Σύβοτα: Προσφυγή για την ακύρωση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για τη τροποποίηση του κανονισμού πεζοδρόμων

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016Σας αποστέλλω προσφυγή για την απόφαση 128/2016 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και την επιστολή που υπογράφηκε από 41 επαγγελματίες και κατοίκους. Η ηλεκτρονική της μορφή θα σας φανεί χρήσιμη διότι υπάρχουν και παραπομπές (links) που μπορείτε να πατήσετε για να μεταβείτε στον υπερσύνδεσμο. Τα προτότυπα έγγραφα στάλθηκαν σήμερα με ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ ΕΛΤΑ όπου θα παραλάβετε ίσως και σήμερα, ή το αργότερο αύριο


ΠΡΟΣ: Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
· Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης seedd@seedd.gr
· Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης info@gedd.gr
· Τροχαία Θεσπρωτίας tt.igoumenitsas@astynomia.gr
· thespro.gr

Προσφυγή
1. του Αναστάσιου ΒΑΦΕΙΑΔΗ του Κων/νου, επαγγελματία Συβότων Θεσπρωτίας
2. του Αντώνη ΕΞΑΡΧΟΥ του Σταύρου, επαγγελματία Συβότων Θεσπρωτίας
3. του Δημητράκη ΒΕΪΖΗ του Θοδωρή, επαγγελματία και κάτοικο Συβότων Θεσπρωτίας
4. της Αγγελικής ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του Ιωάννη, επαγγελματία και κάτοικο Συβότων Θεσπρωτίας
5. του Μπασκίμ Λάμε του ΛΑΜΕ, επαγγελματία και κάτοικο Συβότων Θεσπρωτίας
6. του Κων/νου ΤΖΟΒΑΡΑ του Χαραλάμπους επαγγελματία και κάτοικο Συβότων Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσα 10-05-2016

Θέμα: Ακύρωση της αριθ. 128/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας


Προσφεύγουμε ενώπιον Σας και ζητάμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης Πράξης για τους κάτωθι λόγους:


1. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ.

Σχετικά με το απόσπασμα από το πρακτικό 7/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, και με αριθμό απόφασης 128/2016, με Θέμα: “Τροποποίηση κανονισμού χρήσης πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας (Κανονιστική Απόφαση Δ.Σ. με αριθ. 125/2015)” καθώς και ΑΔΑ: 6ΜΕΡΩΡΙ-ΞΣΤ,

Δείτε εδώ την δημοσίευση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%99-%CE%9E%CE%A3%CE%A4

θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στης 20/04/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, (βρισκόμασταν από την αρχή στης 19:00, μέχρι το τέλος στης 24:00), ότι ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρος δεν παρευρέθηκε και απουσίαζε καθ’ όλη την διάρκεια της Συνεδρίασης.

· Πως λοιπόν αναφέρουν στην απόφαση στην 1η σελίδα στο τέλος, ότι “αφού κάλεσε τους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση Προέδρους της ΔΚ Ηγουμενίτσας κ. Ζήση Σταύρο, της ΤΚ Συβότων κ. Βαγγελή Κωνσταντίνο και της ΤΚ Πέρδικας κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρο, για να συμμετάσχουν στη συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος στο μέρος που αφορά την κοινότητα τους” εφόσον ο κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρος απουσίαζε;

· Στην 5η σελίδα της απόφασης, 3. Τοπική Κοινότητα Συβότων: στην μέση, αναφέρει “Την απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2016, ψήφησαν και οι Πρόεδροι της ΔΚ Ηγουμενίτσας κ. Ζήσης Σταύρος, της ΤΚ Συβότων κ. Βαγγελής Κωνσταντίνος και της ΤΚ Πέρδικας κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρος, ως προς τις τροποποιήσεις που αφορούν την κοινότητα τους”. Πως ψήφησε ο κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρος εφόσον απουσίαζε;

· Επιτρέπεται να ψηφίζει κάποιος που είναι απών από κάποια Δημοτική Συνεδρίαση; Και μάλιστα να αναφέρουν στα πρακτικά ότι παρευρέθηκε;

· Θα θεωρηθεί άκυρη η απόφαση 128/2016 λόγω μη σωστής έγκυρης διαδικασίας? Και πρόσθετων ψήφων;


2. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο , προσφυγή και αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την τήρηση των νόμων και τη σύννομη άσκηση της αρμοδιότητας της Διοίκησης, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον, η ύπαρξη του οποίου, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα, κρίνεται από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών (ΣτΕ 1103/2005, 2989/2002, 493/1995.). Για την ύπαρξη, δηλαδή, εννόμου συμφέροντος απαιτείται να υπάρχει ειδική έννομη σχέση του αιτούντος με την προσβαλλόμενη πράξη (ΣτΕ 2998/1998).

Επειδή, κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 47 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄8) «αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη, ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν». Όπως δε παγίως έχει νομολογηθεί, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι προσωπικό, άμεσο και ενεστός. Ειδικότερα, προσωπικό είναι το αναφερόμενο στον ειδικό δεσμό, ο οποίος υπάρχει μεταξύ του αιτούντος και της προσβαλλομένης πράξεως, λόγω της σχέσεως αυτού προς τη νομική ή και πραγματική κατάσταση, την οποία θίγει κατά τρόπο βλαπτικό η πράξη. Άμεσο, είναι το συνδεόμενο αμέσως με το πρόσωπο του αιτούντος, υπό την έννοια ότι την δια της πράξεως προξενούμενη βλάβη υφίσταται ο ίδιος ο αιτών, και όχι άλλο πρόσωπο. Τέλος, ενεστός είναι το έννομο συμφέρον, όταν η νομική ή πραγματική κατάσταση, προς την οποία συνδέεται ο αιτών (η μεταβολή της οποίας δια της προσβαλλομένης πράξεως προξενεί σ’ αυτόν βλάβη) υφίσταται κατά τον χρόνο τόσο της εκδόσεως της πράξεως, όσο και της ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως αλλά και κατ’ εκείνον της συζητήσεως της υποθέσεως στο Δικαστήριο, (ΣτΕ 111/2007, 1103/2005, 2098/2002, 2998/1998 κ.ά.). Επειδή,
1. ο πρώτος από εμάς διατηρώ κατάστημα πώλησης τουριστικών ειδών με την επωνυμία Βαφειάδης Αναστάσιος επί του υπό κρίση πεζοδρόμου και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
2. ο δεύτερος από εμάς διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «λιοτρίβι» επί του υπό κρίση πεζόδρομου και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
3. ο τρίτος από εμάς διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία Βεϊζης Δημητράκης επί του υπό κρίση πεζόδρομου και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
4. η τέταρτη από εμάς διατηρώ κατάστημα πώλησης τουριστικών ειδών με την επωνυμία Αγγελική Κατσιγιάννη επί του υπό κρίση πεζόδρομου και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
5. ο πέμπτος από εμάς διατηρώ περίπτερο με την επωνυμία Μπασκίμ Λάμε στην αρχή του Πεζόδρομου όπως είναι χαρακτηρισμένος και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
6. ο δε έκτος από εμάς είμαι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας Συβότων, πρώην Πρόεδρος του Κοινοτικού της Συμβουλίου και ενδιαφέρομαι ζωηρά τόσο για την τήρηση των κανόνων και την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της κοινότητας και των επισκεπτών της.
Συνεπώς εμείς οι αιτούντες έχουμε άμεσο έννομο συμφέρον και συνδεόμεθα αμέσως και προσωπικώς με την προσβαλλόμενη πράξη , διότι αυτή προσβάλει το δικαίωμα της προσωπικότητάς μας , το δικαίωμά μας ως κατοίκων ή/και επαγγελματιών της κοινότητας Συβότων να απολαμβάνουμε τον πεζόδρομο , όπως έχει θεσμοθετηθεί .
Επειδή η προσβαλλόμενη στερείται νομιμότητας, καθόσον επιχειρεί να ανατρέψει την υπάρχουσα ρύθμιση της χρήσης του υπό κρίση πεζόδρομου και να μετατρέψει αυτόν σε αμαξιτό δρόμο , ο οποίος κατ΄ εξαίρεση θα πεζοδρομείτε κατά τα οριζόμενα στην προσβαλλόμενη.
 
Επειδή:
· με επιστολή μας , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, υπογεγραμμένη από 41 δημότες και κατοίκους των Συβότων, κάναμε γνωστά στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ως άνω
· παρόλο τις δημόσιες τοποθετήσεις του εισηγητή κ. Μήτση Σωτήρη ότι η επιστολή είναι ορθή, σωστή, δίκαιη (δείτε το βίντεο εδώ από την 4η ώρα και 11ο λεπτό μέχρι το 4:28,00 https://www.youtube.com/watch?v=5A0UjiFnjfo και συγκεκριμένα στο 4:12,40 )
· παρόλο την δημόσια τοποθέτηση του εισηγητή κ. Μήτση Σωτήρη για παραδοχή ότι έχουν κάνει λάθη (δείτε το βίντεο εδώ από την 4η ώρα και 11ο λεπτό https://www.youtube.com/watch?v=5A0UjiFnjfo )
· μειοψήφησαν την απόφαση 128/2016 για το συγκεκριμένο θέμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Παππάς Θωμάς, κ. Καραλή Χριστίνα, κ. Ντάνης Γεώργιος, κ. Νταής Ανδρέας, κ. Γούλα Δήμητρα, κ. Γκόλιας Βασίλειος, κ. Δήμας Θεόδωρος, οι οποίοι / οποίες τεκμηριώνουν αναλυτικά τους λόγους που μειοψήφησαν και την δικαιολογούν, ενώ παράλληλα στηρίζουν την Επιστολή – Πρόταση των 41 υπογραφόντων επαγγελματιών και Κατοίκων των Συβότων
· έχει κατατεθεί στην υπηρεσία σας, καταγγελία με αρ. πρωτ. 58089 25/04/2016, η οποία κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στην Εισαγγελία Θεσπρωτίας με ΑΒΜ 688/2016 όπου αναμένεται η σχετική έρευνα
· και παρά ταύτα δεν εισακουστήκαμε και προχώρησαν στην παρούσα τροποποιητική.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Διαβάστε:
Επιστολή προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας που υπογράφηκε από 41 άτομα.

οι προσφεύγοντες
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΕΪΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΑΣΚΙΜ ΛΑΜΕ
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Read More »
Σύβοτα: Προσφυγή για την ακύρωση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για τη τροποποίηση του κανονισμού πεζοδρόμων Σύβοτα: Προσφυγή για την ακύρωση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για τη τροποποίηση του κανονισμού πεζοδρόμων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Θεσπρωτία: Ελεύθερος πατέρας και γιος - Την Παρασκευή η δίκη

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016


Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα,ο 70χρονος κτηνοτρόφος και ο 43χρονος γιος του, από το Καρβουνάρι Θεσπρωτίας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη οπλοκατοχή ,στους οποίους και εργάζονταν ο 26χρονος Αλβανός που βρέθηκε αποκεφαλσιμένος.
 
Η κακουργηματική κατηγορία με την οποία είχαν παραπεμφθεί, μετατράπηκε σε πλημμέλημα και ορίστηκε τακτική δικάσιμος την ερχόμενη Παρασκευή 13 Μαΐου.
 
Στο μεταξύ,συνεχίζονται οι έρευνες,για τον εντοπισμό του δράστη της άγριας δολοφονίας.
 
Τον συντονισμό έχει ο ο Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας Ηλίας Ντόντης και αναμένεται το επόμενο διάστημα,να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις...
Read More »
Θεσπρωτία: Ελεύθερος πατέρας και γιος - Την Παρασκευή η δίκη Θεσπρωτία: Ελεύθερος πατέρας και γιος - Την Παρασκευή η δίκη Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

20 εγγραφές ακινήτων στη δήλωση πόθεν έσχες του Αντώνη Μπέζα Αναλυτικά η δήλωσή του

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016

Με χρονοκαθυστέρηση για άλλη μία φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις πόθεν έσχες των βουλευτών και ευρωβουλευτών πρώην και νυν.

AdTech Ad
Πρόκειται για τις δηλώσεις που έγιναν το 2013 και αφορούν τα εισοδήματα του 2012 και οι οποιες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2013 (χρήση 2012) υπέβαλαν συνολικά 609 υπόχρεοι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. α' έως ε' του Ν. 3213/2003. 

Μεταξύ αυτών και ο τέως βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας.

Ο κ. Μπέζας δήλωσε μαζί με τη σύζυγό του, συνολικά έσοδα 77.989,24€, ενώ έχει 20 εγγραφές ακινήτων, 4.856,89€ σε τραπεζικές καταθέσεις και 446,297 μετοχές αξίας 11738,81€ της εταιρίας ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.

Τέλος δηλώνει στη κατοχή του ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1200 κυβικών του 2001


Read More »
20 εγγραφές ακινήτων στη δήλωση πόθεν έσχες του Αντώνη Μπέζα Αναλυτικά η δήλωσή του 20 εγγραφές ακινήτων στη δήλωση πόθεν έσχες του Αντώνη Μπέζα  Αναλυτικά η δήλωσή του Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στον Γ. Γραμματέα του Υπουργείο Ανάπτυξης

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας αναφορικά με την δημοσίευση του προσχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» και αφού επεξεργάστηκε το προσχέδιο διαπίστωσε ότι σημαντικές χωροταξικές ενότητες του Νομού Θεσπρωτίας, που αποτελούν στυλοβάτη της εξωστρέφειας και κατ’ επέκταση της τοπικής μας οικονομίας, αποκλείονται από τις Ειδικές Περιοχές του αναπτυξιακού νόμου, στις οποίες θα δίνονται αυξημένα επενδυτικά κίνητρα.

Για τον λόγο αυτό απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κο. Λόη Λαμπριανίδη, με την οποία ζητά την ένταξη του συνόλου της Θεσπρωτίας, και ειδικά τις περιοχές των Συβότων και της Πέρδικας στις Ειδικές Περιοχές του αναπτυξιακού νόμου:

Αξιότιμε κε Γενικέ

Ανταποκρινόμενοι στην ενημέρωσή σας αναφορικά με την δημοσίευση του προσχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» σε δημόσια διαβούλευση και την κλήση σας για την υποβολή σχολίων επί αυτού, σας ενημερώνουμε ότι αφού επεξεργασθήκαμε το προσχέδιο διαπιστώσαμε ότι σημαντικές χωροταξικές ενότητες του Νομού Θεσπρωτίας, που αποτελούν στυλοβάτη της εξωστρέφειας και κατ’ επέκταση της τοπικής μας οικονομίας, αποκλείονται από τις Ειδικές Περιοχές του αναπτυξιακού νόμου στις οποίες θα δίνονται αυξημένα επενδυτικά κίνητρα.

Κε Γενικέ

Η Θεσπρωτία, στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, στα σύνορα με την Αλβανία, μετά τις μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομής, που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, έργα όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ που την συνδέει με τα ανατολικά σύνορα προς Τουρκία, την υλοποίηση της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ που θα συνδέσει την περιοχή με την νότια Ελλάδα και το Λιμάνι Ηγουμενίτσας που αποτελεί το πλέον σύγχρονο λιμάνι της Αδριατικής και Ιονίου περιοχής και ταυτόχρονα την πύλη εισόδου στην Ευρώπη, έχει πλέον όλα τα εχέγγυα για να πραγματοποιήσει άλματα προόδου και ανάπτυξης.

Έχει τις προϋποθέσεις να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τους εξωστρεφής κλάδους της όπως τις Ιχθυοκαλλιέργειες (παράγουμε το 5% της Ευρωπαϊκής παραγωγής), τα Εσπεριδοειδή-Φρούτα (παράγουμε 50.000 τόνους Μανταρίνια) και τον Τουρισμό (κινητοποιεί άνω των 700 επιχειρήσεων και απασχολεί πέραν των 5.000 ατόμων ετησίων για μια τουριστική περίοδο που πλέον αντιστοιχεί σε τρείς μήνες με αυξητική τάση).

Καθώς ο Νομός μας είναι ακριτικός και παραμεθόριος, από τα σύνορα με την Αλβανία στον Δήμο Φιλιατών μέχρι και τις τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Πέρδικας στα 60χλμ από τα σύνορα και της Γλυκής του Δήμου Σουλίου στα 80χλμ από τα σύνορα, και φυσικά τις ενδιάμεσες περιοχές της Ηγουμενίτσας και Παραμυθιάς που δεικνύονται για την ανάπτυξη logistics κλπ επιχειρήσεων που μπορούν να αξιοποιήσουν τα προαναφερόμενα έργα υποδομήςž

Παρακαλούμε να εξετάσετε και να αποδεχθείτε την ένταξη του συνόλου της Θεσπρωτίας, και ειδικά τις περιοχές των Συβότων και της Πέρδικας που αποτελούν τον κύριο πόλο έλξης και προβολής του τουριστικού προϊόντος αποτελώντας τον βασικό πνεύμονα του οικονομίας της περιοχής μας, στις Ειδικές Περιοχές του αναπτυξιακού νόμου ώστε οι πολυπόθητες και επιδιωκόμενες επενδύσεις, που αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά την ανεργία και να χτυπήσουν δυναμικά το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, ενισχύοντας την Εθνική Οικονομία, να καταστούν δικαιούχοι του κινήτρου της επιχορήγησης, δηλαδή της άμεσης χρηματοδότησης.

Προς υποστήριξη της δυναμικής Εξωστρέφειας της περιοχής μας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας την ραγδαία ανάπτυξή της, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε 2 πολύ σημαντικούς κλάδους: στην ιχθυοκαλλιέργεια, που από 8,7 εκατ. Ευρώ το 2005, εμφανίζει το 2014, εξαγωγές ύψους 18,1 εκατ. ευρώ, και στα εσπεριδοειδή που από 500 χιλιάδες ευρώ το 2005, εμφανίζονται εξαγωγές ύψους 1,9 εκατ. Ευρώ το 2014.

Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημά μας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος Πάσχος
Read More »
Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στον Γ. Γραμματέα του Υπουργείο Ανάπτυξης Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στον Γ. Γραμματέα του Υπουργείο Ανάπτυξης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ »

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016
Του Ερρίκου Μητσιώνη
Δικηγόρου Θεσπρωτίας

Η Δημοκρατική Παράταξη είναι ο εκφραστής ιστορικά μιας μεγάλης μερίδας των σκεπτόμενων πολιτών, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στην πορεία του χρόνου από ογκόλιθους της πολιτικής όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Συνεπώς διακρίνονταν από ένα εύρος και βάθος αξιών εις το διηνεκές. Φυσικά τα κόμματα των ανωτέρω εκφραστών αφορούσαν την κοινωνικό-πολιτικο-οικονομική διάσταση της εποχής τους και κάθε προσπάθεια αναβίωσης της δικής τους έκφρασης θα αποτελούσε σήμερα αναχρονισμό. Συνεπώς όταν αναφερόμαστε σήμερα στην κεντροαριστερά θα πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε με σύγχρονους όρους, δεχόμενοι τα δεδομένα της κάθε εποχής, ως μοναδικά και μη επαναλαμβανόμενα, έστω κι αν υπάρχουν κοινές αξίες και στάσεις διαχρονικά.

Ότι δεν εξελίσσεται, πεθαίνει

Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία δίνει έμφαση στο όραμα μιας κοινωνικής συμφωνίας όπου η ελευθερία και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος. Επίσης θεωρεί πως η οικονομία οφείλει να ενισχυθεί και τα αγαθά της παραγωγής να διανέμονται με δίκαιο τρόπο για να έχουμε κοινωνική πρόοδο & ευημερία, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη κράτους πρόνοιας για την προστασία αυτών που μειονεκτούν. Παράλληλα τάσσεται υπέρ μιας βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής που δεν θα επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές, αλλά θα οδηγήσει σταδιακά και σε εύλογο χρονικό διάστημα στην εξάλειψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Την περίοδο της μεταπολίτευσης, ο κύριος εκφραστής της κεντροαριστεράς και των δυνάμεων της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας ήταν το ΠΑΣΟΚ. Στην πορεία το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να γίνει ηγέτιδα δύναμη της μεταπολίτευσης και κυβέρνησε έχοντας θηριώδη ποσοστά τα οποία του εξασφάλισαν έξι εκλογικές νίκες.

Με αφορμή την κρίση τα τελευταία χρόνια τεκτονικός σεισμός ταρακούνησε το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Λάθη του παρελθόντος, εσωτερικές έριδες, το αντιμνημονιακό μένος που καλλιεργήθηκε εντέχνως, το πολιτικό κόστος της υπεύθυνης διαχείρισης της κρίσης, οδήγησαν στην εξαΰλωση του μεγαλύτερου μέρους των εκλογικών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Μεγάλο μέρος του πολιτικού κόστους που πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης οφείλεται : α) Στην πλημμελή εκτίμηση του μεγέθους της κρίσης από τον Γιώργο Παπανδρέου που τον οδήγησε στην απλοική και λαικίστικη κρίση του « λεφτά υπάρχουν » και στην μη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του πρώτου μνημονίου και το μετέπειτα μεγάλο πολιτικό λάθος της παράδοσης της πρωθυπουργίας στον Αντώνη Σαμαρά και στην αντιμνημονιακή τότε Ν.Δ και β) Στον ιστορικό πολιτικό συμβιβασμό της Σοσιαλδημοκρατίας με τον λαικίστικο νεοφιλελευθερισμό της ΝΔ όπως εκφράστηκε μέσα από την συγκυβέρνηση Σαμαρά –Βενιζέλου που θεωρήθηκε και εκτιμήθηκε από πολλούς στο ΠΑΣΟΚ ότι πρόδωσε το Σοσιαλιστικό ιδεώδες όπως διαχρονικά είχε καθιερωθεί στη συνείδηση του μέσου Ελληνα ψηφοφόρου που πίστεψε στην αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου και ψήφιζε και υποστήριζε διαχρονικά ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις.

Άνοιξε έτσι σήμερα εύλογα ο διάλογος για το μέλλον της παράταξης (κι όχι πάντα με τους καλύτερους όρους), γιατί ο μύθος της πόλωσης (μνημόνιο-αντιμνημόνιο) μετασχηματίστηκε σε τραύμα, το οποίο θέλει καιρό να ξεπεραστεί.

Το εγχείρημα της ΕΛΙΑΣ πολεμήθηκε ανελέητα από γνωστούς –αγνώστους εικονοκλάστες ενδεδυμένοι το μανδύα του εικονολάτρη.

Το εγχείρημα της ΕΛΙΑΣ ενώ ήταν τοποθετημένο στο σωστό πλαίσιο επανασυσπείρωσης του χώρου πολεμήθηκε ανελέητα από γνωστούς –αγνώστους. Πολλοί ασκούσαν τότε κριτική στο όνομα των συμβόλων και της ιστορίας του χώρου. Τελικά ήταν αυτοί που θέλησαν να καταστρέψουν πρώτοι τα σύμβολα τα οποία δήθεν υπερασπίζονταν, λόγω προσωπικών εμμονών και ιδιοκτησιακής αντίληψης. Δυστυχώς δεν ήταν και οι μόνοι. Κατέληξαν λοιπόν εικονοκλάστες ενδεδυμένοι το μανδύα του εικονολάτρη. Ανασχετικός παράγοντας στο εγχείρημα της ΕΛΙΑΣ ήταν η παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο ποτέ δεν αποδέχθηκε ως ηγέτη της κεντροαριστεράς το ανανεωτικό αριστερό κίνημα , οι κινήσεις και οι προσωπικότητες του χώρου.

Μένει λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα: Και τώρα τι ….;

Μετά το τέλος της αντιμνημονιακής υστερίας , της αυταπάτης και τελικά της πολιτικής απάτης του ΣΥΡΙΖΑ που ζήσαμε ένα χρόνο τώρα …. Μετά την προσπάθεια συσπείρωσης του χώρου στις εκλογικές αναμετρήσεις Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου …..Ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα ….;

Η περίοδος που διανύουμε ως χώρα, αλλά και ως δημοκρατική παράταξη είναι ιδιαίτερα δύσκολη επειδή οι συγκυρίες οδηγούν σε ιστορικές αποφάσεις.

Οι πληγές που προσπαθήσαμε να κλείσουμε λαμβάνοντας οδυνηρές αποφάσεις και επιλογές μένουν ορθάνοιχτες και μεγαλώνουν ώρα με την ώρα.

Θα εμμείνουμε στην τυπολατρική διάσταση της πεπατημένης ή θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της ιστορίας;

Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι με το δίλημμα της επιλογής: Θα εμμείνουμε στην τυπολατρική διάσταση της πεπατημένης ή θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της ιστορίας;

Πρέπει με αίσθημα ευθύνης και το βάρος του ιστορικού μας ρόλου να οδηγηθούμε στο επόμενο βήμα, εκφράζοντας το σύνολο της παράταξης και των πολιτών που αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούνται και δεν μπορεί η φωνή τους να εισακουστεί λόγω του κατακερματισμού του χώρου. Οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε την παρουσία μας στο πολιτικό φάσμα του τόπου.

Είναι χρέος μας να εκφράσουμε μια καινοτόμο πρόταση που να εκφράζει τις δυνάμεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και του προοδευτικού κέντρου.

Επομένως είναι χρέος μας να εκφράσουμε ως σύνολο μια καινοτόμο πρόταση. Για να είναι καινοτόμος όμως μία πρόταση οφείλει να αρθρωθεί υπό μία νέα προοπτική ούτως ώστε να είναι σε θέση στο μέλλον να μετασχηματιστεί σε κυβερνητική πρόταση. Με άλλα λόγια η πρόταση μας αυτή πρέπει να εκφράζει τις δυνάμεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και του προοδευτικού κέντρου, μια και αποτελούν (η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και το προοδευτικό κέντρο) δύο κρίσιμους παράγοντες για να καταστεί η πρόταση αυτή πλειοψηφικό ρεύμα. Άλλωστε η δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να υπάρξει ως χώρος διαμαρτυρίας, παρά μόνο ως αξιόπιστη κυβερνητική λύση.

Ποια όμως είναι τα βήματα για να οδηγηθούμε εκεί;

Προφανώς ο οδικός χάρτης μας είναι οι αποφάσεις του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ του Ιουνίου του 2015 για ιδρυτικό συνέδριο παράταξης. Ενδιάμεσα θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαίου 2016 η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής συμπαράταξης ως προπομπός του Ιδρυτικού Συνεδρίου του νέου φορέα της Δημοκρατικής Παράταξης της χώρας με όρους Σοσιαλδημοκρατίας. Με αναμμένα τα φώτα πορείας πρέπει να συνεχίσουμε αποφασιστικά και αυτό σημαίνει ότι σε ένα Ιδρυτικό συνέδριο του νέου φορέα θα μιλήσουμε πρώτα απ’ όλα στους Έλληνες πολίτες με ειλικρίνεια κοιτώντας τους στα μάτια για την ιστορική παρακαταθήκη και πορεία του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, τις μεγάλες τομές που έφερε, τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, την αποκατάσταση κοινωνικών ανισοτήτων, τις τομές στην αυτοδιοίκηση, στην υγεία, την είσοδο στην ΟΝΕ, την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ, τα μεγάλα έργα, τον κοινωνικό φιλευλευθερισμό κλπ.

Η δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να υπάρξει ως χώρος διαμαρτυρίας, παρά μόνο ως αξιόπιστη κυβερνητική λύση.

Είναι αναγκαία η υπενθύμιση αυτής της παρακαταθήκης η οποία σήμερα έχει αποδομηθεί από την κρίση.

Ταυτόχρονα, μιλώντας πάντα με ειλικρίνεια, οφείλουμε να αναφερθούμε και στα λάθη της παράταξης, κομματικό κράτος, απώλεια ηθικού πλεονεκτήματος, ευνοιοκρατία … που συνέβαλλαν μαζί με τα λάθη και άλλων παρατάξεων στο ελληνικό ζήτημα.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, απευθυνόμενοι στους Έλληνες πολίτες, είναι ανάγκη να δηλώσουμε ότι ανοίγουμε ένα νέο ιστορικό κύκλο με ιδρυτικό συνέδριο της παράταξης, αντιλαμβανόμενοι τι έγινε στο παρελθόν και ποια θα πρέπει να είναι τα προτάγματα της χώρας για το μέλλον, ώστε να μην αφανιστεί παραγωγικά και αναπτυξιακά η πατρίδα μας, αλλά να ανακάμψει μέσω ενός σχεδίου ανασυγκρότησης.

Η Ιστορία δε θα μας συγχωρήσει παλινωδίες και δε θα μας περιμένει για πολύ ακόμα.

Στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής αυτογνωσίας επομένως θα πρέπει να προτείνουμε: ριζική μεταρρύθμιση του κράτους, αναμόρφωση του κράτους πρόνοιας, νέο παραγωγικό μοντέλο, εξωστρεφή καινοτόμο επιχειρηματικότητα, προηγμένη γεωργική παραγωγή, δικαίωμα εργασίας στους νέους, ανασύνταξη της μεσαίας τάξης που θα σέβεται τις υποχρεώσεις της προς την πολιτεία πληρώνοντας τους φόρους που της αναλογούν.

Εάν σταθούμε στο Ιδρυτικό συνέδριο όποτε και εάν γίνει , όλοι μαζί με ειλικρίνεια κι αυτοσυνειδησία μπορούμε να κερδίσουμε το μέλλον και ν’ ανοίξουμε τις μεγάλες πύλες της ιστορικής αναγέννησης της πατρίδας και του ιδεολογικού μας χώρου.

Η Ιστορία δε θα μας συγχωρήσει παλινωδίες και δε θα μας περιμένει για πολύ ακόμα.
Read More »
«ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ » «ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ » Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

110.000€ από την Περιφέρεια, για τη βελτίωση του δρόμου Πέρδικα – Σύβοτα

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων Πέρδικα – Σύβοτα Ν. Θεσπρωτίας», με προϋπολογισμό 110.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας με προϋπολογισμό 88.642,47 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 31η Μαΐου 2016, ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι α) στην A1 τάξη και άνω ανεξάρτητα από τη έδρα για έργα κατηγορίας οδοποιίας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του ΜΕΕΠ και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από τα ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.789,00 ΕΥΡΩ και δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που προέρχονται από τη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)» για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων Πέρδικα – Σύβοτα Ν. Θεσπρωτίας», σύμφωνα με την αρ. 28490/1423/01-04-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης .Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή στο έργο , σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012.. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, διατίθενται μέχρι 26-05-2016 στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 – 452 21 – Ιωάννινα στο τηλ.: 2651087357, Fax: 2651087449, αρμόδια υπάλληλος κα Ελένη Σαμαρά.

Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr (προκηρύξεις).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Περιφερειάρχης Ηπείρου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Read More »
110.000€ από την Περιφέρεια, για τη βελτίωση του δρόμου Πέρδικα – Σύβοτα 110.000€ από την Περιφέρεια, για τη βελτίωση του δρόμου Πέρδικα – Σύβοτα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Υπόθεση δολοφονίας: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη το κτηνοτρόφου και του γιού του με όπλα - Αυτά είναι τα όπλα (+ΦΩΤΟ)

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για υπόθεση ανθρωποκτονίας 26χρονου αλλοδαπού στην περιοχή της Γλυκής Παραμυθιάς, συνελήφθησαν χθες (10-05-2016) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο ημεδαποί, ηλικίας 43 και 70 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν στο σπίτι του 43χρονου ημεδαπού και σε τροχόσπιτο που χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο και από τον 70χρονο πατέρα του στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας, τα παρακάτω:

· δύο πολεμικά τυφέκια τύπου kalashnikov, με εννέα (9) γεμιστήρες και εκατόν πενήντα ένα (151) φυσίγγια διαμετρήματος (7,62) mm

· ένα πιστόλι tokarev με γεμιστήρα και (8) φυσίγγια διαμετρήματος (7,62) mm

· δεκατρία (13) φυσίγγια 38 SPECIAL, τρία (3) φυσίγγια SW 38 και είκοσι τέσσερα (24) φυσίγγια κρότου

Τα κατασχεθέντα όπλα και φυσίγγια θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.
Read More »
Υπόθεση δολοφονίας: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη το κτηνοτρόφου και του γιού του με όπλα - Αυτά είναι τα όπλα (+ΦΩΤΟ) Υπόθεση δολοφονίας: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη το κτηνοτρόφου και του γιού του με όπλα - Αυτά είναι τα όπλα (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Εξόρμηση στα όρη Τσαμαντά - Κορτιά

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016


Ο σύλλογος μας την Κυριακή 15/5 θα εξορμήσει στα όρη Τσαμαντα, στην Κορτιά με 3 πορείες:

Α: Τσαμαντάς (φυλάκιο) - Νερό Κορτιάς - Τσαμαντάς (Φυλάκιο)
Ώρες πορείας: 5
Συνολική απόσταση: 11 χλμ
Υψομετρική διαφορά: 700μ.
Β.Δ.: 1

Β: Τσαμαντάς (φυλάκιο) - Συρματόπλεγμα - Τσούκα Ρόσσα - Καλύβια Λένη - Τσαμαντάς (φυλάκιο)
Ώρες πορείας: 7
Συνολική απόσταση: 14 χλμ
Υψομετρική διαφορά: 1000μ.
Β.Δ.: 2
Υποχρεωτικός Εξοπλισμός: Ορειβατικά μποτάκια, Ζευγάρι μπατόν.

Γ: Τσαμαντάς (φυλάκιο) - Αγ. Δημήτριος - Περιστερόγραβα - κορ. Λιζντίνου (Κορτιά 1524μ) - Κορυφογραμμή Κορτιάς - κορ. Φούρκα (1600μ) - Σέλωμα - Σύνορο - Τσαμαντάς (φυλάκιο)
Ώρες πορείας: 9
Συνολική απόσταση: 19 χλμ
Υψομετρική διαφορά: 1200μ.
ΒΔ.: 3
Υποχρεωτικός Εξοπλισμός: Ορειβατικά μποτάκια, Ζευγάρι μπατόν.

Εξοπλισμός: Ορειβατικά μποτάκια, ζευγάρι μπατόν, ατομικό φαρμακείο, αδιάβροχο/αντιανεμικό, νερό 2 λίτρα, κολατσιό, καπέλο, αντιηλιακό, σφυρίχτρα, φακός, ρουχισμός κατάλληλος για την εποχή και δεύτερη αλλαξιά ρούχων (στο λεωφορείο).

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 11/5 εώς Παρασκευή 13/5 19.00-21.00 στα γραφεία του συλλόγου: Κτίριο παλιάς μαθητικής Εστίας, 2ος όροφος από αριστερή σκάλα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6955386467 (TET-ΠΕΜ-ΠΑΡ 19.00-21.00)

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.
Read More »
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Εξόρμηση στα όρη Τσαμαντά - Κορτιά Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Εξόρμηση στα όρη Τσαμαντά - Κορτιά Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016


Τη διαφωνία του με τον αποκλεισμό ολόκληρων δήμων της Θεσπρωτίας από τις Ειδικές Περιοχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου εξέφρασε ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Β. Γιόγιακας ο οποίος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ολόκληρες περιοχές του νομού μας αποκλείονται από τις Ειδικές Περιοχές του αναπτυξιακού νόμου στις οποίες θα δίνονται αυξημένα επενδυτικά κίνητρα.

Αυτό σημαίνει ότι επιχειρηματικά σχέδια σε περιοχές όπως τα Σύβοτα και η Πέρδικα, που αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας στο νομό μας, εξαιρούνται από το κίνητρο της επιχορήγησης, δηλαδή της άμεσης χρηματοδότησης.

Η εξαίρεση αυτή γίνεται με αυθαίρετο τρόπο, καθώς ορίζονται ως παραμεθόριες μόνο οι περιοχές εκείνες που έχουν απόσταση μέχρι 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Είναι επίσης αυθαίρετη γιατί δε λαμβάνει υπόψη ότι η Θεσπρωτία είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας μας που έχει ωστόσο τεράστιο περιθώριο αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της. Αυτό δε μπορεί να γίνει όταν μερικές από τις πιο σημαντικές περιοχές για την οικονομία του νομού μας στερούνται ισχυρών κινήτρων για επενδύσεις.

Καλώ τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής μας να καταθέσουν τις θέσεις τους στη δημόσια διαβούλευση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα, ενώ συντονίζουμε τις ενέργειές μας ώστε να θέσουμε το πρόβλημα ενώπιον του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
Read More »
Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Θεσπρωτία: Ευχαριστήριο Αντιπεριφερειάρχη σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του εορτασμού για την λήξη του Β’ Π.Π.

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016


Φέτος για πρώτη φορά διοργανώθηκε ο εορτασμός της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου - Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, στην Δημοτική Κοινότητα Γραικοχωρίου. 
 
Η Επιτυχία τόσο την παραμονή στις 8 Μαΐου όσο και την ημέρα του εορτασμού στις 9 Μαΐου μας κάνουν να αισθανθούμε ικανοποίηση, για την απόφαση μας να αποκεντρώνουμε εορτασμούς όποτε μπορούμε να τους συνδυάσουμε με την ιστορία των χώρων τέλεσης. 
 
Ευχαριστούμε θερμά την Δημοτική Κοινότητα Γραικοχωρίου, τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, τις Δ/νσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Δημοτικό Σχολείου Γραικοχωρίου καθώς και τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου για την συμβολή τους στην επιτυχία του εορτασμού.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
Read More »
Θεσπρωτία: Ευχαριστήριο Αντιπεριφερειάρχη σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του εορτασμού για την λήξη του Β’ Π.Π. Θεσπρωτία: Ευχαριστήριο Αντιπεριφερειάρχη σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του εορτασμού για την λήξη του Β’ Π.Π. Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Η Google «ταξιδεύει» στην Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016


Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Grow Greek Tourism Online και με την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου, από τις 19:00 έως τις 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας «Πάνθεον» δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο, ώστε να γνωρίσουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τα οφέλη του διαδικτύου και να εκπαιδευτούν στη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Google, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) και τον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2014 & 2015 σε 8 προορισμούς και πλέον εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών τουρισμού σε όλη την Ελλάδα και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ψηφιακού μάρκετινγκ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://events.withgoogle.com/grow-greek-tourism-online-epirus/registrations/new/

Για επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://greektourism.withgoogle.com/f2f
Read More »
Η Google «ταξιδεύει» στην Ηγουμενίτσα Η Google «ταξιδεύει» στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλουν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην εισοδο κτιρίου του του δημαρχείου Πάργας

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016


Η καταστολή πάει χέρι χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική. Αυτή τη λογική ο Δήμαρχος Πάργας προσπαθεί να επιβάλλει στο λαό του Δήμου Πάργας. Το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία, το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας του Δήμου, χθες ενάντια στις αντιδράσεις του λαού για τον βιολογικό στην Αμμουδιά και την ευρύτερη περιοχή. 
 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 9 Μαΐου η είσοδος του Δημαρχείου ήταν περικυκλωμένη από δυνάμεις καταστολής που ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε καλέσει, φοβούμενος λέει έκτροπα που είχαν προϊδεάσει(!) τα τοπικά ΜΜΕ (blogs κλπ). Τις δίκαιες αντιδράσεις του λαού που αγωνίζεται να μη γίνει αποδέχτης των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού έμμεσα η άμεσα ο ποταμός Αχέροντας τις αντιμετωπίζει με αστυνομική καταστολή. Προσπαθεί να τρομοκρατήσει τον κόσμο ώστε να μη αντιδρά στις αντιλαϊκές επιλογές που επιβάλλονται, να επικρατήσει το «αποφασίζουμε και διατάζουμε».

Οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλλουν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην είσοδο κτιρίου του του δημαρχείου Πάργας, πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9 Μαΐου. Ο λαός της περιοχής μας δεν τρομοκρατείται, αντίθετα θα κλιμακώσει τον αγώνα του ενάντια στην πολιτική της δημοτικής αρχής που υλοποιεί τις πολιτικές κυβέρνησης- ΕΕ- και τον οδηγεί στην φτώχεια και την ανέχεια στηρίζοντας ταυτόχρονα τα κέρδη του κάθε ιδιώτη ακόμα και εκείνου που θα αναλάβει την κατασκευή του βιολογικού στις πλάτες του.

Στο δια ταύτα της συζήτησης η πλειοψηφία σκόπιμα για δύο ώρες αρνιόταν να καταθέσει την πρόταση του εισηγητή ως όφειλε και μετά από της παρεμβάσεις της λαϊκής συσπείρωσης αναγκάστηκαν να διακόψουν για 10λεπτο την συνεδρίαση και να επανέλθουν με την παρακάτω πρόταση για τον αποδέχτη.

Ο αγωγός διάθεσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων καταλήγει με αγωγό στο αποστραγγιστικό κανάλι, 10μ. περίπου από το στόμιο της σήραγγας, προς τον οικισμό. Μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής διακόπηκε η συζήτηση.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» στο Δήμο Πάργας συμπαραστέκεται και στηρίζει έμπρακτα τον δίκαιο αγώνα και το δίκαιο αίτημα των κατοίκων τις Αμμουδιάς και της ευρύτερης περιοχής στο να μη γίνει αποδέχτης των λυμάτων του βιολογικού έμμεσα η άμεσα ο ποταμός Αχέροντας.

Για πολλοστή φορά αποδεικνύεται ότι το περιβάλλον και η υγεία του λαού θυσιάζεται στο βωμό της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Με αυτό το σχεδιασμό προς υλοποίηση πηγαίνει η πλειοψηφία στο Δήμο Πάργας για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η δημιουργία βιολογικού και όχι με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει χρήματα και να αξιοποιήσει τη δημόσια χρηματοδότηση και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για το ΚΕΛ (Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων. Η θέση της για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων έχει ειπωθεί και κατατεθεί στα δημοτικά συμβούλια επανειλημμένως. Ο σχεδιασμός που προτείνει η «Λαϊκή Συσπείρωση» και καλύπτει της λαϊκές ανάγκες είναι διαμετρικά αντίθετος από τις κατευθύνσεις της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής.

Καταγγέλλουμε στο λαό του Δήμου Πάργας την προσπάθεια, από πλευράς πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής, καταστροφής του περιβάλλοντος αλλά και της υποβάθμισης της ζωής των κατοίκων. Καλούμε όλους τους κατοίκους του Δήμου τα λαϊκά στρώματα να παλέψουν για να μη περάσουν τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής που θα καταστήσουν τον Αχέροντα αποδέχτη επεξεργασμένων λυμάτων.

Read More »
Οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλουν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην εισοδο κτιρίου του του δημαρχείου Πάργας Οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλουν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην εισοδο κτιρίου του του δημαρχείου Πάργας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Ποδηλάτης παρασύρθηκε από ΙΧ

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016


Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, από τροχαίο ατύχημα που έγινε στον κόμβο, στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, παρέσυρε ποδηλάτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δεύτερου.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Τροχαία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο ποδηλάτης, λοχίας του ελληνικού στρατού, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. 
 
Σύμφωνα δε με πληροφορίες κινούνταν με άλλους φίλους του, σε μία συνηθισμένη ποδηλατοβόλτα. 
Όμως η απροσεξία του οδηγού του αυτοκινήτου, είχε ως αποτέλεσμα το τροχαίο ατύχημα.
Read More »
Ποδηλάτης παρασύρθηκε από ΙΧ  Ποδηλάτης παρασύρθηκε από ΙΧ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Αυτοκίνητο με τρεις νεαρούς επιβάτες έπεσε σε αύλακα

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016

 
 
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στην Ακτή Μιαούλη στα Ιωάννινα.
 
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες,ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου που κινούνταν στο δρόμο,έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει μέσα σε παρακείμενο αύλακα.
 
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ασθενοφόρο και άνδρες της τροχαίας Ιωαννίνων και της Πυροσβεστικής, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβουν μιας και τα τα τρία νεαρά άτομα που επέβαιναν στο όχημα, βγήκαν από αυτό μόνα τους.
 
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου,διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ιωαννίνων.
Read More »
Αυτοκίνητο με τρεις νεαρούς επιβάτες έπεσε σε αύλακα Αυτοκίνητο με τρεις νεαρούς επιβάτες έπεσε σε αύλακα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Κάλεσμα δημιουργίας συλλόγου οικογενειών ψυχικά ασθενών Ηπείρου

Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016


" Όσο για μένα, δεν θα έλεγα
ότι θα επέλεγα την τρέλα εάν είχα επιλογή.
Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι αρχίζω
να θεωρώ την τρέλα σαν μια αρρώστια
όπως όλες τις άλλες και έτσι ξεκινώ να την αποδέχομαι "

Vincent Van Gogh 1889


Η ψυχική νόσος διαθέτει όχι μόνο παθολογικά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και απέναντι σ 'αυτήν είμαστε όλοι ευάλωτοι.

Ίσως δεν μπορούμε ή δεν αντέχουμε όλοι «να αγκαλιάσουμε» τους ανθρώπους με ψυχική ασθένεια. Μπορούμε όμως να ρίξουμε "μια ματιά" γύρω μας, να αντικρίσουμε με σοβαρότητα και ευθύνη την πραγματικότητα και να αποϕασίσουμε να στηρίξουμε με σεβασμό τον πάσχοντα συνάνθρωπο!!!

Οι ψυχικά ασθενείς εξαιτίας της νόσου τους δείχνουν ατημέλητοι, απόμακροι και κάποιες ϕορές εχθρικοί. Αυτό δυσχεραίνει την συνεργασία τους με το κοινωνικό περιβάλλον το οποίο δυσκολεύεται συχνά να τους αποδεχτεί. Η απελπισία μέσα ιδίως σε συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής κρίσης οδηγεί σε απομόνωση αποπροσωποποίηση και συχνά σε αυτοκαταστροϕική συμπεριϕορά.

Ωστόσο θα πρέπει να αποϕευχθεί η "Ιδρυματοποίηση ασθενών" και με σύγχρονες μεθόδους να επιτευχθεί η επανένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ας τους δώσουμε την ευκαιρία να προσεγγίσουν την σύγχρονη θεραπευτική διαδικασία με Αξιοπρέπεια! Είναι Δικαίωμά τους και υποχρέωση της κοινωνίας μας!!!

Η κοινωνία υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρή και οπισθοδρομική όσον αϕορά τους ψυχικά ασθενείς, κάτι που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια σταδιακά αλλάζει καθώς καταρρίπτονται τα στερεότυπα και αναπτύσσεται μια διαϕορετική κουλτούρα γύρω από το θέμα. Το στίγμα της αρρώστιας τείνει να εξαλειϕθεί. Ο κόσμος αρχίζει ν' αποδέχεται την ψυχική νόσο σαν ασθένεια και όχι σαν κάτι δαιμονικό ή εξωπραγματικό. Η ευαισθησία, η ϕροντίδα, η στοργή αρχίζει να συντροϕεύει τους ασθενείς.

Οι άνθρωποι που καταϕέρνουν να αποθεραπευθούν και δημοσιοποιούν την εμπειρία τους με θάρρος και παρρησία είναι η καλύτερη μαρτυρία ότι όλα γύρω μας αλλάζουν.

Οι ψυχικά ασθενείς χρειάζονται πέρα από την ιατρική περίθαλψη ένα ϕιλικό και υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον (συγγενείς, φροντιστές, συνοδούς, επιμελητές, εθελοντές, ϕίλους) που θα τους αποδεχθεί, θα τους συμπαρασταθεί για να μη λυγίσουν στη δυσκολία και θα τους δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για παραγωγή και δημιουργία.

Από όσο γνωρίζω στην περιοχή Ηπείρου (Άρτα - Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα - Πρέβεζα) δεν υπάρχει κάποιος σύλλογος οικογενειών ψυχικά ασθενών.

Αντίθετα στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, και στην Πάτρα υπάρχουν τέτοιες σημαντικές δομές. Ιδιαίτερα στην Πάτρα υπάρχει ένας πολύ οργανωμένος, διακεκριμένος και αξιόλογος σύλλογος ΣΟΨΥ. 
Σας προτείνω να μπείτε στην ιστοσελίδα τους sopsipatron.gr. Θα εκπλαγείτε ευχάριστα!!!

Η προσϕορά βοήθειας είναι Ευλογία γι' αυτόν που τη προσϕέρει και Χαρά γι' αυτόν που τη δέχεται!!!

Αν λοιπόν πραγματικά ενδιαϕέρεστε να συμμετέχετε στην οργάνωση ενός συλλόγου για την στήριξη των οικογενειών των ψυχικά ασθενών που θα προσϕέρει και θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν ψυχικά, παρακαλώ πολύ όπως επικοινωνήσετε μαζί μου τηλ : 6941421337 ή με το τοπικό κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας τηλ : 2665021551 να αϕήσετε τα στοιχεία σας και εγώ θα έρθω σε επαϕή άμεσα μαζί σας.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 15.05.2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 6 μ.μ. στο ισόγειο του Ξενώνα Aμπελοκήπων ΕΠΡΟΨΥΗ (διεύθυνση Θωμά Πασχίδη 78 Αμπελόκηποι) στα Ιωάννινα, θα πραγμοτοποιηθεί μια συνάντηση από συγγενείς - φροντιστές ασθενών και επαγγελματίες της Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με το ΣΟΨΥ Θεσσαλονίκης.
Θα ήταν εξαίρετα σημαντικό να παρεβρεθείτε!

Με σεβασμό και εκτίμηση
Νίκη Κάτσιου
Read More »
Κάλεσμα δημιουργίας συλλόγου οικογενειών ψυχικά ασθενών Ηπείρου Κάλεσμα δημιουργίας συλλόγου οικογενειών ψυχικά ασθενών Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5

Σελίδες