Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φιλιατών την Τετάρτη

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φιλιατών την Τετάρτη


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στις 22-11-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως και 11:30, (σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184, παρ.1, το Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ΦΕΚ 136/Α/ 28-06-2022), για λήψη απόφασης στο θέμα:

Έγκριση 9ης αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.
- Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κα Παππά Ουρανία & κ. Κατσάρης Πέτρος

Το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην άμεση ανάγκη να ληφθεί απόφαση, λόγω λήξης του προγράμματος ΤARGET στις 30-11-2023 και λόγω περάτωσης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 όπου οι διαδικασίες αποπληρωμής των πράξεων θα πρέπει να ολοκληρωθούν στις 31/12/2023. 
Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φιλιατών την Τετάρτη Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φιλιατών την Τετάρτη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 20, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες