• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου  Τη Δευτέρα δέκα (10) του μηνός Ιουλίου έτους 2017 ώρα 15.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
  • Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 5ης/29-5-2017 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ.
  • Διορισμός συγγενικού ατόμου αιρετού που απεβίωσε κατά την διάρκεια της ενάσκησης των καθηκόντων του.
  • Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Ηπείρου.
  • Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος.
  • Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2017.
  • Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου.
  • Συζήτηση σχετικά με ζητήματα Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad