Τι γίνετε με τα ελλείμματα σε Παραποτάμο, Πέρδικα και Μαργαρίτι; 31 Δεκεμβρίου, τα όποια αδικήματα, παραγράφονται

Τι γίνετε με τα ελλείμματα σε Παραποτάμο, Πέρδικα και Μαργαρίτι;
31 Δεκεμβρίου, τα όποια αδικήματα, παραγράφονται

http://4.bp.blogspot.com/-dyAsEngbidQ/ThRcaTFUbgI/AAAAAAAAKDE/hLWNtu_mXP8/s1600/%25CF%2583%25CE%25BF%25CE%25BB.jpg

Τέσσερα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει, από τον Ιούνιο του 2011, οπότε και παραδόθηκε από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, η Έκθεση Επισκόπησης των Εισπράξεων – Πληρωμών των Δημοτικών Ενοτήτων Παραποτάμου, Πέρδικας, Μαργαριτίου και Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, χρήσεως 2010.

Σύμφωνα με την έκθεση την οποία υπογράφει ο Ορκωτός Λογιστής Νίκος Καλλές, στις τρεις ενότητες (Παραποτάμου, Πέρδικας και Μαργαριτίου) παρατηρήθηκαν παράνομες παρατυπίες, από τις οποίες προέκυψαν Αδιευκρίνιστες Διαφορές, για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας ομόφωνα αποφάσισε αφ’ ενός να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και αφ’ ετέρου ο φάκελος να κατατεθεί στην Εισαγγελική Αρχή.

Δεν γνωρίζουμε εάν τελικά προχώρησε ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε μηνύσεις.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως στις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα όποια αδικήματα παραγράφονται.
Ρωτάμε τον Δήμο Ηγουμενίτσας να μας ενημερώσει για την πορεία και την φάση στην οποία βρίσκεται η υπόθεση.

Υπενθυμίζουμε πως από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, οι αδιευκρίνιστες διαφορές προέκυψαν κυρίως από:
1. Αναλήψεις από Τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν καταχωρήθηκαν στο τηρούμενο
Βιβλίο Ταμείου, δεν μας αιτιολογήθηκε ο σκοπός τους, δεν μας γνωστοποιήθηκε ο
δικαιούχος, δεν μας επιδείχθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά και αναλύονται ανά
Δημοτική Ενότητα ως κατωτέρω:
  • Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου € 196.955,97
  • Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου € 11.758,32
  • Δημοτική Ενότητα Πέρδικας € 60.528,97
Σύνολο € 269.243.26

2. Ασφαλιστικές εισφορές και παρακρατούμενοι φόροι, των οποίων από τα στοιχεία
που μας τέθηκαν υπόψη δεν αποδεικνύεται η καταβολή τους και αναλύονται ανά
Δημοτική Ενότητα ως κατωτέρω:
Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου 22.578,53
Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου 4.749,20
Δημοτική Ενότητα Πέρδικας 4.980,97
Σύνολο 32.308.70

3. Κρατήσεις Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για τις οποίες είτε δεν εκδόθηκαν
Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, είτε καταχωρήθηκαν δυο φορές στο ταμείο:
Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου 5.639,83
Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου (-2.738,89)
Σύνολο € 2.900.94
 
Τι γίνετε με τα ελλείμματα σε Παραποτάμο, Πέρδικα και Μαργαρίτι; 31 Δεκεμβρίου, τα όποια αδικήματα, παραγράφονται Τι γίνετε με τα ελλείμματα σε Παραποτάμο, Πέρδικα και Μαργαρίτι;  31 Δεκεμβρίου, τα όποια αδικήματα, παραγράφονται Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Δεκεμβρίου 03, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες