ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


Καλούνται οι πιστωτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ηγουμενίτσας «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτών (πχ τιμολόγια, συμβάσεις, αποφάσεις), εντός διαστήματος ενός μηνός από την ανακοίνωση της συγκεκριμένης πρόσκλησης, στους εκκαθαριστές της επιχείρησης. Αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων εγγράφων είναι η εκκαθαρίστρια κυρία Παππά Ελένη ή εξουσιοδοτημένος από αυτή εκπρόσωπος.

Ώρες προσέλευσης 10:00’ – 14:00’ κάθε Τετάρτη στα γραφεία που έχουν παραχωρηθεί στους εκκαθαριστές στο Δήμο Ηγουμενίτσας, τηλέφωνα επικοινωνίας 26653 61100 (Δημαρχείο). Εναλλακτικά, οι πιστωτές μπορούν να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ταχυδρομικά (επί αποδείξει) ή να προσέλθουν αυτοπροσώπως, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, στα γραφεία του εκκαθαριστή στη διεύθυνση «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ΣΟΛ ΑΕ)», Γραφείο Ιωαννίνων, Σαλαμάγκα 1, 453 32, Ιωάννινα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 70876, κινητό 6972025945.


Η Εκκαθαρίστρια
ΕΛΕΝΗ ΧΑΡ. ΠΑΠΠΑ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Δεκεμβρίου 03, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες