Η παράταξη Δημητρίου για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Η παράταξη Δημητρίου για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας


Ο Προϋπολογισμός (ΠΥ) του Δήμου συντάσσεται από την Οικονομική του Υπηρεσία με κατεύθυνση και ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Η δε έγκριση ή απόρριψή του είναι βαθειά πολιτική πράξη.
Στη συζήτηση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 25 Ιανουαρίου 2023, πολύ συνοπτικά και χωρίς να επαναλάβουμε όλα όσα παρατηρήσαμε και επισημάναμε στη διαδικασία των ερωτήσεων και των τοποθετήσεών μας, αναφέρουμε τα εξής:

· Ως προς τα έσοδα
-Τα εκτιμώμενα έσοδα στον κωδικό Πρόσοδοι από Ακίνητη Περιουσία, στις 31/12/2022 είναι 230.670,05 ευρώ και η πρόταση για το 2023 είναι μειωμένη στις 175.500 €, γεγονός που γεννά ερωτήματα για την σωστή αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
-Στον κωδικό Ανταποδοτικά Τέλη και Δικαιώματα, από267.904,97€ που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός του 2022, στον ΠΥ του 2023 προβλέπονται 382.550,00€ δηλαδή αυξημένα κατά 114.645€ εις βάρος των δημοτών.
-Στον κωδικό Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Δαπάνες, από το ποσό των 6.524.069,14€ που είναι η εκτίμηση ότι θα έχουν εισπραχθεί στις 31/12/2022, η πρόβλεψη στον ΠΥ του 2023 φτάνει στο πολύ αισιόδοξο ποσό των 7.714.271,96€.
-Στον κωδικό Επιχορηγήσεις και Επενδύσεις, από το προβλεπόμενο ποσό των 27.486.374,33€ στον ΠΥ του 2022 εκτιμάται ότι στις 31/12/2022 θα έχουν εισπραχθεί μόλις 3.782.070,83€ και η πρόβλεψη στον ΠΥ του 2023 εκτοξεύεται στα 28.237.972,12€!
- Στον κωδικό Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα Έσοδα Προηγούμενων Ετών, που είχαν διαμορφωθεί στα 5.379.805,06€ το 2022, εκτιμάται ότι θα έχουν εισπραχθεί την 31/12/2022 μόλις 268.721,19€ και η πρόβλεψη στον ΠΥ του 2023 είναι 6.183.632,41€. Συνεπώς, προστίθεται στα ήδη ανείσπρακτα το ποσό του 1.072.618,54€. Αντί δηλαδή να προκύψει μείωση, που έπρεπε να είναι η στόχευση της Δημοτικής Αρχής, προέκυψε αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων προς το Δήμο.
Συμπερασματικά, τα Έσοδα του Προϋπολογισμού του έτους 2023 ανέρχονται στο ποσό των 50.920.380,17€ και είναι αυξημένα κατά 31 περίπου εκατομύρια ευρώ από τα πραγματικά έσοδα. Είναι επομένως ένας εντελώς πλασματικός προϋπολογισμός εσόδων.

· Ως προς τις δαπάνες
-Στον κωδικό Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων εκτιμάται ότι θα έχουν δαπανηθεί μέχρι τις 31/12/2022, 309.141,76€ και στο νέο ΠΥ προβλέπονται 726.620,00€ περισσότερα κατά 415χιλ. €. Γιατί αυτή η υπέρβαση;
-Στον κωδικό Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων, από τα ψηφισθέντα 1.864.104,72€ στον ΠΥ του 2022, εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν μέχρι τις 31/12/2022 μόλις 146.119,77€ και προβλέπονται για το 2023 ξανά πολλά χρήματα, συγκεκριμένα 1.400.458,68€.
Στον κωδικό Επενδύσεις, από τα 22.693.883,64€ του 2022 εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν 3.026.300,13€ μέχρι τις 31/12/2022 και η πρόταση του νέου ΠΥ ανέρχεται στα 24.616.158,90€, που είναι ανεξήγητα υπερβολικό ποσό. Ίσως εκτιμά η Δημοτική Αρχή ότι θα τα ξοδέψει την προεκλογική περίοδο!

Συμπέρασμα:
-Συγκρίνοντας τα εκτιμώμενα έσοδα των 21.037.974,37€ και τις εκτιμώμενες δαπάνες των 19.460.091,82€, που θα έχουν γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2022, προκύπτει μία διαφορά ύψους 1.577.882,55€, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στα αυξημένα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας, τον ΤΑΠ, τα τέλη εστιατορίων, τα τέλη κοινοχρήστων χώρων … από το χαράτσωμα δηλαδή των δημοτών!
-Επίσης και αυτός ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να μην κατανέμει με ισομέρεια τις δαπάνες για έργα και παρεμβάσεις σε όλες τις κοινότητες, με ορισμένες κοινότητες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Ηγουμενίτσας και Παραποτάμου να είναι αφημένες κυριολεκτικά στην τύχη τους, από τη Δημοτική Αρχή.
-Για τους παραπάνω λόγους η Παράταξη «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023.

Για την «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»
Θωμάς Δημητρίου
Read More »
Η παράταξη Δημητρίου για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας Η παράταξη Δημητρίου για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Ο Παναγιώτης Νταής για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Ο Παναγιώτης Νταής για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας


Ενώ η παράταξη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηγουμενίτσας, δεν διαθέτει πλέον την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιοποιώντας την αμφίβολης συνταγματικότητας νομοθεσία που υπολογίζει ως έγκυρες ψήφους μόνον τις θετικές και όχι τις αρνητικές, επικυρώνει σημαντικές αποφάσεις όπως ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους 2023. Ένας εκ των Αντιδημάρχων χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως «σημαία» της Δημοτικής Αρχής. Αν είναι έτσι, τότε η ...σημαία στο Δήμο Ηγουμενίτσας κυματίζει μεσίστια, γιατί ο προϋπολογισμός δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου.
Παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε έργα, δράσεις και παρεμβάσεις στις περισσότερες μικρού και μεσαίου μεγέθους Κοινότητες του Δήμου, ενώ δεν υπάρχει συνεκτικότητα και κοινή στόχευση των άλλων έργων που εκτελούνται τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στις παραλιακές κοινότητες.
Επίσης, τομείς όπως η κοινωνική πολιτική, χαρακτηρίζονται από υποχρηματοδότηση, κυρίως στον τομέα των αναγκαίων υποδομών, αλλά και στον τομέα των δράσεων, αφού χρηματοδοτούνται μόνο οι απολύτως απαραίτητες και όσες έχουν διασφαλισμένη κεντρικά χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Απουσιάζουν χαρακτηριστικά μεγάλα και εμβληματικά έργα υποδομής που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη ιδίως των παράλιων περιοχών και οικισμών.
Πολλά είναι τα οφειλόμενα έσοδα από προηγούμενα χρόνια που λιμνάζουν ανείσπρακτα. Τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία είναι ιδιαίτερα χαμηλά, αφού η αξιοποίηση δεν γίνεται με αντικειμενικό τρόπο, ενώ ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση της καταγραφής της. Τα ανταποδοτικά τέλη υψηλά και άδικα και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η απορροφητικότητα των πόρων από τα ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα ιδιαίτερα χαμηλή, με αποτέλεσμα τα λίγα και μικρά έργα να εκτελούνται με απίστευτα αργούς ρυθμούς και να ολοκληρώνονται με χαρακτηριστικές καθυστερήσεις.
Δυστυχώς, αυτή είναι η εικόνα του Δήμου, όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Ευτυχώς όμως είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που εκτελεί η παρούσα Δημοτική Αρχή.
Read More »
Ο Παναγιώτης Νταής για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας Ο Παναγιώτης Νταής για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Την πίτα του κόβει ο Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Σελεύκειας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Την πίτα του κόβει ο Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας ΣελεύκειαςRead More »
Την πίτα του κόβει ο Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Σελεύκειας Την πίτα του κόβει ο Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Σελεύκειας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Δείτε τη συνεδρίαση του ΔΣ Ηγουμενίτσας για την ψήφιση του προϋπολογισμού

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023

 Δείτε τη συνεδρίαση του ΔΣ Ηγουμενίτσας για την ψήφιση του προϋπολογισμούRead More »
Δείτε τη συνεδρίαση του ΔΣ Ηγουμενίτσας για την ψήφιση του προϋπολογισμού  Δείτε τη συνεδρίαση του ΔΣ Ηγουμενίτσας για την ψήφιση του προϋπολογισμού Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Ομιλία για τον καρκίνο του πνεύμονα και δωρεάν σπιρομέτρηση από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Ομιλία για τον καρκίνο του πνεύμονα και δωρεάν σπιρομέτρηση από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας


Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος (ΕΝΘΕ) διοργανώνουν Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα με τον διακριτικό τίτλο «Μελίτη».

Η ομιλία θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο «Πάνθεον» στην Ηγουμενίτσα, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, στις 18:15, από την κα Βασιλική Λάζου, Πνευμονολόγο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο του Π.Ο.Υ., ο καρκίνος του πνεύμονα ευθύνεται για το 11% και πλέον των συνολικών περιστατικών καρκίνου, αποτελώντας τον δεύτερο συχνότερο καρκίνο μετά τον καρκίνο του μαστού, ενώ είναι ο συχνότερος σε εμφάνιση καρκίνος παγκοσμίως για τους άνδρες και ο τρίτος συχνότερος για τις γυναίκες. Παράλληλα, παραμένει με διαφορά ο πρώτος σε θνητότητα και αυτό γιατί συνήθως διαγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο λόγω απουσίας συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια της νόσου, με αποτέλεσμα χαμηλή 5ετή επιβίωση.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της πρόληψης αλλά και του προσυμπτωματικού ελέγχου του Καρκίνου του Πνεύμονα, με ετήσια χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος (LDCT).

Το ΚΕΠ Υγείας, με την υποστήριξη της τηλεϊατρικής μεθόδου, θα προσφέρει δωρεάν σπιρομετρήσεις σε καπνιστές άνω των 50 ετών, που δεν έχουν υποβληθεί σε αντίστοιχη εξέταση την τελευταία 5ετία. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 5:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Πάνθεον και μέχρι την έναρξη της ημερίδας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Read More »
Ομιλία για τον καρκίνο του πνεύμονα και δωρεάν σπιρομέτρηση από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας Ομιλία για τον καρκίνο του πνεύμονα και δωρεάν σπιρομέτρηση από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του


Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, καλεί τα μέλη του συλλόγου στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Bar Moshi στην Ηγουμενίτσα το Σάββατο 28 Ιανουάριου και ωρα 8 μμ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Πέτρος Οικονομίδης
Ο Γεν. Γραμματέας Νικόλαος Τάσιος
Read More »
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Σεμινάριο γονέων από το Κ.Π. Αριάδνη

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Σεμινάριο γονέων από το Κ.Π. ΑριάδνηΤο Κ.Π Αριάδνη θα πραγματοποιήσει σεμινάριο 5 συναντήσεων για γονείς. Στόχος είναι να ενδυναμωθούν και να στηριχτούν στον ρόλο τους ως γονείς. Η θεματολογία θα αφορά την επικοινωνία, τα όρια, την εικόνα εαυτού και τις πηγές δύναμης.

Συντονίζει η ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Κ.Π Κων/να Ζιάγκου (Dipl.Psych, M.Sc).

Έναρξη σεμιναρίου 6 Φεβρουαρίου2023 και ώρα 17.00 – 18.30 στους χώρους του Κ.Π (Κυρά Βασιλικής 10). Οι υπόλοιπες ημερομηνίες είναι: 13/1,20/1,6/3,13/3). Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 26650-25140 ως 1/02/2023. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Read More »
Σεμινάριο γονέων από το Κ.Π. Αριάδνη Σεμινάριο γονέων από το Κ.Π. Αριάδνη Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Ημερίδα στο Φιλιάτι για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Ημερίδα στο Φιλιάτι για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας


Read More »
Ημερίδα στο Φιλιάτι για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας Ημερίδα στο Φιλιάτι για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Μ. Κάτσης: Ο Αλέξης Τσίπρας με την εντολή του λαού θα γκρεμίσει το καθεστώς Μητσοτάκη

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Μ. Κάτσης: Ο Αλέξης Τσίπρας με την εντολή του λαού θα γκρεμίσει το καθεστώς Μητσοτάκη


Ο βουλευτής Θεσπρωτίας και Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μάριος Κάτσης, στην ομιλία του κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής εναντίον της κυβέρνησης, ξεκίνησε λέγοντας πως, «αποκαλύφθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο επικίνδυνος Πρωθυπουργός που γνώρισε ο τόπος σε ολόκληρη την περίοδο της μεταπολίτευσης», ενώ συνέχισε κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του, ξεδίπλωσε ένα οργανωμένο σχέδιο οικειοποίησης και εκμετάλλευσης του σκληρού πυρήνα του κράτους, με στόχο να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους, να χειραγωγήσει τα μίντια, να καπελώσει την αγορά, και να εδραιώσει με αντιδημοκρατικό τρόπο την εξουσία του. Έχει εξευτελίσει το Σύνταγμα, τη Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές, την ελευθεροτυπία, το πολίτευμα, το στράτευμα, τη χώρα και τους τους πολίτες της. Ακόμα και το ίδιο του το κόμμα εξευτέλισε και συνεχίζει να εξευτελίζει με τη στάση του».

Σχετικά με το σκάνδαλο της συγκάλυψης που ακολούθησε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο βουλευτής Θεσπρωτίας τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, «αρχικά μίλαγε μίλαγε για fake news. Έπειτα είπε πως το predator και η ΕΥΠ είναι άσχετα πράγματα μεταξύ τους, κάνοντας πως δεν βλέπει το προφανές. Στη συνέχεια μίλησε για νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ τις οποίες όμως δεν γνώριζε, γιατί λογικά είναι ανίκανος, αλλά ο καταλληλότερος Πρωθυπουργός βεβαίως βεβαίως. Έκανε τα πάντα αρχικά για να μην ελέγξει ως όφειλε η ΑΔΑΕ το θέμα των υποκλοπών, κι έπειτα για να μην φτάσει το πόρισμά της στη Βουλή. Έβαλε λιτούς και δεμένους να πλήξουν το κύρος της συνταγματικά αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής και του κύριου Ράμου».

Απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα τόνισε ότι, «ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στήσει στο γραφείο του έναν παρακρατικό μηχανισμό, μέσω του οποίου παρακολουθούσε την ηγεσία του στρατεύματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, αλλά και τους ίδιους τους Υπουργούς του. Το έκανε είτε για να γνωρίζει τις κινήσεις και τις αδυναμίες των αντιπάλων του, είτε για να εκβιάζει τους δικούς του ώστε να τους έχει στο χέρι, είτε για να ελέγχει τη ροή του χρήματος. Ούτε ο Βίτο Κορλεόνε δεν τα έκανε αυτά. Και από ότι φαίνεται πιάνει. Μια χαρά πειθαρχημένοι είστε συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι και όλες μούγκα».

Σχολιάζοντας τη θεωρία που διακινούν κυβερνητικά στελέχη, περί ρυπαρών δικτύων που δρούσαν εντός της ΕΥΠ, ο Μάριος Κάτσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, «αν ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τι γινόταν μέσα στο ίδιο του το γραφείο, είναι εντελώς ανίκανος», ενώ συνέχισε με κατάθεση σειράς ερωτημάτων, «ποιοι ήταν σε αυτά τα ρυπαρά δίκτυα; Συνελήφθησαν για την παράνομη δράση τους; Πως γίνεται η εισαγγελέας κυρία Βλάχου που υπέγραψε ούτε μία ούτε δυο, αλλά δεκάδες φορές τις παρακολουθήσεις και τις παρατάσεις αυτών, να βρίσκεται ακόμα στη θέση της; Για ποιο λόγο έδινε παρατάσεις στις παρακολουθήσεις εφόσον δεν υπήρχαν ευρήματα σχετικά με την εθνική ασφάλεια;

Και αν υπήρχαν τέτοια ευρήματα πως είναι δυνατόν ο στρατηγός Φλώρος και ο Υπουργός Χατζηδάκης να βρίσκονται στη θέση τους; Σύμφωνα με το νόμο για να παρακολουθούνται νόμιμα, και κατ’ εξακολούθηση όπως αποδείχθηκε, είναι ύποπτοι είτε ως εχθροί της πατρίδας είτε ως εγκληματίες. Είναι εχθρός της πατρίδας ή εγκληματίας ο τουρκοφάγος κ. Φλώρος κ. της ΝΔ; Και θα μας προστατεύσει σε περίπτωση εισβολής; Εάν δεν είναι τότε είναι παράνομη η παρακολούθηση, και είστε πραξικοπηματίες και κατάσκοποι. Διαλέξτε και πάρτε. Βρείτε επιτέλους γραμμή».

Ο Μάριος Κάτσης σκιαγραφώντας τον αντιδημοκρατικό κατήφορο του Κυριάκου Μητσοτάκη, μίλησε για τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τη Ρουμάνικη εταιρεία Majoritas. Μιας εταιρείας δηλαδή που ειδικεύεται και κατηγορείται για τη χειραγώγηση του εκλογικού σώματος, μέσα από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. «Ήδη από το 2018 η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ως πελάτης των υπηρεσιών της. Το 2018 μάλιστα είχαν κληθεί ως ομιλητές σε συνέδριο της Majoritas, με φωτογραφίες που το αποδεικνύουν, οι κ.κ. Πιερρακάκης, και Λιβάνιος, η σημερινή ηγεσία του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης δηλαδή. Ποιες υπηρεσίες αγόρασε τελικά η ΝΔ από την Majoritas; Η χρεοκοπημένη ΝΔ που χρωστάει 380εκ € δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες; Υπάρχουν παραστατικά; Ποιοι είναι οι αφανείς χορηγοί σας και είχατε πλημμυρίσει το διαδίκτυο με τη φάτσα του κ. Μητσοτάκη στις εκλογές του 2019; Τι έχει γίνει με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών την περίοδο της πανδημίας; Σας είχα προειδοποιήσει να μην διανοηθείτε να εμπορευτείτε και να παίξετε παιχνίδια χειραγώγησης με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών! Και έπειτα ήρθε η Cisco, ήρθε η Palantir του Cambridge Analytica που σας πιάσαμε στα πράσα, και τώρα η υπόθεση Majoritas, που μας δείχνει πως όλα αυτά τα κάνετε monetize και ψήφους! Ζόφος κυρίες και κύριοι».

Ο Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισήμανε πως «αν το κυβερνητικό κόμμα καταψηφίσει την πρόταση μομφής, παίρνει στην πλάτη του συλλογικά την ντροπή, και θα πάψει να είναι και Νέα, και Δημοκρατία», ενώ συνέχισε λέγοντας κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «μέσα από απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς έχουν σπαταληθεί σε ημέτερους πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ με δημόσιο χρήμα χρυσοπληρώνεται η ιλουστρασιόν εικόνα του «καλύτερου Πρωθυπουργού, της δημοσκοπικά άτρωτης και καλύτερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης» που φιλοτεχνεί η πετσωμένη ενημέρωση και οι χωματουργικές δημοσκοπήσεις. Κι ας υποφέρουν οι πολίτες από την ανεξέλεγκτη αισχροκέρδεια που πριμοδοτεί ο κ. Μητσοτάκης».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Μάριος Κάτσης, τόνισε ότι «σε αυτή την πρόταση μομφής δεν αναμετρώνται ιδεολογίες και πολιτικές. Αναμετράται το κράτος Δικαίου με το παρακράτος του κ. Μητσοτάκη, αναμετράται η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας με την βαλκανικού τύπου ψωροκώσταινα του κ. Μητσοτάκη, αναμετράται το φως με το σκοτάδι. Ο λαός δεν σας φοβάται πια, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος που με την εντολή του μπορεί, και θα γκρεμίσει το καθεστώς. Έκαστος εφ' ω ετάχθη».

Read More »
Μ. Κάτσης: Ο Αλέξης Τσίπρας με την εντολή του λαού θα γκρεμίσει το καθεστώς Μητσοτάκη Μ. Κάτσης: Ο Αλέξης Τσίπρας με την εντολή του λαού θα γκρεμίσει το καθεστώς Μητσοτάκη Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίταRead More »
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα κόβει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα κόβει το Επιμελητήριο ΘεσπρωτίαςΠρόσκληση στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αίθουσα ΕΛΙΝΝΙΟΝ Ξενοδοχείου Angelika Pallas, Ηγουμενίτσα
Στις 28.01.2023 και ώρα 19:00
Read More »
Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα κόβει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα κόβει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Εγκαίνια των νέων γραφείων & κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τους Υδατοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Εγκαίνια των νέων γραφείων & κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τους Υδατοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας


Τα Διοικητικά Συμβούλια των Θεσπρωτών Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε. & Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας σας προσκαλούν στα εγκαίνια των νέων Γραφείων τους & στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας τους με την ευκαιρία του Νέου Έτους!
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα νέα γραφεία των φορέων στο πρώην ΤΕΙ Ηγουμενίτσας την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12 00 . 

Read More »
Εγκαίνια των νέων γραφείων & κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τους Υδατοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας Εγκαίνια των νέων γραφείων & κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τους Υδατοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών

Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε σε μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών( δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη ) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τηρούμενων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID- 19 ( άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Φιλιατών οικ. έτους 2023.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ )Δήμου Φιλιατών οικ. έτους 2023.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για Δ΄τρίμηνο .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

5. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής τους για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

6. Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2023.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

7. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8. Επιτροπή Ελέγχου κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

9. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων .
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

10. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

11. Έγκριση πρωτοκόλλου διαγραφής μη νόμιμων δαπανών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

12. Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων έτους 2022 Δ΄κατανομή.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Ευθυμία (Έφη) Ντάφλου

13. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργα αποκατΑστασης υποδομων απΟ θεομηνΙες στο ΔΗμο ΦιλιατΩν Περ. ΗπεΙρου»
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
Read More »
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Σελίδες