https://picasion.com/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΟΓΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΟΓΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
 
 
Όπως είναι γνωστό με πρωτοβουλία της Δημοτικής μας Παράταξης, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 14 – 10 – 2019,συζητήθηκε το θέμα των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, μετά την διαπίστωση της απώλειας υπηρεσιακού φακέλου από το ΚΕΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας, μια υπόθεση η οποία προξενεί πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του Δήμου και έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιοχής μας αλλά και της Αθήνας, ακόμα και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.). Η συζήτηση αυτή αποτελεί μια πρώτη νίκη, αφού ο Δήμαρχος «σύρθηκε» και αναγκάστηκε να δώσει εξηγήσεις για τις μέχρι τώρα ενέργειές του, κάτι που έως τότε αρνείτο πεισματικά να πράξει σε ερωτήσεις που επανειλημμένα θέταμε και επίσης του ζητήσαμε να φέρει το θέμα η δημοτική αρχή προς συζήτηση και ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και αρνείτο διαρκώς.

Η δεύτερη νίκη ήταν το ότι λάβαμε γνώση ορισμένων μόνο εγγράφων που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί ο κ. Δήμαρχος. Από τα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας έως τώρα, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1.Από την ενημέρωση που αναγκάστηκε να κάνει για την συγκεκριμένη υπόθεση, προκύπτει από έγγραφα ότι το περιεχόμενο του φακέλου αφορά στη χορήγηση ΑΜΚΑ σε αλλοδαπούς και ότι στον επίμαχο φάκελο υπήρχαν Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, υπογεγραμμένες από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, αλλά και άλλα έγγραφα. Αναφέρεται επίσης σε έγγραφο ότι τα μόνα στοιχεία που θα ήταν υπό αίρεση στο συγκεκριμένο φάκελο ήταν οι Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, καθώς και πιθανά αναληθή έγγραφα των πολιτών που αιτούνταν ΑΜΚΑ (ψευδή δήλωση κατοικίας στη ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια κατοικίας με μηδαμινό μίσθωμα) χωρίς καμία δυνατότητα ελέγχου. Επισημαίνεται επίσης σε έγγραφο δε ότι ο πιο πιθανός λόγος αφαίρεσης του φακέλου ήταν η εξαφάνιση των στοιχείων που περιείχε, σχετικά με τη νομιμότητα της χορήγησης ΑΜΚΑ. Τέλος, αναφέρεται ότι επανειλημμένα έχει ζητηθεί από το ΚΕΠ η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας, κάτι που ουδέποτε έπραξε ο Δήμος.

Προφανώς δεν είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε ή να απορρίψουμε τα αναγραφόμενα στα έγγραφα, αλλά ζητούμε επίμονα την περαιτέρω διερεύνησή τους.

2.Ο κ. Δήμαρχος με χαρακτηριστική καθυστέρηση διενήργησε προκαταρκτική εξέταση μέσω ανταλλαγής εγγράφων με το ΚΕΠ και άλλες αρμόδιες αρχές του κράτους. Το αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης στρέφεται μόνο ως προς το αν τηρείτο νόμιμα ο φάκελος και τα στοιχεία – έγγραφα εντός αυτού, καθώς και στο αν έχει παραβιαστεί η νομοθεσία περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και όχι στις συνθήκες τις απώλειάς του, κάτι που συνιστά μέγιστο σφάλμα και ταυτόχρονα κίνηση αποπροσανατολισμού.

3.Ο κ. Δήμαρχος αποφάσισε να συνεχίσει την έρευνα με τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Απ΄ ότι φαίνεται όμως το αντικείμενο θα αφορά κυρίως τη νομιμότητα τήρησης του φακέλου και την παραβίαση της νομοθεσίας περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και καθόλου το βασικό θέμα που είναι η απώλεια του φακέλου. Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση πρέπει κατά προτεραιότητα να διερευνήσει τα ακόλουθα: α) ποια είναι τα γενικότερα μέτρα ασφάλειας στο Δημοτικό Μέγαρο, ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι, οι πολίτες, τα δημόσια έγγραφα και η δημοτική ακίνητη και κινητή περιουσία, από κλοπές, βλάβες, απώλειες και β) κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκε ο επίμαχος φάκελος, αν υπάρχουν κάποιοι που ωφελούνται από την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων του περιεχομένου του φακέλου, ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν να αποκρύψουν. Ευπρόσδεκτη είναι φυσικά η έρευνα και άλλων διαστάσεων της υπόθεσης, αλλά η απουσία των προαναφερόμενων ερωτημάτων προς διερεύνηση, υποκρύπτει πρόθεση συγκάλυψης. Για την πληρότητα της ενημέρωσής μας ζητάμε εκ των προτέρων την πρόσβαση στην εντολή ΕΔΕ προς τον υπάλληλο που θα οριστεί να τη διενεργήσει.

4.Ο κ. Δήμαρχος αρνείται να προσφύγει στις αρμόδιες κρατικές αρχές (Αστυνομία, Δικαιοσύνη) για να διερευνηθεί η ποινική τυχόν διάσταση της υπόθεσης. Η άρνηση αυτή αποτελεί επίσης μέγιστο λάθος, αφού οι ανωτέρω υπηρεσίες έχουν τα μέσα, την ικανότητα και την εμπειρία, να επιληφθούν με αποτελεσματικό τρόπο του θέματος.


Πάγια προκαταβολή Δημοτικών & τοπικών Κοινοτήτων

Τέλος, να αναφέρουμε ότι και στο δεύτερο σοβαρό και σημαντικό θέμα για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και των Κοινοτήτων, τη συζήτηση του οποίου επέβαλε η Δημοτική μας Παράταξη, υπήρξε μια θετική εξέλιξη. Ενημερωθήκαμε από τον κ. Δήμαρχο ότι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία των πάγιων προκαταβολών στις Κοινότητες, μέσω των οποίων μπορούν να αντιμετωπιστούν με αμεσότητα και ευελιξία, σημαντικά και επείγοντα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτροφωτισμού κ.α., η επισκευή εγκαταστάσεων παιδικών χαρών όταν υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας των παιδιών, εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων κ.τ.λ. Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή, η οποία προφανώς ελήφθη κάτω από τη δική μας πίεση. Αλλιώς πως εξηγείται το γεγονός ότι ενώ η Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τις πάγιες προκαταβολές δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 11 – 9 – 2019, ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την εφαρμογή της στο Δήμο Ηγουμενίτσας, την 14 – 10 – 2019, κατόπιν της συζήτησης του θέματος με πρωτοβουλία της Παράταξής μας, ενώ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα σιωπούσε χαρακτηριστικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΟΓΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΟΓΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 18, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: