Θεσπρωτία: Επεκτείνεται η ζώνη επιτήρησης λόγω επιβεβαιωμένης εστίας με Οζώδη Δερματίτιδα - Δειτε περιοχές και μέτρα
Την επέκταση της ζώνης επιτήρησης σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων λόγω επιβεβαιωμένης εστίας με Οζώδη Δερματίτιδα στην Π.Ε. Πρέβεζας, αποφάσισε ο Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Θεσπρωτίας.

Ζώνη Επιτήρησης στα Δημοτικά Διαμερίσματα, Μαργαρίτι, Μεσοβούνι, Καρτέρι, Ελευθέρι, Μορφάτι, Σπαθαραίοι, Μαζαρακιά, Καταβόθρα, Πέρδικα, Αρίλα, Καραβοστάσι, Πολυνέρι, Κρυσταλλοπηγή, Γκρίκα, Ψάκα, Καρβουνάρι, Σκάνδαλιο, Γλυκή, Σεβαστό, Ξηρόλοφος, Προδρόμι, Αγ. Κυριακή, Καμίνι, Ζερβοχώρι, Παραμυθιά, Σαμονίδα, Αυλότοπος, Κουκλιοί, Φροσύνη, Τσαγγάρι, Σούλι. Στη ζώνη επιτήρησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
α) Απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών
β) Απαγόρευση της κυκλοφορίας ζώων των ευαίσθητων ειδών στους δημόσιους δρόμους, εκτός αν αυτά οδηγούνται σε βοσκοτόπους ή σε κτίρια ενσταβλισμού τους. Το Τ.Κ.Ε.Α. μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση των ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση
γ) Τον περιορισμό των ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης επιτήρησης για χρονικό διάστημα εξήντα ημερών .
δ) Χρήση εγκεκριμένων εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων στους χώρους των εγκαταστάσεων.
ε) Την εξάλειψη και αποφυγή δημιουργίας εστιών με στάσιμα νερά, κοπροσωρών, απορριμμάτων όπου μπορεί να συγκεντρώνονται έντομα, κρότωνες και άλλα αιματοφάγα αρθρόποδα.
ζ). Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησής της.
η).Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 της με αριθμό 258933/5-8-2008 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 88 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (ΦΕΚ Β’/1662/18-8-2008).

Ειδικότερα δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις ενισχύσεις και επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον 4235/2014. Από την ζώνη επιτήρησης απαγορεύεται για διάστημα 60 ημερών οι μετακινήσεις Βοοειδών. Επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση Βοοειδών προς άμεση-επείγουσα σφαγή και αυτό μόνο σε σφαγείο εντός της ζώνης επιτήρησης.

Για τους κτηνοτρόφους(Βοοτρόφους) των παραπάνω Κοινοτικών Διαμερισμάτων το σφαγείο που πλήρη τις προϋπόθεσης για να σφάζουν τα ζώα από την ζώνη επιτήρησης είναι το σφαγείο με κωδικό S-125 επωνυμία: ΑΧΜΕΤΗΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ.Θεσπρωτία: Επεκτείνεται η ζώνη επιτήρησης λόγω επιβεβαιωμένης εστίας με Οζώδη Δερματίτιδα - Δειτε περιοχές και μέτρα Θεσπρωτία: Επεκτείνεται η ζώνη επιτήρησης λόγω επιβεβαιωμένης εστίας με Οζώδη Δερματίτιδα - Δειτε περιοχές και μέτρα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 14, 2016 Rating: 5

Σελίδες