Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας με 18 θέματα

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας με 18 θέματα


Καλείστε στην 12η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ. 3), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εξειδικεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος, Ιφιγένεια Κώτσια - Αναπλ. Προϊσταμένη.

Θέμα 2ο
Αντικατάσταση πληρεξουσίου Δικηγόρου και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε νέο πληρεξούσιο Δικηγόρο.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος - Αικ. Διαμάντη - Νομ. Σύμβουλος.

Θέμα 3ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο
Έγκριση της 1ης τροποποίησης μελέτης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο
Σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων» τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ : τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€), ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.064,52€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού 1.935,48€ ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 6ο
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών στην Παραλία Δρέπανο – Μακριγιάλι, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο
Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση Οικίσκου – Αναψυκτηρίου στη θέση «Καραβοστάσι» της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο
Επιστροφή ποσού 2.486,40 ευρώ στον κ. Γ. Μ. του Γ.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών “Α.Π.Ε.” (σε ισοζύγιο) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών “Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.” του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 10ο
Χορήγηση ή μη πεζοδιάβασης με όλες τις προδιαγραφές επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 146 στην πόλη της Ηγουμενίτσας μετά από αίτηση του κ. Π. Λ. του Α. και της Ο.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 11ο
Παραχώρηση ή μη θέση στάθμευσης Ι.Χ. για ΑΜΕΑ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 130-132 μόνο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από «07:00-15:00»)
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης έμπροσθεν στο κτήριο στην οδό Γ. Βασιλάκου 15 όπου στεγάζονται τα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο μάρκας FIAT BRAVA 1.4 SX με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ3149.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο
Παραχώρηση ή μη θέσεων στάθμευσης επί της οδού Σελλών για στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων της εταιρίας με την επωνυμία DS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο
Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης φόρτωσης /εκφόρτωσης στην οδό Αγίων Αποστόλων 39-41 στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο
Γνωμοδότηση επί του αρ. πρωτ. 12621/04-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης & Τουρισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορά δημοπράτηση Κοινόχρηστου Δημοτικού Χώρου στη θέση πλατάνια της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας για τοποθέτηση λειτουργίας Λούνα Πάρκ.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμίσθωση θέσεων μετά από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας (Πλαταριά – Σύβοτα) στις παραλίες που διαχειρίζεται ο Δήμος βάση του Ν.5048/2023.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 17ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμίσθωση θέσεων μετά από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη δυο (2) θέσεων καντινών και δυο (2) θέσεων στην Παραλία Δρέπανο – Μακριγιάλι για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων βάση του Ν.5048/2023.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 18ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.
Read More »
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας με 18 θέματα Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας με 18 θέματα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Πρόσκληση σε Ανέργους για Συμμετοχή στο Έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ Ηπείρου» - Β' Κύκλος

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Πρόσκληση σε Ανέργους για Συμμετοχή στο Έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ Ηπείρου» - Β' Κύκλος


Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου ανακοινώνει τη δεύτερη πρόσκληση προς τους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ Ηπείρου».

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 6001967, που στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων και στην ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να επωφεληθούν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την επαγγελματική τους πορεία και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Read More »
Πρόσκληση σε Ανέργους για Συμμετοχή στο Έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ Ηπείρου» - Β' Κύκλος Πρόσκληση σε Ανέργους για Συμμετοχή στο Έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ Ηπείρου» - Β' Κύκλος Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Ημερίδα στο θέατρο Καρκαμίσι με θέμα "Η Επίδραση της Θετικής Ψυχολογίας στην Υγεία"

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Ημερίδα στο θέατρο Καρκαμίσι με θέμα "Η Επίδραση της Θετικής Ψυχολογίας στην Υγεία"Το Κ.Α.Π.Η του Δήμου Σουλίου σε συνεργασία με την Βοήθεια στο Σπίτι Δ Σουλίου και το Κέντρο Κοινότητας οργανώνουν ημερίδα με θέμα ” Την Επίδραση της Θετικής Ψυχολογίας στην Υγεία.

Ομιλήτρια: Ανδρέου Ελπίδα Κοινωνική Λειτουργός της Βοήθειας στο Σπίτι του Δ. Σουλίου, MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Τετάρτη 12 Ιουνιου στις 19:00
Read More »
Ημερίδα στο θέατρο Καρκαμίσι με θέμα "Η Επίδραση της Θετικής Ψυχολογίας στην Υγεία" Ημερίδα στο θέατρο Καρκαμίσι με θέμα "Η Επίδραση της Θετικής Ψυχολογίας στην Υγεία" Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Συνελήφθησαν 2 ημεδαπές για κλοπή από κατάστημα

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Συνελήφθησαν 2 ημεδαπές για κλοπή από κατάστημα


Συνελήφθησαν χθες (5-6-2024) το βράδυ στην Πρέβεζα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Πρέβεζας δύο ημεδαπές, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα οι κατηγορούμενες εισήλθαν σε κατάστημα με είδη αξεσουάρ στην πόλη της Πρέβεζας, από όπου αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας 40 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
Read More »
Συνελήφθησαν 2 ημεδαπές για κλοπή από κατάστημα Συνελήφθησαν 2 ημεδαπές για κλοπή από κατάστημα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Πόσες καντίνες και ξαπλώστρες θα λειτουργήσουν φέτος στο Δρέπανο (απόφαση)

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Πόσες καντίνες και ξαπλώστρες θα λειτουργήσουν φέτος στο Δρέπανο (απόφαση)


Στο πλαίσιο της ρύθμισης των εμπορικών δραστηριοτήτων στις παραλίες Δρέπανο και Μακρυγιάλι, αποφασίστηκε ο καθορισμός συγκεκριμένων θέσεων για καντίνες, ομπρέλες-ξαπλώστρες και θαλάσσια μέσα. 
Για την παραλία του Δρεπάνου, έχουν καθοριστεί 7 θέσεις για την τοποθέτηση καντινών, ενώ στο Μακρυγιάλι δεν θα λειτουργήσει καμία καντίνα. 
Συνολικά καθορίστηκαν και επτά θέσεις για ομπρέλες και ξαπλώστρες, καθώς και μία θέση για Θαλάσσια Μέσα αναψυχής.
Η εκμίσθωση των παραπάνω θέσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν.3463/2006. 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από το Δήμο Ηγουμενίτσας, με τη διαδικασία και τους όρους που θα καθορίζονται από αρμόδια Επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση με τον καθορισμό των θέσεων:

Read More »
Πόσες καντίνες και ξαπλώστρες θα λειτουργήσουν φέτος στο Δρέπανο (απόφαση) Πόσες καντίνες και ξαπλώστρες θα λειτουργήσουν φέτος στο Δρέπανο (απόφαση) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Δημοσιεύτηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Δημοσιεύτηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας


Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανακοίνωσε την έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, από τις 10 Ιουνίου 2024 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. 

Η ρύθμιση θα ισχύει κάθε Παρασκευή από τις 15:00 έως την Κυριακή στις 21:00, καθώς και τις αργίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η απόφαση βασίζεται σε μια σειρά νομοθετικών διατάξεων και εγκυκλίων που καθορίζουν τη διαδικασία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, και έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη για ασφαλέστερη και πιο ομαλή κυκλοφορία στις τουριστικές περιοχές της Πρέβεζας.

Τα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που επηρεάζονται:
 • Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (παραλιακή): Από τη Σήραγγα Ακτίου (Χ.Θ. 0+000) έως την Ηγουμενίτσα (Χ.Θ. 87+000).
 • Ε.Ο. Πρέβεζας - Γέφυρας Καλογήρου: Από την Αρχαία Νικόπολη (Χ.Θ. 5+000) έως τη Χ.Θ. 39+000.
 • Ε.Ο. Κόμβος Φραξήλα - Κόμβος Λιμποχωβίτη.
 • Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Γλυκής: Από τη διασταύρωση Αρχαγγέλου έως τον οικισμό Γλυκής, στα όρια του Νομού Θεσπρωτίας.
Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή και νωπά προϊόντα, καθώς και τα οχήματα τροφοδοσίας κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων.
Read More »
Δημοσιεύτηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας Δημοσιεύτηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Ε.Ο Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Α. Σπυρόπουλος | Την επομένη των ευρωεκλογών το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ισχυρός αντίπαλος της ΝΔ – Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τσίρκο

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Α. Σπυρόπουλος | Την επομένη των ευρωεκλογών το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ισχυρός αντίπαλος της ΝΔ – Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τσίρκο


Τα ζητήμα της πολιτικής επικαιρότητας λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες σχολίασε μεταξύ άλλων ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος ευρωβουλευτής Ανδρέας Σπυρόπουλος.
Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα».
Κληθείς να σχολιάσει για το πόθεν έσχες Κασσελάκη ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υπενθύμισε ότι: «Πέρασαν τέσσερις μήνες έως ότου αποφασίσει να παρουσιάσει ο κ. Κασσελάκης τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία περιμένοντας έως ότου είναι υπόχρεος αρχές Ιουλίου. Ξαφνικά ο κ. Κασσελάκης εμφανίστηκε να κάνει αυτό το σόου στη Θεσσαλονίκη τέσσερις ημέρες πριν τις ευρωεκλογές αντί να παρουσιάσει τις προτάσεις του για την Ευρώπη. Επί της ουσίας μηδέν. Νομίζει ότι έτσι γίνεται η πολιτική για να κρατηθεί το θέμα στη δημοσιότητα και να φαίνεται ότι αυτός είναι που πολεμάει τον κ. Μητσοτάκη. Το σόου που έκανε είναι βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη, είναι ο καλύτερο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.»
Ο κ. Σπυρόπους υπογράμμισε επίσης πως «αντί να συζητάμε εδώ για τα ζητήματα της ακρίβειας, για τη στεγαστική πολιτική, συζητάμε για τα σπίτια του κ. Κασσελάκη που παρουσιάζει σε πρωινές εκπομπές.»
Σπυρόπουλος: Την επομένη των ευρωεκλογών το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ισχυρός αντίπαλος της ΝΔ -Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τσίρκο – iefimerida.gr
Read More »
Α. Σπυρόπουλος | Την επομένη των ευρωεκλογών το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ισχυρός αντίπαλος της ΝΔ – Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τσίρκο Α. Σπυρόπουλος | Την επομένη των ευρωεκλογών το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ισχυρός αντίπαλος της ΝΔ – Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τσίρκο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής


Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 12ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), που προσθέτει το άρθρο 67Α στο ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8) τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:30.
Έως την Τετάρτη, 12 Ιουνίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου (E-mail: ds.filiates@gmail.com) έως ένα (1) θέμα ο καθένας, το οποίο αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής.
Read More »
Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Σήμερα ο Κώστας Κρομμύδας στην Ηγουμενίτσα για την παρουσίαση του Βιβλίου "Κρασί από τα χείλη σου"

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Σήμερα ο Κώστας Κρομμύδας στην Ηγουμενίτσα για την παρουσίαση του Βιβλίου "Κρασί από τα χείλη σου"


Ηγουμενίτσα, 6 Ιουνίου 2024 - 20:00
Βιβλιοπωλείο Μητσέλου, Κύπρου 8

Το βιβλιοπωλείο Μητσέλου και οι εκδόσεις Διόπτρα έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομμύδα με τίτλο "Κρασί από τα χείλη σου", όπου ο έρωτας συναντά τη μαγεία της αμπελουργίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024, στις 20:00, στο βιβλιοπωλείο Μητσέλου στην Ηγουμενίτσα, Κύπρου 8. 
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τον αγαπημένο συγγραφέα, να ακούσετε αποσπάσματα από το νέο του έργο και να συζητήσετε μαζί του για τη δημιουργία και τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο.
Είσοδος ελεύθερη
Χορηγός κρασιού της βραδιάς: Markatselis Winery

Αποσπάσματα από το βιβλίο:
"Η ζωή μετράει στιγμές. Στιγμές που περιμένεις, που προσμένεις. Στιγμές που φοβάσαι, που θυμάσαι. Στιγμές που φυλάς, κι άλλες που θέλεις να ξεχάσεις. Στιγμές που διαρκώς αλλάζουν και σε αλλάζουν. Στιγμές που πρέπει να αρπάξεις για να μη χαθούν στην αδυσώπητη δίνη του χρόνου. Γιατί αν έρθει εκείνη η στιγμή, η δική σου, και τη χάσεις, τη χάνεις για πάντα. Επειδή είναι βέβαιο πως δεν θα επιστρέψει.
«Το βράδυ στις 11 θα είμαι στο κελάρι μας. Θέλω να σε δω μετά από τόσα χρόνια έστω και για λίγο…»
Ένας έρωτας νεανικός ευδοκιμεί μέσα στην τρέλα των συναισθημάτων και της νιότης κόντρα σε μια οικογενειακή διαμάχη. Ένα άσβεστο μίσος που καλλιεργείται χρόνια τώρα, αφήνοντας το σημάδι του από γενιά σε γενιά, έρχεται αντιμέτωπο με τα θέλω και τα πρέπει. Σχέσεις που δοκιμάζονται, δεσμοί αίματος που κλονίζονται.
Μυστικά και γεγονότα που επηρεάζουν το σήμερα. Το παρελθόν έχει απλώσει τις ρίζες του βαθιά σε συνείδηση και πράξεις, όπως το αμπέλι απλώνει τις δικές του στο εύφορο έδαφος. Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα που μεθούν τους ανθρώπους και αλλάζουν ριζικά τη ζωή τους: ο έρωτας και το κρασί..."

Σχετικά με τον Συγγραφέα
Ο Κώστας Κρομμύδας ξεκίνησε να γράφει το 2011 και από τότε έχουν εκδοθεί 12 βιβλία του. Τα βιβλία του Ακάκιε και Δούρειος Ίππος βραβεύτηκαν το 2021 και το 2022 αντίστοιχα ως τα καλύτερα μυθιστορήματα της χρονιάς, ενώ το έργο του Ουρανόεσσα βραβεύτηκε το 2017 ως το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς στην κατηγορία «Ηρωίδα-έμπνευση». Όλα τα μυθιστορήματά του βρίσκονταν στην τελική δεκάδα των Βραβείων Βιβλίου των Public. Παραδίδει μαθήματα συγγραφής (Master Class) και «δημόσιου λόγου-public speech». Αρθρογραφεί σε sites, εφημερίδες και περιοδικά. Έξι βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και κυκλοφορούν μέσω της πλατφόρμας του Amazon. Είναι επίσης απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου και έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του kostaskrommydas.gr ή ακολουθήστε τον στα social media: instabio.cc/KostasKrommydas.
Read More »
Σήμερα ο Κώστας Κρομμύδας στην Ηγουμενίτσα για την παρουσίαση του Βιβλίου "Κρασί από τα χείλη σου" Σήμερα ο Κώστας Κρομμύδας στην Ηγουμενίτσα για την παρουσίαση του Βιβλίου "Κρασί από τα χείλη σου" Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Ανακαλύψτε την ελευθερία της κίνησης με την Tasinas Rent a Car

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Ανακαλύψτε την ελευθερία της κίνησης με την Tasinas Rent a Car


Θέλετε να ανακαλύψετε νέα μέρη, να εξερευνήσετε τον κόσμο γύρω σας με άνεση και στυλ; 
Η Tasinas Rent a Car στην Ηγουμενίτσα είναι εδώ για εσάς!
Με μια ευρεία γκάμα αυτοκινήτων για κάθε ανάγκη και προϋπολογισμό, είμαστε η Νο. 1 επιλογή για ενοικίαση αυτοκινήτου στην Ηγουμενίτσα, βρίσκοντας το ιδανικό όχημα για εσάς!

Κλείστε τώρα το αγαπημένο σας αυτοκίνητο καλώντας μας στο 6907044742 και στο 2665 678028 και θα σας το παραδώσουμε στο κέντρο της πόλης.

Ακολουθήστε μας στα social media για ειδικές προσφορές και νέα!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο tasinaspromo@yahoo.com για περισσότερες πληροφορίες.

Ξεκινήστε το επόμενο ταξίδι σας με την Tasinas Rent a Car και ανακαλύψτε την απόλυτη ελευθερία της κίνησης!


Read More »
Ανακαλύψτε την ελευθερία της κίνησης με την Tasinas Rent a Car Ανακαλύψτε την ελευθερία της κίνησης με την Tasinas Rent a Car Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Φορολογική ενημερότητα: Άμεση έκδοση μετά την εξόφληση χρεών σε Δήμους – On line η ενημέρωση της ΑΑΔΕ, παρελθόν οι επιστολές

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Φορολογική ενημερότητα: Άμεση έκδοση μετά την εξόφληση χρεών σε Δήμους – On line η ενημέρωση της ΑΑΔΕ, παρελθόν οι επιστολές


«Μάτια» στα ταμεία των Δήμων και των φορέων του Δημοσίου, θα αποκτήσει εντός Ιουνίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκδίδοντας φορολογική ενημερότητα «εξπρές» για τους φορολογούμενους που κλείνουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους από απλήρωτα δημοτικά τέλη ή κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.
Εντός του τρέχοντος μηνός, ενεργοποιείται το σύστημα διαλειτουργικότητας στους Δήμους που θα παρέχει «οn line ενημέρωση» στην ΑΑΔΕ για την πορεία αποπληρωμής των χρεών των πολιτών.
Μόλις τακτοποιούνται οι υποχρεώσεις, θα χορηγείται άμεσα φορολογική ενημερότητα σε όσους τη ζητάνε.
Με τη νέα υπηρεσία οι φορολογικές αρχές θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους φορολογούμενους που «καθάρισαν» με τα χρέη τους στο Δήμο (τα πλήρωσαν ή τα ρύθμισαν) και αυτόματα θα χορηγείται το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για τις συναλλαγές τους. Αντίθετα για όσους έχουν απλήρωτα χρέη από δημοτικά τέλη ή κλήσεις της Δημοτική Αστυνομίας θα μπλοκάρεται αυτόματα η έκδοσή της.

Η διαφορά με το ισχύον καθεστώς είναι η εξής:
Σήμερα στην περίπτωση που ο φορολογούμενος προχωρήσει στην εξόφληση του χρέους που έχει στον Δήμο δεν μπορεί να λάβει άμεσα φορολογική ενημερότητα καθώς η ενημέρωση της ΑΑΔΕ, από τον φορέα για την εξόφληση της οφειλής, γίνεται δια της παραδοσιακής οδού (μέσω επιστολών).
Για τη φορολογική ενημερότητα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών.
Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα (δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας), εφόσον η αρχή αυτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεπάγονται τη δέσμευση ενημερότητας, καθώς και για την τακτοποίηση των οφειλών, που συνεπάγονται άρση της δέσμευσης ενημερότητας.
Αν ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα.
Ωστόσο η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.
Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.
Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί, με γραπτή συναίνεση του Διοικητή, να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του.
Read More »
Φορολογική ενημερότητα: Άμεση έκδοση μετά την εξόφληση χρεών σε Δήμους – On line η ενημέρωση της ΑΑΔΕ, παρελθόν οι επιστολές Φορολογική ενημερότητα: Άμεση έκδοση μετά την εξόφληση χρεών σε Δήμους – On line η ενημέρωση της ΑΑΔΕ, παρελθόν οι επιστολές Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Ηγουμενίτσα: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών


Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας για το σχολικό έτος 2024-2025. Η νέα προθεσμία λήγει στις 14 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Η Αντιδήμαρχος, Βασιλική Τσώτου
Read More »
Ηγουμενίτσα: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών Ηγουμενίτσα: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Ο Γ. Ζάψας επαναφέρει το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Ο Γ. Ζάψας επαναφέρει το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου


Την χθεσινή ημέρα που ήταν αφιερωμένη στο περιβάλλον επέλεξε ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Ζάψας για να επαναφέρει το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου.

Σημειώνει δε ότι σε λίγα 24ωρα θα κληθούμε να επιλέξουμε ευρωβουλευτές και τονίζει ότι η συζήτηση για το τρένο απουσίασε παντελώς από την προεκλογική περίοδο.

«Υποψήφιοι ευρωβουλευτές, παλιών και νέων κομμάτων, επισκέπτονται την Περιφέρεια Ηπείρου, αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, νυν και πρώην βουλευτές ακολουθούν, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την πίτα των υποστηρικτών τους και να ξαναζεστάνουν το κομματικό ακροατήριο. Και καλά οι νέοι δεν γνωρίζουν τα επίδικα των αναγκών της Ηπείρου, οι παλιοί κομματικοί και οι ντόπιοι εκπρόσωποι τους τι κάνουν; Απουσιάζει από τη συζήτηση η απαίτηση των Ηπειρωτών να συνδεθεί η Ήπειρος με τρένο και να μπει σε τροχιά υλοποίησης το πλέον φιλοπεριβαλλοντικό έργο μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων! Κανείς και καμιά δεν έχει την τόλμη να βάλει το θέμα στην ατζέντα των συζητήσεων; Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές και αυριανά μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου τι θα κάνουν για το θέμα;» αναφέρει ο κ. Ζάψας και συνεχίζει:

Η διεκδίκηση του σιδηροδρόμου για τους Ηπειρώτες είναι μια πολύ παλιά υπόθεση με πλούσιο ιστορικό που έρχεται από την εποχή της Τουρκοκρατίας και κατά περιόδους επανέρχεται στην επικαιρότητα χωρίς αποτέλεσμα, επειδή δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να δρομολογηθεί το έργο. Η διαπίστωση αυτή δεν χωρεί αμφισβήτησης μιας και η ομόφωνη απόφαση διεκδίκησης, από το ΠεριφερειακόΣυμβούλιο Ηπείρου του 2020 ενώ αρχικά φάνηκε να προχωράει,τελικά, όταν ήρθε η ώρα των αποφάσεων για τη χρηματοδότηση της ωρίμανσης των μελετών της Δυτικής Σιδηροδρομικής Εγνατίας και ειδικότερα για την γραμμή “Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα”, η ευκαιρία χάθηκε επειδή τα συναρμόδια υπουργεία δήλωσαν αναρμοδιότητα. Αυτές τις μέρες περιοδεύει στην Ήπειρο ο καθ’ ύλην υπεύθυνος για την ματαίωση υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Σκρέκας. Ενήμεροι ήταν όλοι και όλες. ο ΠτΒ, βουλευτές και υπουργοί, οι πάντες. Οι της αντιπολίτευσης εξάντλησαν την διεκδίκηση στην κατάθεση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, οι δε κυβερνητικοί οπισθοχώρησαν μετά την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι πρόκειται για «έργο επιστημονικής φαντασίας».

Μα κε ΠΘ δεν ζητήσαμε να στρώσετε ράγες, την μελετητική ωρίμανση του έργου αποφάσισε το Περιφερειακό μας Συμβούλιο. Να το ξαναπούμε το έργο ήταν να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα CEF “Συνδέοντας την Ευρώπη”, με συνολικό προϋπολογισμό 15,5 εκατομμύρια και η συμμετοχή της Ελλάδας θα ήτανε 50% μόνο. Δηλαδή για 7,5 εκατομμύρια, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δεν προχώρησε η μελετητική ωρίμανση του έργου. Τόσο, όσο θα κοστίσει ο υπό κατασκευή ισόπεδος κόμβος στο Μπιζάνι!

Ας τα έχουν κατά νου αυτά οι αυριανοί-ες εκπρόσωποί μας στα Ευρωπαϊκά Φόρα ως η «υπεύθυνη γενιά για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος», όπως μας λέει στο μήνυμα του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Για την Ήπειρο η σιδηροδρομική σύνδεση της αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αντιστροφή της αποδυνάμωσης της και το τρένο μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες επικοινωνίας, εξωστρέφειας και προοπτικής – παράθυρο στο αύριο , για την περιφέρεια μας και τους γείτονες μας, εντός και εκτός της επικράτειας.
Read More »
Ο Γ. Ζάψας επαναφέρει το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου Ο Γ. Ζάψας επαναφέρει το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών


Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στις 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα των Φιλιατών.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Φιλιατών.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Κεστρίνης.
Περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ίδια μέσα.
Περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ίδια μέσα.
Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθ. 31/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας επί της αγωγής του Β. Τ..
Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.
Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», Άξονας Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_VI» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 22973/8.3.2024 πρόσκλησης (Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης) του Υπουργείου Εσωτερικών (Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_35_ΦΚ6, Α/Α ΟΠΣ:7598).
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Φιλιατών”
Εξειδίκευση πίστωσης με θέμα : Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών έτους 2024.Read More »
Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Σε εφαρμογή το μέτρο για την απαγόρευση οχημάτων άνω των 5,5 τόνων στην παραλιακή Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Σε εφαρμογή το μέτρο για την απαγόρευση οχημάτων άνω των 5,5 τόνων στην παραλιακή Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας


Την εφαρμογή ενός μέτρου - ως κάποια λύση - προκειμένου να μην υπάρχει περαιτέρω όχληση στην εθνική παραλιακή οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας είχε προαναγγείλει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Το μέτρο αυτό αφορά στην απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 5,5 τόνων στην Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και τις αργίες.
Το μετρό αυτό καθίσταται αναγκαίο και λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κυκλοφορίας λόγω της Αμβρακίας Οδού που προτιμούν τα μεγάλα οχήματα, όπως επίσης την οδική αυτή αρτηρία επιλέγουν και τα φορτηγά - νταλίκες που κατεβαίνουν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες PrevezaBest, το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή από τις 15 Ιουνίου.

Read More »
Σε εφαρμογή το μέτρο για την απαγόρευση οχημάτων άνω των 5,5 τόνων στην παραλιακή Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας Σε εφαρμογή το μέτρο για την απαγόρευση οχημάτων άνω των 5,5 τόνων στην παραλιακή Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του φθαρμένου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του φθαρμένου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας


Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του φθαρμένου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας, προς όφελος των αθλητών και αθλητριών της περιοχής. Οι αναγκαίες και απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης εξασφάλισαν τη λειτουργικότητα τόσο του στίβου όσο και του γηπέδου.

Ο Πρωτέας Ηγουμενίτσας Στίβος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου. Ειδικότερα, ευχαριστεί τον Δήμο Ηγουμενίτσας, τον δήμαρχο κ. Παναγιώτη Νταή, τον αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Δήμακο, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Επιπλέον, αναγνωρίζεται η αδιάκοπη προσπάθεια του συλλόγου ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας Στίβος, τα μέλη του οποίου φροντίζουν για την ευπρέπεια, τη διατήρηση και τη συνεχή συντήρηση του γηπέδου, αντιμετωπίζοντάς το σαν το σπίτι τους.
Read More »
Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του φθαρμένου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του φθαρμένου ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Δηλώστε συμμετοχή στο 1o Open Ορεινού Ποδηλατικού Αγώνα Παραμυθιάς (ΜΤΒ OPEN)

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Δηλώστε συμμετοχή στο 1o Open Ορεινού Ποδηλατικού Αγώνα Παραμυθιάς (ΜΤΒ OPEN)


Ετοιμαστείτε για ένα διασκεδαστικό ΜΤΒ OPEN αγώνα για όλους στα καταπράσινα βουνά της Παραμυθιάς!
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ημερομηνία : 16 Ιουνίου 2024 / Ώρα 10:30
Μήκος: 22 χλμ. με +480μ υψομετρικά
Τοποθεσία: Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Η διαδρομή του αγώνα!
Αναμνηστικό μπλουζάκι για όλους!
Μετάλλιο συμμετοχής για όλους!
Τρεις φυσικές πηγές για νερό κατά μήκος της διαδρομής και ένα σταθερό σημείο υδροδοσίας στο 12χλμ λίγο πριν τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελαίας.


Απονομές, μετάλλια και δίπλωμα συμμετοχής για τους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας ως εξής:
- ΕΩΣ 19 ΕΤΩΝ
- 20-29 ΕΤΩΝ
- 30-39 ΕΤΩΝ
- 40-49 ΕΤΩΝ
- 50+
- ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ποδήλατο Βουνού ΜΤΒ
Κράνος

Ο αγώνας θα ξεκινήσει από το χωριό Ελευθεροχώρι (συγκεκριμένα στην ταβέρνα "Η ΤΑΒΛΑ") που απέχει 9χιλιόμετρα (10 λεπτά) από την Παραμυθιά όπου θα είναι και ο τερματισμός του αγώνα.

Η αφετηρία του αγώνα:
Στον τερματισμό θα υπάρχουν αυτοκίνητα του Δήμου Σουλίου όπου θα επιστρέφουν τους αθλητές στην εκκίνηση για να παραλάβουν τα οχήματά τους.

Για εγγραφή στον αγώνα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σας περιμένουμε όλους!!

Read More »
Δηλώστε συμμετοχή στο 1o Open Ορεινού Ποδηλατικού Αγώνα Παραμυθιάς (ΜΤΒ OPEN) Δηλώστε συμμετοχή στο 1o Open Ορεινού Ποδηλατικού Αγώνα Παραμυθιάς (ΜΤΒ OPEN) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Η Σαγιάδα με τα αξιοθέατα της (Drone)

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Η Σαγιάδα με τα αξιοθέατα της (Drone)Read More »
Η Σαγιάδα με τα αξιοθέατα της (Drone) Η Σαγιάδα με τα αξιοθέατα της (Drone) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Η παραλία "Γάτα" στην Πλαταριά Θεσπρωτίας (+ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Η παραλία "Γάτα" στην Πλαταριά Θεσπρωτίας (+ΒΙΝΤΕΟ)

Φωτογραφίες-Γιώργος Μαλαμίδης

Μια όμορφη παραλία δίπλα στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, που ίσως δεν τη γνωρίζει πολύ κόσμος, είναι αυτή της Γάτας.

Πρόκειται για μια μικρή πανέμορφη, παραλία που περιβάλλεται από πολύ πράσινο αλλά και απότομους βράχους που την καθιστούν μία από τις πιο γραφικές της περιοχής!

Η παραλία Γάτα είναι η πρώτη που συναντάτε μετά την Ηγουμενίτσα με κατεύθυνση προς Πλαταριά.

Η αμμουδιά αποτελείται από άσπρο χοντρό βότσαλο, τα νερά της είναι καταγαλανά και καθαρά, ενώ βαθαίνουν σχετικά ομαλά.

Read More »
Η παραλία "Γάτα" στην Πλαταριά Θεσπρωτίας (+ΒΙΝΤΕΟ) Η παραλία "Γάτα" στην Πλαταριά Θεσπρωτίας (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Ανακοινώνονται σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ηγουμενίτσας (ονόματα)

Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024
Ανακοινώνονται σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ηγουμενίτσας (ονόματα)


Το πρωί της Πέμπτης, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Νταής, αναμένεται να ανακοινώσει τους νέους αντιδημάρχους του δήμου, σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr. 
Οι αλλαγές αυτές ακολουθούν την έκπτωση τριών αντιδημάρχων, των κκ Πάσχου, Κάτσιου και της κας Κατσάρη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Δήμαρχος έχει επιλέξει τους νέους αντιδημάρχους που θα καλύψουν τις κενές θέσεις. 
Ειδικότερα, στο νέο σχήμα θα συμμετέχουν δύο νέα πρόσωπα, η κα Μαρίνα Κοσιώρη και ο κ. Παναγιώτης Τακλάκογλου, οι οποίοι αναβαθμίζονται από εντεταλμένοι σύμβουλοι σε αντιδημάρχους. Παράλληλα, θα υπάρξουν εσωτερικές μετακινήσεις για την κα Βάσω Τσώτου και τον κ. Βασίλη Ντάσιο.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανένας από τους τρεις που αναπλήρωσαν τις κενές θέσεις των τριών έκπτωτων συμβούλων δεν συμμετέχει στη διοίκηση του δήμου ως αντιδήμαρχος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι νέοι αντιδήμαρχοι θα είναι οι εξής:
 1. Βάσω Τσώτου: Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Δημοτικής Περιουσίας και Διοικητικής Οργάνωσης.
 2. Βασίλης Ντάσιος: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Κινητικότητας.
 3. Παναγιώτης Τακλάκογλου: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Έργων Αυτεπιστασίας.
 4. Μαρίνα Κοσιώρη: Αντιδήμαρχος Δράσεων Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας, Υποστήριξης Οικογένειας, Γυναίκας και Παιδιού.
 5. Δημήτρης Δημάκος: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού (παραμένει στη θέση του).
 6. Τάσος Ζαφείρης: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Κυκλικής Οικονομίας (παραμένει στη θέση του).
 7. Αλέξης Μητσέλος: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας (παραμένει στη θέση του).
 8. Ηλίας Παππάς: Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων (παραμένει στη θέση του).
Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα μείνει κενή η θέση του αντιδημάρχου για την εποπτεία του πρώην ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ, που έχει καταργηθεί εδώ και πέντε μήνες, ή αν θα δημιουργηθεί κάποια νέα θέση.

Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις ενώ οι νέοι αντιδήμαρχοι αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα άμεσα, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου και να προωθηθούν τα έργα και οι δράσεις του δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκονται σε αναμονή, σχεδόν ένα μήνα.
Read More »
Ανακοινώνονται σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ηγουμενίτσας (ονόματα) Ανακοινώνονται σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ηγουμενίτσας (ονόματα) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Σελίδες