• Επικαιρότητα

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΝΙΓΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΤΗΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ - ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ


  Διαβάζοντας άρθρα στον τοπικό τύπο κατάλαβα γιατί η χώρα μας έχει φτάσει πλέον στο σημείο χωρίς επιστροφή. Κάτι κοτζαμπάσηδες της κακιάς ώρας, ενθυμούμενοι τις περιόδους ανομίας και παρανομίας στις οποίες διήγαν τις θητείες τους στις τοπικές δημοτικές αρχές, νομίζουν ότι είναι υπεράνω των νόμων επειδή από την πρεμούρα τους να εξασφαλίσουν τις επόμενες εκλογές έκαναν ότι τους καπνίσει  με  υπερβολικά ή και τεράστια έξοδα σε βάρος των συμπολιτών τους! Βέβαια δοθείσης της ευκαιρίας κάποιοι έβγαλαν και τρελά λεφτά εκμεταλλευόμενοι την μεγαλομανία των εν λόγω κοτζαμπάσηδων!

  Αναφέρομαι σε πρόσφατο δημοσίευμα στο οποίο γνωστός αδιάφθορος αλλά και πολλάκις, κατά τις δικές του ρήσεις, παρανομήσας δημοσιογράφος (και τζάμπα συγγραφέας) καταγγέλλει πάλι, εν μέσω της οξύνοιας που τον διακρίνει λόγω ψυχοσύνθεσης, ψυχολογίας και λοιπών άλλων προτερημάτων που διαθέτει, την προηγούμενη δημοτική αρχή του δήμου Φιλιατών για «εγκληματική αδιαφορία» όσον αφορά τα λεγόμενα «Ιαματικά Σαγιάδας»!

  Θα τονίσω εξ αρχής ότι δεν κατακρίνω τις προθέσεις του εν λόγω κοτζαμπάση αλλά την αλαζονεία του και την μεγαλομανία του και όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά που ως γνωστόν διαθέτει! Και εκτός αυτών ο αναπαράγων ψευδείς ειδήσεις δημοσιογράφος θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί και με την μόρφωσή του. Θα πρέπει να μάθει να διαβάζει τους νόμους αλλά και να πράττει σύμφωνα με αυτούς και μετά να γράφει ότι του κατεβάσει η κούτρα του!

  Αν φυσικά διαβάσει, και επιπλέον έχει την δυνατότητα να κατανοήσει,  ο Ζορό της τοπικής κοινωνίας την με αριθμό 340/27-4-2012 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, στην οποία αναφέρθηκε σε πρόσφατο δημοσίευμα του, και, σύμφωνα με την οποία, ψευδώς και ίσως σκόπιμα, καταγγέλλει αδιαφορία της πρώην δημοτικής αρχής να νομιμοποιήσει το έκτρωμα που ο ίδιος έστησε και βάφτισε ως «Ιαματικά Σαγιάδας», θα πρέπει να καταλάβει, ότι η εγκύκλιος αυτή μνημονεύει τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν.3498/2006, επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων. Αφορά δηλαδή μόνο όσες επιχειρήσεις λειτουργούσαν νόμιμα το έτος 2006.

  Στις επιχειρήσεις αυτές αναφέρεται το άρθρο 39  του νόμου  4049/2012 (ΦΕΚ 35/23-2-2012) «Ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών», το οποίο μνημονεύει η εγκύκλιος και αναφέρει ότι:  «Οι προθεσμίες οι οποίες ορίστηκαν με τον νόμο αυτό παίρνουν παράταση μέχρι 31.12.2012 και συνεπώς οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν. 3498/ 2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς να τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή».

  Εξάλλου ίδια ακριβώς παράταση δόθηκε στις εν λόγω επιχειρήσεις που λειτουργούσαν το 2006  και με την εγκύκλιο ΑΠ 514313/23-10-2013 του ΕΟΤ με την οποία παρατάθηκε το καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών μέχρι 31-12-2014 για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

  Όπως δε αναφέρουν οι εγκύκλιοι «οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν.3498/2006, επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν κατ έτος πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, στο Τμήμα Ιαματικών Πηγών του Ε.Ο.Τ εκτός των άλλων και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/86) του αρμόδιου Διευθυντή της επιχείρησης υδροθεραπευτηρίου στην οποία να αναφέρεται ότι η εν λόγω επιχείρηση υδροθεραπευτηρίου υφίστατο κατά την δημοσίευση του ν.3498/2006 με συνημμένο το ΦΕΚ ίδρυσης της επιχείρησης».

  Άρα σύμφωνα με τα γραφόμενα του «αδιάβαστου???» δημοσιογράφου θα μπορούσε και η επόμενη δημοτική αρχή να προβεί μέχρι 31-12-2014 στην «αναγνώριση» των Ιαματικών Λουτρών.

  Για να υπάρχει νόμιμη λειτουργία Ιαματικών Λουτρών, για να ιδρυθεί δηλαδή επιχείρηση εκμετάλλευσης ιαματικών λουτρών, πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών πόρων (πχ λασπόλουτρα) προβλέπεται από τον νόμο  3498/2006 (ΦΕΚ 230/24-10-2006), από το άρθρο 39 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/23-2-2012) «Ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών», από την 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Β' 1932/2006), από την  ΚΥΑ 14759/09.11.2011 (ΦΕΚ 2657/2011 τεύχος Β’ και την απόφαση Υπ. Τουρισμού 1721/04.02.2013 (ΦΕΚ 188/2013).

  Για να υπάρξουν λοιπόν τα Ιαματικά Λουτρά Σαγιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα σημαντικότερα  που προβλέπονται είναι:

   - Απαιτείται έγκριση από τον Ε.Ο.Τ για κάθε εκμετάλλευση και ταυτόχρονα χορήγηση ειδικού σήματος. Η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων ανήκει στον Ε.Ο.Τ. Οι φυσικοί πόροι που αναγνωρίζονται ανήκουν κατά κυριότητα στον ΕΟΤ ανεξαρτήτως της κυριότητας του εδάφους!

  - Απαιτείται απόφαση αναγνώρισης  Ιαματικών Λουτρών η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

              - Απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.Τ. όλων των μελετών που αφορούν την εγκατάσταση πριν από την υποβολή του σχετικού φακέλου στην πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που η έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες αναφέρεται σε ακίνητο που απέχει εκατό (100) μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται να γίνει, με ποινή ακυρότητας της πράξης αυτής, ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001.

  - Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

  -Υδρολογική μελέτη, ραδιολογική έκθεση, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, υγειονομική έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα.

  - Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας: 1) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, και 2) για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων.

  - Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, του αιτούντος νομικού προσώπου, από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο η οποία να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του στην οποία δηλώνεται ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος της επιχείρησης.

  - Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιχείρησης

  -Καταχώριση στο Μητρώο του Ε.Ο.Τ όπου επίσης καταχωρίζονται επίσης τοπογραφικά διαγράμματα του ακινήτου επί του οποίου αναβλύζει ιαματική πηγή ή αντλείται ιαματικός φυσικός πόρος, τίτλοι κυριότητος του ακινήτου, πάσης φύσεως αναλύσεις, ιατρικές εκθέσεις, υδρογεωλογικές μελέτες, αναλυτικά σχέδια υφιστάμενων ή μελλοντικών εγκαταστάσεων άντλησης ή εκμετάλλευσης, σχέδια μέτρων προστασίας, εκθέσεις ελέγχων διαφόρων αρχών, εκθέσεις ελέγχων του Ε.Ο.Τ., αντίγραφα αδειών για τις εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεως και κάθε είδους στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου.  Από αυτά τι υπήρξε?

  Δεν υπήρξε καμία μελέτη του χώρου και των κτιρίων στα οποία έγιναν οι εγκαταστάσεις.  Δεν υπήρξε έγκριση του Ε.Ο.Τ. όλων των μελετών που αφορούν την εγκατάσταση πριν από την υποβολή του σχετικού φακέλου στην πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Δεν ζητήθηκε και δεν υπάρχει καμία οικοδομική άδεια και όλες οι εγκαταστάσεις έχουν γίνει  παράνομα σε απόσταση πολύ μικρότερη των 100 μέτρων από την ακτογραμμή (σε 15 μέτρα δηλαδή).  Δεν υπήρξε έγκριση από τον Ε.Ο.Τ της  εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα χορήγηση ειδικού σήματος. Δεν υπήρξε απόφαση αναγνώρισης  Ιαματικών Λουτρών η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δεν συστάθηκε - ιδρύθηκε ποτέ επιχείρηση – νομικό πρόσωπο για την εκμετάλλευση για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η ίδρυση και για να υπάρχει νόμιμη σύσταση και λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών και άρα δεν ήταν, ούτε θα μπορούσε να ήταν, ποτέ νόμιμη η λειτουργία τους. Δεν είχε νόμιμο εκπρόσωπο και ΑΦΜ. Δεν μπορούσε να εισπράττει χρήματα και να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Δεν μπορούσε να συμβληθεί με κανένα ταμείο για να παρέχει υπηρεσίες. Δεν μπορούσε να προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό.

  Και για να το ξεκαθαρίζουμε!

  Άσχετα που τα λεγόμενα Ιαματικά Λουτρά Σαγιάδας δεν υπήρχαν καν το 2006 ώστε να αναγνωρισθούν, ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ, επιχείρηση εκμετάλλευσης των ιαματικών λουτρών η οποία να έχει νομική υπόσταση, να διαθέτει άδεια λειτουργίας, να έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά, να έχει νομιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από κρατικό φορέα για να εκμεταλλεύεται τα Ιαματικά Λουτρά Σαγιάδας ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ - ΔΕΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!

  Τα λεγόμενα Ιαματικά λουτρά Σαγιάδας δεν είχαν ποτέ νόμιμη υπόσταση λειτουργίας! Δεν θα μπορούσαν ποτέ να λειτουργήσουν νόμιμα έτσι όπως έγινε η «κατασκευή» τους!

  Όλα όσα έγιναν και προέκυψε η κατασκευή αυτή έγιναν παράνομα και χωρίς καμία επίσημη αναγνώριση, άδεια ή μελέτη.

  Υπήρχε μόνο η πράξη του ΚΕΣΥ για τις όντως θεραπευτικές ιδιότητες της λάσπης!

  Αλλά με τα όσα γράφει μάλλον να δικαιολογηθεί ο ίδιος για την ολιγωρία του προσπαθεί μεταβιβάζοντας τις ευθύνες που έχει για την προχειρότητα, την ανευθυνότητα και την παρανομία με την οποία «έστησε» τα ανύπαρκτα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ιαματικά Λουτρά! Προσπαθεί δηλαδή να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα προβάλλοντας ψευδείς ειδήσεις!

  Μερικοί αντί να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν απλά πετάνε τα λεφτά στις λάσπες!! Βέβαια έτσι είχαν μάθει τον καιρό της σπατάλης και της ανομίας και της μη σύννομης διάθεσης των κονδυλίων. Με κεφαλοτύρια και μυζήθρες περιφερόταν στα γραφεία των αρμοδίων για να εισπράξουν χρήματα τα οποία διέθεταν κατά το δοκούν!  Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε στο http://stavroskostaras.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html τι προβλέπουν  οι ισχύοντες νόμοι και υπουργικές αποφάσεις.   loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad