ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Συνεδρίαση Πέμπτη 9 Νοεμβρίου)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 (Συνεδρίαση Πέμπτη 9 Νοεμβρίου)

Την Πέμπτη 09-11-2023 και ώρα 09:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2023 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-08-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ερειπωμένης πτέρυγας της Ι.Μ. Παναγίας Ραϊδιώτισσας», προϋπολογισμού € 170.000,00 με ΦΠΑ.

4. Έγκριση του 4ου/06-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

5. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση ΗΜ μελετών για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των Ιαματικών Λουτρών Αμαράντου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου THEROUTE_NET του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (παροχή υπηρεσιών)».

6. Έγκριση του από 07-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της οδού προς Ιτέα – Πέτρα – Δεμάτι», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη και καθαρισμός χωμάτινης οδοποιίας Πληκατίου για την εξυπηρέτηση υλοτόμων και περιπατητών (παροχή υπηρεσιών)».

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD & LIFE 2023, που διοργανώνεται στο Μόναχο το διάστημα 29/11-03/12/2023.

9. Έγκριση μετάβασης αιρετών εκπροσώπων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ειδικής Συμβούλου της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας, στο Μόναχο το διάστημα 28/11-04/12/2023 για την έκθεση FOOD & LIFE 2022 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υπηρεσίες έρευνας, καταγραφής και οργάνωσης των απαραίτητων περιβαλλοντικών στοιχείων για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Κορωνησίας».

11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-08-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2023», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-12-2023.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση - διόρθωση μικρών δασικών φραγμάτων ανάντι της γέφυρας του Κομποτίου εντός του Κομποτέικου».

14. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 177199/8427/Φ.300.09ΜΙΜΟ/03-11-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

16. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2023 και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.

17. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD & LIFE 2023 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Messe Munchen στο Μόναχο, το διάστημα 29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2023.

18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 1.625.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171873 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα έξοδα επιδόσεων δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εκδήλωση Τελετής Υποδοχής και Ενθρόνισης του Νέου Μητροπολίτη Παραμυθιάς -Φιλιατών - Γηρομερίου και Πάργας.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

24. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα: α) από 09-11/11/2023 προκειμένου να παραβρεθεί σε εκδήλωση του Ιδρύματος Ζογγολόπουλου και β) από 14-15/11/2023, προκειμένου να παραβρεθεί σε σύσκεψη με την Υπουργό Πολιτισμού.

25. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την ΔΙ.Α.Π Ηπείρου για την χρονική περίοδο Νοέμβριος 2023 – Δεκέμβριος 2024 στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης».

26. Έγκριση του από 07-11-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-10-2023 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € με Φ.Π.Α.

27. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 177207/8435/05-11-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (καταπτώσεις-κατολισθήσεις-καθιζήσεις, πτώσεις δένδρων-βράχων κλπ.), προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

28. Έγκριση διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πρέβεζας.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Συνεδρίαση Πέμπτη 9 Νοεμβρίου) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  (Συνεδρίαση Πέμπτη 9 Νοεμβρίου) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 08, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες