• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου  Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 25Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη έκθεσης Α΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2018.

  2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπάνης μετατόπισης δικτύων ΔΕΔΔΗΕ.

  4. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Πολιτική Προστασία (Δ.Ε Σουλίου).

  5. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ».

  6. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Επέκταση ασύρματου δικτύου internet ».

  7. Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων».

  8. Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad