Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας η μελέτη για τη σιδηροδρομική γραμμή Ηγουμενίτσα- Ιωάννινα- Αργυρόκαστρο Αλβανίας

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου αναρτήθηκε την Τετάρτη 25.04.2018, από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, η μελέτη με τίτλο: «Σιδηροδρομική γραμμή Λιμένας Ηγουμενίτσας – Βιομηχανικό Πάρκο Ηγουμενίτσας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Αεροδρόμιο Ιωαννίνων – Κακαβιά – Αργυρόκαστρο».

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Αλβανίας 2007 – 2013, ανατέθηκε την 15η Απριλίου 2016 και παραδόθηκε την 14η Σεπτεμβρίου 2016.

Κατευθυντήρια επιδίωξη της μελέτης ήταν η αποτύπωση των κρίσιμων συντελεστών διαμόρφωσης του δείκτη κόστους - οφέλους, ώστε να είναι ευχερής η σύγκριση με εναλλακτικά έργα ίδιας σκοπιμότητας και η καταγραφή όλων των παραγόντων που κρίνονται αναγκαίοι κατά την λήψη, από τα αρμόδια όργανα, των αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου.

Συγκεκριμένα παραδόθηκαν:
1. Φάση Α: Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης - Έκθεση Παρουσίασης Υφιστάμενης Κατάστασης
2. Φάση Β.1: Οριστικοποίηση και διαμόρφωση προτάσεων - Προμελέτη Χάραξης Σιδηροδρομικής Γραμμής - Προϋπολογισμός Έργων
3. Φάση Β.2: Οριστικοποίηση και Διαμόρφωση Προτάσεων - Μελέτη Βιωσιμότητας

Το κόστος της μελέτης ανήλθε σε 65.276,10€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη, δήλωσε σχετικά:

«Πρόσφατα δημοσιεύματα, που αφορούν στην διασύνδεση της χώρας μας με την Αλβανία, αναφέρουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα με ενδεχόμενες τρεις εναλλακτικές:

1. Φλώρινα-Κρυσταλλοπηγή (με διασύνδεση με Αεροδρόμιο Καστοριάς)-Πόγραδετς-Τίρανα
2. Φλώρινα-Αεροδρόμιο Καστοριάς-Ιεροπηγή-Πόγραδετς-Τίρανα
3. Κοζάνη-Σιάτιστα-Αεροδρόμιο Καστοριάς-Ιεροπηγή-Πόγραδετς-Τίρανα.
ενώ δεν αναφέρουν ότι για τη σύνδεση Ελλάδας-Αλβανίας υπάρχει και τέταρτη εναλλακτική, αυτή μέσω της Ηπείρου, για την οποία μάλιστα έχει εκπονηθεί Μελέτη Βιωσιμότητας, και από την οποία προκύπτει ότι η σιδηροδρομική σύνδεση Ιωάννινα – Αλβανία (Περιφέρεια Αργυροκάστρου) είναι εύκολα υλοποιήσιμη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αλβανικό τμήμα της γραμμής αναπτύσσεται σε έδαφος πεδινό έως λοφώδες και στο συνολικό μήκος της -των 73 km- προβλέπεται κατασκευή 2 σηράγγων με εξόρυξη συνολικού μήκους 10,3 km και 9 σηράγγων με ανοικτή εκσκαφή συνολικού μήκους 4,6 km, καθώς και 26 μικρών οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών (άνοιγμα 10,5 έως 11,5 m).

Η σημασία αυτού του έργου για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου (που σήμερα είναι σιδηροδρομικά απομονωμένη) θα είναι καθοριστική, λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη διεθνή εμπειρία:

· Η συγκοινωνιακή υποδομή έχει πάντα μια ισχυρότερη θετική επίδραση στην ανάπτυξη σε σχέση με άλλες μορφές επενδύσεων. Παρέχει ουσιαστικά συγκοινωνιακά δίκτυα, ώστε να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν.

· Εν γένει, τα οφέλη στις μεταφορές, που προσφέρουν οι σιδηρόδρομοι, δεν είναι αυτοσκοπός. Αποτελούν έναν καταλύτη, που μπορεί να ξεκλειδώσει το ενυπάρχον δυναμικό, το οποίο θα βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη.

· Μια ισχυρή και ισορροπημένη οικονομία μεταξύ των Περιφερειών της χώρας είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική μας ευημερία ως έθνος. Ως εκ τούτου, είναι επίσης σημαντικό να γίνει μια εκτίμηση και αξιοποίηση κατάλληλων πολιτικών, ώστε νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις να συνεισφέρουν στην οικονομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

· Με την παροχή πρόσθετης μεταφορικής ικανότητας και την ενισχυμένη συνδεσιμότητα, η συγκοινωνιακή υποδομή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να συνεργαστούν και να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, προμηθευτών και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

· Οι επιχειρηματικές επενδύσεις, επίσης, ενθαρρύνονται από την εν γένει ποιότητα των συγκοινωνιακών συνδέσεων, που επηρεάζουν τις αποφάσεις των διεθνών εταιρειών ως προς τον προσφορότερο τόπο εγκατάστασής τους, με συνέπεια την αύξηση των επενδύσεων σε μια σιδηροδρομικά διασυνδεόμενη περιοχή, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση στις δυο Περιφέρειες «Ηπείρου» και «Αργυροκάστρου», που ανήκουν αντιστοίχως στις δύο χώρες Ελλάδα και Αλβανία.»

Η κ. Καλογιάννη ολοκληρώνοντας, τονίζει ότι: «Η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου υποστηρίζει διαχρονικά την ταχύτατη υλοποίηση κάθε έργου που επιταχύνει την απρόσκοπτη διασύνδεση της Ελλάδας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως είναι αυτή μέσω της Ηπείρου, που αφορά στη διακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων. Η διεκδίκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, της σιδηροδρομικής σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο εντός της χώρας μας, παραμένει δυναμική, όμως οι καίριες αποφάσεις λαμβάνονται σε κυβερνητικό επίπεδο».


Read More »
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας η μελέτη για τη σιδηροδρομική γραμμή Ηγουμενίτσα- Ιωάννινα- Αργυρόκαστρο Αλβανίας Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας η μελέτη για τη σιδηροδρομική γραμμή Ηγουμενίτσα- Ιωάννινα- Αργυρόκαστρο Αλβανίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και το Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, οργανώνει Δωρεάν Πρόγραμμα Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου, για άτομα ηλικίας 40 ετών εως 65, που δεν έχουν διαγνωσμένο καρδιαγγειακό πρόβλημα ή σακχαρώδη διαβήτη.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα άνω των 40, μια ομάδα με αυξημένη επικινδυνότητα για εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την 1η αιτία θανάτου παγκοσμίως και εμφανίζονται συχνότερα με την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αγγειοπάθειας.

Η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου γίνεται με το ηλεκτρονικό πρόγραμμα HeartScore, που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, το οποίο εξετάζοντας και προσμετρώντας παράγοντες κινδύνου όπως το φύλο, την ηλικία, την ολική χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση και το κάπνισμα, υπολογίζει την πιθανότητα εμφάνισης μοιραίου ή θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου σε χρονικό ορίζοντα 10ετίας, ενώ υπολογίζει και την επιμέρους συνεισφορά του κάθε παράγοντα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν αντικαθιστά την κλινική εξέταση αλλά λειτουργεί επικουρικά.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν πρόσφατη εξέταση ολικής χοληστερόλης και μέτρηση αρτηριακής πίεσης και θα λαμβάνουν σε έντυπη μορφή το αποτέλεσμα της εκτίμησης Heart Score, καθώς και τις απαραίτητες συμβουλές από το επιμορφωμένο νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΕΠ Υγείας για την τροποποίηση συμπεριφορών υγείας που σχετίζονται με τους παράγοντες κινδύνου, με απώτερο σκοπό την μείωση της πιθανότητας ασθένειας από καρδιαγγειακό νόσημα.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, ώρες 09:00 – 12:00, στο χώρο του ΚΕΠ Υγείας (παλιό δημαρχείο Ηγουμενίτσας), κατόπιν ραντεβού στο τηλ 2665360012.


Read More »
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

Προσοχή: Άρχισαν οι ρίψεις εμβολίων - δολωμάτων

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018


Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησαν από την Τρίτη 24-04-2018 oι ρίψεις από αέρος των εμβολίων – δολωμάτων από το αεροδρόμιο του Αγρινίου και θα ολοκληρωθούν στις 29-04-2018.

Τα εμβόλια – δολώματα, έχουν χρώμα καφέ, μέγεθος σπιρτόκουτου και μυρωδιά ψαριού. Στο εσωτερικό τους φέρουν πλαστική κάψουλα με το εμβόλιο σε υγρή μορφή.

Σε περίπτωση που τυχόν κάποιος πολίτης βρει εμβόλιο- δόλωμα δεν θα πρέπει να το ακουμπά.

Αν εντοπιστεί εμβόλιο- δόλωμα σε κατοικημένη περιοχή και πρέπει να απομακρυνθεί, τότε αυτό πρέπει να γίνεται με γάντια ή με τη βοήθεια πλαστικής σακούλας.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία.


Read More »
Προσοχή: Άρχισαν οι ρίψεις εμβολίων - δολωμάτων Προσοχή: Άρχισαν οι ρίψεις εμβολίων - δολωμάτων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: “ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΤΟ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;”

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018


Την επέκταση εξωιδρυματικού επιδόματος για τα άτομα που έχουν κριθεί με σοβαρή αναπηρία και χρειάζονται βοήθεια και συμπαράσταση άλλου προσώπου ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που απευθύνει προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι σήμερα το επίδομα δε χορηγείται σε περιπτώσεις οι οποίες λόγω της ανάγκης συνεχούς υποστήριξης συνεπάγονται συχνά πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες των πασχόντων. 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος σε πάσχοντες από βαριά αναπηρία που χρήζουν βοήθειας και συμπαράστασης άλλου προσώπου»

Με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004 το εξωιδρυματικό επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 που δικαιούνται λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία οι πάσχοντες από τετραπληγία έως και παραπληγία επεκτάθηκε σε άλλες κατηγορίες πασχόντων.

Συγκεκριμένα, στους δικαιούχους εξωιδρυματικού επιδόματος προστέθηκαν οι πάσχοντες από μυασθένεια – μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι έχοντες σοβαρό ακρωτηριασμό σε δύο ή τέσσερα άκρα, οι έχοντες φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την προηγούμενη περίπτωση, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει τετραπληγία ή παραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και οι έχοντες πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άκρου σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Από τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος έχουν, ωστόσο, αποκλειστεί ασφαλισμένοι με σοβαρή αναπηρία άνω του 80% που, σύμφωνα με την ιατρική κρίση - γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όχι μόνο είναι ανίκανοι για κάθε βιοποριστική εργασία αλλά επίσης χρήζουν βοήθειας και συμπαράστασης άλλου προσώπου. Δηλαδή το επίδομα δε χορηγείται σε περιπτώσεις (όπως οι πάσχοντες από μετωποκροταφική άνοια πολύ προχωρημένου σταδίου με ολική αφασία) οι οποίες λόγω της ανάγκης συνεχούς υποστήριξης συνεπάγονται συχνά πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες των πασχόντων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:
Εάν και πότε προτίθεται να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις νόμου προκειμένου οι κρινόμενοι με σοβαρή αναπηρία, ανίκανοι προς κάθε βιοποριστική εργασία και χρήζοντες βοήθειας και συμπαράστασης άλλου προσώπου να δικαιούνται τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981.


 
Read More »
Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: “ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΤΟ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;” Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: “ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΤΟ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;” Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΚΑΙ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018


Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και Φορείς αυτών, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Ιδιωτικούς Φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση ανάλογων έργων, η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτικές συναντήσεις όπου θα παρουσιαστούν οι προκηρυσσόμενες δράσεις και η μεθοδολογία υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις, θα πραγματοποιηθούν:

· την Τετάρτη 2-5-2018, στα Ιωάννινα, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (Ναπ. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα) και ώρα 10.00 π.μ.

· την Παρασκευή 4-5-2018, στην Ηγουμενίτσα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ηγουμενίτσας και ώρα 10.00 π.μ.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (Υποψήφιοι Δικαιούχοι) να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των κάτωθι Δράσεων του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα):

· Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

· Δράση 19.2.5: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ».

Υποδράση 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι ανωτέρω Δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η 24-04-2018 και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η 09-07-2018.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κ. Μώκος Ηλίας και η κα Καρακώστα Κατερίνα, τηλέφωνα 26510 83087, 26510 36686, e-mail: epirus@epirussa.gr.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.


Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020
Ντέτσικας Κωνσταντίνος

Read More »
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΚΑΙ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΚΑΙ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η και τελευταία Δημόσια Διαβούλευση στα πλαίσια του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας.

Το στρατηγικό αυτό σχέδιο που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κινητικότητας – εναλλακτικής μετακίνησης στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτήν με ορίζοντα 20ετίας, παρουσιάστηκε στην αίθουσα ΠΑΝΘΕΟΝ την Παρασκευή 20 Απριλίου παρουσία φορέων και πολιτών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για ακόμη μια φορά να ανταλλάξουν απόψεις και να κάνουν παρατηρήσεις επί των τελικών προτάσεων.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος δήλωσε σχετικά:

«Με το ΣΒΑΚ σχεδιάζουμε μια ανθρώπινη πόλη που έχει θετικό κοινωνικό πρόσημο, κάνει ποδήλατο και περπατά.

Μια Ηγουμενίτσα στην οποία θα απολαμβάνουμε τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, θα μετακινούμαστε με άνεση εντός του αστικού ιστού, αλλά και σε κοντινές αποστάσεις.

Ζητήματα όπως ήπια προσπελασιμότητα εντός του αστικού περιβάλλοντος, εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης με έμφαση στη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, το περπάτημα, το ποδήλατο και η αναβαθμισμένη ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, αποτελούν τους βασικούς στόχους που τίθενται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Οι στόχοι του ΣΒΑΚ αποτελούν ουσιαστικά τις στρατηγικές μας επιλογές όχι μόνο ως Δημοτική Αρχή, αλλά και ως τοπική κοινωνία συνολικά.

Αυτή την Ηγουμενίτσα επιθυμούμε σήμερα να διαμορφώσουμε, από αυτά τα χαρακτηριστικά εμπνεόμαστε και αυτά βάζουμε σήμερα σε τροχιά υλοποίησης».

Γραφείο Δημάρχου
Ηγουμενίτσας
Read More »
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ετήσιο τουρνουά "CYCLON mini volley"

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018


Σας προσκαλούμε στο ετήσιο τουρνουά "CYCLON mini volley by Savvas Thomazos" που διοργανώνει ο ΕΡΜΗΣ Ηγουμενίτσας (ERMIS Volleyball Club of Igoumenitsa) στις 13 Μαϊου 2018 στο κλειστό γυμναστήριο "Αλεξάνδρα Τσιάβου" στην Ηγουμενίτσα, με την υποστήριξη της εταιρίας CYCLON Savvas Thomazos.
Στο τουρνουά με την μεγαλύτερη πανελλαδικά συμμετοχή αθλητών και αθλητριών θα λάβουν μέρος σωματεία από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.

Επίτημος προσκεκλημένος στο φετεινό μας τουρνουά είναι ο πρώην διεθνής αθλητής της πετοσφαίρισης ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ, ο οποίος θα μοιράσει αυτόγραφα σε όλους του αθλητές.

Αμέσως μετά τους αγώνες θα ακολουθήσουν οι απονομές των αναμνηστικών διπλωμάτων προς όλους τους αθλητές-τριες και τα σωματεία τους, απονομή πλακετών στους υποστηρικτές του συλλόγου ΚΑΙ φέτος ο σύλλογος μας εκτός απο τον επίτημο προσκεκλημένο κ. Βασίλη Κουρνέτα, θα βραβεύσει δυο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού volley της Ένωσης μας:
τον κ. Χρύσανθο Κυριαζή για την προσφορά του στο ελληνικό volley και την κ. Βασιλική Παπάζογλου για την συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 με την Εθνική Ελλάδας.

Mε την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας & του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας 


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Ετήσιο τουρνουά "CYCLON mini volley" Ηγουμενίτσα: Ετήσιο τουρνουά "CYCLON mini volley" Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

Παραμυθιά: "Σώμα και Υγεια" - Ημερίδα στο θέατρο Καρκαμισι

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018
Read More »
Παραμυθιά: "Σώμα και Υγεια" - Ημερίδα στο θέατρο Καρκαμισι Παραμυθιά: "Σώμα και Υγεια" - Ημερίδα στο θέατρο Καρκαμισι Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

Ανακοίνωση του Μ-Λ ΚΚΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση της κυβέρνησης να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ

Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018


Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που προβλέπει το ξεπούλημα του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ .

Υλοποιώντας τις μνημονιακές της δεσμεύσεις, στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης» της αγοράς ενέργειας και υπό τον «φερετζέ» των υποκριτικών περιβαλλοντικών «ευαισθησιών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον περιορισμό της χρήσης του λιγνίτη, η κυβέρνηση υλοποιεί την «αποεπένδυση» (όπως βαφτίζει τον τεμαχισμό και το ξεπούλημα) της ΔΕΗ, με το ξεπούλημα λιγντιτικών μονάδων σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη.

Συγκεκριμένα προχωράει στην πώληση της λειτουργούσας μονάδας 1 του ΑΗΣ Μελίτης, της αδειοδοτημένης μονάδας Μελίτη 2 και των μονάδων 3 και 4 της Μεγαλόπολης, με τα αναγκαία ορυχεία. Παράλληλα επιβάλλει τον περιορισμό της χρήσης του λιγνίτη, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί εγχώριο και φθηνό καύσιμο και την αντικατάστασή του από εισαγόμενο και ακριβότερο φυσικό αέριο και ΑΠΕ, μια τεχνολογία που αναγκάζεται η χώρα να εισάγει.

Επίσης στο νομοσχέδιο προβλέπεται η πλήρης απόσυρση υπαρχόντων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ από το 2025 έως το 2035, με μόνο την υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 5 και την Μελίτη 2 να παραμένουν στο σύστημα.

Η κυβέρνηση χτυπάει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην επιχείρηση και τους παραδίδει ως φτηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό στα χέρια των μελλοντικών «επενδυτών», οι οποίοι θα προκύψουν κάτω από την υψηλή εποπτεία διεθνούς εταιρείας συμβούλων, που θα εγκριθεί από τους «θεσμούς».

Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στο σχέδιο για τη «σαλαμοποίηση», τη συρρίκνωση και εν τέλει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία της χώρας. Υπονομεύει την ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας και την καθιστά ενεργειακά εξαρτώμενη από τους ιμπεριαλιστές επικυρίαρχους, τόσο σε ότι αφορά την παροχή ενεργειακών πόρων όσο και σε ότι αφορά την εισαγωγή τεχνολογίας και πάγιου εξοπλισμού.

Ήδη στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης» και του «ανταγωνισμού» μια σειρά μονοπώλια του χώρου της ενέργειας βγάζουν υπερκέρδη μόνο από την αγοραπωλησία του ρεύματος, μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, πουλώντας κυριολεκτικά «αέρα» με σκανδαλώδη προνόμια (η MWh στη ΔΕΗ κοστίζει 52 € και αυτοί αγοράζουν 32 – 36 €). Την ίδια ώρα τα λαϊκά νοικοκυριά, είδαν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να αυξάνεται κατά 65% από το 2008 έως το 2016, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, πλήρωσαν την κιλοβατώρα ακριβότερα κατά 12,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016!

Απέναντι σε αυτή την πολιτική οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, η τοπική κοινωνία και συνολικά ο ελληνικός λαός πρέπει να αντισταθούν, να οργανώσουν την πάλη τους, ενάντια στο τεμαχισμό και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και να απαιτήσουν φθηνό ρεύμα για τις λαϊκές οικογένειες.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκίνησε η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου να μην αποτελέσουν μια «τουφεκιά», αλλά να αποτελέσουν μια νέα αφετηρία αγώνων για την ανατροπή των αντεργατικών-αντιλαϊκών σχεδιασμών της κυβέρνησης.

Read More »
Ανακοίνωση του Μ-Λ ΚΚΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση της κυβέρνησης να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ Ανακοίνωση του Μ-Λ ΚΚΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση της κυβέρνησης να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Απριλίου 26, 2018 Rating: 5

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες Στην αγορά, κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά είδη παπουτσιών που μπορούν να κάνου...

Σελίδες