Έργα ύδρευσης στο Δήμο Φιλιατών

Έργα ύδρευσης στο Δήμο Φιλιατών


Εντάχτηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» το έργο με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης στο Δήμο Φιλιατών» το οποίο περιλαμβάνει τρία υποέργα:

Υποέργο 1:
«Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών» ποσού 1.470.000,00€, που αφορά στην αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής Σκάλας Φιλιατών, για την κάλυψη, δια βαρύτητας, των υδατικών αναγκών των οικισμών Παλαιοχωρίου, Γολάς και Παλαιοκκλησίου, και με ενίσχυση της άντλησης του οικισμού Κοκκινιάς.

Υποέργο 2:
«Υδροδότηση στην περιοχή Κάτω Αετού Κοινότητας Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών» ποσού 312.096,78€, που αφορά στην κατασκευή του δικτύου ύδρευσης από τον κάτω Αετό μέχρι Φτελιά κατά μήκος της Λωρίδας στην Κοινότητα Σαγιάδας.

Υποέργο 3:
«Διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών του υποέργου 1 “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών”» ποσού 30.000,00€.
Έργα ύδρευσης στο Δήμο Φιλιατών Έργα ύδρευσης στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 04, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες