ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 30η του μηνός Δεκέμβρη του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  • Έγκριση τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 
  • Αναπροσαρμογή ή µη Τέλους ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), Δημοτικού Φόρου (ΔΦ), Δημοτικών Τελών (ΔΤ) Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλιατών, έτους 2016» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
  • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύστερα από αίτημα της Μπότζιου Χριστίνας του Αντωνίου που καταβλήθηκε για δημοτικά τέλη, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και δημοτικό φόρο στις σταυλικές εγκαταστάσεις. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Δεκεμβρίου 29, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες