• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας
  Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  ΘΕΜΑ 1ο
  Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας».
  -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 2ο
  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στις αντίστοιχες δράσεις.
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 3ο
  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.
  -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 4ο
  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018.
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 5ο
  Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Ελένης Μπίκα – Αθανασίου του Βάϊου, περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό για ιδιοκτησία του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 6ο
  Διάθεση πίστωσης για υλοποίηση της εκδήλωσης “Γιορτή λαδιού” στην T.K. Πέρδικας.
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 7ο
  Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 8ο
  Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Δήμου Μαργαριτίου)».
  -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 9ο
  Επί αιτήσεως Μαρίας Χαλιάσου του Ιωάννη για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
  -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 10ο
  Επί αιτήσεως Ιωάννη Παππά του Βασιλείου για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
  -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 11ο
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στην Τ.Κ. Συβότων.
  -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 12ο
  Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Τ.Κ. Πέρδικας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 13ο
  Μεταστέγαση του ειδικού Νηπιαγωγείου και του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 14ο
  Εγγραφή του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Δίκτυο CIVINET CY-EL.
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 15ο
  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad