https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Απολογισμός και ισολογισμός στη διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σουλίου

Απολογισμός και ισολογισμός στη διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 7 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 1 θέμα στην ημερήσια διάταξη:
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2019.

Μια ώρα μετά θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστή χρονικής περιόδου 16-03-17/15-03-2020 ( πρώην) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 3o: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μετατροπή της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό και συμμετοχή στο ΜΚ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020).

ΘΕΜΑ 4o: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης ενός ανεμολογικού ιστού (40) μέτρων στη θέση «Σπάθες» επί της δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Φροσύνης.

ΘΕΜΑ 5o: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κυψελών μελισσοκομίας.

ΘΕΜΑ 6o: Αποδοχή απόφασης 2ης τροποποίησης της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου» με κωδ. Ο.Π.Σ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και έγκριση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα.

ΘΕΜΑ 7o: Δωρεά Πυροσβεστικού υλικού στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 8o: Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2020-2021 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 9o: 1 ) Αποδοχή ή μη αιτημάτων περί μείωσης μισθώματος 2)Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας για την Διάθεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ( ΣΗΔΕ ) ΙΡΙΔΑ της Πολεμικής Αεροπορίας , μέσω υπηρεσίας Κυβερνητικού Νέφους ( G-Cloud ) στον Δήμο Σουλίου και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο Σουλίου για την υπογραφή και για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίησή του μνημονίου συνεργασίας. 3) Αποδοχή ή μη αιτημάτων περί μείωσης μισθώματος ( υπεκμίσθωση)

ΘΕΜΑ 10o: Περί αύξησης ωρών των απασχόλησης των καθαριστριών που προσλήφθηκαν σε σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου.
Απολογισμός και ισολογισμός στη διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σουλίου Απολογισμός και ισολογισμός στη διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.