6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας


Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς προχωρά σε προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 1.649 ατόμων σε όλη την χώρα, για την κάλυψη αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Στην Θεσπρωτία προκύπτουν 6 θέσεις για αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικό μουσείο αλλά και τα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, ως εξής:
1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για τους αρχαιολογικούς χώρους Ελέας και Κουλίας Παραμυθιάς
1 θέση ΤΕ Λογιστικού για τα Γραφεία της Εφορείας Θεσπρωτίας
2 θέσεις ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για το αρχαιολογικό μουσείο Ηγουμενιτσας
1 θέση ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας για το αρχαιολογικό μουσείο Ηγουμενιτσας
1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για τον αρχαιολογικό χώρος Γιτάνων

Πρόκειται για σύμβαση διάρκειας 7 μηνών και οι ενδιαφερόμενοι θα πρεπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά ή στο culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 18, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες