https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Αδιαφανείς τοποθετήσεις προϊσταμένων στο ΕΦΚΑ

Αδιαφανείς τοποθετήσεις προϊσταμένων στο ΕΦΚΑΠληθαίνουν σε όλη την Ελλάδα, οι καταγγελίες από προσωπικό του ΕΦΚΑ, για αδιαφανείς τοποθετήσεις προϊσταμένων στα τμήματα των κατά τόπου διευθύνσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 του ΠΔ 8/2019 ( Οργανισμός Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) σε όλα τα Τμήματα των Τοπικών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων». 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 του ΠΔ 8/2019 « τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα». 

Τέλος το άρθρο 45 παρ 3 του Ν. 4674/ 2020 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 84 του ν. 3528/2007 ορίζει ότι « Ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές με βαθμολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και: α) κατέχουν τον βαθμό Α` και έχουν τρία (3) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή β) έχουν τον Α` βαθμό και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος.

Σύμφωνα όμως με τις καταγγελίες, τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι, υπάλληλοι με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας από άλλους υπαλλήλους και οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει ποτέ τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και πως δεν υπήρξε ποτέ από το Φορέα κάποια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις αυτές.

Το βασικότερο δε από όλα και το αναφέρει ρητά ο νόμος 4674/20, ότι κανένας δεν μπορεί να γίνει προϊστάμενος τμήματος εάν δεν έχει υπηρετήσει σε αυτή την θέση έστω και για ένα χρόνο. Κάτι που φαίνεται να μην έχει τηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, αδικώντας παράφορα υπαλλήλους που για δεκαετίες έχουν υπηρετήσει ευσυνείδητα την υπηρεσία.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε πως οι τοποθετήσεις έχουν γίνει καθαρά με κομματικά κριτήρια και θα καλέσουμε την ηγεσία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, να επανεξετάσει τις αποφάσεις του.  

Αδιαφανείς τοποθετήσεις προϊσταμένων στο ΕΦΚΑ Αδιαφανείς τοποθετήσεις προϊσταμένων στο ΕΦΚΑ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 30, 2021 Rating: 5

1 σχόλιο:

Από το Blogger.