«Πάγος» από τον ΟΦΥΠΕΚΑ στα αιολικά της Λάκκας Σουλίου

«Πάγος» από τον ΟΦΥΠΕΚΑ στα αιολικά της Λάκκας ΣουλίουΗ αρνητική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ για το πρώτο από τα δύο μεγάλα αιολικά πάρκα της Λάκκας Σουλίου έρχεται να προστεθεί σε όλες όσες έχουν λάβει οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς –Δήμοι και Περιφέρεια- και να αποτελέσει πλέον ισχυρή βάση για την ματαίωση των συγκεκριμένων έργων.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις ακύρωσης που έχουν κατατεθεί θα συζητηθούν στο Διοικητικό Εφετείο στις 15 Δεκεμβρίου μετά από αναβολή που είχαν πάρει.

Η πρώτη γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ αφορά στο πρώτο αιολικό (Όρη Σουλίου – Κακούρι – Μπαλντανέζι) και αναμένεται να ακολουθήσει δεύτερη αρνητική γνωμοδότηση για το αιολικό των Παπαδατών – Δωδωνης – Ζαρκόραχης καθώς, όπως αποδεικνύεται με έγγραφα, αλλά και παραδοχή της ίδιας της εταιρείας με τη χρήση κοινού υποσταθμού υπερυψηλής τάσης στον κάμπο Ριζοβουνίου, πρόκειται για ενιαίο έργο.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αναφέρεται στα σπάνια είδη αρπακτικών, τις ζώνες προστασίας, την διακινδύνευση της περιοχής και απορρίπτει τις μελέτες του έργου, όμως, ταυτόχρονα, η απόφαση επιβεβαιώνει κάποια επιστημονικά δεδομένα. που στην κοινή γνώμη φάνταζαν μέχρι πρόσφατα αμφιλεγόμενα, όπως πχ. ο θόρυβος των ανεμογεννητριών. Ενδεικτικά αναφέρονται αυτολεξεί μέσα στην απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ:

“Η παγίωση της ανθρώπινης παρουσίας στο υπό μελέτη έργο που θα συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα θορύβου και γενικότερης όχλησης (διάνοιξη δρόμων κλπ) δύναται να προκαλέσει οριστική και μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του οικοσυστήματος στο οποίο χωροθετείται το έργο..”

“Η κατασκευή του αιολικού πάρκου και των συνοδών του έργων πρόκειται να προκαλέσει σημαντική μείωση ή/και κατακερματισμό της ευρύτερης περιοχής, όσον αφορά στην διαθεσιμότητα ανοιχτών χώρων (λιβάδια, ξέφωτα κλπ.) χωρίς κινδύνους, για την εύρεση τροφής…”

“Είναι γνωστό από την πρόσφατη βιβλιογραφία, ότι από την αιολική ενέργεια παράγεται μια νέα «πηγή θορύβου» σε φυσικά περιβάλλοντα, η οποία έχει γνωρίσει παγκόσμια αξιοσημείωτη επέκταση τα τελευταία χρόνια (Global Wind Energy Council, 2020). Ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων έχει τεκμηριώσει τις επιπτώσεις αυτών των υποδομών…”

“Ο θόρυβος του στροβίλου έχει διακριτά χαρακτηριστικά (π.χ., συγκεκριμένα χρονικά και φασματικά χαρακτηριστικά ή η παρουσία σχετικών δονήσεων που μεταδίδονται στο υπόστρωμα), που μπορεί να δημιουργήσουν συγκεκριμένα και πολύπλοκα αποτελέσματα…”

“Κρίνουμε οτι η ενδεχόμενη υλοποίηση της εγκατάστασης των Α/Γ και ειδικότερα στα τμήματα του έργου με τις προαναφερόμενες Α/Γ, όπως διατυπώνεται στην προαναφερόμενη δύναται να προκαλέσει την αμετάκλητη απώλεια του χαρακτήρα της ΠΑΔ ως «αδιατάρακτη» περιοχή με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από τη διάνοιξη δρόμων και σφράγιση γης σε φυσικές περιοχές, όπως αυτές του κατακερματισμού με άμεσες συνέπειες στην:

-Απώλεια, συρροή και απομόνωση των ενδιαιτημάτων των ειδών

-Μείωση πληθυσμών και τοπικές εξαφανίσεις ειδών

-Υποβάθμιση οικολογικών διεργασιών…”

«Επομένως, η τελική απόφαση στη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υπουργείου, εφόσον δε συμπλεύσει με τη συντριπτική πλειοψηφία των αρνητικών γνωμοδοτήσεων από τις Κοινότητες των κατοίκων, τις Υπηρεσίες, τα Δημοτικά συμβούλια, το Περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου, την Επιτροπή περιβάλλοντος περιφέρειας Ηπείρου και πλέον τον ΟΦΥΠΕΚΑ, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα, θα σημαίνει επικίνδυνη και αντιεπιστημονική πολιτική απόφαση για την Ήπειρο.

Εν μέσω μίας ιστορικής συνθήκης που παγκοσμίως η χρηματιστηριακή αγορά ΑΠΕ κατακρημνίζεται και οι επενδυτικοί κολοσσοί αποσύρουν τα κεφάλαια και τα στρέφουν σε αγορές άμεσης απόσβεσης, με καταστροφικά αποτελέσματα, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά πλέον και για την παγκόσμια ειρήνη. (Παράδειγμα αποτελούν οιεξορύξεις υδρογοναθράκων, αφού οι μητρικές εταιρείες τους έχουν εξίσου στο χαρτοφυλάκιο τους και τέτοιες επενδύσεις).

Επειδή η Ελλάδα καταδικάζεται ξανά και ξανά από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για παράνομη χωροθέτηση και καταστροφή τον οικοτόπων, βάσει συνεχών νομοθετικών εξαιρέσεων από το 2011 έως σήμερα, καταστρέφοντας το περιβάλλον που συμφώνησε και διατείνεται προς τους πολίτες ότι προστατεύει.

Μετά από τόσο κόπο, ενασχόληση αλλά και συνένωση του πληθυσμού της Λάκκας Σουλίου και των απανταχού Ηπειρωτών, της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων, συγκεκριμένων πολιτικών φορέων, των όμορων Δήμων, Συλλόγων, Δικηγόρων, Επιστημόνων αλλά και ανεξάρτητων αλληλεγγύως και εμπράκτως συμπαρεστεκούντων από όλη την Ελλάδα» τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα κατοίκων Λάκκας Σουλίου και του Περιβαλλοντικού- Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσπρωτικού οι οποίοι αναμένον πλέον την οριστική απόφαση μη έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης.


«Πάγος» από τον ΟΦΥΠΕΚΑ στα αιολικά της Λάκκας Σουλίου «Πάγος» από τον ΟΦΥΠΕΚΑ στα αιολικά της Λάκκας Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 20, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες