Δήμος Σουλίου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016

Δήμος Σουλίου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 27.234,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς (Κ. Καραμανλή, στην αίθουσα Δ.Σ.), την 24η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09:30’ και ώρα λήξης η 10:00’. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 29η Δεκεμβρίου 2015, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 09:30’ και ώρα λήξης η 10:00’, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

Μαζί με την προσφορά, εκτός από τα απαιτούμενα που ορίζει η διακήρυξη δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης κάθε ομάδας της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 09:00’ έως και 14:30’, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σουλίου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαραζόπουλος Αθ., Διεύθυνση Κ. Καραμανλή, 46200 Παραμυθιά, τηλ. επικ. 2666360132.

Κατεβάστε την περίληψη από εδω  
Δήμος Σουλίου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016 Δήμος Σουλίου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016 Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Δεκεμβρίου 18, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες