https://picasion.com/

Σε δημόσια διαβούλευση ο Περιφερειακός της Ηγουμενίτσας!

Σε δημόσια διαβούλευση ο Περιφερειακός της Ηγουμενίτσας!


Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Πέμπτη 11/05/2023 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Παράκαμψης της Ηγουμενίτσας, ως τμήμα της Οδικής Αρτηρίας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι.
Η μελέτη αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας νέου οδικού τμήματος συνολικού μήκους περί τα 4,77km, που έχει ως σκοπό την παράκαμψη της πόλης της Ηγουμενίτσας και αφορά σε τμήμα του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας Οδού “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας”.
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.».
Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η 11-05-2023 και ημερομηνία λήξης αυτής η 22- 06 -2023.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 15-05 -2023 και ημερομηνία λήξης αυτής η 19-06 -2023.

Το έργο έχει αφετηρία τον Ανισόπεδο Κόμβο Ηγουμενίτσας-Λαδοχωρίου της Εγνατίας Οδού και το πέρας της τοποθετείται επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας. Η χάραξη του οδικού έργου έχει γενική κατεύθυνση από Νότο προς Βορά και χωροθετείται στα ανατολικά της πόλης της Ηγουμενίτσας, την οποία παρακάμπτει.
Η Παράκαμψη διέρχεται από τα όρια των ακόλουθων Πολεοδομικών Ενοτήτων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηγουμενίτσας:1 (Λαδοχώρι – από τα Α όριά της), 2 (Γραικοχώρι– από τα Δ όριά της), 3(Κέντρο Ηγουμενίτσας- από τα Α όριά της), 4 (Ηγουμενίτσα – από το ΝΑ άκρο της), 6(Αμπελιά), 7(Νέα Σελεύκεια – από το ΒΑ τμήμα της) και 8(Εθνική Αντίσταση- από το ΝΔ τμήμα της).

Η προτεινόμενη χάραξη αποτελείται από 3 τμήματα:
Τμήμα 1 Από Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ.1+000 αφορά στο κατασκευασμένο τμήμα
Τμήμα 2 Αρχίζει η κατασκευή του νέου τμήματος με την μετατροπή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου από τρισκελή σε τετρασκελή κυκλικό κόμβο.
Τμήμα 3 Δεξιός και αριστερός κλάδος Αρτηρίας. Σε συνέχεια του 2ου τμήματος χωροθετείται νέος Ισόπεδος τρισκελής κυκλικός Κόμβος και στη συνέχεια και 200μ περίπου μετά τον ΙΚ ξεκινούν το υπόγεια τμήματα της χάραξης με εναλλαγή τριών τμημάτων σηράγγων. Στο τελευταίο τμήμα της χάραξης μήκους 800μ. μετά την έξοδο από τα υπόγεια έργα, οι κλάδοι της οδού κατέρχονται και διέρχονται με τεχνικό ΑΔ στην υφιστάμενη Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων. Μετά το τέλος των διαμορφώσεων για τη δημιουργία της ΑΔ χωροθετείται ο νέος ΙΚ3, όπου αφενός, οριοθετείται η σύνδεση των δύο υποτμημάτων του Κάθετου Άξονα «Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας» και αφετέρου, μέσου του κλάδου του κόμβου, συνδέεται η πόλη της Ηγουμενίτσας με τους νέους οδικούς άξονες.

Η υπό μελέτη οδός ανήκει στην κατηγορία ΒΙΙ αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας από αρχή έως τον ΙΚ 3. Η ταχύτητα μελέτης ενώ είχε ληφθεί 80km/h για το σύνολο του άξονα, πλέον προτείνεται:
• 70km/h. Από αρχή έργου - 2ος ισόπεδος κόμβος : Αφορά τα τμήματα 1 και 2
• 80km/h/ Από 2ο ισόπεδο κόμβο – πέρας έργου : Αφορά το κυρίως υπόγειο έργο: Δεξιός και αριστερός κλάδος της Αρτηρίας το οποίο αναφέρεται ως τμήμα 3.

Για το τμήμα 1 της αρτηρίας μήκους 1000μ όπου υφίσταται η σημερινή περιφερειακή οδός, προτείνεται η διατήρηση της υφιστάμενης διατομής με αναμόρφωση της διαγράμμισης προκειμένου να είναι εφικτή η ασφάλιση της οδού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές αφενός και αφετέρου να εφαρμόζεται ενιαία διάταξη των λωρίδων καθ’ όλο το μήκος του έργου.

Ως εκ τούτου:
διατηρείται – αναμορφώνεται η υφιστάμενη κεντρική φυτεμένη νησίδα πλάτους 5,00μ
προκύπτουν 2 λωρίδες πλάτους 3,25μ έκαστη, ανά κατεύθυνση και ασφαλτικό έρεισμα πλάτους 0,50μ

Η αρτηρία στο Τμήμα 2 προβλέπεται με τετράιχνη διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 16,10μ πλέον πλευρικών κατασκευών, που περιλαμβάνει ανά κατεύθυνση:
• διαχωριστικό αμφίπλευρο στηθαίο και νησίδα συνολικού πλάτους 1,05μ
• 2 λωρίδες πλάτους 3,25μ έκαστη, ανά κατεύθυνση
• Ασφαλτικό έρεισμα πλάτους 0,50μ

Η τυπική διατομή για το τμήμα 3 αφορά τις ανάγκες για την χωροθέτηση δίδυμων σηράγγων μονής κατεύθυνσης.

Η τυπική διατομή πλάτους 8,00μ περιλαμβάνει :
• 2 λωρίδες πλάτους 3,50μ έκαστη
• Ασφαλτικό έρεισμα πλάτους 0,50μ εκατέρωθεν

Στο οδικό τμήμα “Παράκαμψη Ηγουμενίτσας” προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων (modern roundabouts), από έναν σε κάθε Τμήμα του οδικού έργου και ειδικότερα στο πέρας του.
Η εισερχόμενη κυκλοφορία είναι υπόχρεη παραχώρησης προτεραιότητας. Οι κυκλικοί κόμβοι μελετώνται ως υπεραστικοί 2 λωρίδων.
Το παράπλευρο δίκτυο το οποίο προτείνεται, λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Πόλης και προσαρμόζεται στην υφιστάμενη κατάσταση κυκλοφοριακά και γεωμορφολογικά. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε ταχύτητα μελέτης 40km/h.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος της αρτηρίας εκτιμάται σε 3.875 ελαφρά και 525 βαρέα οχήματα (άθροισμα δύο κατευθύνσεων- Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία) το 2025 και σε 6.000 ελαφρά και 800 βαρέα οχήματα το 2040.
Σε δημόσια διαβούλευση ο Περιφερειακός της Ηγουμενίτσας! Σε δημόσια διαβούλευση ο Περιφερειακός της Ηγουμενίτσας! Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 10, 2023 Rating: 5

3 σχόλια:

 1. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, είναι από πότε υπάρχει ο "κάθετος άξονας Ηγουμενίτσα, Σαγιάδα, Μαυρομάτι/ παράκαμψη Ηγουμενίτσας"; Ακόμα δεν τον είδαμαν, Γιάννη το φωνάξαμαν;;;; Και τί δουλειά έχει αυτός ο άξονας με την περιφερειακή οδό της Ηγουμενίτσας; Προσθέτουμε μύδια με ντομάτες; Ο περιφερειακός της Ηγουμενίτσας πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να εξυπηρετεί την πόλη κι όχι να φορτωθεί σε έναν (ανύπαρκτο) άξονα ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΕΓΝΑΤΙΑ-ΛΙΜΑΝΙ. (Γιατί αν αυτός ο άξονας γίνει ποτέ (ΠΟΤΕ δηλαδή) δεν θα πρέπει να έχει στόχο την Ηγουμενίτσα αλλά την Εγνατία και το Λμάνι! Ορμάτε τώρα, δήμαρχοι, πολιτευτές, βουλευτές, για να πιέσετε ώστε να χρεωθεί η Ηγουμενίτσα και τον άξονα αυτόν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιάννης ΣαραμαντάςΠέμπτη, Μαΐου 11, 2023

  Μήν αγχώνεστε...τίποτα δεν θα γίνει! Εδώ και χρόνια μας λένε για παρακάμψεις, τρένα, αέρια, μαρίνες, υδροπλάνα, ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η Ηγουμενίτσα φιγουράρει τώρα τελευταία στις πρώτες θέσεις των χειρότερων πόλεων της Ελλάδας και γι αυτό, φταίει (και) η ανυπόφορη κίνηση (Καλύτερα να διασχίσεις την ...Πϊνδο χειμωνιάτικα παρά την Ηγουμενίτσα από την είσοδο μέχρι το λιμάνι ή την Εγνατία!!! ) Ο Νταής κάποτε είχε φτιάξει μιά ...μακέτα του περιφερειακού! Αν υπάρχει ακόμα θα πρέπει να την δωρίσει στο... αρχαιολογικό μουσείο για να τη βλέπουν στο μέλλον τα παιδάκια των σχολείων! Είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα ο περιφερειακός της Ηγουμενίτσας και δεν έγινε τίποτε τόσα χρόνια; Όχι, δεν είναι. Απλά οι Ηγουμενιτσιώτες, νομίζουν ότι αν γίνει, θα χάσουν πελατεία από τα μαγαζιά τους κι έτσι ταλαιπωριούνται χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά για να κάνουν τη δουλειά τους, την ίδια ώρα που κάποιοι διπλο (και τριπλο)παρκάρουν για να εξυπηρετηθούν στις τράπεζες ή για να πιούν ένα παγωμένο τσιπουράκι με τους φίλους τους! Από το Ζέρβα (προτομή) μέχρι τον...Κολοκοτρώνη (το γνωστό γκράφιτι) πρέπει ο δρόμος να ονομαστεί "Οδός Σκύλλας
  και Χάρυβδης"! Το ξέρουν και τα...παιδάκια των νηπιαγωγείων αλλά αν δείτε εκεί αστυνομικό....γράψτε μου! Γιατί τόση αναισθησία; Γιατί ΔΕΝ την πονάνε αυτή την πόλη! ΑΝ οι νεότουρκοι, μαζί με τη Νομαρχία είχαν φτιάξει και τον περιφερειακό, σήμερα δεν θα είχαμε πρόβλημα! (Αυτοί βέβαια σχεδίαζαν και την ένωση της Ηγουμενίτσας και των Γιαννίνων με τη Θεσσαλονίκη αλλά πρόλαβε η ...απελευθέρωση και σταμάτησε τα πάντα!) Ακούγεται σκληρό αλλά το ελληνικό κράτος δεν ενδιαφέρεται για ανάπτυξη, ευημερία και άλλες αηδίες. Υπέρτατη αξία η ΜΙΖΑ. 50 κολλητοί που λυμαίνονται τις μεγάλες εργολαβίες και τα δάνεια, φτάνουν και περισσεύουν για τις κυβερνήσεις! Τί να τον κάνουν το γιδολαό; Στις εκλογές κι αυτό για λόγους "δημοκρατικού...πρεστιζ". 50 λιμοκοντόροι της εξουσίας, μπορούν να τροφοδοτήσουν τα υπουργείο με το χρήμα που δεν φέρνουν οι....εφορίες! Ας κάνουν μια τροποποίηση στο πολίτευμα για να ψηφίζουν μοναχοί τους!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή