12 εκατ. για να γίνουν ΧΥΤΥ οι ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Ελληνικού 

Ένα πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων για την επέκταση και μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, καθώς και την ανανέωση αδειών και περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων, ενέκρινε στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου.

Ειδικότερα, από την Επιτροπή εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Επέκταση και μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Ηπείρου», – μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου – προϋπολογισμού 12.348.205,36 ευρώ.

Η πράξη αφορά την κατασκευή των επεκτάσεων (β’ φάσεων) των ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου, καθώς και την κατασκευή αγωγού μεταφοράς στραγγισμάτων, για την σύνδεση της ΕΕΣ με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ). Το έργο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΠεΣΔΑ Ηπείρου και προβλέπεται να εξυπηρετήσει το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά, περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων έργων επέκτασης των ΧΥΤΑ πιο συγκεκριμένα:

Στο ΧΥΤΑ Ελληνικού θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤΑ εκτάσεως περίπου 18 στρ. και χωρητικότητας 250.000 m3, αναβάθμισης της ΕΕΛ καθώς και λοιπές εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί αγωγός μεταφοράς μήκους περί τα 13.873 m, εσωτερικής διαμέτρου 90 mm και εξωτερικής 110 mm, για την σύνδεση της ΕΕΣ του ΧΥΤΑ με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων(ΔΕΥΑΙ).

Στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου θα γίνουν εργασίες την κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤΑ εκτάσεως περίπου 22 στρ. και χωρητικότητας 450.000 m3, αναβάθμισης της ΕΕΛ καθώς και λοιπές εργασίες για την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ.

Η τοποθέτηση της Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής πως ο αρχικός σχεδιασμός σύναψης της προγραμματικής σύμβασης περιλάμβανε και το ΧΥΤΑ Βλαχέρνας. Όμως, η διοίκηση του αντίστοιχου ΦΟΔΣΑ αποφάσισε την υλοποίηση του έργου με την αξιοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας άλλου φορέα, και όχι τελικά της Περιφέρειας Ηπείρου. Η κ. Καλογιάννη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί από την αρχή της θητείας της ένα πρόγραμμα ολιστικής αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων, που αφορούν τα έργα προστασίας περιβάλλοντος. Ειδικά μετά την έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, δρομολογούνται (στο πλαίσιο που ορίζεται αυτό) και οι τελικές διαδικασίες κατασκευής των έργων «ορόσημο» που θα καλύψουν μεσομακρόθεσμα κάθε ανάγκη στο σύνθετο πλέγμα της διαχείρισης των απορριμμάτων με ορθολογικά κριτήρια. Τα έργα που αποφασίζονται σήμερα αφορούν τους ΦΟΔΣΑ των Ενοτήτων Ιωαννίνων και Καρβουναρίου. Ειδικά για τα αντίστοιχα έργα του ΦΟΔΣΑ Βλαχέρνας, ισχύουν ότι:
- η Περιφέρεια πέτυχε την ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΠΔΕ από τον Ιούνιο 2016
- μέχρι σήμερα δεν στάθηκε δυνατή η διακήρυξη και δημοπράτηση του έργου αυτού από το ΦΟΔΣΑ Βλαχέρνας
- η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ επιθυμεί να υλοποιήσει το έργο αυτό στηριζόμενη σε κάποια άλλη επιχειρησιακή δυνατότητα
- διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στην επιλογή του και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου αυτού καθότι κατά τη μεταγωγή στην περίοδο της κανονικής λειτουργίας της ΜΕΑ Ηπείρου, απαιτείται η σύμμετρη και αναλογική απορρόφηση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας, σε όλους τους ΧΥΤΥ της Περιφέρειας σε κανονική λειτουργία και διαθεσιμότητα».

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) για τα έργα «Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 7.000 ευρώ, και «Έκδοση νέας άδειας διάθεσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για το ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 13.000 ευρώ.

Η κ. Καλογιάννη προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για την πορεία των διαδικασιών σχετικά με τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου: 1. Για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων εκδόθηκε η Περιβαλλοντική αδειοδότηση με την τεχνολογία του δεύτερου αναδόχου, τελέστηκαν οι απαλλοτριώσεις με την κατάθεση των πιστώσεων στο Παρακαταθηκών & Δανείων και εκκρεμεί η ένταξη της πράξης για τη χρηματοδότησή της στο τομεακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
2. για τις επεκτάσεις των ΧΥΤΥ: υποβάλλεται στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο φάκελος για ένταξη της πράξης
3. για τους ΣΜΑ: είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού όλων των ΣΜΑ και το επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθούν τα έργα κατασκευής των ΣΜΑ
4. Για τα πράσινα σημεία, και τις μονάδες κομποστοποίησης Πρέβεζας και Θεσπρωτίας: ετοιμάζονται οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ έχει ζητηθεί από τους αντίστοιχους Δήμους και ΦοΔΣΑ συγκεκριμένες προτάσεις για την χωροθέτησή τους.
5. Για την Μονάδα Κομποστοποίησης Άρτας: έχει υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του INTERREG Ελλάδα - Αλβανία και αναμένεται η έγκρισή του

«Από την Περιφερειακή Αρχή υλοποιούνται όλα τα μεγάλα κοστοβόρα έργα του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου (ΠΕΣΔΑ Ηπείρου). Πραγματικά το μόνο που εκκρεμεί είναι οι δήμοι να ενεργοποιηθούν και να αρχίσουν την ανακύκλωση. Οι δήμοι επαίρονται ότι τα «σκουπίδια» είναι δικά τους. Εμείς προσπαθούμε να κλείσουμε εκκρεμότητες δεκαετιών, που ήταν των δήμων. Πλέον τους τα έχουμε όλα έτοιμα», συμπλήρωσε η κ. Καλογιάννη.

Με αφορμή την παρέμβαση του προέδρου του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου κ. Δ. Μήτση για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων, η κ. Καλογιάννη διευκρίνισε πως από την πλευρά της Περιφέρειας Ηπείρου έχει γίνει εξονυχιστικός έλεγχος όλα αυτά τα χρόνια στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ και δεν έχει προκύψει κάποια περιβαλλοντική όχληση από τη λειτουργία του. Μάλιστα, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την πρόσφατη δικαστική εξέλιξη τριών αναφορών των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και του προσωπικού της σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων, που τελικά δεν απέδωσε ευθύνες προς την Περιφέρεια. Τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι οι εγκαταστάσεις των ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ θα πάψουν να λειτουργούν όταν αυτές κορεστούν και δεν θα μπορούν να δεχθούν άλλα απορρίμματα.

 
12 εκατ. για να γίνουν ΧΥΤΥ οι ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Ελληνικού  12 εκατ. για να γίνουν ΧΥΤΥ οι ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Ελληνικού Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 25, 2016 Rating: 5

Σελίδες