• Επικαιρότητα

  Πίνακας με όλες τις αλλαγές των ονομάτων των χωριών και των οικισμών της Θεσπρωτίας  Σε χάρτη του 1880 καταγράφονται τα χωριά και οι οικισμοί της Θεσπρωτίας με τα παλαιά τους ονόματα. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα σχεδόν τα βιβλία, τα προσωπικά ημερολόγια, τις επιστολές κ.λ.π. εκείνων των εποχών. Σημειωτέον ότι οι πρώτες μετονομασίες χωριών και οικισμών στη Θεσπρωτία έγιναν το 1924 και οι τελευταίες το 1963. Ακολουθεί πίνακας των χωριών και των οικισμών της Θεσπρωτίας, που έχει αλλάξει το όνομά τους, βάσει της παλαιάς ονομασίας, με δεδομένη τη διοικητική διαίρεση, που ίσχυε τότε, αλλά και πίνακας των χωριών και των οικισμών της Θεσπρωτίας, που έχουν αλλάξει το όνομα τους, βάσει της νέας ονομασίας, με δεδομένη τη διοικητική διαίρεση, που ίσχυε τότε.  Πίνακας των χωριών και των οικισμών της Θεσπρωτίας με αλφαβητική σειρά, βάσει της νέας ονομασίας


  Νέο όνομα Παλαιό όνομα Νομός ή περιοχή Έτος μετονομασίας
  Αγία Βαρβάρα Φιλιατών Αχούρια Θεσπρωτίας 1957
  Αγία Κυριακή Σουλίου Πόποβο Θεσπρωτίας 1928
  Αγία Μαρίνα Θυάμιδος Κουσοβίτσα Θεσπρωτίας 1953
  Αγία Μαύρα Σέλλιανη Παραμυθίας 1955
  Άγιοι Πάντες Φιλιατών Αχούρια Αγίων Πάντων Θεσπρωτίας 1928
  Άγιος Αρσένιος Μαντζάρι Φιλιατών 1958
  Άγιος Αρσένιος Σκλιάβη Φιλιατών 1960
  Άγιος Γεώργιος Γαρδίκι Φιλιατών 1959
  Άγιος Γεώργιος Ρύζιανη Θυάμιδος 1953
  Άγιος Γεώργιος Σκουπίτσα Παραμυθίας 1955
  Άγιος Δομινάτος Σαμέτια Παραμυθίας 1927
  Άγιος Νικόλαος Αχούρια Αγίου Νικολάου Φιλιατών 1928
  Αγορά Λιογκάτι Παραμυθίας 1927
  Αετός Πιτσαρί Φιλιατών 1928
  Αηδόνι Μπιρμπίλι Μαργαριτίου 1927
  Αμμουδιά Σπλάντζα Μαργαριτίου 1928
  Αμπελιά Δράγανη Σουλίου 1958
  Αμπέλια Βρέστα Φιλιατών 1927
  Αμπελών Πόβλα Φιλιατών 1959
  Αμυγδαλέα Τσουρίλα Παραμυθίας 1955
  Αναβρυτόν Βορτόπια Φιλιατών 1959
  Ανθούσα Ράπεζα Μαργαριτίου 1927
  Άνω Παλιοκκλήσι Γκούρζα Φιλιατών 1927
  Αργυρότοπος Αρβενίτσα Φιλιατών 1928
  Ασπροκκλήσι Λιδίζδα Φιλιατών 1927
  Αυλότοπος Γλάβιτσα Παραμυθίας 1928
  Αχερουσία Γιαννούζι Μαργαριτίου 1927
  Αχλαδιά Κάργιανη Φιλιατών 1928
  Βερενίκη Βερνίκο Παραμυθίας 1927
  Βουβοπόταμος Νεμίτσα Μαργαριτίου 1928
  Βουνοσπηλιά Γράβα Φιλιατών 1927
  Βρυσούλα Κάτω Ξέχωρο Φιλιατών 1964
  Βρυσούλα Κούτσι Φιλιατών 1928
  Γερωπλάτανος Ντόλιανη Φιλιατών 1955
  Γεφύρι Μπεσερέ Μαργαριτίου 1927
  Δίλοφον Βρατίλα Θυάμιδος 1963
  Δονάτος Βίλια Φιλιατών 1928
  Εικόνισμα Παλιοκουτσάτι Παραμυθίας 1927
  Ελαία Καλπάκι Φιλιατών 1928
  Ελαταριά Λαμπανίτσα Παραμυθίας 1928
  Ελευθέριον Σενίτσα Μαργαριτίου 1928
  Ζερβοχώρι Δραγουμί Παραμυθίας 1929
  Ζωτικός Λιβίκιστα Παραμυθίας 1928
  Θέμελο Ταμπάνια Μαργαριτίου 1927
  Καλλιθέα Αμυγδαλέα Σουλίου 1957
  Καλλιθέα Παλιάμπελα Φιλιατών 1957
  Καρτέρι Καρτέρεζα Μαργαριτίου 1927
  Καρτέρια Κερτέριζα Παραμυθίας 1927
  Καταβόθρα Λιγοράτι Μαργαριτίου 1927
  Καταμάχη Γράσδανη Παραμυθίας 1929
  Κάτω Παλιοκκλήσι Τσιφλίκι Γκούρζας Φιλιατών 1927
  Κερασοχώριον Φατήρι Φιλιατών 1955
  Κεστρίνη Σκουπίτσα Φιλιατών 1957
  Κεφαλάρι Αρίλα Μαργαριτίου 1927
  Κεφαλοχώριον Πλαγιά Φιλιατών 1961
  Κοκκινιά Κοκκίνιστα Φιλιατών 1928
  Κοτρώνι Κέναλη Μαργαριτίου 1927
  Κρυόβρυση Πέστιανη Θυάμιδος 1955
  Κρυονέριον Λίμποβο Φιλιατών 1959
  Κρυσταλλοπηγή Νέα Σέλλιανη Παραμυθίας 1955
  Κυπάρισσος Άγιος Αρσένιος Φιλιατών 1960
  Κυρά Παναγιά Μποροβάρι Παραμυθίας 1927
  Λαδοχώρι Λέδεζδα Φιλιατών 1927
  Λάκκα Σαλίστα Θυάμιδος 1929
  Μακροχώρα Γλουμποτσάρι Φιλιατών 1927
  Μανδρότοπος Στάνοβο Παραμυθίας 1927
  Μαρίνα Μπράνια Φιλιατών 1927
  Μέλισσα Θανάτικα Φιλιατών 1963
  Μεσοβούνιον Κορτέσι Παραμυθίας 1955
  Μεσοπόταμον Λυκούρσι Μαργαριτίου 1927
  Μηλέα Κωστάνα Φιλιατών 1959
  Μόρφι Μορφάτι Μαργαριτίου 1927
  Μουζακέικα Μουζακάτι Μαργαριτίου 1927
  Μούρτος Βώλια ή Μούρτος Φιλιατών 1927
  Μύλοι Σαράτι Θυάμιδος 1955
  Μύλοι Σκέφερη Φιλιατών 1928
  Νάρκισσος Άρτσες Μαργαριτίου 1927
  Νεράιδα Μενίνα Παραμυθίας 1955
  Νεροχώρι Μουτσάλα Φιλιατών 1928
  Ξέχωρον Ξέχωρο Ντέμι Φιλιατών 1927
  Ξέχωρον Άνω Ξέχωρο Μέμκου Φιλιατών 1927
  Ξέχωρον Κάτω Ξέχωρο Ζεϊνέλ Φιλιατών 1927
  Ξηρόλοφος Ζελεσό Παραμυθίας 1927
  Παλαιόκαστρο Βράστοβο Μαργαριτίου 1927
  Παλιάμπελα Τσαρακλιμάνι Φιλιατών 1955
  Παράβρυσον Πλησεβίστα Φιλιατών 1928
  Παραπόταμος Βάρφανη Φιλιατών 1928
  Παρδαλίτσα Πράδαλλα Παραμυθίας 1927
  Πέντε Εκκλησιές Οσδίνα Παραμυθίας 1927
  Πέραμα Τσιμπουκάτικα Φιλιατών 1963
  Πέρδικα Αρπίτσα Μαργαριτίου 1927
  Πλαγιά Γλούστα Φιλιατών 1959
  Πλαίσιον Παράβρυσον (Πλησεβίστα) Θυάμιδος 1929
  Πλάτανος Αχούρια Βαβουρίου Φιλιατών 1965
  Πολύδροσον Βλαχοχώρι Σουλίου 1957
  Πολύδωρο Μάζι Παραμυθίας 1929
  Πολυνέριον Κούτσι Θυάμιδος 1955
  Ποταμιά Λομποβίστρα Φιλιατών 1963
  Προδρόμι Βοϊνίκο Παραμυθίας 1927
  Πυργί Μούρι Μαργαριτίου 1927
  Ραχούλι Τσιφλίκι Παραμυθίας 1927
  Ριζόν Αράχοβα Φιλιατών 1959
  Σμέρτου Μύλων Φιλιατών 1963
  Σπαθαραίοι Σπαθαράτι Μαργαριτίου 1927
  Σταυροχώρι Γορίτσα Μαργαριτίου 1927
  Σύβοτα Μούρτος Θεσπρωτίας 1940
  Συκοχώρι Σμοκοβίνα Μαργαριτίου 1927
  Τρίκορφον Σπάρταρη Θυάμιδος 1929
  Τροπαιούχος Ρετσάτι Φιλιατών 1927
  Τσεκούρι Τσεκουράτι Μαργαριτίου 1927
  Φασκομηλιά Νέστα Φιλιατών 1928
  Φροσύνη Κορύστιανη Παραμυθίας 1927
  Φτέρη Βαρμόβα Παραμυθίας 1928
  Χαραυγή Λύκος Φιλιατών 1955
  Χρυσαυγή Βέλιανη Σουλίου 1959

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad