• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας  Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 11η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 1ο
  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 2ο
  Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 3ο
  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 4ο
  Διορισμός Δικηγόρου.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 5ο
  Διορισμός Δικηγόρου.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 6ο
  Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας 2018-2019» και ματαίωση του διαγωνισμού.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 7ο
  Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 8ο
  Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας της αριθ. 7595/2018 διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια των ειδών της ομάδας Β: Σιδηρικά και ομάδας Ζ: Έτοιμο Σκυρόδεμα.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 9ο
  Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 10ο
  Διάθεση πίστωσης, έγκριση της αριθ. 4/2018 μελέτης Οικονομικής Υπηρεσίας και καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Γραφική ύλη, υλικά μηχανογράφησης & λοιπά υλικά γραφείων του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.645,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 11ο
  Έγκριση πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 12ο
  Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (έμπροσθεν Ι.Ν. Αναλήψεως)» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 13ο
  Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 14ο
  Έγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση γηπέδου Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 15ο
  Έγκριση πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση γεφυρών Δήμου Ηγουμενίτσας από τις πλημμύρες» και κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 16ο
  Επί αιτήσεως εξώδικου συμβιβασμού της εταιρείας EN. ACT. A.E. και κατάργηση δίκης.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 17ο
  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 14/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας τμήμα 2ο Μονομελές που αφορά πρόσθετη επιβάρυνση ασφαλιστικών εισφορών.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 18ο
  Επί αιτήσεως Δημάτου – Μαριολή Θεοδώρας του Ηλία, Δημάτου Γερασίμου του Ευαγγέλου και Δημάτου Ευλαμπίας του Ευαγγέλου κατοίκων Αθηνών για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad