thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


17 Ιουνίου 2016

24.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΟ Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ’’ .

Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτα-ειδικευμένα έσοδα του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Προϋπολογισμού: είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €) με Φ.Π.Α 24%.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 5/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας (Κ. Καραμανλή 178 Παραμυθιά).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 1) χωματουργικά, καθαιρέσεις 2) Σκυροδέματα 3) Λοιπά , τελειώματα . Η δαπάνη ανέρχεται σε 19.195,85 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ αντίστοιχου ποσού.

β. Αλλοδαποί εργαζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 388,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 05/02/2017). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτα-ειδικευμένα έσοδα του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΑΡΩΓΗ’’.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή 178) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη. Επίσης, τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί και λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου: www.dimossouliou.gov.gr.

Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ΜΟΝΟΝ από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου [τηλ. 2666360129 και 2666360131].

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

Ο Πρόεδρος
Δημητρίου Δημήτριος

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *