Header Ads

Image and video hosting by TinyPic

 • Επικαιρότητα

  Προς ενοικίαση το κυλικείο στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας  Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου, του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών.

  • Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

  (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

  • Εγγυήσεις : όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη αριθμ. 18/2018.

  • Διάρκεια μίσθωσης : εννέα (9) έτη, με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) ακόμη έτους,.

  • Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα : τετρακόσια Ευρώ (400,00 €).

  • Κριτήριο κατακύρωσης : Το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

  • Χρόνος ισχύος προσφορών : έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

  • Γλώσσα : Ελληνική.

  • Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών : 05-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, Ταχ. Διεύ- θυνση : Π. Μπέμπη 10, 46300 Φιλιάτες.

  • Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Post Bottom Ad