Έγκριση αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

Έγκριση αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου
http://www.enallaktikos.gr/img5594_9bb66b5666e8df7ade49a5c56c1f1986_270x200c.jpg
Με αυξημένη τη συμμετοχή των συνεταίρων και με ομόφωνες αποφάσεις, πραγματοποιήθηκε χθες 24 Νοεμβρίου 2015 η συνέχεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο χώρο του ξενοδοχείου Grand Serai.

Όπως είχε τονίσει ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης στις 17/11/2015, η γενικότερη κατάσταση της χώρας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος από το 2009 μέχρι σήμερα είναι ραγδαίως επιδεινούμενη. Κάλεσε δε, το σύνολο των Ηπειρωτών να συμβάλλουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί από 27 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015. Επισήμανε επίσης, ότι η Τράπεζα πρέπει να παραμείνει στα χέρια των συνεταίρων της και να συνεχίσει να στηρίζει τους Ηπειρώτες έτσι ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς καθώς επίσης, ότι αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων να στηρίξουν την συνέχεια και τη λειτουργία της Τράπεζας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας κ. Βασίλης Τσουκανέλης μεταξύ άλλων ανέλυσε τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας βάσει του Πυλώνα 1 όπως γνωστοποιήθηκαν με απόφαση της επιτροπής πιστοποιητικών και ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ανάγκες αυτές ανέρχονται στα 7,2 εκ. ευρώ των οποίων η κάλυψη δύναται να γίνει με αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου κατά 4,3 εκ. ευρώ με έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων και συμμετοχή παλαιών και νέων συνεταίρων και Έκδοση ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης ύψους 2,9 εκ. ευρώ.

Ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας ενημέρωσε τα μέλη επί των θεμάτων και η Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων αποφάσισε ομόφωνα:

- Αλλαγή του καταστατικού της Τράπεζας έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό όλα όσα επιβάλλονται από το νόμο 4340/2015 αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που επιτρέπει, την είσοδο θεσμικών επενδυτών ή και την είσοδο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις Συνεταιριστικές Τράπεζες στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

- Η υιοθέτηση και η για πρώτη φορά εφαρμογή των ΔΠΧΑ στις συνεταιριστικές τράπεζες από την 1/1/2015 για σκοπούς ενοποιημένης εποπτείας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και συνεπώς η εφαρμογή των διατάξεων του ΔΛΠ 39 οδήγησε σε σημαντική αύξηση της πρόβλεψης απομείωσης των στοιχείων ενεργητικού, και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας της μερίδας από 3,44 € εκάστη σε 0,50 € εκάστη.

- Τέλος, ενημερώθηκαν τα μέλη ότι η Τράπεζα έλαβε την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 7,5 εκ. ευρώ θα καλυφθούν με νέες συνεταιριστικές μερίδες και 7,5 εκ. ευρώ με έκδοση ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης. Εξουσιοδοτήθηκε δε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή της διάθεσης των νέων συνεταιριστικών μερίδων η οποία θα κυμανθεί από € 0,50 – € 0,95 καθώς και για τον καθορισμό του επιτοκίου του ομολόγου από 5-8%.

Η συμμετοχή όλων των φορέων και των επιχειρήσεων στην αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί έως 11 Δεκεμβρίου 2015 κρίνεται απαραίτητη και θα συνδράμει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, οι οποίοι αφορούν όλους μας.

Η προσπάθεια όλων των Ηπειρωτών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη της αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου, ώστε η Τράπεζα να παραμείνει στα χέρια τους και να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της.

Έγκριση αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου Έγκριση αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 25, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες