Ροή ειδήσεων

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο - οδός Κ. Καραμανλή 179 - Παραμυθιά) την 26η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έκθεση εσόδων – εξόδων A΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 3ο:
Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2017.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 5ο:
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 6ο:
Διαγραφή προσαυξήσεων τελών Ύδρευσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπάτσης Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 7ο:
Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης και πρόστιμο Κ.Ο.Κ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπάτσης Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημητρίου Δημήτριος, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΘΕΜΑ 11ο:
Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2016 ( 5/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντούκα Βασιλική

ΘΕΜΑ 13ο:
Διατύπωση απόψεων για τη μελέτη με τίτλο: *Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα* και λήψη σχετικής απόφασης.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος - Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 14ο:
α) Χορήγηση 1ης παράτασης &
β)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ.

ΘΕΜΑ 15ο:
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ.

ΘΕΜΑ 16ο:
Συμπλήρωση 252/2016 απόφασης Δ.Σ *Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017*.
Αντιδήμαρχος, κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ.thespro.gr Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.