Τρεις προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών

Τρεις προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών


Γνωστοποιείται η πρόσληψη τριών ατόμων (3) ατόμων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Φιλιατών.
Ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών, YE Εργατών Εργατριών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στα email: amaliamanou.filiates@gmail.com και info@filiates.gr ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300, Φιλιάτες, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Αμαλίας Μάνου (τηλ. επικοινωνίας: 26643 60164 ή 26643 60100). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 30/07/2020 έως και 07/08/2020.

Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινήσεις :2664360164 ,2664360100.
Τρεις προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών Τρεις προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 05, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.