Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου
Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 29 Οκτωβριου στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ του υφιστάμενου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου.-
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, για την Γενική Συνέλευση του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων.
ΘΕΜΑ 4o: Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τον αναπληρωτή τους στο Δ.Σ του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης του Ποταμού Καλαμά.
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 7ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2014.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ.
ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης Δ.Ε. Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 2ης Παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΠΛΑΚΩΤΗΣ.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου *ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ερευνητικών εργασιών στην θέση Αγρόκτημα στην Τ.Κ. Γαρδικίου στην Αφοί Νίκου-Αφοί Σιώχου Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 19ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων της Ιστορικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 23ο: Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ Παγκρατίου.
ΘΕΜΑ 24ο: Εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής.
ΘΕΜΑ 25ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου και Πλανοδίου) στο Δήμο Σουλίου- ορισμός τέλους χρήσης.
ΘΕΜΑ 26ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών: α) επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών& β) παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της αριθμ. 34/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* περί: Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για προμήθεια προγράμματος μηχανογράφησης.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της αριθμ. 35/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ περί: Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για την κάλυψη υποστήριξης της ΑΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην υλοποίηση της έκθεσης Η Θεσπρωτία του Εδουάρδου Λύαρ.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 30ο: Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου Ν.Θεσπρωτίας στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
ΘΕΜΑ 31ο: Α)Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δήμου Σουλίου, Β)Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δήμου Σουλίου στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
ΘΕΜΑ 32ο: Α)Έγκριση μελέτης του έργου Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου πηγών Τζεμερίκου Δήμου Σουλίου (Β φάση) Β)Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου πηγών Τζεμερίκου Δήμου Σουλίου(Β φάση) στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες