Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο ΦιλιατώνΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Δεκέμβρη του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή Επιχορηγήσεων- Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχοι, κα Παππά Ουρανία & Μποροδήμος Ιωάννης

2. Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

3. Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

4. Αίτημα της κ. Μίγκου Χρυσούλας περί : << παραχώρησης χρήσης νερού υπερχείλισης από την δεξαμενή της Τ.Κ. Ξεχώρου>>
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

5. Λήψη απόφασης παράτασης της προμήθειας υγρών καυσίμων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

6. Λήψη απόφασης παράτασης των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

7. Έγκριση πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 126/2017 απόφαση Δ.Σ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
8. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα περί: Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Δ΄τριμήνου 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

9. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για χορήγηση άδειας εκπόνησης εργασιών στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας,
διδακτήριο Ασπροκκλησίου από τον εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου
<< ΦΑΡΟΣ>>.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
10. Μείωση μισθώματος εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πηγαδουλίων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Κόρος
11. Διαγραφή οφειλών από μισθώματα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Κόρος - Αντιδήμαρχος
12. Επίσκεψη εργασίας του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Δήμο Φιλιατών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
13. Έκφραση γνώμης για άδεια εγκατάστασης χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης ιχθυοτροφικής μονάδας σε Δημόσια δασική έκταση στη θέση «Όρμος Χαλικιά» Λωρίδα Σαγιάδας, ΤΚ Σαγιάδας ,σε αίτημα της εταιρείας ΛΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Κόρος - Αντιδήμαρχος
14. Έκφραση γνώμης για εγκατάσταση χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης ιχθυοτροφικής μονάδας σε Δημόσια δασική έκταση στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας», ΤΚ Σαγιάδας ,σε αίτημα της εταιρείας ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΕΠΕ στην Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Κόρος - Αντιδήμαρχος
15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Φιλιατών”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος

16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Πλατάνου και Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
20. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος

21. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΥ ΡΑΓΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
22. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
23. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
24. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
25. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
26. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ, ΡΕΜΑ ΧΩΝΙ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου " Υδροδότηση Κεστρίνης".
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος
29. Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Αποκατάσταση αύλειου χώρου του Ι.Ν. Παναγίας Τ.Κ. Κρυονερίου”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος- Ιωάννης Μποροδήμος

30. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία


 
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Δεκεμβρίου 26, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.