Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών το Σάββατο

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών το ΣάββατοΣας καλούμε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά) , έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 3/7/2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 20:00 μ.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για λήψη απόφασης ενός και μοναδικού θέματος :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Αναστολή προγραμματισμένης κινητοποίησης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 51/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Διαμόρφωση πρότασης κινητοποιήσεων στα πλαίσια της διεκδίκησης της χερσαίας ζώνης στη Κ. Σαγιάδος.
Εισηγητής: Δήμαρχος Παππάς Σπυρίδων

Ο λόγος του κατεπείγοντος, συνίσταται στις νέες εξελίξεις που προέκυψαν με την άφιξη και συνάντηση με τον υπουργό κ. Πλακιωτάκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών το Σάββατο Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών το Σάββατο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 02, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες