Φιλιάτες: Μια χοροεσπερίδα το 1932
Από την εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΤΟΥ Π.Π.Ι.Π.Π.

Το εσπέρας του παρελθόντος Σαββάτου έλαβε χώραν η επιμέλεια και φροντιδι των ευγενεστάτων του Π.Π.Ι. τ. Π. Φιλιατών Κυρίων εν Συμπράξει μετά των Κυρίων της Διοικούσης Επιτροπής του αυτού Παραρτήματος, διοργανωθείσα χοροεσπερίς, υπέρ του συσσιτίου των απόρων μαθητών της πόλεώς μας.

Η χοροεσπερίς εδόθη εις την φιλοτεχνώς, τη καλλιτεχνική του κ. Δ. Αρώνη φροντίδι, εστολισμένην αίθουσαν του κ. Κ. Βενέτη.

Συνολικά κρινομένη η χοροεσπερίς επέτυχε αι δε εξ αυτής εισπράξεις υπήρξαν ικανοποιητικαί. Κατά συνέπειαν και ως προς τον σκοπόν της είχε επιτυχίαν αυτή.

Παρέστησαν οι Έπαρχος Θυάμιδος κ. Αθανασάκος, ο Μουφτής Φιλιατών, ο Φρούραρχος κ. Στρατήγης, ο Υπομοίραρχος κ. Μακρυνιώτης, ο Επιθεωρητής κ. Φωτόπουλος μετά της Κυρίας του, ο Ειρηνοδίκης κ. Αντωνόπουλος μετά της Κυρίας του, ο Έφορος κ. Παπαδόπουλος μετά της Κυρίας του, ο κ. Μουσά Ντέμης, αι αξιωματικοί κ. κ. Μπιτζαράκης μετά της Κυρίας του, Ράφτης μετά της Κυρίας του, Πρίφτης μετά της δ)ίδος θυγατρός του, ο κ. Αθ. Κέκας μετά της Κυρίας του, ο κ. Βράσκος μετά της Κυρίας του και μετά της δ)δος αδελφής της, ο κ.κ. Χέλμης καθηγητής, Αντ. Μαυρούδης, Χ.Γώγκας ιατροί, Μεταξάς, Τσατσόπουλος, Στάρρας δημοδιδάσκαλοι, Σ. Καραδήμας Β. Παπαγεωργίου, Ε. Κοτσώνης, Σ. Βέκος, Δ. Ζούλας κ.α.

Περί την εννάτην και ηυμσίαν προσέρχεται η ευγενώς, λόγω του σκοπού της χοροεσπερίδος παραχωρηθείσα Μουσική του Εθν. Οικοτροφείου υπό τους ήχους της οποίας πρώτος σέρνει το χορό ο κ. Αθανασάκος.

Παύει σε λίγο η Μουσική και επωφελείται του μικρού τούτου διαλείμματος ο κ. Αρώνης να συνάψη τας πρώτας, υπό τους ήχους του ιδιοκτήτου ραδιοφώνου του κ. Χρ. Γώγκα χαρτοπολέμου αψιμαχίας. Και σε λίγο η μάχη γενικεύεται. Ηλεκτρίζονται οι παρευρισκόμενοι, οι τσέπες γεμίζονται βιαστικά με κομφετί, και λουλουδίζουν παρδαλές αι Κυρίαι της συγκεντρώσεως. Σύγχρονα καταφθάνουν τα πρώτα μπουκάλια μπύρας και το κέφι ζωηρεύει.

Η Μουσική παίζει ένα φοξ δεύτερο και φεύγει.

Κι ο φωνογράφος τίθεται εις ενέργειαν διά να εξυπηρετήση την εκτέλεσιν του τοιχοκολλημένου προγράμματος το οποίον, φευ, πολλάκις κατεστρατηγήθη.

Τα εγχώρια όργανα τοποθετημένα σε μια γωνιά. Περιμένουν τη σειρά τους. Και σε λίγο το παράγγελμα δίδεται- . «Στα Σάλωνα» – .

Ο κ. Φωτόπουλος σέρνει το χορό που σε λίγο γίνεται τρικούβερτος για να κρατήση απάνω απ’ ώρα. Τους Κυρίους διαδέχονται αι Κυρίαι στους Ελληνικούς χορούς με επί κεφαλής την Κυρία Αθ. Κίτσου που ενθουσίασε όλους με τον Ζαγορίσιο της «Αράχωβα» .

Επανερχόμεθα εις το πρόγραμμα του χορού. Φοξ, Ταγκό, Φοξ..

Τα ζεύγη στροβιλίζονται, οι ολίγες σχετικώς ντάμες γίνονται ανάρπαστες το κέφι διαρκώς ζωηρεύει οι Ελληνικοί χωροί ανακατεύονται με τους Ευρωπαϊκούς οι ήχοι του φωνογράφου και τα τραγούδια των χορευτών με τους ήχους των εγχωρίων οργάνων και της μικράς μαντολινάτας των κ.κ. Στάρρα, Βράσκου, Τσατσόπουλου, Μαυρουδη Φωτεινού κ.τ.λ. τα κομφετί με τον αφρό της μπύρας και μονάχα ο κ. Ι. Σιαλμάς δεν ανακατεύεται σε τίποτε σφινωμένος σε μια γωνιά και – ασφυκτικά γι’ αυτόν – περικυκλωμένος από τες κυρίες της παρέας του.

Το σεμνόπρεπο και ζωηρό γλέντι διαρκεί εως την 4ην περίπου ώραν της πρωΐας, τελειώνει με τας υπό την οδηγίαν και γαλοπρεπή προφοράν του κ. Μαυρούδη θαμασίως εκτελεσθείσας καντρίλιας και επισφραγίζεται με την εκ μέρους του κ. Αθανασάκου προτροπήν όπως δοθή και άλλη χοροσπερίς επί τη ευκαιρία των Απόκρεω την οποίαν οι πλείστοι των παρευρισκομένων ασμένως αποδέχονται.

Εις τε τοις Ελληνικούς και ευρωπαϊκούς χορούς διεκρίθησαν άπασαι αι Κυρίαι και άπαντες οι Κύριοι. Πιο πολύ διεκρίθη ο κ. Πρίφτης που απετέλεσε την ψυχήν της Παρέας, το πρόγραμμα για την καταστρατήγησίν τουτής οποίας επωφελήθη ο κ. Μπιτζαράκης να δείξη δείγματα του θαυμασίου Κρητικού χορού του, ο κ. Έπαρχος διά την εξαιρετικήν του προτίμησιν δι’ όλους τους χορούς ανεξαιρέτως, οι αποτελούντες το γκρουπ Κύριοι για τα θαυμάσια κομμάτια μαντολινάτας των ο κ. Επιθερητής για την μετά φειδούς – χρήσιν του χαρτοπολέμου- δις εκαπέλωσε τον Αρώνην με ολόκληρο το κουτί του ο κ. Έφορος για την αφάνειαν του ο κ. Φωτεινός ως συνήγορος του κ. Πρίφτη ο κ. Μαυρούδης με της καντρίλιες και τα γαλλικά του κ.α.

Τέλος όλοι διεκρίθησαν και κανένας αδιάκριτος.

ΔΙΠΙΚΦιλιάτες: Μια χοροεσπερίδα το 1932  Φιλιάτες: Μια χοροεσπερίδα το 1932 Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Δεκεμβρίου 27, 2016 Rating: 5

Σελίδες