• Επικαιρότητα

  Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων, προκηρύσσει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου, Γρ. Λαμπράκη 17α , 3ος όροφος , αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:
  • Εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου
  • Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής ως και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών.
  • Προέδρου, Αντιπροέδρου, τριών (3) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • Δύο (2) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

  Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ιατροί που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του έτους 2018 , μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.

  Σύμφωνα με το νόμο 727/77 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά Πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται.

  Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 05/10/2018. Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.

  Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου.

  Επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και ως εκπρόσωπος του στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Ν. 1425, Φ.Ε.Κ. 30/19-3-1984, Τεύχος Α’ ).

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΧΑΡΑ ΦΑΤΟΥΡΟΥ – ΤΖΑΦΟΥ
  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΕΥΑΝΘΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad