σεβόμαστε και αναδεικνύουμε τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας... 
Σας περιμένουμε..

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 
Read More »
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλιατών με Ευρωπαϊκό πρόσημο (+ΦΩΤΟ) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλιατών με Ευρωπαϊκό πρόσημο (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ημερίδα με θέμα "Αθλητισμός και Υγεία"

Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016


Read More »
Ηγουμενίτσα: Ημερίδα με θέμα "Αθλητισμός και Υγεία" Ηγουμενίτσα: Ημερίδα με θέμα "Αθλητισμός και Υγεία" Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Σελίδες